¨
Hradisko u Bosonoh
¨

Paramhansa Jógánanda: Životopis jógina

Tato kniha je považována za duchovní poklad. Dozvídáme se v ní o tradiční józe v naší indické vlasti. Zázraky indických jóginů jsou všeobecně známy. O některých z nich píše i tato kniha paramhansy. Mě Životopis jógina mnoho dal, předevšim upevnil moji víru v mou Cestu jógy. Rovněž i já jsem nalezl Kristu podobného světce Paramhanse svámího Mahéšvaránandu. V této knize jsem nalezl mnoho skrytých pokladů, dlouho tušených duchovních myšlenek pro můj život, studnici intuitivní moudrosti. Číst takovéto knihy napsané světcem je pro mne velikým potěšením. Tato kniha se mi tedy velmi zalíbila. Více takových knih!!! Jógánando, Jógánando, tebe mám rád. Po přečtení tvých řádků mi - Bůh ví proč - tekly slzy. Zázrak. Vnímal jsem Boha. Má duše rozuměla. Takové jsou všechny víceúrovňové knihy. Dojímají mne. Jejich poselství rozumím. Nepochybně tuto knihu nečtu poprvé. Je čas rozvzpomínání. Bližší je mi jen Mahéšvaránandova nauka. Jeho hlas mám v srdci. To On mne vede od zrození. O tom není pochyb. Promlouvej v mém srdci Svámiji! Tvůj nehodný žák
swami Gyaneshwarpuri
Odkaz: www.jogananda.org

Paramhansa Jógánanda