¨
Hradisko u Bosonoh
Dobrozdání RNDr. Jana Himmela o svámím Gyaneshwarpuri.


26.dubna 2024
Došel mi na mou pozemskou adresu v Bosonohách velmi upřimný a obdivný osobní dopis od kolegy speleologa v Moravském krasu - jih RNDr. Jana Himmela.

Z tohoto dopisu cituji:

" Zdravím Tě za sebe a ostatní z jižní části Moravského krasu a děkujeme Ti za Tvoji publikaci o historii podzemí MK. Gratulujeme k dosažení stupně "svámí". Vzpomínám, jak jsme se náhodně potkali před cukrárnou Nitra a Ty jsi šel s báglem na vlak. Tvoje publikace o chrámu p. M. ve Křtinách je velice záslužné dílo a činí z nás jeskyňářů kulturní lidi. Jistě hovořím i za ostatní když Ti gratuluji a hlavně přeji nezastavovat se a pokračovat ve stejném duchu. Přejeme Ti hodně úspěchů."
Himmel

Má odpověď. Jan Himmel, můj dávný kolega, kterého znám již od svého mládí, někdy okolo roku 1986, mne tímto dopisem pozitivně zaskočil a potěšil. Je vidět, že má v srdci lásku a je v harmonii. Děkuji mu velmi za hodnocení mé literární tvorby a jeho úsudek zaznamenám do své biografie speleologa v Moravském krasu. Děkuji Ti Honzo. Přeji Ti pevné zdraví, obracení se k duchovním hodnotám a Bohu a k tomu ještě nějaké objevy ve stáří v jižní části Moravského krasu. Kéž by si Tvých hřejivých slov všimli v redakci Speleo.cz a začali vydávat mé články z jeskyní Moravského krasu, tak jak dělal altruisticky svého času s velkou vážností a úctou RNDr. Václav Cílek. Se současnou redakcí okolo Milana Hejny si bohužel nerozumím, a proto mi odmítají zveřejňovat mé články, což je myslím škoda, vzhledem k tomu že jako mnich a poustevník vedu unikátní život v Moravském krasu a mám spoustu - zejména vnitřních - postřehu z jeho podzemí. V Lásce. Ještě jednou hodně Lásky, pokoj, mír v duši a harmonii.
Svámí Gyaneshwarpuri

RNDr. Jan Himmel, Moravský kras jih.
Můj kamarád a možná za ty roky co se známe i přítel RNDr. Jan Himmel, velmi významný speleolog, zejména hydrologického zaměření se specializací na podzemní vody v krasu, na což je opravdu prvotřídní odborník. Soucítí se mnou, že mne vyloučili a vyhnali jako obvykle ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno v roce 2004. Rozhodně má moji úctu a sympatie, které jsou jak jsem dnes poznal vzájemné. Takže velice děkuji za toto Honzovo projevené dobrodiní. jsem rád, že ho znám a byl bych rád, kdybych ho mohl nafotografovat pro svůj archiv. Pokud možno udělat společnou fotografii.30.4.2024
Jak jsem vás informoval, napsal mi pohled RNDr. Jan Himmel, který je legendou zejména poznávání podzemních toků v jižní části Moravského krasu. Děkuji mu. Potěšil mne.
Dnes jsem na památku pro svůj archiv naskenoval tento osobní dopis a zde ho vystavuji v originální kvalitě. Můžete si tuto cennou písemnou památku stáhnout pro své archivy,
Jan Himmel odsobní dopis svámímu Gyaneshwarpuri 2024.

Jan Himmel odsobní dopis svámímu Gyaneshwarpuri 2024.
ZPĚT