¨

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri

žak Mistra jógy Paramhanse svámiho Mahéšvaránandy

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri meditující na pravěkém Hradisku u Bosonoh
Paramhans svami Mahéšvaránandamahesvarananda.cz

logo Jóga in daily lifeyogaindailylife.org


"...chodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající, pronásledovaní, trpící. Svět jich nebyl hoden.
Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách."
List svatého Pavla Židům, 11, 37-38