¨
Hradisko u Bosonoh
Jóga, mantra, poustevnictví, duchovní Cesta, hinduismus, Indie, mystika, vegetariánství, Moravský kras, fotografování.

Nové
HermitPhoto:

Z archivu:

1986.

1985.

2002.

1976.

1989
Objev krypty křtinské kostnice.
1991.
Ponorný Hrádek, Cesta vyvolených
1994
Objev krypty křtinské kostnice.
2006.
Pomalovaná lebka Křtiny. Foto: Marek Šenkyřík.
1991.

2005.

2007.

2007.

2008.
Habrůvecký smírčí skříž.
2008.
Habrůvecký smrk 1.
2008.

2009.

2020

2020.

2020.
Samizdaty z Cesty Domů:
 height=
1992
 height=
1998.
 height=
1998
 height=
1999.
 height=
2000.
 width=
2005.
 width=
2006.

Duše této Krajiny:
Duchovní linie mých Mistrů:
Alakhpurijii Mistr Devpuriji Mistr Maháprabhuji Mistr Madhávavananda Mistr Mahéšvaránanda
Web o Moravském krasu a jeho lidech. A józe Poznání, veliké Lásce a Bohu.

Deníček Návštěvní kniha Kontaktoheň.gif Copyright Poděkování Mapa
.............
24.2.2021
Barbora Roučková u Svámijiho Lípy.Indická vlajka
Zde Česko - Indické přátelství


Translation: anglická vlajka

Prolog:
"Nevypravoval bych toho tolik o sobě samém, Henry David Thoreau kdybych znal někoho jiného také tak dobře jako znám sebe. Bohužel mě má skromná zkušenost omezuje právě jen na mne samého. Žádám po každém spisovateli, prvním jako posledním, aby prostě a upřímně vylíčil svůj vlastní život a né jenom to, co slyšel o životě jiných, asi tak jako by psal svým příbuzným z nějaké daleké země."

Henry D. Thoreau,
Walden aneb život v lesích

Motto:
Neúspěch je klíčem k úspěchu, každá chyba nás něčemu naučí.
Morihei Ueshiba
Mistr Ueshiba

Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace. Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním. Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Mantra:
ÓM SAHÁ NÁVAVATU
SAHA NAU BHUTAKTU
SAHA VÍRJA KARVÁV-AHÉ
TEDŽASVI NÁVADHITAM - ASTU
MÁ VIDVIŠÁVAHÉ
ÓM ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTI

Pane, kéž chráníš a opatruješ nás oba
Mistra i žáka
kéž se nám oběma od tebe dostane síly,
kéž nás naše cesta dovede ke konečnému poznání.
Ochraňuj nás, abychom se neodloučili,
ale zůstali spojeni navěky.
Óm mír, mír, mír.


Moudrost Mistrů:


Chceš mít taky opravdového Osvíceného Mistra v oranžovém rouchu? Musíš splňovat tyto podmínky:
1. Buďte vegetariáni.
2. Vyhýbejte se drogám. Drogy poškozují zdraví i váš jógový vývoj. Nepropadejte omylu a neříkejte si, že máte dost silnou vůli na to, abyste byli schopni kdykoli přestat.
3. Vyhýbejte se nestřídmosti a alkoholu. Představují překážky na vaší jógové cestě a mohou zničit všechno vaše úsilí.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda
Následuji stopy mého Mistra
Děravka památníček. Svámiji - stopy Mistra. Děravka památníček.

Má sakrální místa:

Svámijiho Posvátná Lípa v Moravském krasu

Meditační jeskyně U Studánek.

Maháprabhudíp ášram Střílky

Naše Křtiny.

Podzemní svatyně ve Slovenském ráji.

Stará hora v Krkonoších.

Poustevníkova Děravka.

Trampská Oslávka.

Poustevna na Močové.

Závrt u Habrůveckých smrků.

Chtěl bych Vás všechny nadchnout pro opakování Božího Jména (mantry)
a vegetariánství, to znamená neubližování.
A samozřejmě též pro regulérní pití poustevníkova zeleného čaje !

logo Dobra čajovna ............ má čajovací konvička ............ logo Chajovna
Všem přátelům čajových konviček.

Tyto webové stránky vytvářím pro Radost, k větší cti a slávě Boží a též na počest svámího Mahéšvaránandy.

Dévpuriji - nejvyšší Ochránce Gyaneshwarpuri.cz

Jógové poustevnictví & jeskyně:
Brno, Hradisko u Bosonoh, Slezákova Záhrobní, Doupě, Švédův stůl, U studánek, Křtiny, Habrůvecké smrky, Děravka, Hradisko sv. Klimenta, Střílky, Adlerova, Křížova,/ Močová, Skalka, Bukovinka, Tři smrky, Žitného, Kostelík, Jáchymka, Oslávka, Stará hora, Špičák, Pekárna, Malý lesík, Kaple Matky Boží, Rudické propadání, Moravský kras, Slovenský ráj, Assisi, Turzovka, Netopýrka, Vzdušný chrám, Kůlnička, Habrůvecká plošina, Křtinské údolí, Refugium ve Křtinském údolí, Tulácká poustevna, Michalka a Vymodlená, Paleoponor v Ochozském žlíbku, Závrt pod Svatými schody, Bosonožský hájek, Ponorný hrádek, Soví komín, Jeřábek, Josefovské údolí, Babická plošina, Stránská skála, U Jezuitů v Brně,


NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM
OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH
"...proto se, Ardžuno, staň také yogínem." Bhagavadgíta 6.46


Video:
Jedno video pro spolupráci s Nejvyšším Principem.

Tančící Šiva Posvátná hora Kailas. Óm Šiva Šiva a Šakti

Připojení ke světu (od 10.9.2019):
Map
revolvermaps.com
Chceš to taky na web?

word peace

MORAVSKÝ KRAS ..|..o Duši Krajiny
poustevník Marek Moravský kras památníček Vincenc Doležal na Kostelíku

Epilog:
"Nosil čapku z březové kůry a oblečený býval v cárech, na nohou jen obyčejné dřeváky, neboť když se svatý muž uchýlí do ústraní, snaží se i svým zevnějškem splynout s přírodou."
Chan-šan, Básně z Ledové hory

Čím se ti odplatím za takovou milost?
Nebo není dáno každému, aby se vzdal všeho, zřekl se světa
a věnoval se řeholnímu životu.

Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista

Je dobré čekat v mlčení na Boží pomoc.
Ten, kdo sedí sám a mlčí bude povznesen sám nad sebe.

Prorok Jeremiáš

Moudrý muž zavrhne temnou cestu zla a vyvine v sobě dobro.
Když odešel z domova do bezdomoví, nechť v samotě,
v níž je obvykle těžko nalézt zalíbení, usiluje o vyšší blaženost tím,
že se vzdá smyslové rozkoše a lpění a očistí svou mysl.

Ti, kdo s plným uvědoměním usilují o osvobození, nenajdou uspokojení v příbytcích.
Jako labutě odlétají z jezer, tak opouštějí své domovy.

Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení,
jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů.

Dhammapadam 87-88, 91-99.

"V zimě je život v horských poustevnách drsný. Samota tam doléhá ještě více a hrozivěji. Člověk se ocitá sám tam, kde mizí každá stopa života. Sám se svými myšlenkami a svými tužbami. Běda tomu, kdo přichází do samoty a nevede ho tam Duch. Poustevník musí celé dni - ponuré a studené- zůstat zavřený ve své cele. Venku sníh pokryl všechny chodníky a nebo padá bez přestání ledový déšť. Člověk je sám před Bohem, bez možnosti úniku. Nejsou tu žádné knihy na rozptýlení. Nikdo, kdo by se na něho podíval a nebo ho povzbudil. Odkázaný jen sám na sebe. Na svého Boha a nebo na své zlé duchy. Neslyší už ptačí zpěv, ale hvízdání ostrého severáku, který duje nad sněhem. Třese se od zimy. Nejedl nic už od rána."
Eloi Leclerc
Moudrost chudáčka.

Křtinský Schliemann Marek Poustevník Gyaneshwarpuri

Tento web je o Lásce a o kráse.
Kéž tento web přispívá k porozumění a harmonii ve světě.
Všechno přemáhá Láska.
Bůh je Láska.
Každému přeji jen Štěstí.
Pokoj a dobro.

půst na Hoře svatého Klimenta Bílý kříž s nápisem Jóga.
Třídenní půst na Hradisku svatého Klimenta u Osvětiman
za lepší porozumění mezi křesťany a hinduistickými jogíny,
jakož i za mír ve světě mezi náboženstvími.

Adžňa čakra.
Adžňa čakra, centrum Božské Moudrosti.

Speciální nabídka:
Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Podzemí Křtiny.


Poustevník Jogín - poustevník v Himaláji. Hermit jogy in Himalay

poustevník

Vede tě to
do hor, do ústraní,
na poustevnu.
A budeš zapisovat.


To je největší tajemství
tvého života.
Tak si toho važ.

21.1.2021

Copyright © Gyaneshwarpuri 2019-2021 - oficiální website. All Rights Reserved.....Jak psát web
netopýr
"Zdravím Tě poustevníku, nevím, zdali si mě ještě pamatuješ, tady Bára, tehda v tom autobusu do Pece. Napřed přeji hezký nový rok. A ted' Ti chci z celého srdce poděkovat, za to, že jsi mi ukázal správnou cestu života. Cítím, že jsem Boha nalezla. Nalezla jsem Toho svého Boha, ten který mě vždy potěší, když ho žádám o radu, aneb jak jsi mi to říkal tehdy v tom autobuse. Knihu od Tebe mám stále rozečtenou, čtu jí velmi pomalu a jen občas, vím, že ze mě nebude velký cvičitel jogy, že takto ani nedojdu ke svému vyšímu Já. Ale ta kniha mi pomáhá srovnat si myšlenky a nacházet to, co je v životě správné a co je špatné. Stejně tak i ten medailonek co jsi mi věnoval, nosím ho neustále na krku (teda kromě hodin tělesné výchovy,protože nesmíme mít žádné přívěšky atd...) a cítím k tomu přívěšku velkou úctu, protože ho mám od Tebe a Tebe si já vážím. Také jsem po dlouhé době zase navštívila kapličku v horách a tehda tam jsem si uvědomila, že Bůh určitě je. Nevím, jestli budeš číst tento mail, ale stejně Ti moc děkuji za vše."
Barbora Kulichová, Horní Maršov
převzato z webu marekpoustevnik.cz


ZPĚT
Poustevník Marek Gyaneshwarpuri.
Jóga je Láska.
Jóga je nejvyšší Princip
Poznání Boha.
Jóga - život ve vyšší oktávě.

GYANESHWARPURI
*7.5.1968


toplist.cz

Hudba:................ Sai baba

Gaytri mantra Sai Baba
Spoléhej na Boha a přijmi svůj osud, ať je jakýkoliv.
Bůh je v tobě, je s tebou. Nejlépe ví, co ti dát a kdy.

Sái Bába

Anketa:
Jenom se poctivě vyjádřete.
Dobře si rozmyslete odpověď:)
Děkuji za Vaše ANO.

Bytosti Boží, které ovlivnily můj život.


Nejlepší kniha o józe:
Jóga kniha
Kniha on-line zde.
Doporučuji Vám
knihu zakoupit
a cvičit ! :)
A věřit.


lila amrit
Svatá kniha
Jógy v denním životě

Proč opakovat mantru
každý den.
Šivánanda: Mantra joga
Šivánanda.

Poutník vypráví o své cestě k Bohu. Překlad: Jiří Vacek.
Ježíšova Modlitba

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan

Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka
Antonín Poustevník

Pataňdžaliho jogasútra - přečíst
Mahéšvaránanda

Vnitřní síly v člověku: Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Mahéšvaránanda

Břetislav Kafka. Nové základy experimentální psychologie.
Kafka

Anthony de Mello: Cesta k lásce (přečíst).
de Mello

Moje poselství Joga v denním životě  - přečíst
Mahéšvaránanda

Jean Giono: O muži který sázel stromy (přečíst).
Giono

Paramhansa Jogananda.
Jógananda

Odkazy: mahesvarananda.cz
vishwaguruji.org
yogaindailylife.org
swamiji.tv
worldpeacecouncil.net
omasram.cz
lilaamrit.org
medicalcareindia.cz
jadanschool.org
gyanputra.org
joga.cz
cakry.cz
chakras.net
vegetarian.cz
facebook.com
youtube.com
a další odkazy

Menu:
Index.
Vize.
Řekni NE drogám.
Posvátná dýmka.
Oranžový web.
Můj Ášram.
Mé duchovní jméno.
Proč fotografuji.
Vegetariánství.
Půst.
Mantra.
Mála.
Tantra.
Brahmačárja.
Exorcismus.
Epiktétos.
Vnitřní Já.
Mistr.
Guru.
Služba.
Básničky.
Zelený baret.
Samet.
Čaj.
HermitPhoto.
Speleologický život.
Podzemí Křtiny.
Bibliografie.
Prosím o odkaz
Email. oheň.gif


Maminka.

PF.
Resume. anglická vlajka
Poděkování.

Video:
Děravka.
Čajový obřad.
Čistění Děravky.
Pracovní akce.
Jóga.
Jedno odpoledne.
Odstranění hřebenáče.

Ponorná studna.
Znovuotevření Děravky.

K vytištění:
pdf
Plošina Skalka

habrůvecká plošina
Habrůvecká plošina

Poustevníkova Děravka
Poustevníkova Děravka

František z Assisi
Šiva
Morihei Ueshiba
Mahéšvaránanda
Dévpurídží
Kailás
Speleologické desatero.

Burkhardt - Zedniček
Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně.
Stáhnout.
Údolí Křtinského potoka
v Moravském krasu
a jeho jeskyně
svíčka.
Nyní se kniho rozleť
po světě.

To se mi líbí:
Autoškola na japanku.
Kamenný kruh druidů.
Poslední pokušení Krista.
Tanec s vlky.

Propaguji:
Jak psát web.
Wedos.
Google.
Webarchiv.

Dalajláma
Modlitba za Tibet


Poustevník Marek Gyaneshwarpuri stojí za Tibetem. Kdepak Čína není v právu...

Přátelství:
Speleozáhady
Poutnik Jan