¨
Hradisko u Bosonoh
13.1.2021
Odesilatel: marekgyaneshwarpuri@gmail.com, Marek P. Gyaneshwarpuri
Aleši Pekárkovi: je Býčí skála pohanská "svatyně" nebo centrum velkých hříšníků v Moravském krasu.
Aleš Pekárek z Býčí skály si nepřeje zveřejňovat na tomto webu své zprávy, protože je považuje za příliš osobní. Je však se mnou kontaktu. Je to velká škoda, že mi zatím nedovolí zveřejnit své příspěvky, neboť by to bylo velmi přínosné k poznání stanovisek obou zůčastněných stran (Býčí skály a mne jako poustevníka). Přesto si dovoluji zapsat zde pár slov pro zahřátí u srdce. Bůh existuje, Aleši, to nemůžeš popřít, nakolik jsi pravděpodobně ateistického vyznání. NĚCO mezi námi a nebem JE, Aleši. To bys měl vědět ty, který jsi ze svatyně Býčí skály, jak to nazývá archeolog Martin Golec. Znamená to, že Býčí skála byla dle jeho slov před příchodem křesťanství svaté místo krajiny, samozřejmě v termínech tehdejší doby. To se psal halštat, tedy pravěk. Je tedy Býčí skála svatyně, nebo zlé místo krajiny? Já si na základě svých zkušeností myslím, že obojí. Martin Golec by to se svatostí tohoto místa rozhodně neměl přehánět! Ta svatost, navzdory opravdu hrůzným nálezům, na Býčí skále stále je cítit. A já nevěřím Aleši, že jsi čistě ateistický člověk. Mě se zdá, že odmítáš jenom to křesťanství. Mrzí mne, že vnitřně nesouhlasíš s existencí kříže na Kostelíku, neboť to o něčem svědčí. Nejsi ale pohan, každý má svoji víru. Vírou na Býčí skále se rozumí pravděpodobně množství vypitého alkoholu, který přispívá k družné zábavě. Vždyť alkohol a speleologie patří dohromady, domnívají se speleologové. Já si však myslím něco jiného. Býčí skála tedy je asi hříšné doupě. Na Býčí skále tedy vládne nižší síla, která se projevuje vzdorem proti Bohu a proti poustevníkovi, který Bohu přece slouží. To proto mne nemají moc rádi. Ale ono to přejde, jak věřím. Už to přechází. Celý svět se koupe v Lásce. Potřebujeme Lásku, ne jinak je tomu na Býčí skále, kde jsou na slovo o vyšší Lásce dosud poněkud alergičtí. Ale ono to opravdu přejde... K tomu již žehná Bůh. Aleš Pekárek je dobrá duše. Né jinak i někteří další členové Býčí skály (Martin Golec, Stanislav Vašíček a další). Martin Golec ale demonstrativně odmítl na tento web přicházet. Prý ho nemám čím více oslovit, ale já si myslím, že to byla jenom obranná reakce ega. Už je dobře, už je líp. Možná už ve skrytosti přichází aby věděl, co dělá poustevník. I Martina Golce mám rád.

Píšeš, že každý měsíc máte na Býčí skále desítky a stovky metrů nových objevů. K tomu Pán Bůh žehnej! Jsem ze srdce rád, že jste aktivní skupina, která nežije jen nostalgií, jaké to bylo kdysi při objevování koridoru na Jedovnickém podzemním potoce. Mým názorem bylo, že Býčí skála je v podstatě poznaný jeskynní systém od ponoru u Rudic (Rudické propadání) po vývěr v Josefovsko - Křtinském údolí. Zdá se mi, že už jen paběrkujete z kdysi obrovského objevného potenciálu jeskyně. Nyní ale bádáte v Kaňonech, kde je to k Vývěru ještě několik stovek metrů neobjevených ementálových chodeb. Co ale dál? Já si myslím, že byste se měli zaměřit na směr do Křtinského údolí, neboť již Rudolf Burkhardt předpověděl, že Býčí skála je nejen vývěr Jedovnického podzemního potoka, ale pravděpodobně i paleovývěr Křtinského podzemního potoka v jeho neznámém propojovacím úseku ze směru od Tří Kotlů. Na tento vábivý směr byste se měli v budoucnu podle mne zaměřit svou pozorností (chodba z Šenkova sifonu ?). Ale k víře v Boha... Poustevník není jenom speleolog a neměli byste mu upírat právo budovat památníčky a kříž na Kostelíku jako duchovní symboly v krajině, které někteří vaši členové (Jiří Svozil mladší) zase satanisticky devastují. To se ale Bohu nelíbi! Po mnoha zkázách křížů a památníčku mi proto přišlo na mysl, že na Býčí skále snad vládne zly duch. Zničili jste kříž na Kostelíku, taky památníček poustevníkovi Vinckovi jste zcizili. Vaší členové vyloupili moji poustevnu Děravku a devastovali speleologická pracoviště na Děravce i u Habrůveckých smrků. To všechno dělal "Satan" z Býčí skály se svými přívrženci, za vašeho tichého přihlížení a souhlasu. A ještě se nestydíte mé počínání odsoudit (viz. článek Martina Golce o čtyřech poustevnících u Býčí skály). To měla být vaše morální tečka a rozloučení za poustevníkem. Ale ono to tak snadné není. Život píše nové kapitoly. Poustevník znovu působí v duši této krajiny, která zove Moravský kras. Proto píšu web, na který většina Býčí skály ale nepřichází. Jen Aleš Pekárek je můj věrný člověk na B.S.! Moc rád bych si tě Aleši vyfotil do sekce Duše této krajiny. Usměj se, tak jako se já na vás přesto všechno ze srdce usmívám. Není zas tak zle. Vy v klidu bádejte. Máte před sebou potenciál několik stovek neobjevených metrů chodeb. Nebudu na Býčí skále překážet. Tak to všechno vidí Bůh, Aleši. Nyní jsi mi ale napsal, že nemáte v úctě a rádi mé památníčky v přírodě. V tom případě je vaše "zájmové území" jakoby zakleté. Ale já vás přes všechno prožité příkoří žehnám a mám vás v podstatě rád a poměrně v úctě. To si zapiště do vaších duší, že vládne Láska. Bůh je Láska. Né ten zlý, který na Býčí skále v tichosti dosud žil. V podstatě jste na pravé cestě, ale neměli byste se zaklínat ateismem, ale otevřít se působení vyšší Síly. Lásce. Je na čase aby zvítězila Láska a vzájemná souhra.

Nuže, dnes se vydám na Děravku, kde už Svozil ml. možná opět zcizil památníček velikého světce šrí Dévpuridžiho. O svých zjištěních přímo z terénu budu na webu včas informovat. Proto píšu stále víc web gyaneshwarpuri.cz a jsem rád, že přicházíš. Tvé připojení prozrazuje tvé internetové jméno Rawet. Jen přicházej dál. Možná poznáš Boha! Z tohoto účelu svůj web píši. Pro takové duše jako jsi ty, Aleši. Jsi otevřený působení Boží Síly:). Doufám jen, že jsem svým zápisem nezašťáral do vosího hnízda. Něco ale sneseš. Hodně Lásky, Aleši.

Když už píšu o Býčí skále, jak bych mohl zapomenout na satanistu Jiřího Svozila mladšího. On už na to čeká. Zdá se mi, že v poslední době je poněkud ustrašený, a že škodí už jen z povinnosti vůči ďáblovi. Ale i to už přechází. nebo se mýlím? Já mám jen svoji jógu a nejsem ustrašený. Někdo musí v krajině přestat působit a já to nejsem. Požehnaný Satan na Býčí skále, je to již taky taková pohádková postava. Jistě se již koupe v Boží Lásce, neuškodí už Bohu, že? Jinak je to jeho konec. Za koho se modlí jogín, ten procitne. Naše cesty se však rozcházejí. Já jdu dál za Bohem, Býčí skála na tuto cestu zatím nepatří. Nemají rádi památníčky a kříže a jiné duchovní symboly. Všichni však jednoho dne Božsky Procitnou. I sám Ďábel je již požehnaný. Zatím se koupu v Boží Lásce osamocený. Ale oni přicházejí. Tento web vykazuje stále se zvyšující harmonickou návštěvnost. Zastrašovat poustevníka, to byl tedy hloupý nápad, že Svozile? Copak se Bůh bojí? To Satan utíká. Stačí mu požehnat. Tento svět je Božský, není ateistický. Těmto Božským silám se na Býčí skále nemohou ubránit. Je to jako strkat hlavu do písku jako pštros před Pravdou. Dnes má tedy Aleš Pekárek už nad čím přemýšlet. Copak Světlo utíká před temnotou, Svozile? To temnota ustupuje Světlu. Nepokoušej se tedy Svozile Boha rozlobit. Nebo Šiva otevře své třetí oko, to je pak svět vzhůru nohama a všechno se třese posvátnou hrůzou. Nepokoušejte tedy Boha, o nevědomí. Bůh má tu Sílu! Všichni Boží lidé jsou neohrožení v boji se zlem a nebojí se. To Bůh se jich zastane a vyřeší všechny jejich problémy, úzkosti a trápení. Bůh vítězí nad zlem! A my všichni jsme Boží děti. Všichni potřebujeme Boží Milost a Boží vedení. Proto uctíváme svaté lidi, kteří To našli a realizovali své spojení s Bohem, s nejvyšším vědomím. Ale to málokdo chápe. Vše je mystické. Zlý Svozile, třes se. Co tě to jenom napadlo vydávat se za Satana? Bolí tě to řádně? Trpíš? Celý jsi pomílený. Tak už s tím přestaň. Nebo to s tebou špatně skončí. Podle mne jsi úplně ztracený v egu, v nejnižším možném já. Nikde ani náznak světla, naštěstí ti ale píše poustevník. Tak se už střez zla. To ti říká anděl. Na tobě teď záleží, jakou cestou se dáš. Zda temnou nenávistí zla, nebo nebeskou cestou Světla a dobra. To jsem řekl proto, že má duše je andělská, dévická. Tak se spas, Svozile. Je to tvoje volba. Střez se všeho zla. Všechno zlé se ti vrátí, je to bumerang. Oč lepší je být dobrý. Toho se drž. To je zákon karmy, akce a reakce. Všechno zlé se spravedlivě trestá dokonce i v příštích životech. Pokud budou ovšem lidské.

"Tebe uctíváme o milost prosíme,
dej nám milost své lásky
sataguru zapal mé srdce svým.

- má oblíbená indická modlitba -


Článek, který následuje:
Otevřená odpověď na email Aleši Pekárkovi z Býčí skály.

Adžňa čakra.
Adžňa čakra: centrum Božské Moudrosti.

"Slovy básníka bylo řečeno: Nikdy se nelekejte hněvu světců. Světcův hněv je jako mrak, který přináší životodárný déšť. Tvůj hněv je ohněm, který spaluje zlo."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího