¨
Hradisko u Bosonoh
6.1.2021
Franci Musil Francimus - má kritika jeho pokleslé "krasové osobnosti".
Normálně bych tady Franciho nevystavoval (viz. zápis v této návštevní knize ze dne 4.1.2021), ale poslal to Milan Hnízdo, tak jsem to vystavil. Franci mne totiž v minulosti zklamal. Zklamal mou důvěru v něho. Ale to učinil asi mnoha krasovým badatelům! Kdy jen vrátí ten "zapůjčený" památníček z jeskyně Kostelík?? Uličníku Francimusi, hleď ho vrátit! A co ta loupeživá výprava některých členů Býčí skály s Franci Musilem na Děravku?? Franci, styď se! Jak ti má Bůh odpustit, když se ani neomluvíš? Francimus je rozdvojená a vykolejená osobnost. Ale správný jeskyňář, jak se patří! ČSS ve svých útrobách skrývá řadu podobných typů. Tak to je má kritika Francimusiho sporné osobnosti, která si na Býčí skále se Satanem podáva ruce... Ale Býčí skála příjme opravdu každého podobného zkrachovalce. Pán Bůh žehnej! Mé srdce ale v Lásce obsáhne všechny tyto jeskyňáře. Víte co je Láska? Mé srdce je dost široké pro všechny podobné případy. Zdenka Fárlíka (ZO 6-05), či Jana Martinka (bývalý ZO 6-26) nevyjímaje. Či kdo mi ještě uškodil?! Vše je odpuštěno a zapomenuto.

Jen satanista - Satan Jiří Svozil mladší pořád ještě přichází škodit. Uplynulo už tolik let a pořad ho to baví. Ale to už je jeho zlá posedlost. Budu ho muset uzdravit a usmířit s Bohem. Ale to už je má funkce v duši této Krajiny. Nejlépe proto bude, když se Satan stane křesťanem. Ale co by si s ním - prolezlým peklem - křesťané počali? Boží mlýny jsou ale nevyzpytatelné. Ano, i na něho dojde! Všechno se totiž sčítá, ta karma se někde hromadí... A pak přeteče... Všechno zlé ale bude dobré. Znáte ten biblický příběh o Šavlovi, který velmi zprvu pronásledoval křesťany, ale Božím zásahem se z něho stal zbožný křesťan, svatý Pavel? Tak i Svozil ml. se bude muset doopravdy obrátit k Bohu a kát se. Vyzpovídat se. Jenom tak se ty duševní nahromaděné karmy rozpustí. Bůh totiž odpouští všem, kdo ho vzývají s pokorným a čistým srdcem. Požehnaný tedy je Jiří Svozil mladší a starší též. Bůh sesílá svůj déšť na dobré i zlé. Takový už je Bůh.

Býčí skála tedy je Franciho záchrana v Moravském krase. Ale neodsuzuji Francimuse. Přes všechno co jsem zatím napsal mám Franciho v podstatě rád. Těší mne, když si zajde do přírody a někde o tom napíše. Pomalu začíná kvést. Jeho dřívější web francimus.webnode.com opravdu pro mne ale nebyl, neboť Francimus na něm byl příliš obhroublý. Nebyly to seriózní reportáže. Jen samý rádžas a tamas, kdepak satva! Ale něco už má v harmonii, po několikátém vyhazovu ze ZO ČSS. Bohužel jsem si na to nepřišel dřív. A tak i mi způsobil mnoho problému a trápení, svojí podlostí. Útočil na mne negativně když jsme s Arnoštěm bádali v Závrtu u Habrůveckých smrků a později na Děravce. Ale to už je Francimus. Tím je pověstný po celém Krasu. Dělá si svojí povahou zbytečné nepřátele. Já se však mezi jeho nepřátele nechci počítat. Snad Bůh vyslyší mou prosbu, aby se konečně polepšil. Zamysli se Francimusi co jsme si provedli... A ten památníček hezky rychle vrať na své původní místo! Jinak ti Bůh nebude milostivě nakloněný. Máš tedy z minula neodčiněné karmy. Já jsem na tvé zvrácené chování už skoro zapoměl! Jenom když píši tento zápis do návštěvní knihy, tak se mi to nějak samovolně vybavuje... Ty nejsi zlý jako Svozil mladší. Ty máš jen dvojí povahu. Zatím jsi nepropadl zlému úplně. Více Lásky a bude to dobrý. Ale ty odmítáš Boha, který je Láska. Nejspíš jsi tedy ztracený. Obdivuji tě Francimusi, co jsi vykonal ve speleologii. Byl jsi skoro všude, ale všude vznikly nesváry. Nad tím by ses měl zamyslet, pokud máš obstát na trvalo jako člen ZO 6-01 Býčí skála. Mám tě tedy rád, ale tohle jsem ti musel říct. Tak se měj pokud možno dobře. Francimus - to přece pořad ještě něco znamená! Užíj si to. Ať žije Moravský kras se všemi svými ctitely a pozoruhodnými obyvateli, ve všech svých přemetech a proměnách! Ale Bůh to dovede nějak zařídit. Zradil jsi mne, mou víru v tebe jako lepšího člověka. Ale to už je prach a popel. Tak si to dnes nepokaž. Bůh to umí napravit. Ve jménu svatého Františka z Assisi - svého jmenovce - buď šťastný a spokojený. To je mé malé kouzlo pro tebe, toto požehnání. Neohlížej se zpět a zační znovu na Býčí skále, nebo někde jinde, kde tě rádi uvidí. To ale zatím nejsem já. Franci už není můj kamarád. Každopádně jsem dnes v noci zapálil na svém oltáři kalíšek za tebe, za tvé tělesné i duševní zdraví. Ve Francim totiž dominuje jeho nižší já, tedy ego. Kdepak pravé Já, to je v něm v defenzívě. Bojuje sám v sobě a to projevuje navenek, ve vztahu ke svým bližním. To je Franciho zdvojená povaha. Ale kdo jsem abych někomu činil diagnózu? Za to, že tu píšu může mé ústraní a observace, že si takto rád pohrávám s jinak neviditelnými a nepostřehnutelnými myšlenkami. Snad mi Francimus odpustí můj zájem o jeho egem uvězněnou dušičku. Tak ať mi promine. Myslím to dobře, né zle. Zase jsem jednu noc nešel spát. Tak si toho Francimusi važ, že má o tebe někdo pozitivní zájem. A nabízí ti pomocnou ruku při meditaci sebedotazování po své vlastní Podstatě. Nejsem psycholog ani psychiatr, jsem člověk vnitřní modlitby srdce. A toto co jsem napsal, je nazírání vnitřní podstaty. Ale na mých pohledech nesejde... Naučte se znát své vnitřní já sami. K tomu pomůže modlitba, mantra a meditace. Bez těchto tří faktorů je veškerá snaha o (sebe)poznání marná. Modlitba otevírá srdce, pramen to duchovní intuice. Tak se všichni modlete - pohané - ať Bůh osvítí vaše srdce. Všechna temnota musí pryč. To vám říká poustevník Marek. Chce to hodně se modlit, mantra džapovat. Pak to příjde. Poznání Pravdy uvnitř sebe. Jinudy Cesta nevede. Poznejte se. Jsem jenom jeden jogín, který se uprostřed noci rád modlí. Někdy celou noc do raního kuroupění. Pořád jen s mantrou v srdci. Já jsem sádhak Boží. A tohle je hlas mého Já. Jsem spojen s Bohem? To On ví. Učím se naslouchat. Tichu ve svém srdci. Je to hlas vnitřního já. Tak se prosím vás všichni dejte na modlení... Modlitba uzdravuje. Modlitba léčí. Někdo se musí modlit, tak to dělá poustevník. Myslím, že Bůh je spokojený. Připomíná mi to Ježíše, který se modlil za své nepřátele, ty kteří ho křižovali, nepřejícníky a zlovolné lidi. Pravě taková je Cesta modlitby. Tak i za tebe se Franci Musile modlím a za tvé uzdravení. Ze srdce ti žehnej. A polepši se.

To je pro dnešek vše, co jsem měl říci. Dobré nebe je nadosah. ˇVnitřní štěstí je nadosah. Jenom se vzdát zloby. Tak to jsem pro vás napsal, aby řeč na tomto našem oblíbeném webu nestála... Aby bylo co číst.

V Lásce a poznání
Marek Poustevník Gyaneshwarpuri

František Franci Francimus Musil na Závrtu u Habrůveckých smrků.
Franci Musil u Závrtu u Habrůveckých smrků. Tady jsem ho měl ještě rád jako velkého krasového výzkumce.

František Franci Francimus Musil na Závrtu u Habrůveckých smrků.
Nechal jsem ho vyžebřovat náš závrt, protože on sám se k tomu měl.

František Franci Francimus Musil na Závrtu u Habrůveckých smrků.
Později jsem ale této výpomoci trpce litoval...

František Franci Francimus Musil na Závrtu u Habrůveckých smrků.
Ale to už je Francimus!

Poustevníkova Děravka
Dnes Franci Musil působí zde na Býčí skále.

Zde je současný Franciho facebook v islámistickém turbanu:
facebook.com/franci.mus

"Nemohlo by to být také tak, že vás rozčílilo to, co ten člověk říká nebo dělá, protože ta slova, nebo to chování, poukazují na něco ve vašem životě a ve vás, co odmítáte vidět? Pomyslete jen na to, jak podráždění bývají lidé při setkání s mystikem či prorokem, který mysticky ani prorocky vůbec nevypadá, když začne promlouvat a oni poznávají jeho život."
Anthony de Mello
Cesta k Lásce