¨
Hradisko u Bosonoh
Vajrágja.
Zřeknutí se světských statků a požitků, soustředění se na Boha a na duchovní cestu. Cesta poustevníka.ZPĚT