¨
Hradisko u Bosonoh

Arnošt Hloušek (1929-2016), speleolog z Habrůvky.
Kamarád: In memoriam.

Otec habrůvecké speleologie
Čest jeho památce.


člen brněnského Speleoklubu od r. 1947, jeden z nejstarších speleologů bádajících v Moravském krasu, aktivní veterán s diamantovou 60. letou historií speleologických průzkumu, objevitel jeskyně Arnoštky, jeskyně v Závrtu na Lazech, průkopník legendární Babické chodby Výpustku, otec habrůvecké speleologie a nejstarší veterán speleologie křtinské, kandidát na čestné členství v České speleologické společnosti, nejbližší spolupracovník ZO 6-31 při speleologickém průzkumu na Habrůvecké plošině. Více: http://www.regionpress.cz/Nestor-speleologie-z-Habruvky-Arnost-Hlousek-id-2073.aspx.

Arnošt Hloušek
Foto: Zbyšek Macháček 2007.


Arnošt Hloušek - hrob

Arnošt Hloušek - hrob

Arnošt Hloušek čestné členství v ČSS
HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT