¨
Hradisko u Bosonoh
Džňána.
Poznání Absolutna, sebeuskutečnění.
Džňánajóga je jedna ze čtyř hlavních jógových cest, cesta filozofického rozvažování. Předpokládá naplňování čtyř principů: správné rozlišování (vivéka), zdržet se světských požitků (vajrágja), pěstovat v sobě šest ctností (šatsampatti - vyrovnanost, sebeovládání, důvěru, schopnost stát nad věcmi, odolnost a vytrvalost, cílevědomost) a posilovat v sobě touhu po mókše.ZPĚT