¨
Pozor na ohýnky:
Dřívkovač v Moravském krasu povolen

Dřívkovač v lesích legalizovat.

Mé životní dílo:
Acta Speleohistorica Křtiny

Má proroctví:

Kůlnička


Arnošt Hloušek


Acta Speleohistorica


Závrt u Habrůveckých smrků


e-Speleo


Pekárna


Býčí skála


Ponorný hrádek


Křtiny

Nové Zprávy z Krasu.
Chcete mi něco napsat? Můžete mi poslat email. Nebo vše napište do Návštěvní knihy.
Archiv: 2019, 2020, 2021, 2022, ZPRÁVA
Donation
Translation:anglická vlajka

Hudba: "Jak krásné", Mantrovníci viz.

NOVÉ:
K dispozici poslední dotisky Acta Speleohistorica o Křtinách
K dodání před vánoci za 800 Kč včetně poštovného na bankovní účet.. Kontakt: Email.

Připravuji nové číslo Acta Speleohistorica 10/2026 pod názvem: "Poslední speleologické výzkumy v Moravském krasu jih a střed." při příležitosti 10. výročí úmrtí Otce habrůvecké speleologie - pana Arnošta Hlouška (1929-2016) z Habrůvky. Zde můžete sledovat jak toto dílo postupně vzniká:
Acta Speleohistorica 10/2026 Poslední speleologické výzkumy v Moravském krasu jih a středc.
Acta Speleohistorica 10/2026

28.10.2023
Málo známý speleologický problém koncové síně jeskyně Ř-21 Kůlnička v Hádeckém údolí (Moravský kras - jih).
Myslím si, že v době kdy existovalo osídlení v jeskyni Pekárna, rozjímal na Kůlničce odloučený šaman - protože je to pozitivní prostorné místo skryté vysoko ve svahu Hádeckého údolí. Za současným koncem Kůlničky očekávám pokračování, možná dokonce významné pokračování, směrem pod Mokerskou plošinu "k fosilnímu řečišti Pekárny", kam je to ovšem ještě velmi daleko napříč neznámým masivem. Koncová síň této jeskyně by se tedy měla speleologicky pročistit od sedimentů. Někam to pravděpodobně ještě pustí. Současná koncová síň není asi skutečný konec této jeskyně. Doporučuji ke speleologickému průzkumu, jehož se já však již nezůčastním. V podmínkách speleologicky chudého Hádeckého údolí Říčky, je to dodnes nepovšimnutá poměrně zajímavá problematika. Například Ing. Pavel Chaloupský by si toto objasnění konce Kůlničky mohl vzít na zodpovědnost spolu s Mgr. Petrem Kosem a ostatními členy ZO 6-12 Speleologický klub Brno. Ve vchodu jeskyně je mohutná antropogenní deprese po archeologickém výzkumu, kterou by bylo možné ekologicky šetrně naplnit těženými sedimenty z konce jeskyně. K tomu ZO 6-12 žehnej Bůh. Kůlnička je tedy speleologicky zatím nedobádaná a může překvapit "skromným" pokračováním. Vůbec však nelze věřit přehnaně optimistickým virgulovým prognózám Kamila Pokorného s kolegy ze skupiny 3-SE. Jak bylo řečeno například Janem Himmelem, je to korozní jeskyně. Může však ještě mile překvapit. Bude ale asi hlouběji do masivu zasedimentována. Určitě však není pro archeology, ale pro paleontology. V koncové síni jsem v roce 1986 pozoroval velké množství vykopaných a pečlivě tříděných zvířecích kostí neznámého průzkumníka na bázi anonymního speleologického průzkumu sedimentů. Určitě jsou zde ještě nějaké neodkryté paleontologické zvířecí ostatky.číst víc...

Vzpomínka na Arnošta Hlouška, jeskyňáře z Habrůvky, Otce habrůvecké speleologie při příležitosti 7. výročí jeho odchodu do nebe.

Autobiografie speleologa na konci všech speleologických průzkumných prací.

27.10.2023
Napsal mi RNDr. Pavel Kalenda ze ZO 6-19 Plánivy, kterému jsem nábídl zdarma Acta Speleohistorica o Křtinách.
Poděkoval, pochválil moji knihu, ale odmítl ji s poukazem, že již má 2 m dlouhou poličku plnou speleologických časopisů. Současně nazval mou duchovní cestu náboženským blouzněním. Je tedy jen ateista. A takové je bohužel kolektivní nevědomí jeskyňářů v Moravském krasu.

Hinduismus - náboženství pro archeology (sděleno vnitřně ve spánku).

Chlubím se svým vlastnoručně uvařeným vegetariánským jídlem Vesmírný Smích, které mne příjde na 2000 Kč za měsíc.
Jídlo za 2000 Kč za měsíc.

Shromažďuji články pro příští číslo Acta Speleohistorica o jeskyních Moravského krasu.
Toto číslo 1O výjde v roce 2026 při příležitosti 10. výročí úmrtí mého kamaráda - Otce habrůvecké speleologie pana Arnošta Hlouška z Habrůvky pod názvem: "Poslední speleologické výzkumy Marka P. Šenkyříka - svámího Gyaneshwarpuri." Tentokrát budou Acta Speleohistorica nikoli v barvě oranžové jako tomu bylo v případě publikace o Křtinách, nýbrž celé v černé a s bílým písmem. Nebude to však smuteční vydání. Já jsem se vydal za Bohem což je událost Radostná.
26.10.2023
Odeslal jsem dotaz na Zdenka Motyčku, bývalého předsedu ČSS, zda by měl zájem o Acta Speleohistorica o Křtinách.
Nábízím Zdenkovi toto své dílo zdarma protože se zasloužil o vznik ZO 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek a byl proti zrušení této mé speleologické organizace. Uvidíme zda odpoví.

Dnes jsem celou noc byl ve styku s Božským Já.
Celou noc jsem byl s Bohem. Vůbec jsem nešel spát a naslouchal útěšnému poselství ze svého života, které jsem nevěděl ani já sám. Jsem proto velmi unavený a stále polehávám.
25.10.2023
Pokračování mého života poustevníka na Děravce na hermitphoto.
42 fotografií nově zařazených do fotogalerie.

Procházka Brnem s fotoaparátem.

Pořád čekám na vyjádření České speleologické společnosti ve věci mého nabízeného sponzorství sborníku Speleofórum 2024.
Připomínám, že mám pořád zájem zveřejnit svou recenzi na Acta Speleohistorica o Křtinách na stránkách tohoto nejvýznamněšího českého speleologického časopisu pro budoucí pokolení a pro historii. Proto jsem redakci nabídl sponzorský příspěvek ve výši 5 000 Kč. Asi však se mnou nepotřebují komunikovat. Ale uvidíme kam v čase jde tento nezájem o poustevníka v Moravském krasu...

Studánku Liščí leč pod Proklestem nad Křtinami jsem zatím nevyčistil.
Měl jsem mnoho jiné práce.

Dnes jsem ve snu cestoval do ášramu Jadan v Indii.
Nebyl to však prorocký sen. Do Indie se v dohledné době nechystám.

24.10.2023
Připravuji k zakoupení.
Je to jenom na poustevnu.
Uton.

Starosta krasové obce Habrůvka pan Karel Kalandra na hermitphoto.cz

Rozhodl jsem se že na vánoce vydám znovu Acta Speleohistorica o Křtinách.
Bude to jen 10 výtisků. Na víc nebudu mít peníze, ale stejně není ani více zájemců. Výtisk 1 bude dodán bývalému starostovi Habrůvky Karlu Kalandrovi, 2. výtisk bude pro bývalého předsedu ZO 6-01 Býčí skála Radka Hýska v Babicích nad Svitavou. 3. pro dobrého kamaráda z dětství, který cvičil úspěšně kung fu styl opilec, ale který dnes již necvičí cokoli a kouří intenzivně cigarety, Martina Bohma z Bosonoh, 4. pro Patricka Bártu, mečíře firmy Templ z Bosonoh, upřimného neortodoxního katolíka, 5. jako druhý výtisk pro Moravský zemský archiv v Brně, 6. druhý výtisk pro Farní úřad ve Křtinách, ne však pro kněze Jana Lajčáka, neboť sabotoval vydání této publikace úmyslným nedodáním slíbených obrázků z farního archivu potřebných ke zveřejnění, 7. ještě jeden výtisk pro prof. Ungera, aby ho daroval doc. Slivkovi na Slovensko za jeho výzkum Kláštoriska ve Slovenském ráji, 8. Radimu Palušovi za jeho fotografie z mého vysvěcení za mnicha. 9. a 10. výtisk je volný bez obsazení k dispozici komukoli, kdo si o něj požádá, ale již za peníze (režijní cena je necelých 700 Kč/za výtisk).
23.10.2023
Nové fotografie v albu Umění na hermitphoto.cz
Pokud Vás zajímá jak jsem žil na Děravce potom klikněte zde. Celkem dnes aktualizováno 65 fotek.
22.10.2023
Napsal jsem brněnské redakci České televize o videozáznam reportáže u Závrtu u Habrůveckých smrků z roku 2006.
V tomto videu kromě mě účinkuje i Arnošt Hloušek, který se svěřuje ze svého kamarádství ke mně. Je natočen tehdejší stav speleologického průzkumu Závrtu u Habrůveckých smrků, který měl v té době již vstupní betonovou skruž. Několikrát mne anonymně navštívili, dokonce i v noci na podnět zbabělých jeskyňářů z Býčí skály, kteří mi tímto způsobem chtěli uškodit na pověsti. To se však naštěstí nestalo, a video bylo natočeno vcelku v pozitivním duchu.

Habrůvecké Svaté Schody pod Habrůveckými ponory – nejvýznamnější současný speleologický problém střední části Moravského krasu. Závrt u Habrůveckých smrků stále perspektivní z hlediska průniku na hledaný Habrůvecký podzemní potok.

Úvod do problému Habrůveckých ponorů.
Pod SZ okrajem obce Habrůvka nacházíme velmi malebné, široce rozevřené údolíčko s kvetoucí loukou. Z habrůvecké návsi údolíčkem bystřině stéká drobný potůček, který na tomto místě překračuje geologickou hranici kulm /dévon a vstupuje na vápence Moravského krasu. Na plochém dně tohoto údolí dochází k ponorům do podzemí. K těmto ponorům  však docházelo  filtračně přes sloupec sedimentů, takže kromě času inundace již potok z louky neodtéká. O těchto pozvolných ztratech (zakrytých ponorech) se zmiňoval již v 50. letech 20. století Rudolf Burkhardt z Býčí skály. Tento jeho stručný literární zápis v jeho speleologické bibli o jeskyních v údolí Křtinského potoka však zůstal v podstatě nepovšimnut současnou generací speleologů. Problematika podzemního odvodňování Habrůveckého potoka proto nebyla ve speleologii známa a byla znovuobjevena teprve v roce 1993, kdy v této oblasti prováděl svůj povrchový průzkum speleolog Marek Šenkyřík ze ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno. Ten v uvedeném roce objevil nový jícen  spontánně vzniklého propadu ponoru o hloubce -2m a o průměru 1 m. Tím se v řečišti potoka otevřel jícen vtokového ponoru, který začal soustředěně jímat celý Habrůvecký potok o průtoku až odhadovaných cca 20 l/sec do neznámého podzemí. Postupem času se Habrůvecký ponor  rozrostl v mohutný kráter o půdorysných rozměrech 8 x 6 m a s 3 m hlubokými kolmými stěnami v hlinitých a štěrkovitých údolních sedimentech, avšak bez viditelného náznaku odtokového trativodu v lité skále. V současné době (2023) je tento velký kráter tzv. Habrůveckého ponoru č. 1  úplně zasedimentovaný plavenými sedimenty unášenými ponorným tokem, avšak je stále filtračně přes sedimenty hydrologicky aktivní. Proto zde v roce 1995 provedla ZO ČSS 6-26 Speleohistorický klub Brno, pod vedením autora tohoto zápisu, kolorační experiment, který však nepřinesl žádné pozitivní výsledky. Přesto lze usuzovat na propojení Habrůveckého ponoru blíže neznámou významnou jeskyní překonávající vzdušnou vzdálenost 1,5 lm a denivelaci -120 m (!)  do Křtinského údolí, tedy do Vývěru Křtinského potoka. V minulosti R. Burkhardt mylně předpokládal dokonce podzemní odtok Habrůveckého potůčku do Býčí skály, kde ho očekával jako přítok v oblasti 2,0 km Wiehlova údolí. Po následovném objevení Prolomené skály však přítok Habrůveckého potoka zde nakonec nebyl objeven. Dále Burkhardt uvažoval o možném odtoku Habrůveckého podzemního potoka do tzv.  problematického vývěru pod jeskyní Kostelík. K definitivnímu rozhodnutí o hydrologické příslušnosti Habrůveckého ponoru bude nutné vykonat ještě další kolorační pokus s větším množstvím barviva. Tato krásná neobjevená erozní jeskyně klesá pravděpodobně propasťovitými stupni až na dlouhý horizont nad úrovní dna Křtinského údolí. V literatuře jsem již tuto jeskyni pokřtil na Habrůvecké Svaté Schody. číst vic...

21.10.2023
Ohlédnutí za speleologickým průzkumem Závrtu u Habrůveckých smrků.
Habrůvecká plošina s otcem Arnoštem Hlouškem více

Aktualizace na hermitphoto.cz.
Jak sedím pod křížem ve své meditační jeskyni ve Slovenském ráji (2002) více. Kapucínský klášter v Brně více. Chajovna v Brně více Na Útesu Osvícení ve Slovenském ráji více Za almužnou ve Spišské Nové Vsi více Příchod na poustevnu ve Slovenském ráji (1995) více Dokumentace přírodního stavu jeskyně Poustevna ve Slovenském ráji více Vývěr glackých podzemních vod pod Zlatou dírou v Údolí Bielého potoka ve Slovenském ráji více Já s rodiči ve Střílkách více. Podproč - Slovensko 2004 více. Londýn 2007 více. Návrat Křtinských pomalovaných lebek do Křtin více. Tajemná štola Jeřábek u Štěpánova nad Svratkou více. Boční krypta Jezuitského chrámu v Brně 1994 více. Ještě jednou tatáž krypta pod Jezuitským chrámem v Brně v albu Umění: více.

Čištění studánky pod Proklestem a pověst o kopci ve Křtinách.
Myslím si, že tento víkend konečně vyčistím studánku Liščí leč pod Proklestem nad Křtinami, z níž budu brát pitnou vodu při svém meditačním ústraní na Lesslově hoře. Už se na to těším. Nechci totiž na Lesslovu horu nosit vodu až z Bosonoh, tedy přes celé Brno, autobusem do Křtin a potom vzhůru se 7 kg v batohu navíc do toho nebetyčného kopce ve Křtinách, kde podle pověsti měl původně vyrůst křtinský chrám. Ale andělé prý přes noc vždy zde složené cihly přenesly na současné místo chrámu na církevním kopečku. Od té doby stojí podle této pověsti na křtinském kopci jen malá kaplička. Zatím si však vystačím s vodou z pomalu tekoucí studánky u Schindlera taky pod Proklestem, neboť čištěná studánka bude jistě velmi zakalená a tudíž zatím nepitná.

Studánka Liščí leč pod Proklestem.

Dnes je Mezinárodní den míru.
Co na to Rusové na Ukrajině?
Mezinárodní den míru.

20.10.2023
Dnes u čajovny Chajovny v Brně.
Chajovna v Brně. Svámí Gyaneshwarpuri.

Kapucínský klášter v Brně - to místo kde jsem poprvé v životě viděl mnicha.

Kapucínský klášter v Brně - to místo kde jsem poprvé v životě viděl mnicha. Svámí Gyaneshwarpuri.

Omlouvám se všem za rozesílání emailů.
Někteří mne obviňovali arogantně že spamuji, ale většinou přišly srozumitelné pozitivní kamarádské zpětné vazby s žádostí o odstranění z hromadných emailů. Většina však naštěstí mlčí. Přesto jak jsem již napsal níže rozhodně nebudu psát emaily jeskyňářům až na vyjímečné případy. Děkuji vám, že jste mne informovali o svém rozpoložení s nímž jste přijímali mé emaily.

Bohužel, nastalo malé veřejné pohoršení nad mými emaily a ozvali se mi další zájemci o vyřazení z emailu.
Nebudu proto už rozesílat žádné emaily jeskyňářům z Moravského krasu. Pokud vás Něco zajímá, tak odteď přicházejte samostatně. Je mi líto. Emaily budu rozesílat jen několika dobrým přátelům, např. Mons. Janu Peňázovi, Doc. Martinu Olivovi, Prof. Josefu Ungerovi, Mgr. Inně Mateiciucové a samozřejmě i RNDr. Antonínu Tůmovi a asi i Doc. Tomáši Vrškovi ze ŠLP Křtiny, na jejichž pozemcích poustevničím. Ostatní ať se na mne nezlobí, že jim nebudu posílat žádné emaily. Můžete se uklidnit, už vám nebudu vůbec nic psát. Ustupuji do ústraní na poustevnu. Nemám již vám co dát. Jeskyňáři v Moravském krasu mne mnohokrát zklamali. Myslím, že jsem nový web hermitphoto.cz dostatečně zpropagoval. Vyhovuji tedy vaší žádosti a odpojuji se od vás. Nehledám už přátelství u lidí, mě bohatě stačí ke štěstí můj milovaný Vesmírný přítel. Mažu tyto emaily i vnitřním způsobem.
Bůh Šiva - portrét.

19.10.2023
Už dva speleologové mne upozornili abych jim nezasílal upozornění emailem na své webové stránky: Martin Golec a Marek Audy.
Samozřejmě jsem jim vyhověl a vymazal jsem si je ze své emailové schránky. Pokud je ještě nějaký zájemce o vymazání z mého emailu, ozvěte se mi neprodleně. Děkuji a rozumím. Přesto věřím, že Někoho mé emaily těší.

Doplněno 24 fotografií z mého mládí 1982 - 1995.
Dále Igor Zehl, fotograf, který nás zvěčnil s Drtilem v Hlavní kryptě chrámu P. Marie ve Křtinách. 5 historických fotografií z roku 1991: více Dále zveřejněno 16 zdařilých fotografií Slezákovy Záhrobní jeskyně a Málčiny od Ing. Pavla Chaloupkého více
18.10.2023
Upozorňuji že používám nový email swami@gyaneshwarpuri.cz na své doméně.
Samozřejmě, že všechny dřívější emaily: marekgyaneshwarpuri@gmail.com, swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz a yoga@gyaneshwarpuri.cz dál existují a přeposílají mi vaše emaily! Seznam jsem opustil, protože se mi nelíbí hledět podprahově na všechny ty politické skandály, válku na Ukrajině, erotické motivy ap.

Moje první láska Majka ze Slovenska v roce 1987.
Zatim platonická - nedotyková.
Marek Šenkyřík a Mária Ulehlová 1987.

Unikátní fotografie z mého života na Ponoru na Skalce v letech 1993 - 1995.
Já zde kouřím indiánskou dýmku. Vpravo Betty Kateřina Sobotková, moje druhá velká láska, již dotyková. Tyto fotografie byly objeveny v rodinném albu.

Marek Šenkyřík Ponor 1993 - 1995.

Takhle jsem vypadal, když jsem žil na Ponoru 1993 - 1995.
Marek Šenkyřík takhle jsem vypadal, když jsem žil na Ponoru 1993 - 1995.

Doplněno 12 fotografií do alba Umění na HermitPhoto.cz

Dnes mi Národní knihovna v Praze poděkovala za zaslání druhého výtisku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Tím jsem odevzdal definitivně poslední výtisk této slavné publikace. Další výtisky zatím dotisknout nehodlám. Možná za několik let. Možná že by se Moravskému zemskému archivu hodilo mít taky dva výtisky, podobně jako bych druhý výtisk rád zaslal ještě pro jistotu na Farní úřad ve Křtinách. Ale zatím na to nemám finanční prostředky. Takže možná za dva roky...

Setkání s Ing. Oldřichem Veverkou, mým dávným spolupracovníkem ze speleologického výzkumu jeskyně Ř-24 Slezákova díra - Záhrobní v roce 1984.
Olda je dnes Mistr včelař profesionál, který včelařstvím živí celou svou rodinu. Patří k pravidelným účastníkům katolických bohoslužeb v kostelíčku v Troubsku u Brna. Má výbornou pamět. Pamatoval si na všechy detaily naších cest po hradech, které se odehrály v roce 1981! Potkali jsme se v obyčejné tramvaji ze Starého Lískovce na ulici Česká. Pořád mluvil jen o včelách, o hradech a o německé dálnici u Bosonoh.
17.10. 2023
Na Sovím komínu na plošině Skalka měli nějaký radostný objev.
Jen tak dál a nezapomeňte při tom na Ponorný hrádek, který je perspektivní!

Dnes doplněno rekordních 38 fotek na HermitPhoto.cz
O Milanu Hnízdovi a mé mamince Anně Šenkyříkové. Dále doplněny některé mé nejdůležitější fotografie.
16. 10. 2023
Zase jsem usilovně pracoval na HermitPhoto - 25 nových foteček.
Pavel Chaloupský, Tomáš Prnka, Arnošt Hloušek a František Musil.
15. září 2023
Dnes nové aktualizace na HermitPhoto - 25 nových foteček.
Martin Oliva, Jan Peňáz, Josef Unger, Antonín Tůma, Inna Mateiciucová.

Předmluva:
Nabízím redakci Speleo.cz České speleologické společnosti sponzorský příspěvek na vydání sborníku Speleofórum 2024 ve výši 5 tisíc Kč za zveřejnění této recenze na Acta Speleohistiorica o historickém podzemí ve Křtinách.Recenze na Acta Speleohistorica o podzemí ve Křtinách.

Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri

Název: Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri: "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha." Brno - Bosonohy 2023. Vlastním nákladem, 144 stran, ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile, 30 cm, brožováno.

"V letech 1990 - 1993 a dále 2005, 2006, 2008 - 2010 jsem byl vedoucím a současně nejaktivnějším badatelem speleologického průzkumu historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, který s přestávkami trval více než třicet let, do roku 2022. Přitom byla objevena Krypta pod věží, využitá v polovině 18. století jako kostnice s unikátním nálezem tzv. Křtinských pomalovaných lebek. Dále byla objevena hrobka stavitele křtinského chrámu opata Kryštofa Jiřího Matušky z roku 1777 a barokní odvodňovací kanalizační systém pod ambity a Rajským dvorem. Výsledky svých speleologických a amatérských archeologických výzkumů jsem zhodnotil v roce 2023 samostatnou knihou v edici Acta Speleohistorica, číslo 9, kterou jsem vydal vlastním nákladem, za vlastní peníze jako samizdat v nákladu jen 79 číslovaných a mnou podepsaných reprezentativních výtisků, na křídovém papíře, s šitou, nikoli levnější jen lepenou vazbou, s barvotiskem na obálce sborníkového typu paperback a rovněž s barvotiskem uvnitř celé publikace. Celkové režijní náklady na vydání této knihy činily cca 52 000 Kč, tedy 678 Kč za jeden výtisk. Tato kniha byla zdarma věnována mnoha odborným institucím, především v Brně, Praze a Blansku, například Brněnskému biskupství, Farnímu úřadu ve Křtinách, všem archeologickým ústavům v Brně a částečně i v Praze. Samozřejmě byla zaarchivována například Moravským zemským archivem v Brně (signatura II-24 861), Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Národní knihovnou v Praze, Ústavem Antropos MZM v Brně, Správou CHKO Moravský kras, Muzeem Blanenska, samozřejmě Českou speleologickou společností v Praze, jakož i 21 speleologickými skupinami působícími v Moravském krasu ap.číst víc...
14. září 2023
Dnes radikálně doplněno a aktualizováno mé hermitphoto.cz o staré fotografie zveřejněné již kdysi na tomto starém webu gyaneshwarpuri.cz
Zavzpomínejte spolu se mnou... Zveřejněno například 20 fotografií z mé sannjás díkši a gurupurnimy 2022 a 2023. ZDE Dále znovuzveřejněna legendární fotografie Laco Lahody z objevu křtinské kostnice, na níž jsem vpravo ZDE. Dále zaarchivovány velmi zdařilé fotografie Zbyška Macháčka, neznámého fotografa Moravského krasu ZDE Právě se chystám zpracovat fotoodkaz Kamila Pokorného... Nově tedy zveřejněno na hermitphoto.cz cca 70 starých fotografií, což mi zabralo celý den usilovné práce s počítačem.
13. září 2023
Mé pozdní dětství 1974 - 1981: pozvánka na web hermitphoto.cz
Marek Šenkyřík Templštejn.

12. září 2023
Mé rané dětství 1968 - 1973 - pozvánka na web hermitphoto.cz
Marek Šenkyřík z Bosonoh 1 rok.

Opožděná fotodokumentace výroby meditační podložky na poustevně Lesslova hora.
Lesslova hora - výroba meditačního pódia 2023.

Dnes jsem se konečně dostal k zaarchivování fotečky Toníka Tůmy jak přijímá mou speleologickou čelovku.

Cenná památka objevená v těchto dnech v rodinném fotoarchivu po mamince.
1. svaté přijímání Marek Šenkyřík roku 1976 - doklad.

11. září 2023
Mám pro vás novou úžasnou zprávu: právě jsem úspěšně zaregistroval a zprovoznil novou fotodoménu www.hermitphoto.cz.
První fotografie ze svého raného dětství 1968 - 1973 budu mít naskenováno zítra.

HermitPhoto nová webová doména.
Příjměte pozvání na můj nový web strilkyasram.eu.
strilkyasram.eu nová webová doména.

10. září 2023
Na Lesslově hoře je nové meditační pódium pro meditaci a cvičení jógy.
Dnes jsem na Lesslově hoře vyrobil malé dřevěné pódium, které doporučuje pro meditaci Bhagavadgíta. Desky a trámek mi dovezl z Brna - Bauhausu můj bratr Jiří Šenkyřík s jeho ženou svou dodávkou. Toto pódium má velikost 200 x 90 x 8 cm, což stačí na cvičení většiny jógových ásan. Nemusím se už bát znečištění své oranžové sutany od hlíny. Toto dřevěné pódium jsem zabalil proti dešti do umělohmotné plachty s maskáčovým vzorem. Úplně nahoru jsem položil pruh linolea rovněž zakoupeného v Bauhausu o velikosti 2 x 1 m. Takže to mám teď na poustevně na Lesslově hoře velmi čisté a kultivované. Už jsem na toto pódium zkušebně zasedl a meditoval s mantrou. Protože však na mne útočili krvežízniví komáři nakonec jsem meditaci ale ukončil a odjel autobusem do Brna. Kompletní fotodokumentaci z výroby meditačního pódia zveřejním pravděpodobně zítra.
Lesslova hora.

Příjměte mé pozvání na nově založený web hermitphoto.
Ale teď už mizím na Lesslovu horu.
9. září 2023
Založil jsem nové webové stránky o fotografování HERMITphoto.
Zatím jen index a 1stranku.html. Myslím, že tuto novou doménu zaplatím až v říjnu nebo listopadu. Takže se můžete zase na něco pozitivního těšit.

8. září 2023
Dneska jsem zaplatil opět něco České Charitě v Brně a Óm ášramu v Jadanu v Indii.
Charitě to byla již druhá platba, celkem zatím 1000 Kč. Pro Jadan jsem platil poprvé 500 Kč. Dneska jsem měl poměrně významný den, neboť jsem se osamostatnil od své maminky. Spočívá to v tom, že od ní už nebudu přijímat žádná jídla. Všechno si budu vařit sám za své peníze. Proto jsem v Kauflandu nakoupil rýži naturál, čočku, cizrnu, mrkev, petržel, jablka, jogurty, máslo, mléko ap. To mi vydrží jeden týden, než půjdu znovu nakupovat. Maminka to těžce nese. Prý ji vaření pro mne pomáhalo překonávat deprese, což jsem ale odmítl a vytrval jsem ve svém předsevzetí stravovat se samostatně satvicky, místo přijímání několikrát převařovaných maminčiných vegetariánských jídel. Tak jsem poprvé po 21 letech znovu zafrantiškánoval s batohem na zádech pro potraviny jako kdysi v horstvech Sloveského ráje, kdy jsem rovněž chodil s batohem na zádech do supermarketu ve Spišské Nové Vsi na nákupy vegetariánských potravin na něž mi přispívali spišští občané. Cítím se osvobozen.
Česká katolická charita - dary.

Dary pro Jadan.

Dary pro Jadan.

7. září 2023
V Acta Speleohistorica budou ještě pokračovat. Ale jenom na rozloučenou:).
Zatím shromažďuji články. Možná že desáté číslo ASp vyjde až za deset let, pod názvem: "Poslední speleologické články Marka P. Šenkyříka - svámího Gyaneshwarpuri." Můžete se tedy na "něco" těšit. Opět to vydám v barvotisku na křídovém papíře se šitou vazbou paperback vlastním nákladem pro speleologické skupiny působící v Moravském krasu a zájmové archivy a knihovny odborných institucí ČR, například i archeologům.

Návrh inzerátu pro Sborníku muzea Blanenska 2024:
Acta Speleohistorica o Křtinách.
Dovoluji si nabídnout Vaší pozornosti již zcela rozebranou publikaci Acta Speleohistorica 9/2023: Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha." Brno - Bosonohy 2023.

Tato publikace vyšla v nákladu 79 číslovaných výtisků s autorským podpisem, celá v barvotisku na křídovém papíru a s šitou vazbou paperback. Kniha vyšla bez účasti veřejnosti jen pro zájmové archivy a knihovny odborných institucí v České republice, například: Farní úřad ve Křtinách, Brněnské biskupství, Moravský zemský archiv v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Národní knihovna v Praze, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea v Brně, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Správa CHKO Moravský kras, Muzeum blanenska, Česká speleologická společnost Praha, Ústav archeologické a památkové péče Brno, Diecézní muzeum Brno, Památkový ústav Brno, Archeologický ústav AVČR Praha, Archaia Brno a 21 speleologických skupin působících v Moravském krasu.

Tuto rozebranou knihu si můžete stáhnout a vytisknout zdarma na doménové stránce:
http://gyaneshwarpuri.cz/acta_speleohistorica/krtiny.html

Svámí Gyaneshwarpuri ve Křtinách. Foto: Jiří Dressler 2023.
Autor publikace Acta Speleohistorica o Křtinách svámí Gyaneshwarpuri před zazděným vchodem do Krypty pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách, v níž byly objeveny tzv. "pomalované lebky." Foto: Jiří Dressler 2023.
znak ZO 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek.

Proroctví o Ponorném hrádku - Novodvorském ponoru, který je pořád speleologicky slibná a perspektivní jeskyně na Plošině Skalka.
Tuto jeskyni jsem objevil v roce 1990. Z počátku to byla jen 14 m dlouhá a -10,5 m hluboká jeskyně. Později jsem ji prodloužil na délku 35 m a hloubku odhadovaných cca -18 m, kde končí neprůleznou úžinou za Trativodem ozvěny. Bohužel jsem byl odtud Janem Martinkem a Petrem Červinkou uprostřed explorací vyloučený a od té doby zde již 19 let výzkum zcela stojí. Mladší generace speleologů ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno řeší raději nedalekou propast Soví komín. V ní jsem objevil úvodní partie propasťovitého systému ucpaného sedimentem snad jen holocénního stáří. Z důvodu relativně mladého sedimentu je to relativně perspektivní jeskyně z hlediska speleologické otvírky. Údajně zde mladí členové ZO 6-26 objevili již "bludištní systém" několika propastí o celkové délce cca 120 m. Ale vraťme se na okamžik do Ponorného hrádku. Protože je to jeskyně zatím ještě v ponorné zóně, v níž převládal odnos sedimentů před akumulací, domnívám se, že za současnou koncovou tzv. Střeleckou úžinou může být objeveno částečně volné pokračování dlouhé snad až několik desítek, maximálně stovek metrů odvodňovacího trativodu Novodvorského podzemního potůčku. Možná však ale bude za Střeleckou úžinou jen zcela neprůlezný trativod, který se však může o několik metrů dál rozšířit. Je to tam však zaplynované CO2, takže to asi nepůjde snadno otevřít, jedině kdyby tento trativod odvětrávali pomocí kompresoru. Jestliže to chce otevírat Jan Martinek, tak je to jen na jeho zodpovědnost... Já to však zcela jistě již nebudu:). Určitě se zde nepodaří nikdy, z důvodu málo dimenzovaných chodeb, objevit mnou předpovězenou cca 2 km dlouhou jeskyni procházející buďto pod pravým svahem Novodvorského údolí, nebo napříč Plošinou Skalka si prolamující odvodňovací cestu směrem na Ochoz u Brna. Toto se pravděpodobně nepodaří nikomu zcela objevit, dokonce ani průzkumem propastí pod Závrtem u borovice - Soví komín z důvodu značného zasedimentování a rovněž zvýšené koncentrace CO2. Soví komín asi neprojdou až na tušenou úroveň podzemního odvodňování Plošiny Skalka. Přesto členům ZO 6-26 přeji, aby vydrželi v houževnatém odkrývání propastí, jakkoli jsou bohužel úžinaté a značně ucpány sedimentem. číst víc...
5.9.2023
Článek: "Problém Býčí skály je v podstatě vyřešen. Přesto jeskyně nabízí zcela neznámé objevné perspektivy." (ke stažení v pdf).

Článek: "Problém Pekárny nejenom z hlediska virgule, ale i NadJá." (ke stažení v pdf).

RNDr. Antonín Tůma dnes přijal mou speleologickou čelovku Fénix, čímž jsem definitivně symbolicky ukončil veškeré své speleologické výzkumy jeskyní v Moravském krasu.
RNDr. Antonín Tůma 2023.

Tento článek o jeskyni Býčí skála byl zcela přepracován a odeslán ke zveřejnění redakci Brněnskému deníku.

Tento článek o jeskyni Pekárna odeslán ke zveřejnění Brněnskému deníku.

4.9.2023
Lucie Segeďová: "Jeskyně Moravského krasu za druhé světové války. Historie firmy Flugmotorenwerke Ostmark G. m. b. H. Wien, Zweigwerk Brünn a její detašovaná pracoviště." Bakálářská práce na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU v Brně.

Aktualizoval jsem odkazy z Moravského krasu.

Brzy pořídím video o józe v Adlerově jeskyni, pokud to tam nebude vyhovovat tak jenom na Pekárně.

Sen o Ponoru na Skalce a o Křtinách.
Dneska se mi zdál sen o výzkumu Ponorného hrádku na Skalce, který současné vedení ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno vůbec neřeší, tak jak jsem Ponor řešil kdysi já. Je mi to líto, že výzkum této stále perspektivní a speleologicky slibné jeskyně beze mne stagnuje a stojí již 19 let. Za to může Martinek, který mne vyhnal z Ponoru spolu s Červinkou v roce 2004. Tento můj sen dokazuje, že v duši jsem stále speleolog, i když navenek jsem se speleologie již zřekl. Nevšímám si však svých snů. Něco mi však ale signalizují v podvědomí. Rozhodně nedůvěřuji psychologům a psychiatrům, kteří svou psychodiagnózu postavili na výkladu snů (Sigmund Freud a podobně), i když i na tom na jejich nižší sexuální úrovni něco je.

Taky se mi nedávno zdál mystický sen o Santiniho chrámu Panny Marie ve Křtinách, kde pořád jsem jednou z duší této mariánské svatyně. Ale ani tím se ve vědomí již nezabývám. Nepřicházím tam totiž na protest proti knězi P. Jánu Lajčákovi, který mne neeticky obvinil že "jsem si přivlastnil výzkumy a objevy v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách." Stále trvám na svých etických a morálních právech v podzemí křtinského chrámu a jinde. Nebudu se však Jánu Lajčákovi vůbec klanět, a proto do křinského chrámu již skoro rok vůbec nepřicházím. Co na to říká kněz P. Ján Lajčák? Pořád jen zarputile mlčí a neodpovídá. Ale mlčet umím i "já". Nebudu proto spolupracovat s nikým v podzemí ve Křtinách, ani s případnými archeology, novináři ap. Myslím že můj současný odpor proti knězi Lajčákovi v duchu pasivní rezistence učení Mahátma Gándhího je srozumitelný z morálních hledisek. Uvidíme v čase kam to půjde... Ján Lajčák a podobní kněží římskokatolické církve, pořád něco zamlčuje a potlačuje v Srdci (v anahátě) a ve svém svědomí kněze. Požehnaný páter Tomáš Prnka, který se mi upřímně omlouval za všechno, když něco přehnal v naších vzájemných vztazích, zajisté v něčem též komplikovaných. číst víc...
3.9.2023
Jedno zapomenuté video z mé bývalé meditační jeskyně U studánek u Březiny (Moravský kras - jih).
Video U Studánek.

2.9.2023
Znovu v kamenném kruhu na Hradisku u Bosonoh.
Dnes jsem zašel na Hradisko u Bosonoh. Měl jsem podezření, že můj meditační kruh ze zakopaných kamenů někdo odstranil. Myslel jsem si že to učinili myslivci. Nakonec jsem byl překvapen, že můj kruh na Hradisku pořád stojí! Opakoval jsem v kruhu jednu málu manter.
Hradisko u Bosonoh. Svámí Gyaneshwarpuri 2023.

Tento web bude stále pokračovat dokud budu působit v Moravském krasu.
Pokud vás ale zajímají nějaké duchovní informace tak určitě navštěvujte i můj zrcadlový web mystickajoga.cz. Náham kartá.

Jednou si pořídím jen garzonku na principu poustevny a malého ášramu v Brně.
Rozhodl jsem se, že si pořídím po odchodu maminky z této pozemské scény jen malou garzonku 1+kk za cenu 6000 až 10000 Kč / měsíčně kdekoli v Brně, ale nejraději v blízkosti našeho jógového ášramu na Bezručové poblíž Hybešovy ulice na Starém Brně. Tam cítím nejlepší duchovní energie, protože chci bydlet zásadně ve starém, pokud možno secením, domě z 1. československé republiky. Mohu tuto malou garzonku si klidně pronajmout ale kdekoli v Brně, nebo i na Habrůvce, ve Křtinách nebo kdekoli v Moravském krasu jih a střed. Současně pronajmu náš velký byt v Brně - Bosonohách nejvyšší nabídce, čímž získám na stáří nějaké finanční prostředky na své živobytí, ale i na různé své duchovní projekty v Moravském krasu a jeho blízkém okolí, například na další památníčky, třeba i Martinu Lesslovi, poustevníkovi, skautovi, zálesákovi a narkomanovi na jeho Lesslově hoře nad Křtinami. Rozhodl jsem se že tento byt v Bosonohách po mém úmrtí zdědí Jóga v denním životě v indickém Jadanu na jeho různé charitativní a humanitární Projekty. Toto všechno jsem promeditoval v těchto dnech v meditaci sebedotazování s pomocí Boží v mé "poustevně" ášramu v Bosonohách.
1.9.2023
Mám nový index.html.
Index webu gyaneshwarpuri.cz

31.8.2023
Na poustevně na Lesslově hoře budu pravděpodobně budovat malé dřevěné pódium ze smrkových desek pro meditaci a cvičení jógy.
O odvoz dodávkou jsem požádal svého bratra Jiřího Šenkyříka, který byl taky kdysi taky úspěšný speleolog. Celkem mě to příjde na cca 3 000 Kč, které zaplatím samozřejmě z vlastních úspor. Ať žije meditace a cvičení jógy na tomto malém dřevěném vyvýšeném podiu o rozměrech 200 x 100 x 8 cm.

Petr Kovář ze Křtin - další nedhalený bývalý zloděj.
Vykrádal opuštěný dům ve Křtinách, odkud odnášel velmi cenné starožitné německy psané knihy, které za velké peníze prodával v antivariátu v Brně. Je to blízký kamarád a bývalý spolupracovník zloděje Jiřího Dresslera ze Křtin (viz níže ve Zprávách z Krasu více), kterého se zastává na mém facebooku. Podezírám ho též, že mi zcizil lidskou lebku v kostnici pod chrámem Panny Marie ve Křtinách, v době kde jsem tam vedl speleologický výzkum. Tuto lebku si vystavil z nějakých zajisté duchovních příčin ve svém pokoji ve Křtinách, kde ji opatruje dodnes. Vůbec mu nedůvěřuji jeho duchovní rozměr, neboť se vyjadřuje negativně o všech velkých Mistrech, světcích či guruech, z nichž nikoho nenásleduje na duchovni Cestě. Proč asi? Protože je závislý na sexu. Jak je zmatený... Na sebe upozornil, když se zastával jiného zloděje Jiřího Dresslera ze Křtin. Proto jsem ho zde též zviditelnil. Dnes masíruje pomýlenou "moudrostí" ve Křtinách. Působí hlavně na facebooku.

Takto jsem Petra Kováře fotografoval v době kdy se projevoval jako kamarád:

Petr Kovář zloděj ve Křtinách.

30.8.2023
Jedno staré video Mahéšvaránandovy posvátné lípy na Děravce v Moravském krasu, kterou jsem zasadil v roce 2007.
Video Mahéšvaránandova posvátná Lípa Na Děravce v Moravském krasu. HermitPhoto svámí Gyaneshwarpuri 2019.

29.8.2023
Budu dál působit na facebooku:)!
Myslel jsem si, že s facebookem skončím, ale nakonec jsem přehodnotil svoji strategii a na facebook budu dál normálně přispívat ve Jménu lepšího pochopení Paramhanse svámího Mahéšvaránandy.

Zakoupil jsem nový oranžový baret, místo baretu od Saigona ze ZO 6-26.
Poznámka: není to vůbec bojový symbol, ale symbol mojí duchovní Cesty, který dobře chápu jen já sám a Ten Kdo mi ho předal. Děkuji Svámiji.
oranžový baret svámí Gyaneshwarpuri 2023

Dnes jsem smazal připojení na facebook z tohoto webu.
Na svůj facebook už nebudu nikdy přicházet, ať si myslí každý co chce. Moudří mne pochopí. Nemám zapotřebí žít v negativních energiích facebookové pomýlené demokracie sprostoty duality. Ať žije Jednota jenom s Bohem na poustevnách. Myslel jsem že tam budu zveřejňovat alespoň mé fotografie, ale ani to už nebudu dělat. Náham Kartá.

Jiří Dressler, bývalý neodhalený zloděj ve Křtinách a pytlák v lese.
Nejdříve mi prozradil, že vykrádal byty, na což jsem reagoval slovy, "že je veliký zbabělec." Ale toto se odehrálo již dávno v minulosti. Dokonce se mi přiznal, že si musel vynucovat ústup z jednoho bytu s pistolí v ruce, když ho v něm překvapil jeho majitel. Určitě je to již ale promlčené, ne však před Bohem. Dnes již určitě nekrade. Dále se mi svěřil, že upytlačil v lese u Křtin laň pomocí vlastnoručně vyrobené pušky na malorážky s optickým dalekohledem. Pak zastřelil však ještě mnohá další zvířata v lesích okolo Křtin. Dodnes nebyl usvědčen, ale již  toho upřimně  lituje... V roce 1991 jsem ho pozval k nově objevené hrobce opata Kryštofa Jiřího Matušky v chrámu Panny Marie ve Křtinách, kde jsme prováděli speleologické průzkumy, jichž se  zúčastnil jako  host. V této hrobce objevil dne 16. dubna 1991 můj dávný kolega - speleolog Radovan Drtil velký zlatý opatský prsten se skleněnou imitací. Jiří Dressler jako skutečný zloděj nám k tomu řekl, abychom tento nález zatajili a nikomu neodevzdali, což jsme bohužel s Drtilem uposlechli. Stydím se vám to říct, ale již v roce 1991 jsem tohoto chybného kroku upřímně hořce litoval, ale již bylo pozdě,  a proto jsem se v návalu vnitřní lítosti ze všeho vyzpovídal  křtinskému knězi P. Tomáši Prnkovi, který mne naštěstí neodsoudil a odpustil mi můj spáchaný hřích, jako příkladný zkušený kněz. O bližších okolnostech této politováníhodné epizody jsem přesto znovu v roce 2023 informoval odbornou veřejnost na stránkách svých "Acta Speleohistorica" o chrámu Panny Marie ve Křtinách, na straně 87. Z těchto uvedených důvodů vůbec nevěřím Jiřímu Dresslerovi jeho současné houževnaté meditace, aniž by vyčistil a osvětlil - pokud možno na policii - tyto opravdu velice nebezpečné a  zlé karmy číhající v jeho podvědomí... Dokonce na mne dne 28. srpna 2023 verbálně  zaútočil na mém facebooku. Navrhl jsem mu aby určitě vyhledal odbornou pomoc na psychiatrické ambulanci místo toho aby se pouštěl do nebezpečných meditací na bází uctívání duší zvířat ve smyslu indiánské peruánské spirituality. Podle mne to jsou nikam nejdoucí meditace neboť se při níž se vůbec k nikomu nemodlí, neopakuje si ani žádnou mantru, či Boží Jméno, protože sám sebe považuje povzneseně v podstatě již za rovného Boha. Toto mu vůbec nedůvěřuji, neboť se zabývá fotografováním fotomodelek na bázi potlačované sexuální touhy. Údajně dokonce nahlíží do astrálního světa, čímž se chlubí, to mu také nedůvěřuji. Dokonce zaútočil i na mého milovaného Učitele a Mistra jógy Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, i když naštěstí jenom na internetu. Jiří Dressler je přesto pořád můj dobrý kamarád, ale již ne na této fyzické osobní úrovni. Odevzdal jsem ho jeho četným negativním karmám spravedlivému Božímu Zřízení, které každému odplácí spravedlivým způsobem dobré za dobré a zlé za zlé. To je bohužel nebo bohudík zákon karmy. Varuji ho před psychiatrií, která mu ale může velmi pomoci překonat vnitřní nepřátele číhající na něj v podvědomí, v podobě nebezpečných vzpomínek na zlé činy v minulosti. Bohužel si to však vůbec neuvědomuje, a proto nezvládá své malé já, tedy ego. Myslím si že je již ve stádiu pravé schizofrenie, neboť mne obvinil, že si všechno  jenom vymýšlím a že lžu, proto to opravdu bude asi schizofrenie. Nic ze své minulosti si nepřiznává a nepřipouští, což je opravdu divné. Ale já jsem si 100 % jist že mluvím jako vždy Pravdu a to za všech okolností, klidně i sám o sobě. Nebudu proto nikdy vůbec nic zamlčovat a to ani z falešného soucitu nad Jiřím Dresslerem ze Křtin, který stále za mnou přichází nepochopitelně jako "kamarád", i když už jsem vysvěcený mnich a nemůže pochopit že z tohoto důvodu  o jeho opravdu  nízké "přátelství"  nestojím. číst víc...

Proč redakce Speleo.cz nezveřejňuje mé články: o jeskyni Slezákova díra - Záhrobní, o Pekárně a o Paleoponoru v Ochozském žlíbku?
Protože jsou bohužel vědecky ateizující redakce, trpící zájmovou fóbií pravděpodobně proto že jsem již oranžový mnich a ne speleolog. Jinak by s úctou přijímali a zveřejňovali vše co napíšu, tak jako činil kdysi redaktor tištěného Spelea RNDr. Václav Cílek, který zveřejňoval doslova všechny mé články, které se alespoň okrajově dotýkaly speleologie, klidně i podzemní básně ap. Z tohoto důvodu  již současné internetové redakci Speleo.cz nemám v podstatě co nabídnout a dát. Přesvědčili mne ¨ o své neúctě ke mně, částečně oprávněně, ale nejde žít stále jen ve vzpomínkách na něco co se odehrálo před více než  deseti roky... Pán Bůh jim proto spravedlivě odplatí taky nezájmem o ně. Byl jsem dlouhou dobu speleolog, tak jsem chtěl ještě naposledy zúročit své poznání krajiny Moravského krasu formou internetových, vůbec ne tištěných článků, jen pro e-Speleo,  ne ve Speleofóru, abych někoho negativního zbytečně snad nepopouzel. Naštěstí jsem ale našel pochopení u redakce blanenského muzejního sborníku, za což jim opravdu vřele děkuji. Přijali totiž některé mé články, které jsou podle mne zajímavé a něčím i důležité ke zveřejnění: o Hrádku u Babic ve Křtinském údolí, kde mám alternativní hypotézu, že by se mohlo jednat nikoli o středověký hrádek, ale o velmi staré poustevny nebo i mnišské cely, z období po údajném cyrilometodějském působení v tomto velice svatém údolí u Křtin. Ve Sborníku Blanského muzea též pravděpodobně vyjde i můj památeční článek o historii událostí za sametové revoluce u jeskyně Výpustku, kde byl vojenský útvar, ve kterém zmiňuji bohužel též i bývalého donášeče nebezpečné Státní bezpečnosti Zdeňka Farlíka. Oba tyto články totiž ze zcela nesrozumitelných důvodů odmítla zveřejnit byť jen na internetu redakce e-Speleo, jako téměř pokaždé.

27.8.2023.
S velkým zpožděním zveřejňuji fotogalerii z Lesslovy hory.
Lesslova hora

26.8.2023.
Nová pouť do hor.
Myslím si, že na jaře 2024 až se finančně trochu zaopatřím vykonám novou pouť do hor Slovenského ráje, ale již né na mou poustevnu v údolí Bielého potoka u Klauz, ale na jiné tajné místo, které jsem nazval Stařecké hory, protože se tam budu uchylovat ve stáří...

Moje karmajóga v Bosonohách u stárnoucí maminky.
Anna Šenkyříková, matka svámího Gyaneshwarpuri 2023

Symbolicky se opět vydávám na poustevnu na Lesslově hoře nad Křtinami.
Měl jsem totiž mnoho práce na nové doméně www.mystickajoga.cz, kterou jsem upřednostnil před návštěvou poustevny v pátek. Půjdu tedy na Lesslovu horu jenom na jednu noc. V neděli navštívím ášram na Bezručové v Brně. Bohužel v sobotu však prší. Proto nakonec přece jen nepůjdu na Lesslovu horu

Nebudu již příliš pít čaj.
Pravděpodobně teď omezím pití zeleného čaje od Boba z čajovny Zadní Trakt v Brně. Už mne totiž pití čaje tolik vnitřně nanaplňuje. Budu čaj pít už jenom příležitostně a vzácně, né tak houževnatě jako dosud tzn. několikrát denně. Přesto však pití čaje doporučuji pokud chcete například rozjímat či meditovat, neboť to uklidňuje myšlenky.

Acta Speleohistorica o Křtinách je již rozebrána a nebudu již činit dotisk.
Poslední výtisk Acta Speleohistorica o Křtinách, který jsem měl na památku jako svůj osobní výtisk s podpisy Prof. Josefa Ungera, Doc. Martina Olivy a Mgr. Toma Pavloně jsem se rozhodl nakonec věnovat Národní knihovně v Praze, která mne požádala o druhý povinný výtisk kdysi této mimořádně důležité knihy. Nemám na případný dotisk totiž peníze. O Acta Speleohistorica již totiž nebyl od nikoho zájem. každému stačí jen internetový formát pdf. Publikace je totiž celá v barvotisku a na křídovém papíře, proto je mimořádně drahá. Proto jsem ji raději distribuoval zdarma, ale jen odborným organizacím a vybraných archeologům, speleologickým organizacím v Moravském krasu, archeologickým ústavům a zájmovým archivům a knihovnám. Znamená to, že jsem si neponechal žádný osobní výtisk. Křtiny mne už nezajímají. Může za to Jan Lajčák, klerikální farář ve křtinském kostele. Nebudu se přece pokořovat před Lajčákem. Už ho nebudu navštěvovat, ani kdyby mne o to požádal, protože pořád jen zarputile mlčí a mlčí. Bohužel ve Křtinách již neexistují středovéké velmi duchovní energie. Je to již zaniklý středověký mýtus Panny Marie ve Křtinách. Tímto jsou Křtiny beze mne volné pro případné následovníky například archeology, kteří jednou dokončí mé výzkumy v podzemí chrámové věže, kde byla původně kostnice s pomalovanými lebkami. Je tam ještě mnoho neprobádaných zazdívek, které však již nepřinesou žádné významné objevy, nanejvýš zazděných sklepení pod terasou schodiště. Přesto bych si do budoucnosti představoval založit někde ve Křtinách na podnájmu malý jógový ášram na bázi meditační poustevny s internetovým připojením. Může to však klidně být i na nedaleké Habrůvce nebo i například v Ochozi u Brna a kdekoli v Moravském krasu střed a jih.
25.8.2023.
Přijmete pozvání na nově založenou doménu WWW.MYSTICKAJOGA.CZ.
 www.mystickajoga.cz.

Podařilo se mi úspěšně zaregistrovat pomocí počítačového zaplaceného odborníka novou doménu www.mystickajoga.cz.
Dal jsem mu 500 Kč, které vůbec nechtěl vzít, ale já jsem mu to přesto předal. Zatím nevím jak tuto novou doménu převést jako alias na starou doménu www.gyaneshwarpuri.cz.
 www.mystickajoga.cz.

24.8.2023.
Po delším váhání jsem se rozhodl založit novou doménu nejen o józe na www.mystickajoga.cz.
Pozvánka na www.mystickajoga.cz.

Myslím, že letos na podzím obnovím památníček na Děravce, který zlomil a vhodil do jícnu propasti neznámý vandal.
Asi to byl jen pomýlený lesník.
Vandal na Děravce.

Archeolog Martin Golec zaslal toto oznámení:
Martin Golec pozvánka na akci na Býčí skále.

Propaguji Svámijiho Skryté síly v člověku.
Skryté síly v člověku 2023.

23.8.2023
Poustevna Lesslova hora je odteď má jediná poustevna.
To ovšem neznamená, že příležitostně nebudu přicházet do vybraných meditačních jeskyní v Moravském krasu - jih a střed.

Trátak: tajemství mlčících Mistrů.

22.8.2023
Toník Tůma na webu Strážců přírody MK zveřejnil tuto zprávu. Děkuji Toníkovi.
Zprávy z Krasu

Odevzávejte Bohu své negativní přátele,
tak jako já jsem odevzdal Kamila Pokorného.

Myslím si že Kamil Pokorný se vnitřně bojí astrálního podvědomí.
Proto na mne dneska verbálně zaútočil neetickým emailem, který rozeslal většině z vás. Vůbec s ním v ničem nesouhlasím ani jeho meditační schopnosti na bázi obyčejné virgule ze svářecích drátů. Varuji Kamila aby se mi raději propříště vyhýbal.

Myslím si že odteď budu meditovat a rozjímat již jenom na tzv. Lesslově hoře nad Křtinami.
Lesslova hora nad Křtinami

Další mé poustevny v Moravském krasu.
Habrůvecká plošina, malý lesík, Kostelík.

Motto nového webu o duchovní Cestě.

21.8.2023.
Některé mé další meditační jeskyně v Moravském krasu.
Adlerova, Křížova, Kůlnička, Slezákova díra - Záhrobní, U Tří Kotlů, Švédův stůl, U studánek, Močová, Závrt u Habrůveckých smrků a Poustevníkova Děravka.

Kamil Pokorný, okultní virgulář.

Problém Býčí skály je v podstatě vyřešen...

Problém Pekárny nejenom pomocí virgule, ale i Nadvědomí.

Na poustevně na Lesslově hoře nad Křtinami lépe než v horách nad Assisi.
Při průchodu Brněm jsem pod tíhou svého plně naloženoho batohu o objemu 120 litrů úpěl, protože jsem měl v něm kompletní tábornickou výbavu pro své meditační ústraní na Lesslově hoře a k tomu i kanystr a dvě lahve dohromady 8 litrů vody. Proto jsem nakonec vůbec málem neodcestoval autobusem do Křtin. Po této malé krizi jsem se však vztepil a s Boží Pomocí jsem normálně autobusem dojel do Moravského krasu. Pak přišlo další úskalí vystoupat na příkrý křtinský kopec přičemž jsem málem vypustil duši. Musel jsem proto učinit několik taktických přestávek ve výstupu. Nakonec jsem však na Lesslovu horu přece jenom úspěšně dorazil... Hned jsem na svém kamenném oltáři zapálil 8 hodinový čajový kalíšek svíčky a hned jsem byl opět Šťastný. Hned jsem uvěřil že jsem doopravdy Bohem řízený... Potom jsem celou sobotu meditaval s mantrou až do večera. Přitom jsem si dokonce zacvičil na hrbolaté skalnaté půdě svoji jógovou sádhanu, především ásany, kriju a pranajámu (dechová cvičení). Samozřejmě že jsem svůj život na Lesslově poustevně zdokumentoval na serii fotografií. Nakonec jsem v podvečer ale odcestoval pěšky na vzdálenou Habrůveckou plošinu. U Klostermannov studánky jsem si do kanystru nabral několik litrů vody, prože jsem byl po cestě již žíznivý. Nakonec jsem dorazil na svou bývalou poustevnu "na Děravce". Chtěl jsem u Svámijiho Lípy zapálit kališek svíčky, ale byla tam jen džungle z trávy a křovin. Byl jsem překvapen, že Lípa vidtelně opět zesílila a měla košatou korunu. Proto jsem nakonec svíčku vůbec nezapálil. Chtěl jsem se rovněž vyfotografovat u zdevastovaného, ale ještě naštěstí opravitelného Památníčku. Ale to jsem nakonec taky neučinil. Nebylo totiž v džungli kde postavit fotagrafický stativ. Proto jsem nakonec z Děravky zcela odešel. Myslel jsem si že půjdu nocovat na bývalou poustevnu v lůmku na Močové, ale nakonec jsem si to úplně rozmyslel a odcestoval jsem rychle napříč přes křoviny ve žlíbku pod Močovou a Jezevčím závrtem na autobus do Habrůvky. Z Habrůvky naštěstí jel právě autobus do Křtin. Zaplatil jsem předraženou jízdenku za 12 Kč a dorazil jsem do Křtin na náměstí. Opět se štěstím jsem ve Křtinách chytl přípoj jedovnického autobusu do Brna...

Lesslova hora nad Křtinami

Klostermannova studánka

20.8.2023.
Nové aktualizace na prozatimní stránce joga-mystika.
Přečtěte si články o mém studiu archeologie, programování v HTML, o Mistrech jógy v České republice a o kněžích Mons. Janu Peňázovi a Mons Tomáši Halíkovi. Děkuji za návštěvu nových webových stránek o vnitřní józe.

18.8.2023.
Rozhodl jsem se nakonec, že budu pravidelně informovat o svých činnostech formou odkazů i na tomto webu gyaneshwarpuri.cz.

Speleologie duchovním způsobem.

Nebudu již příliš aktualizovat tento web. Pokud hledáte nějaké informace navštivte mé nové strány mystickajoga. org. Děkuji Vám za navštěvu!

17.8.2023.
Dostal jsem email od brněnské Charity i s bankovním účtem, a proto ji budu finančně nějak podporovat.
Svámí Gyaneshwarpuri symbolicky podporuje katolickou Českou charitu částkou:

500 Kč měsíčně

vzhledem ke své karmické situaci nemajetného poustevníka. Do budoucnosti však plánuje zvýšit tuto částku.

Dary česká charita

Číslo účtu Diecézní charity Brno je 2008247621/0100

Diecézní charita Brno
tř. Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno

Myslím, že se mi opravdu podaří založit novou doménu www.mystikajoga.org za pomoci zaplaceného odborníka.
Kamil Pokorný mi totiž nedokázal pomoci...

Naše Střílky, jógový ášram evropské důležitosti.
Doporučuji Vám navštívit náš Maháprabhudíp ášram ve Střílkách, pokud toužíte učinit tradiční poklonu (pránam) k nohám svaté osobnosti a získat Daršan (pohled do očí) Višvagurudžiho Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, který je považován za jednoho z největších světových učitelů jógy. Za to dostal tyto vznešené tituly, které dokazují že v hinduismu dosáhl plného Osvícení. Proto i já od roku 1996 pravidlelně přijíždím do stříleckého ášramu, většinou však jen jako pouhý dobrovolný pracovník karmajogín, například při pracích v kuchyni, při úklidu toalet, na zahradě či jako guard ap. Je to mnohdy značně vyčerpávající séva (služba), kterou však vykonávám s radostí ve Jménu Božím. Vůbec však z neznámých důvodů nemám zapotřebí se zůčastňovat kurzů jógy pod vedením odborných lektorů či intenzivních meditačních ústraní. Myslím si že to vůbec nemám zapotřebí. Mně opravdu stačí bohatě umývat hrnce v kuchyni, či toalety. Ve Střílkách jsem Zvláštní Milostí mého Mistra Mahéšvaránandy získal 23. července 2021 iniciaci do hinduistického řádu svámí. Jsem tedy od "té doby" hinduistický mnich a poustevník.

Střílky ášram

O vegetariánství ve Jménu Božích Zákonů ve Vesmíru.
Nebyl jsem vždycky vegetarián - bohužel, částečně se za to stydím. Gaushala v Indii. Ale narodil jsem se v křesťanském prostředí, kde všichni jedli maso a vajíčka. Proto jsem i já autosugestivně podlehl tomuto zlozvyku pod vlivem rodinné výchovy. S vegetariánstvím jsem začal na Boží Upozornění v roce 1995, kdy jsem byl pozván do Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách, kde tou dobou dlel můj budoucí Mistr Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Dokonce jsem v dětství pod vlivem jinak úžasné knihy o přírodní mystice "Kniha lesní moudrosti" od Ernesta Thompsona Setona ulovil několik ryb. Později jsem tohoto činu při hlubší meditaci upřímně litoval, proto dnes neusmrcuji ani mouchy, klíšťata či komáry. Myslím si, že mne takto varoval Bůh abych neubližoval žádným živým bytostem. Dnes jím jen rýži, čočku, fazole, hrách, brambory, mrkev, petržel a podobně. Jím též bílé jogurty a sýr, takže nejsem vegan, taky ořechy, med, mandle a ostatní vegetariánské potraviny. Říká se tomu v odborné jógové filozofii sattvické stravování, které Vám doporučiji pokud chcete hluboce rozjímat a jít cestou meditace, či vykonávat nějakou duchovní sádhanu. Ale vegetariánské stravování bych rád doporučil opravdu každému, například i křesťanům, kteří toto upozornění většinou bohužel ignorují, dokonce i u duchovních lidí, mnichů, kněží ap. Ale toto mé varování před násilím na zvířatech pochopí jen skutečné Osobnosti jako byl například Mahátma Gándhí, indičtí světci, jogíni, svámijové a sádhuové kteří se vůbec neživí masem, protože je doprovází Osobní Božství. To pochopí asi ale jen hinduisté, buddhisté a někteří osvícení křesťané ap. Musíte mít prostě toto nejhumánější zrození. Dokonce již Lev Nikolajevič Tolstoj Vás varoval, že dokud budou lidé usmrcovat zvířata, pak budou i války. Něco na tom při hlubším zamyšlení rozhodně je.

Stop marihuaně v ČR!
Varuji Vás před marihuanismem. Může to mít Stop marihuaně. na vás těžké duševní následky. Můžete spatřit něco co neunesete. Vůbec nevěřte sádhuům kteří kouří marihuanu! Možná že však někomu kouření marihuany může přinest dočasně překonávat těžkosti světského života a dokonce se přiblížit k Bohu. Toto však vůbec nedoporučuji následovat a realizovat. Nám bohatě stačí jóga. Přesto marihuanu zcela nezavrhuji, ale neměla by se v České republice vůbec legalizovat protože je nebezpečná, neměla by se však přehnaně ani trestně stíhat. Dobrý jogín nekouří ani tabákové výrobky. Bohužel z toho pak máte těžké zdravotní problémy. Takhle to alespoň cítím "já" po svém duchovním prozření u Paramhanse svámího Mahéšvaránandy.

Nabízím svou čelovku Fénix speleologovi v Moravském krasu.
Je plně funkční, částečně se ji nerad vzdávám, ale už ji nebudu potřebovat. Tak se prosím o ni někdo ozvěte na můj email. Děkuji.
Čelovka Fénix.

16.8.2023.
Můj indický Himaláj.
V roce 2000 jsem přicestoval zcela sám po legendární poutní cestě hledačů Osvícení, Gangotrí která se táhne z Evropy do Istanbulu a dál autobusy přes Irán a Pakistán do Indie. Navštívil jsem vysoký Himaláj nad Gangotri. Vykonal jsem pouť k pramenu řeky Gangy 300 km hluboko ve vnitrozemí indického Himaláje. Byla to opravdu mystická himalájská iniciace, což dnes vím jenom "Já". Potom jsem ale sestoupil z důvodu drsného velehorského klimatu jen do podhůří Himaláje, kde jsem 5 měsíců meditovat a vykonával svou duchovní sádhanu pod převisem z vápencové skály nad Rišikéšem, který je považován za duchovní centrum všech vážných hledačů himalájské jógy. Z neznámých důvodů jsem se však příliš nesměšoval s indickým obyvatelstvem, jenom jsem jim poskytoval nějaké finanční dary na svatém nábřeží řeky Gangy. Pod skalním převisem mne navštěvovali jen himalájští jogíni, kterým jsem ale vařil jenom čaj neboť nerozumím indickým jazykům ani dobře anglicky. Seznámil jsem se též s jedním jasnozřivým svámím na ulici Rišikéše, který mi nabídl život zcela zdarma ve svém vlastním Krija ášramu. To jsem ale raději odmítl, neboť jsem měl v té době již svého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandu, kterému jsem nechtěl být nevěrný. Pořád mne To vede od narození na horské poustevny. Mám na Himálaje jenom ty nejlepší vzpomínky a možná že se tam ještě jednou vrátím. Bohatě mi ale stačí vykonat jen novou pouť opět k pramenu Gangy. Vůbec nepotřebuji chápat a procestovat celý indický Himaláj. Proto jsem se usadil jen v České republice kde mi stačí žít jako pouhý poustevník (vajragy) na poustevně nebo v meditační jeskyni zde v Moravském krasu nebo na Slovensku ve Slovenském ráji.

Aikido u Zdenko Reguli.
V roce 2022 jsem začal navštěvovat tréninky Aikido Zdenko Reguli. aikido v Brně - Komárově u Doc. PhDr. Zdenko Reguli, 6 DAN aikido, ale vydržel jsem tam jen půl roku. Myslím, že jsem za tu dobu aikido vnitřně uskutečnil, ačkoli jsem měl pouhý bílý pás. Nejsem tedy vůbec bojovník aikido. Zjistil jsem že aikido není má životní Cesta. Proto jsem nakonec poslechl vyšších Pokynů svého srdce a tréninky aikido jsem přestal spontánně navštěvovat. Dnes tohoto rozhodnutí vůbec nelituji. Myslím si že to bylo opravdu mé správné rozhodnutí, neboť vím, že nejsem kšátrij (bojovník), ale hindistický jogín. Vadilo mi totiž, že tréninky aikido nejsou vůbec duchovně vedené, i když na sportovní úrovni byly velmi odborné. Nechci Vám však vůbec nikomu brát tento pozivní a mírový ideál Moriheie Uešiby, který je považován za nejvýznamnějšího japonského světce ve 20. století. Jeho mírový ideál je opravdu velmi inspirativní.

Některé mé poustevny a observace.

Křtiny.
V letech 1990 - 2022 jsem pracoval jako historik, amatérský archeolog a speleolog Křtiny při průzkumu této nejvýznamnější barokní stavby v České republice. Přitom jsem vedl tým Speleohistorického klubu v Brně, který dne 9. února 1991 objevil neznámou kryptu křtinské kostnice s legendárním depotem dvanácti pomalovaných lebek. Rovněž jsme objevili v roce 1991 neznámou hrobku stavitele této Santiniho významné stavby Boží opata Kryštofa Jiřího Matušky. Výsledky svých průzkumů jsem v roce 2023 zveřejnil v samostatné publikaci Acta Speleohistorica "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách", která byla odborníky na historii a archeologii velice kladně přijata.
Má nejvýznamnější duchovní publikace o chrámu Panny Marie ve Křtinách o jeho podzemí z roku 2023.

Stará hora v Krkonoších.
V letech 1998 - 2001 jsem žil jako poustevník v kapli svaté Anny na Staré hoře v Kaple sv. Anny na Staré hoře v Krkonoších Krkonoších. Přitom jsem pracoval jako horský cestář a kameník při opravách a rekonstrukcích historických chodníků, například na Sněžku, v těchto nejvyšších českých horách. Pracoval jsem ve velmi známé a profesionální firmě Veselý Výlet bratří Klimešů z Horního Maršova. Bylo to velice harmonické a důležité období v mém životě a na mé duchovní Cestě. Dnes však jid do Krkonoš nejezdím. Poslední pouť na Starou horu, kde se údajně zjevila u lesní studánky samotná Panna Maria jsem vykonal v roce 2019.

Ponor.
Novodvorský ponor, právoplatně však ve speleologické literatuře nazvaný Ponorný hrádek Ponor. Marka Poustevníka - Šenkyříka, který na tomto opuštěném místě při úpatí plošiny Skalka postavil s několika dobrými kamarády malý srub ze smrkových odřezků. V letech 1993 - 1995 zde žil zcela osamělým způsobem života na bázi poustevnictví a speleologických výzkumu v nedalekém Ponorném hrádku a vzdálenější propasti opět nesprávně dnes nazývané jako nějaký "Zub" (Závrt u borovice), správně však pojmenované jako Soví komín, jak Marek Poustevník opět zanesl do speleologické literatury, například do renomovaného sborníku Speleofórum 95. Dnes zde působí mladí speleologové, kteří vůbec nectí moji původní terminologii výše zmíněných speleologických objektů. Já se však na ně již vůbec nezlobím a dokonce někteří z nich jsou mými kamarády. Jeskyně Ponorný hrádek i propast Soví komín stále jsou dodones velmi slibné lokality z hlediska budouch exploratací. Jedná se však bohužel jen o velmi stísněné trativody a úzké systémy propastí, i když s opravdu velkým objevným potenciálem o délce několik kilomentrů! To se ale asi nikdy nepodaří někomu zcela objevit! Přesto žehnám členům současného Speleohistorického klubu Brno aby byli ve svým průzkumech pokud možno velmi úspěšní.

Poustevna Děravka.
Poustevna na pomezí Rudické a Habrůvecké zalesněné plošině, Poustevna Děravka. na velmi strategickém místě, které tektonicky i morfologicky nasvědčuje, že by dole pod obačsným ponorem mohla být významná jeskyně. V okolí ponoru je závrtový cedník, který jsem pojenoval Děravka. Stará legenda z počátku 20. století o Viktoru Kubáskovi o velké neznámé jeskyni, která někde zde prý byla údajně objevena. "Nikdo však ale dnes neví, kde legendární Kubáskova Děravka je." Toto místo bylo vytypováno ke speleologickému průzkumu poustevníkem Markem dne 3. května 2005. "Terra incognita" na speleologické mapě Moravského krasu. Hloubkový potenciál až 150 m hluboké propasti, jedné z nejhlubších v ČR. Délka neznámého odtokového systému je podle mne řádově v kilometrech. Dole může opravdu být všechno o čem sní duše jeskyňáře, především hodně hluboký jeskynní systém a hodně členitý. Těch speleologických vlivů je totiž v oblasti více. "Je Děravka přítok do již hotového bludiště pod Rudicko - Habrůveckou plošinou, v jehož existenci se opírala víra generací badatelů?" Jeskyně "Poustevníkova Děravka" zde objevena Markem Poustevníkem - Šenkyříkem dne 20. února 2007. V dalším průzkumu pokračoval tým Společnosti přátel Speleologický průzkum poustevník Marek. "Je to dole. Je to tam!" Děravka - velké dílo trpělivosti a naděje. Dílo vesmírné Lásky, moudrosti a veliké Milosti. MAHÁPRABHUJIHO STUDNA.

Assisi, Eremo delle Carceri.
V minulosti jsem velmi často navštěvoval meditační jeskyně a poustevny sv. Františka Assisi Munte Subasio v horách Monte Subasio zejména v lokalitě zvané Eremo delle Carceri, kde stojí na úbočí hor malý kapucínský klášter, nad svatým městečkem Assisi. Bylo to velmi šťastné období na mé duchovní Cestě. Dnes však už Assisi z důvodů vnitřních změn nenavštěvuji. Myslím si, že jsem Františka z Assisi pochopil. Byl jako já.

Ášram Jadan v Indii.
V zimě 2007 až 2008 jsem na zvláštní pozvání Svámijiho Mahéšvaránandy Jadan Indie navštívil jeho komplex duchovních staveb v Jadanu ve státě Rádžasthán ve střední Indii, jimž vévodí kolosální Óm ášram. Přitom jsem vydláždil kamennými deskami dlažby chodník okolo rájské zahrady. Byla to opravdu velmi požehnaná karmajóga. Proto mi Svámiji dokonce nabídl tradiční indickou jógovou poustevnu ze slámy na osamélém místě na dohled od Óm ášramu. Vnímal jsem tento dar jako pozvání na Cestu pousteven, například i zde v České republice kam jsem se uchýlil po svém návratu z Matky Indie. Dnes už Indii nenavštěvuji, protože mi vyhovuje vykonávat svou duchovní sádhanu na bázi meditace na poustevně a v jeskyni zde v České republice. Přesto se do Indii pravděpodobně ještě vrátím, nejen do ášramu Jadan, ale i na pouť k pramenu řeky Gangy v Himaláji.

Doupě Trampů.
Má hlavní současná meditační jeskyně v Moravském krasu hned po poustevně na tzv. Lesslově hoře nad Křtinami. Tato jeskyně se nachází v Údolí Říčky čili Hádeckém údolí velmi vysoko na relativně ukrytém místě ve svahu údolí. Je to trampská jeskyně, proto je oficiálně pojmenovaná jako Jeskyně Ř-22 Trampů.
Doupě Trampů.

Lesslova hora.
Má současná poustevna na velmi opuštěném místě na kótě 524 m nad vesnicí Křtiny, která je velmi důležitým a významným poutním místem okolo mariánské sochy Panny Marie Křtinské. Tuto poustevnu postavil někdy po roce 2015 bývalý skaut, zálesák a romantik Martin Lessl ze Křtin. Nebyl to však rozhodně typický poustevník, byl spíše psancem a vyděděncem ze svého rodinného prostředí. Nakonec tragicky ukončil svůj život v železničním tunelu u Blanska. Proto jsem si dovolil v roce 2023 osídlit jeho již zcela zdevastovanou poustevnu na Lesslově hoře, jak jsem tuto osamělou kótu nazval já, Gyaneshwarpuri. S vědomím Školního lesního podniku Křtiny zde vykonávám svou asketickou sádhanu na bázi meditace a opakování manter.
Lesslova hora.

Poustevna ve Slovenském ráji.
V této horské jeskyni ve Slovenském ráji jsem dlouhobobě přebýval v letech 1993 - 2002. Poustevna Slovenský ráj. Tehdy vznikaly již všeobecně známé skalní malby s duchovní, filozofickou a mystickou tematikou, jako vedlejší produkt tehdejší velmi hluboké jógové meditace s mantrou. Nápisy vznikaly ponejvíce v roce 2002, kdy tuto velmi skrytou jeskyni oficiálně objevili strážci přírody Správy Národního parku Slovenský ráj. Protože mne nutili abych jeskyni opustil, a protože jsem tehdy zachovával maunu (mlčení), začal jsem psát jako svou obhajobu a odpověď na jejich otázky nápisy nepřehlédnutelně na skálu. Toto skalní umění má tedy zejména morální a filozofický aspekt, což je třeba si vzít k srdci, dříve než poustevníka za jeho činnost negativně odsoudíte. Prosím čtenáře tohoto webu aby nenapodobovali toto skalní umění a nepsali nikde na skály. "Snaž se abys nenapodoboval chování význačných lidí, pokud nemáš ty vnitřní předpoklady, které inspirovaly v činům je." (Anthony de Mello). Dnes bych již byl jistě Osvícený, kdyby mne tehdy ochránci přírody nezastavili a nepřiměli k odchodu z hor, z divočiny v níž na 100 kilometrech čtverečních není ani jedno lidské sídlo, jen medvědi se tu potulují...! Prožil jsem v této jeskyni jen s minimálním stykem s civilizací celkem 3,5 roku čistého času. Jeskyně Poustevna Toho který sedí a mlčí je posvátné místo mého života a mého mládí. V roce 2022 jsem řediteli Národního parku přislíbil, že tuto jeskyni již nikdy nebudu navštěvovat, což dodržuji. Zamýšlím však vykonat novou pouť do těchto zalesněných a velmi skrytých a opuštěných hor za účelem objevení nového meditačního prostoru v jiné lokalitě, o níž nikdo neví. Takových míst je ve Slovenském ráji naštěstí dosud veliké množství, a tak se mi snad nějaký převis či neznámou jeskyni zase podaří objevit.

Vnitřní jóga v duchovním Srdci.

Z Milosti našeho Mistra jógy Paramhanse svámího Mahéšvaránandy
se nemožné stává možným.

15. srpna 2023
Nový web www.mystickajoga.cz.
Rozhodl jsem se vydat svůj životopis formou samostané publikace, ale asi jen pro žáky Svámijiho Mahéšvaránandy. Jako předzvěst této duchovní knihy o mých mystických vědomostech a zkušenostech jsem se po zralé úvaze rozhodl založit nové webové stránky www.vnitrnijoga.eu. Zatím to má na zodpovědnost kamarád Kamil Pokorný z Agarthy. Web zatím funguje v počáteční, ale již slibné fázi na stránce tohoto webu: http://gyaneshwarpuri.cz/joga_mystika.html. Je to o himalájském pojetí vnitřní Jógy v denním životě, kterou pravděpodobně nebudete zcela chápat. Ale to vůbec nevadí. Můžete tam klidně přicházet. Náham Kartá.

vnitrnijoga.eu

Ohlédnutí za semináři jógy ve Střílkách.
Byl jsem opět v létě na seminářích jógy v ášramu ve Střílkách. Příliš jsem se však těchto seminářů neúčastnil. Raději jsem pracoval jen jako karmajogín v kuchyni. Meditoval jsem však za nocí intenzivním způsobem na verandě haly Ganga. Přitom jsem prozřel své duchovní vedení mého Mistra Paranhanse svámího Mahéšvaránandy. Nakonec jsem předčasně zcela opustil jógové semináře a odcestoval do Brna za svou maminkou, která stále něčím trpí. Rozhodl jsem se pevně že budu jen obyčejný poustevník, například na již dříve navštěvované Lesslově hoře nad Křtinami a dále i na Doupěti Trampů v Údolí Říčky a v jiných příhodných jeskyní v tomto přírodním Údolí.

Jógapuri o mně.
"Dobrej zenovej taoistickej typek.
Člověk mystický, zabývající se tajemstvím Vesmíru,
hledající jednotu za dualitou světa."
Svámí Gyaneshwarpuri meditují na poustevně verandy haly Ganga ve Střílkách. Gyaneshwarpuri v kuchyni na karmajóze. Ášram Střílky.
Svámí Gyaneshwarpuri před bránou do ášramu ve Střílkách.

8. srpna 2023
Připravuji nový web o své duchovní cestě v Bohu, zatím na této stránce.
Stráž CHKO Moravský kras.

Kamil zveřejnil na webu www.agartha.cz tento pozitivní odkaz.

Stráž CHKO Moravský kras zveřejnila odkaz - bohužel však neproklíkávací - na můj web gyaneshwarpuri.cz.
Stráž CHKO Moravský kras.

Poustevník Svámí Gyaneshwarpuri se rozhodl na základě zvláštní milosti symbolicky podporovat Českou katolickou charitu.
Česká katolická charita - dary.

Realizoval jsem Spojení s Božským Já Mistra jógy Paramhanse svámího Mahéšvaránandy.
Swami Gyaneshwarpuri 2023.

Ohlédnutí za Gurupurnimou 2023.
Srdečně Vás zdravím po svém návratu jenom na jeden den ze stříleckého ášramu. Nyní se do zítřka zdržuji v Bosonohách a zase zmizím do Střílek, neboť jógové semináře s Mistrem jógy svámím Mahešvaranandou stále pokračují až do poloviny srpna.
Gurupurnima Střílky.

Gurupurnima Střílky.

11. července 2023
A po dvoudenní návštěvě Brna mizím zase do Střílek.

Tento web bude mít odkaz na webu Střážců přírody Moravského krasu.
Přislíbil Toník Tůma.
10. července 2023
Entdeckung eines Ossariums mit zwölf bemalten Schädeln im Untergrund der Wallfahrtskirche der Jungfrau Maria in Křtiny (Tschechische Republik).
Německy psaný článek pro časopis Der Erdstall. Článek přeložila za 1569 Kč firma:
Express překlady.
Martin Reinisch

Článek byl již odeslán Prof. Josefu Ungerovi.

Čekám na překlad článku pro redakci časopisu Der Erdstall.
Proto jsem se dnes vysklytl v Brně. Ve Střílkách však na mne čekají povinnosti karmajogína, proto jsem psal odborné firmě, která překlad realizuje, kdy bude překlad do němčiny hotový. Teď trpělivě čekám na odpověď.

Tak jsem chat vylepšil.

Dnešní moudrost.
Radostná skromnost
nebeská blaženost,
nic neočekávám,
všechno mám.
Harmonie.
Jako Šiva sám.
Jako Šiva osamělý,
budu Žít.

9. července 2023
Chen Tai Ji Brno Sifu Davida Pirochty, který je velmi oddaný žák Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, si dal z čistého přátelství odkaz na můj web.
Gurupurnima Střílky.

HermitPhoto:Gurupurnima ve Střílkách.
Gurupurnima - den, kdy všichni žáci jdou za svým Mistrem, odevzdávají mu svou celoroční duchovní sádhanu a pokloní se Jeho nohám.
Gurupurnima Střílky.

7. července 2023
Odjíždím na seminář jógy do Střílek.
Setkám se se svým Mistrem. Nebudu mít mnoho příležitostí aktualizovat tyto stránky. Semináře budou trvat do srpna. Budu zaměstnán jako pouhý karmajogín. Při příležitosti letošní gurupurnimi mám tuto sankalpu: "Budu cvičit jógu pravidelně bez přerušování a v budoucím životě se vrátím jako osvícený světec." Dne 23. července budu mít výročí 2 let od sannjás díkši - vysvěcení za mnicha. Spolu se Swami Jayadevi Mata z Polska. Tak vzhůru do Střílek!
6. července 2023
Dnes jsem byl na Lesslově hoře nad Křtinami zanýst na oltář Swamijiho krásně zarámovaný obrázek.
Poustevna Lesslova hora.
Na hoře nad Křtinami
jako na horách nad Assisi.

5. července 2023
Kamarádi ze Speleohistorického klubu Brno dali odkaz na mou knihu o Křtinách na svůj web www.shkb.cz!
Více speleologických skupin by si mohlo dát v rámci přátelství odkaz na můj web...:)!

Párte Martina Lessla, poustevníka na Kótě 524 m nad Křtinami.
Parte Martin Lessl.

Článek pro německý archeologický časopis Der Erdstall, tak jak ho přepracoval v rámci korektury pan Prof. Josef Unger.
Přečíst, zájemci o Kras!

4. července 2023
HermitPhoto: Lesslova Meditační hora.
Poustevna Lesslova hora.

Gurupurnima v ášramu na Bezručové v Brně.
Gurupurnima na Bezručové.

3. července 2023
Budu se víc specializovat na modlitbu za jiné.
Při svém víkendovém pobytu na Lesslově Meditační hoře nad Křtinami jsem si uvědomil, že budu mužem modlitby, který se specializuje na modlitby za druhé, tak jako činil například páter Pio nebo Holygurudži. Někdo takový totiž v ČR chybí. Mým prvním klientem se stala má maminka, která má právě nějaká duševní trápení. Tak jsem se rozhodl, že na její účel budu opakovat málu, tedy 108 x mantru každý den až do vyslyšení proseb. V pátek večer jsem si stihl opakovat 22 mál manter a v sobotu dokonce rekordních 34 mál, což je cca 8 hodinová nepřetržitá meditace. Samozřejmě, že jsem si při tom vařil čaj. Nad sebe jsem rozprostřel maskovací celtu, to kdyby přišel déšť. A on opravdu přišel, trochu se rozpršelo. Zato v neděli jsem na Hoře ráno odpočíval, takže mi maminka vyhubovala, že se vracím pozdě. Hari Óm.
Lesslova Meditační hora nad Křtinami.

Doplnil jsem kapitolu o pověstech křtinského podzemí do článku pro německý časopis Der Erdstall.
Po zrušení patronátního zábrdovického kláštera a zestátnění jeho panství vznikly ve Křtinách velmi četné pověsti o neznámých podzemních prostorách a v nich ukrytém premonstrátském pokladu pod budovou chrámu či mnišské rezidence. K rozhojnění těchto pověstí významně napomohlo předláždění vstupní kamenné desky do chrámové krypty novější podlahovou krytinou roku 1905 (SOBOTKOVÁ - ŠENKYŘÍK 1993). V křtinském chrámu se za II. světové války sešli proutkaři, kteří pod chrámem navirgulovali a zmapovali složitě rozvětvenou hypotetickou kryptu bludištního charakteru (DANIELOVÁ - HAVLÍČEK 1971). Z jejich popudu se hned v 2. pol. 20. století Křtiny staly dostaveníčkem četných speleologů, dobrodruhů a romantických hledačů neznámého podzemí. Žádný z nich však nebyl ve svém hledání úspěšný, a tak k rozhodujícím objevům v podzemí křtinského chrámu došlo teprve při speleologickém průzkumu v roce 1991, pod vedením studenta archeologie Marka Šenkyříka.číst víc...

Z redakce Der Erdstall přišla souhlasná reakce s mým článkem o kostnici ve Křtinách.
Vykorenspondoval to v Německu pan prof. Josef Unger. Článek musí však být odevzdán do konce srpna.

2. července 2023
Dnešní pěkný obrázek.
Šiva, Shiva.

30. června 2023
Redakce Sborníku Muzea Blanenska se rozhodla můj článek o Výpustku za revoluce zveřejnit.
Připomínám, že článek byl původně nabízen České speleologické společnosti, redakci eSpeleo.cz, která ho nepřijala.

29. června 2023
Dnes jsem odeslal přípěvek o sametové revoluci na Výpustku ke zveřejnění do Sborníku Muzea Blanenska: Mgr. Milan Koudelka, historik.

28. června 2023
Chajovna: setkání se zástupci ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno.
Za SHKB byl přítomen předseda Dejv a dále Saigon. Probrali jsme situaci na Skalce a předal jsem jim Acta Speleohistorica o Křtinách. Popili jsme čaj a bylo nám spolu příjemně. Tímto aktem jsem rozdal mezi jeskyňáři definitivně poslední Acta Speleohistorica viz. Dnes jsem donesl již druhý výtisk ASp do Moravské zemské knihovny a dále do knihovny Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea.
Dejv, předseda ZO 6-26 Speleohistorický kulb Brno.

27. června 2023
HermitPhoto: Milan Hnízdo dnes převzal v Chajovně Acta Speleohistorica.
Milan Hnízdo, speleolog.

HermitPhoto z poustevny Lesslova hora.
Poustevna Lesslova hora.

HermitPhoto ze skautského Tábořiště nad Křtinami.
Skautské tábořiště nad Křtinami.

26. června 2023
Seškrtal jsem podle pokynů prof Josefa Ungera svůj článek o křtinské kostnici pro německý speleo - archeologický časopis Der Erdstall.

Na skautském Tábořišti nad Křtinami a potom meditace na Lesslově hoře celou noc až do nedělního rána.
V pátek jsme se sešli u Wolfa ve Křtinách. Vzali jsme kytaru a vystoupali do kopce, kde bydlí Brodie. Už nás i s kytarou a smečkou svých psů očekával u branky. Vydali jsme se do kopce pod Lesslovu horu a odtud dál lesem na Skautské Tábořiště, vystavěné v roce 1994 do tvaru kruhu z kulmským kamenů. Lésáci oheň na tomto skrytém a bezpečném místě skautům akceptují. Zažehli jsme oheň. Wolf zde už 20 let oheň nedělal! Pak oba kamarádi hrábli samozřejmě do strun svých kytar. V podvečer přišel za námi ze Křtin Petr Kovář, rovněž s kytarou a s lahví lahodné bezinkové limonády, jíž nás všechny pohostil. Opekli jsem si na ohni tvrdý sýr (tedy já a Brodie), ale masožravý Wolf si ohřál dva špekáčky, o něž se rozdělil se svým psem Bleskem. Petr vyprávěl o setkání s bývalým pravoslavným mnichem, který měl ve Křtinách besedu. Ten zanevřel na klášter v Řecku a vydal se kritizoval svůj řád na veřejnosti. Já jsem se s ním nesetkal. Ale pro světskou společnost je to hotový posel "nebe". Nic prý není třeba měnit. Jenom pěkně žít s ženou v rodinných svazcích světsky. To je prý ta nejlepší cesta k Nejvyššímu Bohu, jak tvrdí Petr Kovář. Proto jsem se já rozloučil se světem a stal se Swámijiho oddaným mnichem. Má to svůj velký význam, ale to jen málokdo chápe. Málokdo prodělal tu vnitřní změnu ve svém životě. Ale dost těchto mystických řečí! Petrova bezinková limonáda mi velmi chutnala. Jako první jsem opustil skautské Tábořiště já, rozloučil jsem se s kamarády a lesem jsem vystoupal na nedalekou Lesslovu horu. Hned na první pohled jsem viděl, že s ponechanou plachtou nad kamenným kruhem není něco v pořádku. Když jsem přišel blíž zjistil jsem, že jedno oko na plachtě připevněné provázkem ke stromu se pod náporem větru utrhlo. Naštěstí se ale neutrhla celá plachta, a tak jsem se pod ní mohl skrýt. Rozdělal jsem oheň v dřívkovači a uvařil si jako obvykle čaj. V sobotu jsem odpočíval a k meditaci jsem zasedl až odpoledne. Meditace zato trvala celou noc až do nedělního rána. Držel jsem noční bdění - vigilii a opakoval rekordních 27 kol mály, což trvá cca 7 hodin meditace čistého času. V lese poletovaly světlušky. Ten den jsem nešel vůbec spát. O půl čtvrté, když začalo svítat jsem ještě meditoval. Ve 4 hodiny zpívali první ptáci. V 6 hodin probleskly mezi stromy první sluneční paprsky. Potom jsem sbalil plachtu a vložil do batohu. Doma jí budu přišívat pevná poutka. V 6.25 hod jsem jel autobusem ze Křtin do Brna.

24. června 2023
Sepsal jsem článek pro německý speleo - archeologický časopis Der Erdstall.

21. června 2023
Velmi pěkné heslo františkánů, následovníků sv. Františka z Assisi.

Do Vily Stiassoni jsem nakonec pro přívalové deště nedorazil.
Byl jsem již v Pisárkách, ale strhla se ta vichřice, obloha potemněla a strhly se přívalové deště. Protože jsem neměl deštník ani pláštěnku, měl jsem obavy o svůj fotoaparát, aby v tom dešti neprovlhl. Tak jsem se nakonec otočil a vyrazil zpět domů. Doufám že se oslava Mezinárodního dne jógy i beze mne podařila. Omlouvám svoji neúčast na této akci. Je to škoda.

Dnes jsem pozván do Vily Stiassoni v Brně na oslavu Mezinárodního dne jógy.
Budu se věnovat fotografování.

Dnes odesílám další obálky s Acta Speleohistorica.
Jedná se o zásilky pro ZO 6-28 Babická speleologická skupina (Petra Holubcová), ZO 6-22 Devon (Tomáš Svoboda), ZO 6-21 Myotis (Jan Flek), ZO 6-20 Moravský kras (Michal Šenkýř), ZO 6-10 Hluboký závrt (Jiří Buček), ZO 6-08 Dagmar (Matouš Rýček), ZO 6-06 Vilémovická (Aleš Mikulášek), Martin Golec (Univerzita Palackého Olomouc), Richard Zatloukal a Lubomír Šebela (Archeologický ústav Brno). Tímto jsem uspokojil všechny základní organizace České speleologické společnosti působící v Moravském krasu. ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno Acta Speleohistorica dodám později v Chajovně zadní trakt. Též Moravský speleologický klub Jana Mrázka výtisk již obdržel. Fárlikova vzdoroskupina ve Křtinském údolí, pokud si sama nepožádá, však výtisk nedostane. Ještě mi zbývá 8 výtisků, ale ty jsou již dávno zadány zájemcům. Pokud toužíte mít svá vlastní překrásná Acta Speleohistorica originál, napiště mi prosím, budu dělat ještě v září nejméně jeden dotisk.
20. června 2023
Ing. Pavel Chaloupský na HermitPhoto.
Ing. Pavel Chaloupský, speleolog

19. června 2023
Ing. Pavel Chaloupský, předseda brněnského Speleoklubu, osobně převzal v Chajovně Acta Speleohistorica o Křtinách.
S Pavlem dnes v naší oblíbené čajovně nad konvičkami čaje. Pavlovi se Acta Speleohistorica velmi líbí a stále si je prohlížel a přečítal. Potom mne pozval na večeři do veganské restaurace na České. Taky mi nabídl abych vstoupil do jeho speleologické skupiny ZO 6-12, což jsem ovšem s díky odmítl. Hodlám totiž po zbytek svého života meditovat a učinit vše pro to abych dosáhl osvícení.
Ing. Pavel Chaloupský a Swami Gyaneshwarpuri v Chajovně

Již 8 měsíců nenavštěvuji a tedy ani nefotografuji křtinský kostel.
Důvodem je, že jsem ve sporu s farářem P. Jánem Lajčákem, který mne nesnášenlivě nepravdivě obvinil, "že jsem si přivlastnil křtinské objevy." Proto jsem v duchu pasivní rezistence Mahátmá Gándhího a jeho cesty nenásilí a bojkotu vládnoucí moci ukončil věškeré návštěvy kostela ve Křtinách až do vyjasnění okolností. Publikaci Acta Speleohistorica jsem jim samozřejmě pro farní archiv zaslal, avšak bez jejich odezvy či poděkování. V této pasivní rezistenci nenavštěvování křtinského kostela budu pokračovat třeba až do konce svého života páteru Jánu Lajčákovi na svědomí. Bohu na zodpovědnost.

"Existuje horší obvinění než to, že o vás všichni hezky mluví a nemáte žádné nepřátele."
Anthony de Mello
K pramenům

HermitPhoto z poustevny Lesslova hora.
poustevna Lesslova hora.

18. června 2023
Památeční fotografie při příležitosti vydání knihy o kostele ve Křtinách.
Swami Gyaneshwarpuri: výstup na poustevnu Lesslova hora nad Křtinami. Foto: Jiří Wolf Dressler.
Foto: Jiří Wolf Dressler.

Výstup na poustevnu "Lesslova hora" nad Křtinami.
Swami Gyaneshwarpuri: výstup na poustevnu Lesslova hora nad Křtinami. Foto: Jiří Wolf Dressler.
Foto: Jiří Wolf Dressler.

Znovu na poustevně na Lesslově hoře nad Křtinami.
V pátek jsem znovu doputoval do Křtin. Vystoupal jsem do kopce k Wolfovi, u něj jsem shodil těžký batoh a vydali jsme se fotografovat mně jak držím legendární Acta Speleohistorica o Křtinách. Fotografování se konalo před vchodem do podzemí pod křtinským chrámem ze směru od náměstí. Wolf naexponované fotečky brzy přepošle. Potom jsme se vydali i se psem na mou poustevnu na Lesslově hoře. Výstup s mým batohem o objemu 120 l se 7 litry vody na vaření jídla a čaje byl náročný. Dorazili jsme na poustevnu a já jsem se hned jal rozvěšovat na provázcích maskovací celtu 5 x 3 m nad celým kamenným kruhem. Wolf odešel a já jsem osiřel. Dokončil jsem napínání celty a začal jsem s meditací. Uvařil jsem si samozřejmě čaj a vložil zprávu přes mobil na facebook. Druhý den byla sobota a já jsem odpočíval. Výdatně se rozpršelo, a proto bylo dobře že jsem měl nad sebou onu maskovací celtu. V podvečer přišel opět Wolf i s Brodiem i s kytarami. Tak jako minulý víkend i teď hrábli do strun a zazněly trampské zpěvy. Když Wolf a Brodiem odešli, usadil jsem se k opakování mantry. Tak uplynul celý večer. Spát jsem šel až ve 3 hodiny ráno následujícího dne, protože jsem byl vyspalý. Vstával jsem již o půl šesté ráno. Sbalil jsem si batoh a vydal se do Křtin na autobus. Jím jsem dojel za opakování mantry do Brna. Vzpomněl jsem si, že maminka má právě 75 narozeniny. Tak jsem jí jako dar dal Acta Speleohistorica o Křtinách, o něž mne kdysi, ještě před jejich vydáním, žádala.
Lesslova hora - poustevna

16. června 2023
Další Duše krajiny: Mgr. Tom Pavloň ze Křtin.

Archeolog Mgr. Tomáš Pavloň mne upozornil, že na Hrádku u Babic byla opravdu nalezena římská mince.
Děkuji velmi. Tento nález na místě na periferii osídlení může potvrzovat mou vizi o větším stáří "hrádku" než jen 13. století.
hrádek u Babic - římská mince.

Dovolil jsem si udělat stránku panu profesorovi Josefu Ungerovi.
 Prof. Josef Unger.

HermitPhoto ze křtu knihy o Křtinách.
Křest knihy o Křtinách. Mgr. Tomáš Pavloň, Prof. Josef Unger, Doc. Martin Oliva a svámí Gyaneshwarpuri.

15. června 2023
Tak se uskutečnila tato požehnaná akce: křest knihy o Křtinách.
Poseděli jsme v Chajovně Zadní trakt a popili čaj. Nejvíc promlouval Prof. Josef Unger. Doc. Martin Oliva, Mgr. Tomáš Pavloň a já jsme poslouchali. Jsem spokojen.
Křest knihy o Křtinách. Prof. Josef Unger a Doc. Martin Oliva.

Dnes se bude konat křest mé velmi zdařilé knihy o kostele ve Křtinách.
Akce se uskuteční v naší podzemní čajovně (Chajovna Brno). Účast předběžně oznámili Prof. PhDr. Josef Unger, Doc. PhDr. Martin Oliva a Mgr. Tomáš Pavloň. Těším se a jsem zvědavý, jak to proběhne.
14. června 2023
Dnes odesílám další obálky s Acta Speleohistorica.
Jdou na: Ivo Flek (ZO 6-16 Tartaros), Heřman Fitz (ZO 6-15 Holštejnská), Martin Keprt (ZO 6-04 Rudice), Muzeum města Brna, MONs. Jan Peňáz, Ústav archeologie a muzeologie FF MU v Brně, Inna Mateiciucová, Geologický ústav ČR (Pavel Bosák). Celkem 8 obálek. To je maximum, které je paní na poště ochotna bez reptání přijmout.

Kamil Pokorný na nových HermitPhoto.
Swami Gyaneshwarpuri a Kamil Pokorný v Chajovně.

Kamil vložil informaci o vzniku Acta Speleohistorica na svůj web www.starechodby.cz
Ještě to plánuje vložit i na samotný web agartha.cz

13. června 2023
Badatel a senzibil Kamil Pokorný dnes přijal v Chajovně Acta Speleohistorica o Křtinách.
Dnes jsme byli s Kamilem Pokorným, speleologem ČSS a badatelské společnosti Agartha na čaji v Bobově Chajovně Zadní trakt v Brně. Kamil byl unešen z Acta Speleohistorica o Křtinách, jejíž výtisk dnes ode mne přijal. Prodiskutovali jsme všechno možné, hlavně speleologickou problematiku Moravského krasu. Tedy já jsem naslouchal a Kamil mluvil. Byly to příjemné povznášející chvíle. Další fotečky budou zítra. Nebo navštivte můj facebook.
Kamil Pokorný přijímá Acta Speleohistorica o Křtinách.

Česká speleologická společnost zveřejnila odkaz na Acta Speleohistorica o Křtinách.

Pokus o umění: můj Šiva v ranních slunečních paprscích.
můj Šiva

Dnes opět roznášena Acta Speleohistorica.
Donesena do Moravského zemského archivu, na Anatomický ústav lékařské fakulty MU (Doc. MUDr. Lenka Vargová) a na Ústav archeologické a památkové péče (Mgr. Petr Kos plus archiv ústavu).

Vstávám a medituji v 4 hodiny ráno.
Mým mnohaletým problémem je pozdní vstávání či spánek přes den, po noční meditaci. Mám ve zvyku meditovat od 22 hodin do 2 až 3 hodin ráno, nezřídka kdy meditaci protahuji až do ranního rozednění. Tímto meditačním zvykem si však rozhazuji biorytmus, neboť spát po probdělé noci je bohužel třeba. Přes den pak bývám unavený, ale nedokázal jsem se svých nočních meditací vzdát, nakolik mne vnitřně uspokojovaly. Nyní jsem však přišel se změnou. Zalehám ke spánku ve 22 až 23 hodin a vstávám ve 4 hodiny ráno, jako pravý mnich. Mé tělo je odpočaté a hned se věnuji své meditaci. Myslím, že jsem na to přišel. Odteď budu chodit dříve spát jako trapisté či kartuziáni a ve 4 hodiny ráno vstávat, ještě před rozedněním. Vykonám svou duchovní sádhanu spočívající v opakování Božího jména (mantra džapa), ásanách, pranajámě a kriji. Konečně jsem svůj denní režim našel. Je to tak lepší.
12. června 2023
Pokus o umění: petrolejka na mém oltáři za ranního světla.
Petrolejka na mém oltáři.

Dnes odeslány další publikace Speleohistorica o Křtinách.
Na adresu: Petr Roth (ZO 6-19 Plánivy), Karel Wilhelm (ZO 6-19 Labyrint), Vít Baldík (ZO 6-14 Suchý žleb), Národní památkový ústav Brno, Diecézní muzeum Brno, Archeologický ústav AV ČR Praha, PhDr. Karel Kavička - historik Křtin, Milan Šišmiš - Slovensko. Další zájemci musí zatím počkat. Paní na poště totiž nestíhá odbavovat zásilky, které jsou doporučené, za vlastní peníze.

Dnes jsem Acta Speleohistorica roznášel po Blansku.
Vlakem z Brna jsem jel v 8.29 hod, takže už o 9 hodině zvoním na Správě CHKO Moravský kras. Otevřel mi RNDr. Antonín Tůma. Pozval mě k sobě do kanceláře, kde seděl i jeho mladší kolega Mgr. Filip Chaloupka. Oběma jsem odevzdal řádně objednaná a dokonce jimi sponzorsky zaplacená Acta Speleohistorica. Třetí výtisk byl pro archiv Správy CHKO Moravský kras. Dlouho jsem se nezdržel a zamířil jsem do centra Blanska. Zde jsem vystoupal po schodech do Městské knihovny Blansko a předal jsem jim autorský výtisk, který s úctou převzali. Pak jsem zamířil do Muzea blanenska, kde byl historik Mgr. Milan Koudelka. Ten též převzal výtisk ASp. Malinko jsem se mu uklonil a vydal jsem se na vlak do Brna. Na zastávce jsem potkal jednoho strarého známého již z časů výzkumu Ponorného hrádku a Sovího komína na Skalce. Spolu jsme vedli dlouhý rozhovor až do příjezdu do Brna.
RNDr. Antonín Tůma na Správě CHKO Moravský kras přijíma Acta Speleohistorica o Křtinách.

10. června 2023
Dnes jsem udělal okruh Moravským krasem.
Začal jsem ve Křtinách, kde jsem navštívil skautské vedoucí Drápelovi a předal jsem jim pro skaut výtisk své publikace. Potom jsem se vyškrábal do křtinského kopce a navštívil jsem Petra Kováře. I jemu jsem předal výtisk knihy. Pak jsem zašel k jeho sousedovi Jiřímu Wolfovi Dresslerovi, ale nebyl doma a tak jsem mu Acta Speleohistorica položil v obálce přede dveře. Odtud jsem zamířil směrem do Křtinského údolí, ale šel jsem po silnici podél Skrejšen na Babickou plošinu. Tak jsem dorazil trochu již unavený po probdělé noci do Babic nad Svitavou a hned jsem zamířil k domu, ve kterém bydlí Tomáš Mokrý, člen ZO 6-25 Pustý žleb. Ani on nebyl samozřejmě doma a tak jsem i jemu položil dva výtisky knihy (pro něho a Jana Sirotka) přede dveře. Odtud jsem pokračoval lesní cestou z kopce na babickou zastávku vlaku v údolí Svitavy. Vlakem jsem dojel do Brna. V Brně jsem zašel do Chajovny, jednak si koupit zelený čaj a dále si prohlédnout místo, kde bych si představoval uskutečnění křtu mé knihy. Je to stoleček v rohu místnosti v níž se kouří vodní dýmky. Musím požádat Boba, aby po dobu křtu zde nikdo nekouřil. V Japonské místnosti křest oproti původnímu záměru konat nechci, neboť příjde mj. prof. Josef Unger, který už má ve svém věku potíže se sedáním a vstáváním. Nechci ho trápit, proto rezervaci Japonské místnosti v níž se sedí na zemi u Boba zruším a místo to zarezervuji stoleček s lavicemi a židličkami v sousední místnosti.
chajovna - stoleček u něhož se bude konat křest mé knihy

Pro zájemce o dotisk publikace Acta Speleohistorica "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022."
Tento sborník vyšel tiskem v červnu 2023 v nákladu 78 reprezentativních očíslovaných výtisků, na křídovém papíře 120 g, o rozsahu 144 stran a s autorským podpisem. Tento náklad byl celý rezervován a rychle rozebrán. Případní zájemci o dotisk této publikace ať se obrátí na můj email: yoga@gyaneshwarpuri.cz. Dotisk bude možný. Tuto publikaci jsem vydal samizdatem zdarma pro odborné zájemce, tedy pro základní organizace České speleologické společnosti působící v Moravském krasu a archeologické ústavy ČR a ostatním knihovnám a archivům. Není však v mých možnostech zaslat Acta Speleohistorica zdarma všem. Proto pokud máte zájem si pro sebe zarezervovat např. ze sběratelských důvodů tuto unikátní publikaci, na níž pracuji již několik let, využijte této příležitosti. Režijní náklady na jeden výtisk u firmy Knihovnicka.cz jsou 678 Kč, neboť publikace je celá v barvotisku a s drahou šitou, nikoli jen lepenou, vazbou. Pokud připočteme něco na balné a poštovné (rozesílám doporučeně) docházíme k sumě 800 Kč, kterou by měl zájemce o výtisk zaplatit. Já sám jsem se vzdal autorského honoráře ve prospěch Panny Marie Křtinské. Nemám z toho tedy nic, jen vnitřní uspokojení nad opravdu dobře vykonaným dílem, jehož jsem autorem spolu s Paramhansem svámím Mahéšvaránandou. Svámiji se totiž na tomto spisu podílel zajisté vnitřním způsobem. Bez vnitřní pomoci tohoto vyššího nebo dokonce nejvyššího Já bych nic nedokázal. Nic nekonám "já" sám. On, Bůh je skutečným autorem. Pokud tedy máte zájem o výtisk této zajímavé knihy, pošlete těch 800 Kč na můj bankovní účet 2702352173/2010 u Fio banky a ohlaste svou poštovní adresu na můj email. číst víc...
9. června 2023
Založil jsem pro Vás novou službu "chat" - viz ikonka vpravo.
Nezapomeňte se vyjadřovat on-line.

Skaut ve Křtinách má zájem o mou knihu o podzemí místního kostela.
Potrdil mi to Hroch - Zbyněk Drápela. Pošlu ji co nejdříve.

Mgr. Tom Pavloň svou účast na křtu knihy přislíbil. Mgr. Petr Kos se omluvil, pro neodkladné pracovní povinnosti nepříjde.

8. června 2023
Dnes první vlna rozesílání Acta Speleohistorica.
Acta Speleohistorica jde na Farní úřad ve Křtinách, Biskupství brněnské, Moravská zemská knihovna, Národní knihovna Praha, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, ZO 6-01 Býčí skála, ZO 6-05 Křtinské údolí, ZO 6-11 Královopolská, ZO 6-17 Topas, Archaia Brno, ŠLP Křtiny, Česká speleologická společnost Praha, Městys Křtiny, Moravský speleologický klub a 8 jednotlivců. Celkem dnes odesláno 22 obálek s touto knihou. Dorazit by Vám měla v pondělí nebo nejpozději v úterý. číst víc...

7. června 2023
Pan Prof. Josef Unger přislíbil již účast na křtu knihy.
Jsem velmi šťastný.

První Acta Speleohistorica byla již předána Jiřímu Šenkyříkovi, mému bratru, tomu kdo se první proboural do ossária pod věží chrámu P. Marie ve Křtinách.
Dalších asi deset publikací bylo vloženo do obálek a připraveno k zítřejšímu rozeslání, např. na Farní úřad ve Křtinách, na Biskupství brněnské, Doc. Tomáši Vrškovi, řediteli ŠLP Křtiny, Laco Lahodovi a dalším zájemcům.

Slavnostní křest mé knihy o Křtinách bude v Chajovně Zadní trakt ve čtvrtek 15. června v 18 hodin.
Tato akce je jen pro zvané archeology a antropology. Pravděpodobně pozvu krátce na to na čaj zástupce speleologů.
křest knihy Acta Speleohistorica o Křtinách.

S knihou o Křtinách jsem 100 % spokojen. Převezl jsem ji již z firmy Knihovnička.cz do Bosonoh.
Jak jsem napsal, obdivuji kvalitu práce firmy Knihovnička. Jsem z publikace doslova nadšen!
Vyšla Acta Speleohistorica o Křtinách.

Dnes jsem si udělal radost a pořídil jsem si petrolejku na oltář.
Petrolejka pod Šivou.

Vyšla Acta Speleohistorica o Křtinách.
Velká radost v životě poustevníka Gyaneshwarpuriho. Tímto literárním počinem se zapsal trvale do Duše Moravského krasu.
6. června 2023
Nová Acta Speleohistorica o Křtinách je vytištěna!
U firmy Knihovnička na Cejlu ji vyzvednu zítra.
faktura Acta Speleohistorica o Křtinách.

Uděláme křest knihy - už to cítím.
Při té příležitosti vzniknou unikátní fotečky...

5. června 2023
Ještě Hrádek u Babic očima archeologa.

Nové HermitPhoto z ústraní na Lesslově hoře.
Lesslova hora - nové ohniště.

Jak se křtí kniha?
V mém případě to bude spíše tišší společenství nad šálkem čaje.

Křest knihy o Křtinách.
Mám udělat křest své knihy o Křtinách? Nové knihy se přece křtí... Myšlenka je, že bych pozval odborné zájemce, především archeology a antropology, do Chajovny Zadní trakt na Dominikánském náměstí v Brně a v tzv. Japonské místnosti je pohostil čajem. Zatím uvidíme. Má publikace již výjde v nejbližší době, už se nemohu dočkat. Pak bude následovat její poměrně složitá distribuce, neboť ji budu rozesílat doporučeně. Celý náklad je již rezervován. Pokud máte o publikaci sami zájem, je stále možný její dotisk, jen za režijní náklady spojené s jejím vytištěním a rozesláním za cca 800 Kč. Já myslím, že si toto dílo zaslouží, aby bylo v u Vás doma ve Vaší příruční knihovně. Nezbývá než se přihlásit na můj email.
4. června 2023
Bob Klván z brněnské čajovny Chajovny.
Bob Klváň.

Znovu na tzv. Lesslově hoře nad Křtinami.
O víkendu 2. - 4. 6. 2023 jsem byl opět na kótě 524 m nad Křtinami. Opakoval jsem mantru a jako karmajógu jsem zcela rekonstruoval původní Lesslovo ohniště v kamenném kruhu. Oheň zde samozřejmě dělat nechci, jen používám vařič dřívkovač. I tak rozhání stíny noci.
Lesslova hora, svámí Gyaneshwarpuri.

2. června 2023
Doplněna fotogalerie: "Můj malý mystický a činný život" - má již 199 fotografií.
Prohlídka trvá 10 minut. Dnes mizím na horu nad Křtinami.

31. května 2023
Dovoluji si upozornit na písničky Honzy Nedvěda na tomto webu, které připravil a zkompletoval ochotně Zbyšek Macháček. ZDE
Jedná se o Honzovy písničky: "Tulácký ráno, Tramp, Na kolenou, Ostružiny, Občanka, Bible", které velmi vhodně a pěkně oživují mou fotogalerii. Prohlédněte si ji. Má již 165 fotografií z nejkrásnějších okamžiků mojí Cesty

Bivakování v lese povoleno.
bivakování

Napsal jsem svou odpověď panu Doc. Ing. Tomáši Vrškovi, řediteli ŠLP Křtiny, v níž obhajuji posvátné principy svého poustevnického práva ZDE

30. května 2023
Miroslav Čonka věnoval ma můj účet 1 111 Kč.
Děkuji velmi. Budou se hodit. Pán Bůh zaplať.

Již počátkem června výjdou tiskem Acta Speleohistorica o Křtinách.
Všechno jde teď mimo mne. Firma Knihovnička si počíná velmi samostaně.

Na Martina Lessla, poustevníka na kótě 524 m nad Křtinami vzpomíná Wolfovi Ríša Závada.
"Martin Lessl, byl, dá se říct, můj vrstevník. Měl velké sny, ale neměl ideální rodinné zázemí. Když se s maminkou přestěhovali do Brna, chytl se takové partičky, začal hodně kouřit trávu a kdo ví co ještě a šlo to s ním pak z kopce. Tábořil tam tak od roku 2010 + -. Myslím, že to byly takové nejhorší roky. Pak vypadal i slušněji. Musel tam tábořit už před rokem 2010. Umřel nedávno - tak 3 roky nazpět. On tam to své hradiště neustále přestavoval. Chtěl z toho udělat mohutný hrad. Byl prostě uvězněn ve svých představách z dětství. Vzal si s sebou knížku - takovou bichlu Srovnání Ribbentropa s Molotovovem. Do ní pořád něco psal. Sem tam opravoval autora (samozřejmě úplnými nesmysly), sem tam se tam promítaly vzpomínky z dětství. Někdy mluvil tak z cesty, že mu člověk vůbec nerozumněl. Myslím, že skončil pod vlakem v tunelu. Nikdo neví, zda úmyslně, nebo tam prostě jen šel."

Součástí tohoto zápisu byla bohatá fotografická dokumentace jeho osoby a jeho příbytku na kótě. Zveřejňuji pouze jednu fotku, ostatní ne, protože na nich nevypadá opravdu dobře. Udělali byste si jen o něm negativní úsudek. V mám archivu však tyto fotografie jsou zaarchivovány a děkuji za ně Ríšovi Závadovi.
Martin Lessl na kótě 524 m nad Křtinami.

Doc. Ing. Tomáš Vrška, ředitel ŠLP Křtiny potvrdil že mohu duchovně praktikovat na kótě 524 m nad Křtinami, ale samozřejmě nesmím prý dělat oheň a stavět žádný přístřešek. ZDE
Pokusím se mu vysvětlit svou filozofii i to že teď už regulérní ohně dělat nehodlám, ale místo toho používám tolerantně dřívkovač. Rovněž svoji celtu nad sebou jistě rozprostřu, ať se to lesákům líbí nebo ne. Měli by poustevníka více ctít, tolerovat a hýčkat. Zato stan již rozhodně nepoužívám. Dnes v noci se useberu a napíšu panu řediteli email na odpověď, kde se mu pokusím vyložit tzv. Vyšší Zákony, jimiž se řídí filozofové, mystikové a poustevníci, a proto se na ně jak známo nevztahují již nižší zákony lidské společnosti. Tak mi držte palce ať to před svým oltářem dobře napíšu...

Můj malý mystický a činný život již na 158 fotografiích.
Prohlídka fotogalerie trvá 8 minut.
29. května 2023
Udělal jsem stránku Petru Kovářovi, který je masér ve Křtinách.
Petr Kovář ze Křtin.

Pohani - to je písnička pro Vás.

Občanka - skvělá píseň od Honzy Nedvěda.

Vychází Svámijiho kniha Skryté síly v člověku.
Višvaguru Mahéšvaránanda.

Nové HermitPhoto z Lesslovy hory.
Dan Brodie Moltaš.

28. května 2023
Ocenil jsem Honzu Nedvěda.

Navštivte Jadan / India.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda v ášramu Jadan (Indie).

V brněnské Chajovně. Fotil: Lubomír Jógapuri Sléha.
Svámí Gyaneshwarpuri nad šálkem zeleného čaje. Fotil Lubomír Sléha Jógapuri.

Satsang za zpěvu trampských písní na Lesslově hoře nad Křtinami.
Na kótu 524 m nad Křtinami, kterou nazývám Lesslova hora, jsem dorazil hned v pátek odpoledne. Vyzametal jsem staré lístí z kruhu, zapálil svíci a zažehl vonnou tyčinku z Bobovy Chajovny a zasedl jsem k opakování mantry. V sobotu na Lesslovu horu dorazili ze Křtin zálesáci Jiří Wolf Dressler, Dan Brodie Moltaš a Petr Kovář. Měli s sebou kytary a tak zahráli spoustu trampských písní. Neslyšel jsem je hrát už několik desítek let a tak to bylo retro na mé tulácké a trampské mládí. Samozřejmě jsme si uvařili a popili zelený čaj. Tak to bylo to hlavní co se o tomto víkendu na Hoře odehrálo. Už mám další plány jak zvelebit toto Božské místo jógové observace. V neděli jsem vstal ještě před rozedněním v 3.30 hodin a zašel jsem do Křtin na autobus, který mi jel v 4.15 hod. Pan řidič si mne mile prohlížel a byl komunikativní. Harmonie.
Lesslova hora nad Křtinami.

26. května 2023
Přišlo mi pozitivní hodnocení mé knihy o Křtinách od archeologa: ZDE

25. května 2023
Tak se mi podařilo problém s dysfunkční fotogalerií se střídajícími se obrázky moudře vyřešit pomocí rámu.
Kontaktoval jsem v této věci současného hlavního odborníka na html Dušana Yuhů Janovského, který mi potvrdil že se fotogalerie u něj normálně zobrazuje. Doufám, že se Vám bude líbit. Je sice o "mně", ale je to pěkné dílo. Děkuji Yuhuovi, autorovi webu www.jakpsatweb.cz

Setkání s Jógapurim v čajovně.
Lubomír Sléha - Jógapuri.

24. května 2023
Dnes mne firma Knihovnička.cz potěšila - zaslala mi mou publikaci o Křtinách i s včleněnou titulní a závěrečnou stránkou. Stáhněte si jí je hotová!
Tištěná publikace výjde dle slov firmy Knihovnička již na počátku června. Máme se tedy na co těšit!
Acta Speleohistorica o Křtinách.
Ke stažení a vytištění.

HermitPhoto z poustevny na vrcholu kóty 524 m nad Křtinami - 2. ČAST.
Poustevna Martina Lessla na kótě 524 m pod Proklestem.

Ještě jedna fotka od Jiřího Wolfa Dresslera.
Swami Gyaneshwarpuri 2023 na foto: Jiří Wolf Dressler.

23. května 2023
Shlédněte jedno posvátné video o Martinu Lesslovi a jeho poustevně nad Křtinami.
Poustevna Martina Lessla na kótě 524 m pod Proklestem. Modlitba.

HermitPhoto z poustevny na vrcholu kóty 524 m nad Křtinami - 1. ČAST.
Poustevna Martina Lessla na kótě 524 m pod Proklestem.

Email o zahájení poustevnické praxe na kótě 524 m nad Křtinami Doc. Ing. Tomáši Vrškovi ze Školního lesního podniku Křtiny.
Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vám oznámit, že dne 19. května 2023 jsem se usadil jako poustevník na kótě 524 m pod Proklestem východně Křtin, v místě bývalé poustevny Martina Lessla (viz příloha emailu). Věřím, že mi poustevnictví v této lokalitě budete tolerovat, neboť leží již v místě mímo zvlášť chráněná území. Po jednání o poustevně s RNDr. Antonínem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras, jsem odešel hledat nové místo své poustevny mimo Moravský kras. Na kótě 524 m nad Křtinami je má poustevna ideálním řešením, neboť nejsem sice v Moravském krasu, ale jsem přesto Moravskému krasu blízko. Je to to nejlepší místo pro mne. Tuto dosud bezejmennou kótu jsem pojmenoval "Lesslova hora" na památku poustevníka, který tu dlouhodobě žil. Znovu obnovím tedy poustevnickou tradici tohoto poměrně skrytého a málo navštěvovaného místa a budu se zde zdržovat za účelem prohloubení své meditační praxe. Nadále medituji i v některých jeskyních v Moravském krasu, především v Hádeckém údolí, již mimo pozemky ŠLP Křtiny. Svých pousteven na Habrůvecké plošině jsem se totiž vzdal. Věřím, že naleznu u Vás pro svou duchovní Cestu oporu a pochopení. Děkuji Vám.

Jsem stále v Lásce.
Ve Jménu Paramhanse svámího Mahéšvaránandy radostně žehnám.

Marek Gyaneshwarpuri

Sledujte stránku: http://gyaneshwarpuri.cz/pod_proklestem.html, kterou budu nadále aktualizovat.

swami Gyaneshwarpuri, kóta 524 m nad Křtinami. Foto: Jiří Dressler.

21. května 2023
Modlitba na Pevnosti Boží, tzv. Lesslově hoře 524 m nad Křtinami na památku poustevníka Martina Lessla.
Toto je malá předchuť z tohoto víkendového meditačního ústraní na Hoře. Zažili jsme toho opravdu mnoho.

19. května 2023
Pro pamětníky zaarchivována stará videa z Děravky díky péči Zbyška Macháčka.
Čistění Děravky, Znovuotevření Děravky, Čajový obřad, Čištění Děravky, Nachystána na těžbu, Děravka, Pracovní akce, Jóga pro speleologii, Jedno odpoledne, Odstranění hřebenáče,

Kaligrafie harmonie.
harmonie

Gayatri mantra.
gayatri mantra

18. května 2023
Obálka Acta Speleohistorica JE HOTOVÁ!
Znamená to, že můžeme začít tisknout!!! Už se nemohu dočkat. Zde jsou podmínky, na nichž jsme se s firmou, která tisk bude realizovat, dohodli: viz Tak se máme na co těšit.

Počítačový kouzelník Zbyšek Macháček vykouzlil písničku Tulácký ráno od Honzy Nedvěda.
Dal jsem ji na čestné místo tohoto webu, na jeho index. Honzy si velmi vážím. On byl takový guru našeho mládí se svými písničkami. Na tuto stránku s Deníčkem jsem rovněž dal písničku: Jak krásné, kterou zpívají Mantrovníci.

Pevnost Boží a poustevna Martina Lessla na kótě 524 m pod Proklestem V Křtin.
Martin Lessl je dnes zcela neznámý poustevník, žijící v 21. století nepozorovaně nad Křtinami, v těsném sousedství Moravského krasu. Podle vyprávění Jiřího Wolfa Dresslera, který ho znal, typický poustevník však nebyl, byl spíše voják, který byl "pověřen Bohem", aby stál na stráži na tomto osamělém místě. Nebyl tedy asi čistě mužem modlitby, ale spíše lesním mužem, vyděděncem a zálesákem. Co se dělo v duši poustevníka vypovídá jeho poustevna, která připomíná komplex opevnění a opevňovacích prací z volně ložených kamenů. Nejednalo se totiž jen o jeden objekt, ale v těsném sousedství poustevny lze s trochou fantasie spatřit další doprovodné "fortifikační" stavby, hradby, bašty a další díla, které zrcadlí Martinova bojového ducha. Žil tam sám na tomto poměrně velmi skrytém místě na kótě 524 m pod Proklestem celých dlouhých asi 10 let. Já jsem dnes tuto dosud bezejmennou kótu nazval na jeho památku "Lesslova hora." Na ní sídlí Martinova duše. Byl bývalý skaut, a proto dobře rozuměl přírodě. Své obydlí si postavil - jak jsem řekl - ze zídek z volně ložených kamenů. Poustevna vznikla s jistotou někdy krátce před rokem 2015. Když jeho obydlí objevili lesáci a chtěli ho z něj vyhnat kvůli ohni, tak na ně zvolal hromovým hlasem: "Toto místo patří Bohu a ne vám! Já jsem od Boha zmocněn tady žít! Jsem strážce tohoto místa!" Lesáci ho po těch slovech nechali být na pokoji a už se nikdy neukázali. Taky měl spisovatelské nadání, neboť si vedl deník, do něhož si zapisoval a zakresloval své zálesácké dovednosti. Svůj život ukončil ještě mlád za nejasných okolností pod koly vlaku v tunelu u Blanska. Na zbytcích jeho bývalé poustevny bych se rád nyní možná usadil. Já sám toto místo cítím velmi pozitivně. Je to Božské místo, jak pravil Wolf, který dodal že Martin Lessl je nyní čisté Světlo beze stínu. Na jeho před asi pěti roky znenadání opuštěné poustevně však poněkud straší a padá tíseň. Všechny stavby jsou tak, jak je Martin jednoho dne opustil. Jen časem jsou zdiva již pobožená. Dosud na poustevně stojí čas. Málo kdo sem přichází. Tento historický zápis o osobnosti Martina Lessla, skauta a poustevníka, jsem čerpal z vyprávění Jiřího Wolfa Dresslera, který ho na hoře sám navštěvoval a věnoval mu dokonce kotlík, aby si měl v čem uvařit jídlo. číst víc...
Poustevna Martina Lessla na kótě 524 m pod Proklestem.

Tajuplný poustevník Martin Lessl z kóty 524 m pod Proklestem V Křtin na fotografii Jiřího Wolfa Dresslera z roku 2015.
Martin Lessl 2015

17. května 2023
Úvod na tento web přeložený do angličtiny.
Express překlady.
express-preklady.cz

Welcome, dear friends, to the website of the yoga monk Swami Gyaneshwarpuri.


I was born as Marek Šenkyřík (7 May 1968) into a traditional Christian family where everyone went to church on Sundays as far back as memory goes. I attained the sacrament of Christian adulthood, Confirmation, in the Catholic Church in 1986. On 23 July 2021, I was ordained a monk, although no longer as a Christian, but as a Hindu. I have become the first ever Hindu monk – swami ordained in the Czech Republic. This text also describes something about my experience as a speleologist in the Moravian Karst. I have discovered a total of four small but very interesting caves. I consider my most important contribution to be the now almost legendary exploration of the historical underground of the Church of the Name of the Virgin Mary in Křtiny, during which a crypt with so-called painted skulls was discovered, being one of the most important speleological discoveries in the Czech Republic in the 20th century. I would also like to point out my spiritual biography up to now, including the orange Hindu monk’s robe. Thank you for visiting my site. What lucky karma has brought you here? I am currently a hermit in the Moravian Karst. I use many of the caves there for meditation purposes. However, I have also meditated at the source of the Ganges and above Rishikesh in the Indian Himalayan Region, in the Chey Pass in the Romanian Carpathians, in Monte Subasio above Assisi, on Stará hora in the Giant Mountains and in the Slovak Paradise. I kept looking for a place where I could be alone and meditate undisturbed, until I finally found it, it seems, in no other place than in the Moravian Karst, thanks to the empathy and understanding of the Administration of the Moravian Karst Protected Landscape Area, who knows about my extraordinary and unusual spiritual needs… I am therefore spiritual and I am trying to positively inspire you. But only my Enlightened Spiritual Master, His Holiness Vishvaguru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheswarananda of India, understands me properly. If you perhaps need someone like that in your life, someone who understands your soul well, try enrolling in a local Yoga in Daily Life course. I bless you from the bottom of my heart. Will you write me what you have on your mind? I will try to answer you… I will delve into my meditation at the altar and see… I have spent thousands of days and nights in the solitude of meditation caves and mountain hermitages. So I know something for sure. That is my qualification. I act primarily through Love and Knowledge (bhakti and jnana). The power of Love – that is what I believe in. I am a hermit, not a spiritual teacher! That is my mysticism. I have the heart of Devpuriji. Enlightened Master of Yoga endowed with miraculous powers, the hermit Sri Devpuriji lived in the Himalayas at the turn of the 19th and 20th centuries and then settled in Rajasthan in central India. By the force of his will, he demolished the ashram and expelled the bhaktas, his disciples, and sent snakes against them. People thought that the saint had gone mad. The motives for his actions were beyond human comprehension. From then on, he spoke only to those who were deeply and seriously interested in Knowledge. In this Kali Yuga, he preferred the company of animals to the company of people (Vairagya). On the Path of Yoga, I consider myself a follower of this saint. In some ways, he reminds me of our Saint Francis of Assisi, my former mountain companion. Thank You, God, for guiding me on this Path. For I have known that God has guided me from my birth. My God is Shiva, the eternal Master of all yogis, ascetics and prayers. He is the most compassionate and kindest God in the entire Hindu pantheon. A devotee who meditates upon Shiva will quickly attain final Liberation (moksha). So being a yogi and a Hindu, I know for a fact that I am not of Christian birth, though I have been close to Jesus in my heart since childhood. I will not be a Christian monk in this lifetime (or ever again) because they usually do not uphold the important rule of vegetarianism, which I consider a very serious transgression of the Catholic faith. They shouldn’t be mad at me for criticizing them. I am very clear on this and I am a vegetarian in accordance with my conscience. So I am going back home to India. My current incarnation in the Czech Republic and Europe was only temporary. It’s not just meat, I don’t consume alcohol, tobacco or drugs. I am against them, including the now very popular and supposedly “harmless” marijuana. Unfortunately, some sadhus are setting a very bad example to the world by foolishly using marijuana – contrary to the original yogic teachings – to meditate in altered states of consciousness, for example, which can indeed convey very beautiful, harmonious and even incredible experiences. But I consider these sadhus basically unconscious (maya). Who can know for sure, though? Some people need to wake up from the slumber of mundane illusion somehow. But the price to pay here is impaired health. That’s why I say that drugs, meaning only natural ones, are dangerous and unpredictable. I had to mention this topical issue at length, because it imprisons many people, and as a result they never truly embark on the Way of God. But I have come to know that the spiritual Path is the purification of all evil inclinations to attain only pure (sattvic) qualities. So I seek the company of spiritual and wise people (satsang), for example in our ashram in Střílky. In addition, it is with joy and equanimity that I am already practicing monastic celibacy (brahmacharya) and recommend it to everyone ready for greater well-being, harmony and inner understanding and insight into the mystical science of the saints (anubhava). I relate most closely to the teachings of Swami Sivananda of Rishikesh, Paramhansa Yogananda, Shri Mahaprabhuji and of course my Master Paramhans Swami Maheswarananda, but I have drawn heavily from all mystical authors of all religions and each of them has enriched my Path and my heart in some way. I eventually found everything I was ever looking for in a comprehensive form as concentrated knowledge in Yoga in Daily Life. It is undoubtedly one of the world’s purest teachings. No wonder, for this is the teaching of one of the greatest living saints on Earth, whose spiritual titles indicate that he is a fully Enlightened Soul and Master of the entire Universe. This yoga teaching best suits my inner knowing from the mountain caves. I am therefore a devoted disciple (bhakta) of Swamiji. I would like to pass on this teaching, which liberates from all suffering, but so far, I am doing so only in a meditative way, following the example of the Himalayan Masters, because my knowledge is still insufficient despite all my efforts. I still consider myself basically a beginner in inner yoga. May I be forgiven by all those who are already beginning to turn to me. I want to uphold the vow of silence (mauna), Silence and solitude outdoors. Therefore, I will live alone in the seclusion of the hermitage. I believe that this will give me the inner gifts that I can then be able to give out in public. And that’s what God demands. That is why Jesus was in the desert – to clarify his spiritual calling. I want to fulfil it following the example of the old Masters in a romantic way. “What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul?” say the elders of Mount Athos who refuse to come out into the open (Matthew 16:26). In solitude, I become whole. “Contemplate your roots in nature and you will find yourself.” (Anthony de Mello). I believe in the mysterious power of God’s name, my mantra, Silence and solitude with God. But it all depends on whether conservationists and foresters are sympathetic. So far, I have mostly faced misunderstandings. Who will let a hermit live in the forest? Please let me know! Will you offer me your forest with a spring of fresh water? A place where I could build my little hermitage and be alone and isolated? Just as St. Francis of Assisi was given the abandoned Mount Alverna by a generous donor for his prayer and meditation… I rely on and believe in this Universal Principle. “LORD… who may live on your holy mountain?” (Psalm 15:1).

I hope I have answered some of your important questions in the introduction to this website.

Naham karta. Prabhu Dip karta. Maharabhu Dip karta hi kevalam.

“Let one not neglect one’s own welfare for the sake of another, however great. Clearly understanding one’s own welfare, let one be intent upon the good.”
Dhammapada Verse 166

Ještě jednou na téma "dřívkovač" a co na to zákon a jeho legalizace v lesích.
Jeden aktivista, čtenář tohoto pozitivního webu, mne informoval, že lesní zákon "§20 ods. 1 říká, že "v lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa." Podle mého názoru je toto nařízení necitlivé, neuctivé a neadekvátní, nerespektující všechny obyvatele lesa. Toto zavání jakousi totalitou ve jménu přírody a protipožární ochrany, jíž se dá lehce zneužívat. Potlačuje totiž lidská práva. Tento zákon dělá z trampů a poustevníků psance. To správně trampové rozlišili již za socialismu, kteří tento světský zákon obcházeli, ignorovali ho a nerespektovali, neboť trampové v lese jsou na ohni závislí. Bezpochyby s ohněm umí žít a nebezpečí požáru vyloučit! Nejsou přece žádní "masňáci"! Trampové se tak stali jedním z mála ostrůvků skutečné svobody a pozitivní síly v těžké době v naší zemi. Tím si privilegium svého posvátného ohně vydobyli. Současnému útisku státních orgánů je proto třeba se nějak vzepřít, ale v duchu nenásilí. Jsem hluboce přesvědčen, že mám právo od Boha se řídit svým srdcem a oheň si udělat. Můžete tomu rozumět, nebo nemusíte. Proto jsem se se svým údělem skryl v lesích jako poustevník. Snažte se to tedy chápat... Neodsuzuji zákony této společnosti, já jen poukazuji na jejich nedostatky, jakkoli jsou to zákony světské duality, které ovšem mají na své úrovni taky svůj význam. Ale je třeba si uvědomit, že nad světskými zákony ale stojí zákony vyšší, duchovní, Božské. Mám tedy Právo si oheň v lese rozdělat. Toto právo je hluboko uvnitř mne živě přítomné, v mém srdci a v mém svědomí. Ten ohníček si proto zapálím. Vždyť kam bychom došli, kdybychom se řídili již nevyhovující literou zákona, do nové totality, která může být bohužel i "zelená", ze strany lesnických a ochranářských společenstev. Správa nejmenovaného chráněného území má dnes zřejmě jediný zájem, potlačovat ohníčkářské hnutí našich trampů a poustevníka. S tím nemohu souhlasit. Snažte se to chápat v hlubších souvislostech. Ten oheň je pro duši prospěšná transcendentální veličina a provází nás opravdu již dlouho, od pravěku, kdy jsme ještě žili v jeskyních. Nejde to potlačit! Některé citlivé romantické duše dnes vnímají dobře toto dávné volání a vábení, a proto se vydávají do přírody, kde prožívají své vezdejší dny. Zákon, který je jak jsem řekl jen světský, by jim v tom neměl bránit. Tak i já víkend co víkend balím svůj batoh a vyrážím do dálek, za město, do přírody. Co bych ale dělal v přírodě bez ohně? Kdo by mne hřál a zaháněl tmu v noci pod skalním převisem? Kdo by mi uvařil teplý oběd a k tomu čaj? Na to by měli zákonodárci též myslet a popřemýšlet. Myslím, že východiskem z této složité situace je tzv. dřívkovač, tedy bezpečný vařič na bázi pálení suchých větviček nařezaných na minuaturní polínka. Začínáme si realisticky uvědomovat, že dřívkovač opravdu je východisko, neboť umožní prožívat nezbytné tábornické umění, a to zcela bezpečně. Snad budete nyní rozumět a mít cit a empatii pro tuto situaci v plné šíři. Proto je třeba dřívkovač legalizovat. Je to nejlepší cesta pro nás všechny, na bázi skutečné demokracie, než zálesáky kvůli ohni šikanovat, zastrašovat a terorizovat. Dřívkovač je tedy cesta vzájemné souhry a vyššího typu harmonie, na bázi vzájemné úcty a pokory před člověkem i před Bohem. Už žádné procesy s trampy kvůli posvátnému ohni!!! Nás stejně nepřevychovají! O tom nemůže nikdo ani snít! Za všechny trampy, zálesáky, tuláky, poutníky, co jich v české zemi je, v Lásce poustevník Marek svámí Gyaneshwarpuri
Dřívkovač v lesích legalizovat.

16. května 2023
HermitPhoto ze Střílek.
Maháprabhudíp ášram Střílky

15. května 2023
Ohlednutí za Střílkami.
Velkou část semináře jsem prospal, za což se stydím. Byl jsem ale po nočních meditacích extrémně unavený. Jen tak tak jsem zvládal svou karmajógu: úklid toalet a koupelen. Na satsangu jsem však již byl opět v harmonii. Byl jsem rád, že opět vidím Višvagurudžiho. Svámiji mne dokonce vyzval abych zazpíval bhadžan, ale zavrtěl jsem hlavou a odmítl. Svámiji mne naštěstí do zpěvu nijak nenutil. Tak to je asi všechno z tohoto ospalého unaveného semináře. Bůh mi odpusť. Opět jsem pořídil několik foteček a byl jsem šťastný, když jsem viděl, kolik lidí z celého světa se na ně na facebooku přichází podívat. Cítím, že to má smysl psát na internet a fotografovat. Je to vhodný doplněk mého meditačního ústraní. To co jako poustevník mohu udělat pro druhé...

Video jeskyně Poustevna Toho který sedí a mlčí ve Slovenském ráji.
Zkompletoval Zbyšek Macháček. Děkuji.
Slovenský ráj - Poustevna toho který sedí a mlčí - VIDEO.
V této horské jeskyni ve Slovenském ráji dlouhobobě přebýval poustevník dnes známý pod jménem Gyaneshwarpuri, předtím něž se znovu usadil v Moravském krasu. Tehdy vznikaly již všeobecně známé skalní malby s duchovní, filozofickou a mystickou tematikou, jako vedlejší produkt tehdejší velmi hluboké meditace. Nápisy vznikaly ponejvíce v roce 2002, kdy tuto velmi skrytou jeskyni oficiálně objevili strážci přírody Správy Národního parku Slovenský ráj. Protože poustevníka nutili aby svou jeskyni opustil, a protože tehdy zachovával maunu (mlčení), začal psát jako svou obhajobu a odpověď na jejich otázky nápisy nepřehlédnutelně na skálu. Toto skalní umění má tedy morální aspekt, který je třeba si vzít k srdci, dříve než poustevníka za jeho činnost negativně odsoudíte. Prosím čtenáře tohoto webu aby nenapodobovali toto skalní umění a nepsali nikde na skály. "Snaž se abys nenapodoboval chování význačných lidí, pokud nemáš ty vnitřní předpoklady, které inspirovaly v činům je." (Anthony de Mello). Toto video vzniklo při opětovné návštěvě této jeskyně v roce 2019. Dnes bych již byl jistě Osvícený, kdyby mne tehdy ochránci přírody nezastavili a nepřiměli k odchodu z hor, z divočiny v níž na 100 kilometrech čtverečních není jedno lidské sídlo, jen medvědi se tu potulují...! Prožil jsem v této jeskyni jen s minimálním stykem s civilizací celkem 3,5 roku čistého času (1993 - 2002). Jeskyně Poustevna Toho který sedí a mlčí je posvátné místo mého života a mého mládí. Nyní jsem řediteli NP přislíbil, že tuto jeskyni již nikdy nebudu navštěvovat a tento slib dodržuji. Zamýšlím však novou pouť do těchto zalesněných hor za účelem objevení nového meditačního prostoru v jiné lokalitě, o níž nikdo neví. Takových míst je ve Slovenském ráji dosud velké množství, a tak se mi snad nějaký převis či neznámou jeskyni zase podaří objevit.

14. května 2023
Právě jsem se vrátil ze Střílek ze setkání s Mistrem.
Maháprabhudíp ášram Střílky

12. května 2023
Životní příběh Jana Hlaváčka, zakladatele ášramu ve Žďárci u Skutče.

Dnes jedu do Střílek.
Budu mít setkání se svým Mistrem.

Vzpomínka na poustevníka Martina Lessla dle vyprávění Jiřího Wolfa Dresslera.
Žil sám asi 10 let na poustevně na jednom skrytém místě na Proklestu u Křtin. Byl to bývalý skaut, a proto dobře rozuměl přírodě. Své obydlí si postavil ve tvaru "rotundy" - zdí ve tvaru kruhu z volně ložených kamenů. Trpěl prý schizofrenií. Když jeho obydlí objevili lesáci a chtěli ho z něj vyhnat, tak na ně zvolal: "Toto místo patří Bohu a ne vám! Já jsem od Boha zmocněn tady žít! Jsem strážce tohoto místa!" Lesáci ho po těch slovech nechali být na pokoji. Taky měl spisovatelské ambice, neboť si vedl deník, do něhož si zapisoval a zakresloval své zálesácké dovednosti. Svůj život ukončil ještě mlád pod koly vlaku v tunelu u Blanska, když mu přestali vyplácet sociání dávky. Na jeho poustevně "kamenný hrad" nad Křtinami bych se rád možná nyní usadil. Vše záleží na tom zda ředitel ŠLP Tomáš Vrška dá k poustevnicví a výstavbě nové poustevny v této lokalitě svůj souhlas. Já sám toto místo cítím pozitivně. Co nejdříve se tam s Wolfem vydám a pořídím fotodokumentaci.číst víc...
11. května 2023
Poustevnická miska.
poustevnická miska.

Budu žít na poustevně Martina Lessla v lesích nad Křtinami směrem na Proklest?
Ještě to musí zrát. Ale už toto místo cítím v srdci. Je to zde Boží, řekl Wolf Dressler. Už se těším až se tam podívám.
poustevna Martin Lesl nad Křtinami směrem na Proklest.

Video Záhrobní. Sestříhal a ozvučil Zbyšek Macháček.

Dřívkovač - to je má pokora a odpovídající kompromis mezi tím co žádá litera zákona a tím co mi žehnají vyšší duchovní zákony.
Takové zákony, které zakazují rozdělávání malého poustevnického ohníčku ve lese, nebo život v lese, jsou od toho aby se obcházely a porušovaly, neboť jdou proti lidské přirozenosti a postrádají smysl pro uměřenou realitu. Vždyť kam by došli trampové, kdyby si nechali vsugerovat, že nesmí rozdělávat své posvátné ohně? Toto lesní strážci, ti nelítostní a krutí zabijáci lesních zvířat, zajisté nebudou chápat a budou buzerovat za oheň ty naprosto nevinné bytosti, trampy a poustevníka. Tak i já, poustevník Gyaneshwarpuri, si ohýnek zcela jistě svobodomyslně zapálím. K tomu mám ale nyní tzv. "dřívkovač". Je to odpovídající precedens mezi tím co chtějí prosadit lesníci a ochránci přírody versus to co mi říká hlas mého svědomí. Myslím, že to, že jsem si pořídil dřívkovač je důkaz mé pokory. Myslím, že by to mohly mít na mysli příslušné státní orgány, až mne kvůli ohýnku v dřívkovači budou zastrašovat pokutou či jinak mne odrazovat od mého posvátného práva na oheň. Tolik jsem Vám chtěl říci o životě v lesích, ale bez ohně to zcela jistě nepůjde. Kdo je inteligentní, ten bude chápat. A kdo má zlý úmysl škodit poustevníkovi a trampům, tomu Pán Bůh žehnej! Pán Bůh žehnej všem. Nadevším je Láska.
svatý František z Assisi s ohněm.

10. května 2023
Obálka na Acta Speleohistorica je hotová.
Jenom je na ní nakřivo logo Speleohistorického klubu Brno. Tak jsem to ještě reklamoval. Udělali to jinak než jsem chtěl, ale taky dobře.
Acta Speleohistrica o Křtinách OBÁLKA.

Má videa na Youtobe.
A bude jich víc.

Poustevníkovi dřívkovač povolil sám vedoucí strážní služby Správy CHKO Moravský kras RNDr. Antonín Tůma.
Dřívkovač v Moravském krasu povolen.

Jak ubozí jsou ti, kteří nemají Tvůj satsang. Jen k bloudům síla satsangu nedoléhá.
Tento víkend bude jógový Mistr Paramhans Svámí Mahéšvaránanda opět v České republice, v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Svámiji mi už chybí. Mám Ho sice ve svém srdci a ve své duši, ale přesto osobní setkání - satsang - nelze ničím nahradit. Jak ubozí jsou ti, kteří se daršanu Mistra vyhýbají. Celý život Tě hledám svámí Mahéšvaránando a teď po bolestivém odloučení Tě konečně nalézám. Mám velký dar: Tvému slovu rozumět. Veď mne dál Cestou skryté jógy (džňána). Nic se mne nedotýká, jsem spokojený, vyrovnaný a v harmonii. Děkuji Ti Svámiji, že mne vedeš po cestě poustevníka. Velmi si toho vážím. Ty rozumíš mému srdci. Veď mne dál po této Cestě, kterou bude jen málokdo chápat. Jen ten rozumí, kdo se dnem i nocí v tichu a samotě na Tebe soustředí. Noc co noc usedám s mantrou před svým oltářem a cítím se Ti být na blízku. Hlas Ticha je hlasem nejvyšším. My dva jsme od věčnosti Jedno. Tolik bych chtěl meditovat a dosáhnout své vnitřní Božské Podstaty. Ve Jménu Maháprabhudžího a Dévpurídžího. Nestačí se věnovat jen činnostem, je třeba i rozjímat. Líbám Tvé nohy Svámiji. A ruce též. Už brzy se opět uvidíme. V Lásce Gyaneshwarpuri. Můj Mistr je mé všechno. To On mne vede Cestou od narození. On je mé Já. Odevzdávám se mu.

9. května 2023
Naučil jsem se obsluhovat You Tube a na zkoušku jsem vložil jedno video ze Slezákovy Záhrobní.
Zbyšek Macháček už pracuje na mnohem lepším videu.

Osmá a konečně poslední verze Acta Speleohistorica o Křtinách.
Nově, oproti předchozí verzi, jsem doplnil jen dvě důležité věty na straně 75:

"Ve stejném smyslu jsou v knize Zjeveni apoštola Pavla ochráněni ti, kdo nesou na čele znamení (Zj. 7,3)".

a

"Na celém světě je dnes kříž ve tvaru Tau znamením františkánství."

Originál publikace ve formátu pdf k vytištění.
Marek Poustevník - Šenkyřík: Habrůvecká plošina - úvodní studie o neznámém speleologickém problému střední části Moravského krasu.
STÁHNOUT.
Vize: má poustevna u Vás v lese?
Vize: má poustevna u Vás v lese?

8. května 2023
Přece jen odpovídám na Kamilův email, v němž mne zrazuje od cesty meditace a volá zpět ke speleologii ZDE.
S Kamilem Pokorným se míjíme v naších spiriualních přístupech k životu. Mám ho ale v lásce. Zdá se mi, že je na duchovní cestě níž, čemuž odpovídá jeho pojídání masa a záliba v ženách a světských činnostech. Kamil se tedy musí vydat cestou karmajógy, v jeho případě ve světě, neboť odmítá navštívit duchovní centra, jako je náš jógový ášram ve Střílkách. Ať se na mne nezlobí, že ho jako společníka na duchovní cestě odmítám. Nemodlí se, mé intenzivní mantra džapě se vysmívá, i od meditací zrazuje. To všechno jsou známky poznání zatím nevyzrálého ega. Kamil však věří v Boha, v posmrtný život a rozličné záhrobní duchy a energie v krajině. Skutečnému Mistrovi se však vyhýbá, neboť jsem ho marně zval na satsang se svámím Mahéšvaránandou. Kamil se poněkud uzavřel ve své filozofii, což je z dlouhodobého hlediska neúnosné. Proto mne to s Kamilem stále rozděluje. Neboť já jsem se již zřekl speleologie, která je pro Kamila vším. Koníčkem i cestou životem. Proto mne nemůže pochopit, že jsem postavil Boha na první místo ve svém životě. Jsou to tedy různé úrovně dosažení, ale Kamil si na to příjde sám, že speleologie v Moravském krasu nikam nepokračuje. Hari Óm Tat Sat.

Záhrobní jeskyně v Hádeckém údolí, 6.5.2023

Na internetu mne upoutala tato fotografie na níž údajný "mistr" zenu veřejně kouří marihuanu. Poznámka: může jít o fotomontáž!
Nevěřím mu jeho dosažení. Děkuji nechci jeho "učení". Ne, nevěřím, že dosáhl pravého Poznání. Kam půjde až omamný dým odezní? Vím o čem mluvím, neboť jsem s touto cestou kdysi taky koketoval. Před téměř 30 roky. Díky těmto prožitkům jsem ale začal aktivně hledat Mistra a zajímat se o jógu. A našel jsem Ho. On mi vysvětlil, že s marihuanou na duchovní cestě se vyžít nedá. A to je i mé skálopevné Poznání. Je mi líto těch, kteří si dosud poškozují zdraví, duševní i fyzické, tak jako Havran, můj někdejší průvodce s nímž jsem sdílel Cestu. Už nás to rozdělilo. On nemohl pochopit, proč jsem se vydal cestou Mistra očisty od každé zavislosti. Ne, nevěřím prožitkům marihuany. Nejsem pro její legalizaci, i když postihovat by se určitě neměla. Lidé mají ve své nevědomosti právo ji kouřit.

Dovětek k poustevně na Močové u Habrůvky.
Protože Správa CHKO Moravský kras zde nechce povolit malý přístřešek, který je k poustevnictví na této lokalitě v podstatě nezbytný, zůstane tato poustevna nakonec neosídlená. Přesunul jsem se proto ze střední do jižní části Moravského krasu, do Záhrobní jeskyně. O velikonocích, kdy padal sníh s deštěm, jsem totiž na Močové promrzl, že jsem z toho onemocněl. Z toho jsem pochopil, že bez alespoň provizorního přístřešku na této poustevně v drsných klimatických podmínkách trvale přežívat nelze. Požehnaná tedy Záhrobní v Hádeckém údolí. Tam jsem alespoň kryt skalním převisem. Tam mi bude líp. číst víc...

Zkušenosti se dřívkovačem.
Spotřebuje velmi málo dřeva, zajistí však stálý oheň na poustevně, dřívkovač je prostě přítel trampa - zálesáka, i poustevníka. Uvařím si na něm čaj i jídlo po dnu půstu. Nemůžu si dřívkovač vynachválit. Když mne státní orgány začaly utiskovat kvůli ohni, pořídil jsem si dřívkovač a všude je klid. V nouzi se dá u něj i trochu ohřát, alespoň ruce. K tomu abyste si dřívkovač v přírodě užili, budete ale muset si do batoku přiložit navíc i pilu a sekeru. Možná ale, že bez sekery se lze obejít, ale bez pily určitě ne. Je to tedy trochu váhy navíc na zádech, ale vyplatí se. Nyní mám dřívkovač a na rozdělávání regulerního ohně nemám ani pomyšlení. Jinak tomu bude ale asi v zimě - to si ohýnek pravděpodobně zapálím. Tolik tepla můj dřívkovač nevydá. Sedím pod skalním převisem mé meditační jeskyně v Moravském krasu, jen já a vonná dyčinka doutná a atmosféru dokresluje malý ohýnek v dřívkovači. Jsem šťasten a spokojen. Tak přece se nějaké řešení v kauze oheň poustevníka podařilo objevit. Dřívkovač je paráda. Opakuji: spotřebuje velmi málo větví, vůbec se s přípravou dřeva na oheň nenapracujete. Uvařil jsem si čaj a jsem jako omlazen. Dřívkovač je prostě taková malá vychytávka na cesty do přírody. Hned se mi v jeskyni líp opakuje mantra a meditace se daří. Velmi malá spotřeba dřeva je příjemná a pohodlná, šetrná k přírodě. Při hlubším zamyšlení víc opravdu nepotřebuji, než ten oheň, který mi poskytuje dřívkovač. Je to typ strážního ohně. Ideální pro poustevnu. Žádná starost to není. Několik větví a oheň může hořet ve dne i v noci. Trochu i hřeje. Poustevník se bez ohně v přírodě neobejde, a toto je vhodné alternativní řešení. Příjemně hřeje a hladí duši. Takový je oheň na horské poustevně. Je to velmi magické. Požehnaný dřívkovač...
7. května 2023
Meditační ústraní v jeskyni Slezákova díra - Záhrobní v HermitPhoto.
Slezákova díra - Záhrobní

Přání k narozeninám:
"Kdo poradí les, v němž bych si mohl postavit poustevnu a žít jako poustevník, u pramínku pitné vody, na Principu Františkovi Hory Alverny? Dejte mi vědět prosím. email Moudřejší se zeptá... Mělo by jít o lokalitu na naší Moravěnce, přístupnou z Brna. Děkuji velmi."
Swami Gyaneshwarpuri, 7. května 2023, 55 let
Lila Amrit

Dovoluji si upozornit, že dnešního dne mám narozeniny 55 let.
Hrádek u Babic.

5. května 2023
Právě vyrážím do Moravského krasu meditovat do jeskyně až do neděle, kdy mám nározeniny 55 let!

"Ti, kteří však poznali dokonalost, by neměli rušit člověka omámeného vlastními představami."
Bhagavadgíta

3. května 2023
Tak jsem pátral na internetu a objevil jsem jednu zcela neznámou fotku pracoviště na Děravce i s mojí poustevnou z roku 2011.
Poustevna děravka.

Dnes jsem odeslal článek o Hrádku u Babic ke zveřejnění do Sborníku blanenského muzea.

Nejnovější HermitPhoto z Hrádku u Babic.
Hrádek u Babic.

Možná se poustevnicky budu zajímat o vrch Proklest nad Křtinami.
Dnes, během meditace, mi přišly myšlenky na toto poměrně opuštěné místo, kde žil v lese nějaký podivín. Mám v úmyslu napsat Ing. Tomáši Vrškovi, řediteli ŠLP Křtiny a pozeptat se ho, zda by souhlasil s mým poustevnictvím v této lokalitě, již mimo Moravský kras. Zde bych rád postavil malou poustevnu, v níž bych se mohl oddat nábožnému rozjímání, meditaci a modlitbě. Chovám v srdci naději, že má žádost bude vyslyšena vzhledem k tomu, že se nejedná o zvlášť chráněné území. Jak mne upozornil Wolf (Jiří Dressler) ze Křtin, v této oblasti je pomalu tekoucí Schindlerova studánka, která teče po celý rok a v zimě prý nezamrzá. Pošlu tedy panu řediteli svá Acta Speleohistroca o Křtinách, čímž jak doufám si ho nakloním a při té příležitosti vznesu svou podivuhodnou a smělou žádost. Stane se to asi až v červnu, neboť práce na Acta Speleohistorica se v tiskárně vlečou hlemýždím tempem. Děkuji Bohu za tuto inspiraci. Určitě se o to pokusím. Bude tedy Proklest nad Křtinami má vyvolená jógová hora? To teprve uvidím.
Proklest Křtiny mapa.

2. května 2023
Anička Burianová ze ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno dnes u čajovny Zadní trakt převzala mou oranžovou speleologickou helmu.
Tímto symbolickým krokem jsem se rozloučil se speleologií.
Anna Burianová ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno převzala mou oranžovou speleologickou helmu.

Zatím nevím co se děje s mou publikací Acta Speleohistorica v tiskárně.
Zatím se netiskne, jen se graficky podle mé předlohy připravuje obálka.

1. května 2023
Procházka Křtinským údolím na Hrádek u Babic.
Autobusem jsem jel hned z rána do Křtin. Odtud jsem se vydal kolem kostela, jemuž jsem však z důvodu svého zakletí nevěnoval žádnou pozornost, do krasového žlebu Křtinskému údolí. Prošel jsem kolem Výpustku a Salve Valle aniž bych něco fotil. Zastavil jsem se až u Vývěru Křtinského potoka, který jsem fotografoval pro svůj chystaný článek o Hrádku u Babic do sborníku blanenského muzea. Zašel jsem až do Žlíbku vaječníku, odkud jsem strmou skalní pěšinou začal stoupat na nepatrnou zříceninu "hrádku", nebo poustevny, jak si myslím já. Provedl jsem další ofotografování rujny, příkopu a propadu v zadní části příkopu, kde prý byla asi studna. Já v tom však zrovna tak spatřuji krasový jev. Dlouho jsem se na hrádku nezdržel a sestoupil stejnou cestičkou mezi skalami na dno Křtinského údolí. Spontánně jsem zahnul směrem k Býčí skále. Vydal jsem se tedy delší cestou na vlak do Adamova. V údolí bylo spousta prvomájových cyklistů, turistů, motorkářů a aut. Na Jáchymce byla nějaká partička horolezců s matracemi. Dorazil jsem do Adamova a počkal na vlak, který mi jel za chvíli.

Sen s Janem Martinkem.
Dnes jsem měl ve snu Jana Martinka, bývalého člena ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, který je znám v celém Moravském krasu svými negativními a jedovatými řečmi o mně a tím, že mne, pokorného poustevníka, všemožně utiskoval a připravil o čest i o mnou objevené jeskyně... Tak jsem ho dnes ve snu třikrát udeřil pěstí do jeho opravu zlé hlavy. V tom jsem se ale probudil a zjistil, že to byl "jenom sen". Vyšší vědomí mne přitom nabádalo abych J. Martinka nechal být. Že teď má svou osamělou "jógu", při níž se před svými zlými činy nemůže nikam skrýt. Tak jsem vyšší hlas uposlechl a J. Martinka odevzdal karmickým mlýnům vesmírné skutečnosti. Každopádně Martinka pronásleduji, jak jsem zjistil, na úrovni snů. číst víc...
29. dubna 2023
Zajímavý článek o jeskyni Novodvorský ponor - Ponorný hrádek na Skalce.
Zajímavé je, že zmiňují mé původní pojmenování jeskyně Ponorný Hrádek.

Dnes jsem měl opět sen, že jsem se pokořil a vstoupil do nejmenované speleologické skupiny v Moravském krasu.
V bdělém stavu ale myslím, že to neudělám. Mé jméno není mezi speleology zrovna dobré. Co by si se mnou počali? A co mé meditace? Těm bych se měl začít ze všeho nejdřív věnovat. "Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky." Každopádně to byl ale pozoruhodný sen. Málem jsem mu důvěřoval. Když jsem se probudil, byl jsem zklamaný, že to byl jenom sen. Mám už ale svůj věk, abych život věnoval duchovním věcem. Voda však neteče pozpátku. Tak je to i s právě získanou duchovní cestou. A co má nezávislost? Ano, vím, že už nikdy nebudu jeskyňář. Některé sny ukazují na delší cestu, právě tu, kterou jsem úspěšně opustil. Na důkaz těchto slov jsem se rozhodl ocenit mladou speleologickou adeptku Aničku Burianovou ze ZO 6-26 a věnovat ji svou oranžovou speleologickou helmu. Stane se tak na důkaz, že se speleologii už věnovat nehodlám. Já vím, že by mi to ve speleologickém overalu pořád ještě slušelo, ale mám už oranžový šat a to k něčemu zavazuje. Za těchto okolností, to speleologické vábení, které mne provází celým mým životem, vyhodnocuji již jen jako pokušení, kreré svádí z Pravé Cesty. Někam níž. Tenhle život jsem Ti pane odevzdal. Budu se tedy věnovat jen duchovním věcem. Jako opravdu pravý poustevník.

Sám na hoře ve Slovenském ráji.
Znovu mi přišlo vnitřní pozvání slovenských horstev. Myslím, že ho budu následovat. Mám to schválené meditačně. Vyrazím tam brzy na týdenní pobyt, nejdřív ale musím vydat publikaci Acta Speleohistorica. Jsem šťastný z této meditační vize. Nazval jsem to místo "Stařecké dračí hory.", neboť se tam budu vyskytovat za účelem meditace ve stáří. Je mi již 55 let. Miluji Slovenský ráj mnohem víc než Moravský kras. Tyto hory si mne plně získaly. Najdu si tam další meditační jeskyňku a bude líp.

Čistá džnána: nebudu asi žít v ášramu, ale na poustevně.
"Tento prožitek zcela změnil můj život. Jakmile jsem opět nabyl normálního vědomí, věděl jsem, že můj život s prací v Ramanaášramu skončil. Věděl jsem, že od nynějška budu žít mimo ášram a většinu času strávím v meditaci. Bylo pravidlem, že jen ti, kdo pracovali pro ášram, v něm mohli stále žít. Ti, kdo chtějí strávit čas v meditaci, museli žít někde jinde. Věděl jsem, že musím opustit ášram a starat se sám o sebe, ale myšlenka, že ztrácím své pravidelné jídlo mne nikdy netrápila."
David Godman
Život podle Bhagavana

"Od nikoho si nic nevyprošujte. Žijte z toho, co se vám Bůh rozhodne poslat. Držte se stranou všech věcí, které se kolem vás odehrávají. Co nejvíce zůstávejte ve své chatě a nemarněte čas tím, že budete navštěvovat jiné."
David Godman
Život podle Bhagavana


28. dubna 2023
Co znamená františkánský kříž ve tvaru Tau?

Tau, Františkánský kříž.Františkánský kříž.
Ve Jménu svatého Františka z Assisi začínáme.

Můj první Mistr.

Blíží se meditace v údolí Bílého potoka pod Radoškovem.
Dnes vyrážím do údolí Bílého potoka. Tam pod Radoškovem je louka, kde jsem v roce 1976 ve věku 8 let začínal trampovat. Prostě si jdu to dávné místo promeditovat a procítit, zda bych někde zde mohl žít jako v Moravském krasu již téměř vystrnaděny poustevník. Zvlášť divoká příroda je v zalesněném žlíbku u štol Stříbrnice. Tak někde tam? V údolí Bílého potoka u Absolínova mlýnu je naštěstí bujará studánka, tak by to zde s pitnou vodou nebyl problém. Též zálesáci skrytí moudře pod občanské sdružení si zde se souhlasem ochrany přírody postavili velký srub. Tak snad bych zde mohl mít i já dřevěnou poustevničku. Jedu tedy dnes na osadu v lesích mého šťastného mládí.
tramping
Mé první trampské místo v údolí Bílého potoka pod Radoškovem.

27. dubna 2023
Můj Mistr promlouvá: vegetariánství a co s tím souvisí.

Šivánanda: Bhagavadgíta.
Šivánanda a Kristus
Šrí Svámí Šivánanda byl himalájský Mistr jógy, který realizoval Krista.

Odeslal jsem firmě Knihovnička.cz instrukce k tvorbě obálky Acta Speleohistorica.
Všechny jpg obrázky jsem na jejich návrh převedl do pdf. Snad mne pochopí a obálku bezproblémově vytvoří. S vydáváním publikace mám skluz.

Panna Maria Křtinská od Laidiga, kolem r. 1738 na vytištění.

26. dubna 2023
V tiskárně Knihovnička.cz jsou nějaké komplikace.
Udělali mi nevyhovující a nekvalitní návrh obálky, tak jsem se vůčí této práci vymezil a dostal jsem další pokyny jak pokračovat. Všechny obrázky jpg převést do pdf (jakoby to neuměli) a znovu zadat jejich počítačovému grafikovi. Takhle si obálku představovala renomovaná firma Knihovnička: viz. S tím jsem ale já jako autor publikace nemohl souhlasit. Tak si to teď vyjasňujeme a je to komplikované, neboť nemohu pracovat přímo u stolu s grafikem, ale všechno dělám mejly na dálku. To je samozřejmě složité komunikačně.
25. dubna 2023
Budu bydlet v Bukovince?
Logiku by to mělo, neboť v úsvitu této obce jsou poustevníci, kteří zde žili a pečovali o sochu Panny Marie Zázračné.
Bukovinka mapa

Tak jsem zadal do googlu jeskyni Slezákova díra.
Našel jsem pěkné video od badatele Davida Dunovského.

Dnes svátek a blíží se mé narozeniny.
Dnes má svátek svatý Marek, tedy já a 7. května budu mít narozeniny: 55 let. Něco hezkého mi přejte.
24. dubna 2023
HermitPhoto z meditačního ústraní v Záhrobní.
Záhrobní Gyaneshwarpuri

Vytiskněte si Acta Speleohistorica v profesionálním copycentru a nechte si jí spojit kroužkovou vazbou.
Publikaci o Křtinách si můžete již nyní stahovat, neboť je v podstatě dokončená.. Vytiskněte si ji v profesionálním copycentru a požádejte ať dílo spojí kroužkovou vazbou. Je to mým přirozeným zájmem, aby se dílo dostalo co nejvíc na veřejnost, proto žehnám k jeho rozmnožování. Bohužel se náklad nedostane na Vás na všechny. Proto můžete vzít za vděk kopií. Dílo je ke stažení ZDE Kroužková vazba - to je vhodná alternativa k originálnímu výtisku, kterých bude v první fázi 78. Na všechny se tedy nedostane.
Acta Speleohistorica možno kopírovat s kroužkovou vazbou.

23. dubna 2023
Asketický ideál v Legendách o poustevnících sv. Jeronýma a v Životě sv. Antonína Poustevníka od sv. Atanáše.

Karmajóga a meditační ústraní v Záhrobní jeskyni v Hádeckém údolí.
K Záhrobní jsem dorazil v pátek 21.4.2023 v podvečer. Zapálil jsem svíčku a začal s meditací. V sobotu 22. dubna jsem upravoval plochu pod převisem, tak abych tam měl prostor na cvičení jógy. Přitom jsem zaskládal kameny svůj výkop před Ř-25 z roku 1986. Uvařil jsem si čaj a držel jsem půst. Dřívkovač se mi opět velmi osvědčil. Měl jsem díky jemu malý ohýnek po celý den. Po karmajóze spočívající ve zůtulňování prostoru před jeskyní jsem opět zasedl k meditaci. Ta se protáhla až do půlnoci. Pak jsem šel spát a druhý den časně z jitra jsem vyrazil přes Pekárnu do Ochoze na autobus.
Záhrobní jeskyně v Hádeckém údolí.

20. dubna 2023
Upozorňuji na tuto dedikaci na straně 133 Acta Speleohistorica o Křtinách.
Speciální dedikace svámí Mahéšvaránanda.

Definitivně poslední sedmá verze Acta Speleohistorica o Křtinách.
Už jsem to předal tiskárně. Nic na tom opravovat už nechci.

Soucitím: Falun Gong.

Závěrečná kapitola Acta Speleohistorica o Křtinách dnes dopsána.
Ještě se můžete přihlásit o svůj vlastní výtisk Acta Speleohistorica o Křtinách. Právě jdu do tiskárny. Poslední šance. Jiná už nebude. Kdo má tu dobrou a šťastnou karmu získat tento originální spis mé vnitřní jógy, jehož - především tržní - cena v budoucnu poroste... Chcete být uvedeni v tomto seznamu? ZDE Nahlaste se v případě, že jste příznivci literární tvorby poustevníka svámího Gyaneshwarpuri. Tento seznam jsem musel oproti původnímu záměru radikálně proškrtat, tak aby se vešel na reálnou finanční kalkulaci u firmy Knihovnička.cz. Jeden barevný výtisk Acta Speleohistorica bude mít totiž režijní cenu 678 Kč. Celkové náklady na toto vydání budou činit 52 868 Kč, což jen z malé části hradí sponzoři. číst víc...

Přemýšlel jsem, že bych znovu po letech navštívil hory Slovenského ráje.
Já vím, že tam nejsem zrovna vítaný panem ředitelem Správy NP, ale mne to horstvo vnitřně v srdci zve a volá. Zdržel bych se na zatím neznámém místě na "Dračí hoře" na 3 týdenní meditaci. Těším se. Mám teď mnoho plánů kam vyrazit, když mi nepovolili řádnou poustevnu v Moravském krasu. Naštěstí je spousta jiných krásných míst, kam jet. Ne, nevyhnali mne. To jen já jsem se sebekriticky zřekl karem, které tam hrozily. Na pozemcích ŠLP nejsem pravděpodobně vítaný. Proto se přesunu na Jih MK. Nedůvěřuji lesníkům ŠLP. Mají ty lesy na starosti, ale nechovají se k ním tak, jak bych si představoval. Nad míru kácí stromy. Není divu, že jsem musel odejít. Všímám si svých znamení. Můj Mistr říká: "Nechoď tam, kde nejsi vítán." A s tím já souzním, proto jsem přešel na Jih.
19. dubna 2023
Z důvodu vyšších režijních nákladů v tiskárně bude náklad Acta Speleohistrica jen 78 výtisků.

Asi budu poustevničit na Záhrobní v Hádeckém údolí.
Je to jedno z nejlepších míst pro poustevničení v Moravském krasu, jaké znám, hned nad legendární jeskyní Doupě Trampů. Věřím, že mám souhlas Toníka Tůmy. Tak jsem historicky přešel ze střední do jižní části Moravského krasu. V Hádeckém údolí mi to připadá více v harmonii. Tento víkend se tam půjdu posadit. Zapálím vonnou tyčinky, reaktivuji vařič dřívkovač a uvařím si oběd a čaj. Záhrobní je nejlepší poustevna. Vyniká skrytou polohou. Snad mne tam nebude nikdo vyrušovat. Co se týká publikace Acta Speleohistorica, posla jsem žádost firmě Knihovnička.cz a teď netrpělivě čekám na jejich finanční kalkulaci. Ve všem důvěřuji Maháprabhudžímu a tak se na mne dostane jen to nejlepší.
18. dubna 2023
Ruský mystik a jogín Porfirius Ivanov.

17. dubna 2023
Šestá a poslední verze Acta Speleohistorica o Křtinách.

16. dubna 2023
Přesouvám se poustevnicky dolů na Jih!
Vzhledem k tomu, že mé dvě poustevny na Habrůvecké plošině (Děravka a Močová) jsou povrchové poustevny, které jsou bez přístřešku neobyvatelné, přestěhuji se níže na Jih. Má třetí poustevna v Moravském krasu - střed (Křtinské údolí) v Jeskyni u Tří Kotlů se nachází již v národní přírodní rezervaci v níž je omezen pohyb. Proto musím vzít za vděk starým dobrým Hádeckým údolím, kde je několik jeskyní vhodných pro poustevnictví. Je zde i bezproblémový zdroj pitné vody: Prameniště Kaprálka u Vývěru Říčky II. Tak budu pokračovat tam, kde jsem v roce 1982 započal jako tramp. Požehnané Doupě Trampů. Zde to mám Antonínem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras povolené. Samozřejmě, že bez ohně, povolený mám jen trampský vařič, tzv. dřívkovač, na kterém si v pohodě uvařím oběd či čaj. Děkuji Toníkovi a Správě za tuto laskavost, myslím že mi zde bude dobře. Taky se již těším na poutě za poznáním mimo kras, do údolí Bílého potoka nad Šmelcovnou a do údolí Oslávky, kde mám vyhlídnuté jedno místo ve skalách poblíž Sedleckého hradu, dokonce i se studánkou. Snad mě trampové v mém oranžovém rouchu příjmou mezi sebe a zaškoli mne, kde v údolí jsou studánky s pitnou vodou ap. Považuji si za čest usídlit se na tomto posvátném teritoriu pod Náměští nad Oslavou. A takových míst je víc. Postupně je budu navštěvovat a všude budu pátrat, kde bych se mohl usídlit jako poustevník. Snad mne krajina příjme, když už to nejde v Moravském krasu. Chápu Toníka a nezávidím mu jeho strážní službu. Je v tom spousta negativity, s níž vystavují trampům, tulákům a táborníkům pokuty. Ale sám si to vybral a tak musí s tímto údělem nějak žít. Zatímco já budu především svobodným člověkem. A proto samozřejmě Toníkovi odpouštím. Má cesta je Láska, proto nemohu a nechci žít všude. Věřím, že mi Bůh vyčlení nějaké klidné místo na Moravě, k výkonu poustevnictví, modliteb a meditací. Proč to nejde v Moravském krasu? Protože Moravský kras je tradičně negativní. A to chci aby si uvědomili všichni, že proto jsem odešel. Snad mne ještě budou tolerovat v Hádeckém údolí. Tam je mezi lidmi více lásky. Možná zde budu mezi jeskyňáři dokonce oblíbený. Mám je rád všechny.

V pondělí zajdu do tiskárny zjistit co se děje s mou zakázkou.
Pro nemoc, kterou jsem chytl o velikonoční svátcích na poustevně Močová na Habrůvecké plošině, zůstal na okraji zájmů můj vztah s tiskárnou, která má vytisknout Acta Speleohistorica. Firma Knihovnička.cz se mi přes mou písemnou nabídku vůbec neozvala. Proto v pondělí 17. dubna zajdu do její kanceláře a zjistím co se ve věci mé zakázky děje. Potřebuji už jít za počítačovým grafikem a udělat obálku této reprezentativní publikace. Zatím však musím být trpělivý. Má nemoc musí zcela odeznít. Už se cítím v podstatě zdráv. Přesto však ještě pokašlávám.

Trampové, pořiďte si dřívkovač!
Pořídil jsem si dřívkovač - to aby byli spokojeni všichni. Ochránci přírody (Správa CHKO Moravský kras) mi povolují používat dřívkovač k přípravě jídla, čaje a malého ohně na poustevně. Nic sice nenahrazuje regulérní oheň, k němuž se budu uchylovat v zimě při mrazu, kdy nehrozí nebezpečí požáru. Zkuste mne trochu tolerovat. Jsem tramp, zálesák, poustevník, jogín a mnich a ke všem těmto činnostem oheň patří. Nenecháme se zastrašovat politickou a státní mocí. Budu po vzoru trampů žít daleko od lidské civilizace, kam světské zákony nezasahují. Svůj oheň nebudu již samozřejmě fotit, abych netrápil ego nějakého donášeče, aby to úchylní bonzáci na internetu neměli až tak snadné. Případný trest jsem připraven zaplatit, ve jménu větší svobody nás poustevníků, tuláků a trampů. Stát může rámusit, nám však nemůže kvůli ohni zasahovat do svědomí, které je před Bohem čisté. Posvátný oheň je privilegium, které jsme si vydobyli již za totalitního režimu, kdy trampové byli často jediné opravdu svobodomyslné hnutí. Nenecháme se zastrašovat ani v dnešní době. Já sice chápu, že jste měli požár v Českosaském Švýcarsku, neměli byste to však zneužívat plošně k útisku trampů a poustevníků, kteří přece vždy byli ty nejnevinnější bytosti v lesích. Naučte se proto tolerovat tuto starodávnou tradici v ČR, která opravdu je kulturní fenomen a zasluhuje si zvláštní ochranu. O to Vás žádám jáčíst víc...
13. dubna 2023
Tak vyšlo nové eSpeleo. Můj článek znovu nevydali. Nevadí. Alespoň už nemusím psát:).
Někam už nepatřím. Beru to na zřetel, bývalí kamarádi.

RNDr. Antonín Tůma, Správa CHKO Moravský kras, pokračování o běloších a indiánech.
Nelíbí se mi otevřená akce Správy CHKO proti ohni trampů a poustevníka. Je to to samé, co udělali běloši indiánům. Pozabíjeli všechny bizony a tak připravili indiány o zdroj obživy. Stejně tak Správa CHKO zřejmě přišla na způsob jak se zbavit všech alternativních lidí, kteří do Moravského krasu vedeni vyšší silou občas zavítají. Zakážeme jím ohně a budeme je pokutovat! To je současný trend Správy CHKO. Každý ví, že bez ohně nejde v přírodě přežít. Je to tak, jako mi napsal můj přítel Jógapuri: "Já bych bez ohně nepoustevničil...!" Poustevník a oheň k sobě patří. Zatím Sprava CHKO tedy razí tvrdý trend, který mnohé ničí na úrovni jemnějších energií v krajině. Odcházím tedy někomu na zamyšlenou. Budou ale i tací, kteří budou rádi, například ŠLP Křtiny. Po pravdě řečeno je Moravský kras pro mého ducha již příliš malý. Proto odcházím objevit svět mimo hranice CHKO Moravský kras až do pohraničních hor. Právě si shromažďuji outdoorové vybavení, které tam v lesích a horách bezpochyby budu potřebovat. A zbavuji se speleologického haramburdí - to již určitě nebudu potřebovat i když kolega Kamil Pokorný pořád doufá, že se mi to rozleží a já se ke speleologii znovu vrátím. Stárneme Kamile, je čas meditovat. To jsem vždycky hledal. Nezbývá jen vyjádřit svůj údiv nad Toníkem Tůmou, který se mne tak snadno vzdává a nedává mi tedy šanci na přežití v Moravském krasu, tak jak to ti běloši udělali indiánům. Ale tak už to někdy prostě je. Byl jsem poslední poustevník v Moravském krasu za posledních 87 let. číst víc...

12. dubna 2023
Taky nabízím svou oranžovou speleologickou helmu někomu kdo ji bude mít rád a v úctě:).

Vyprodávám svou speleologickou výbavu:).
Co ty na to Kamile?

Blesk TT685 pro olympus.
Blesk TT685.
Původní cena: 4 950 Kč

Hähnel CAPTUR Remote Oly/Pana - dálková spoušť DSLR + dálková spoušť blesku pro Olympus/Panasonic
Hähnel CAPTUR Remote Oly/Pana - dálková spoušť DSLR + dálková spoušť blesku.
Původní cena: 1 550 Kč

Má oranžová svámiovská čepička.
Ve skutečnosti jsem si ji vybral protože ji nosí snipeři.

11. dubna 2023
Národní registr pramenů a studánek.
Bude se hodit.

Ten kolík v zemi, kterým byl na Děravce zaklet Satan.
Už jsem ho ze země odstranil. Byl ale pekelně dlouhý. Vůbec nechtěl jít ven.

Na poustevně Dévpurídžího srdce na Habrůvecké plošině.
Poustevna Gyaneshwarpuri Dévpuridžího srdce.

10. dubna 2023
V mysli jsem hledal kde mám jako poustevník nový domov.
Procházím si stará místa z mládí a hledám na nich své poustevny. Třeba na Stříbrnici u Bílého potoka, nebo Valašských Klobouk u posvátných studánek, či na Chřibech u Koryčan. Nebo u Šťěpánova nad Svratkou, je tam spousta štol. Všude je spousta krásných míst. Celý život To místo hledám. Kde budu moci býti sám a rozjímat a meditovat. Možná, že jsem to zatím našel v údolí Bílého potoka pod Radoškovem. Roztáhnu křídla a poletím do dálek.

RNDr. Antonín Tůma, Správa CHKO Moravský kras, odpověď na nepovolení poustevny s ohništěm.
Milý Toníku,
když dovolíš vrhnu Ti světlo do vědomí, které je zatemnělé světskými vazbami a světskými zákony. Především si myslím, že postihovat ty romantické ruše za ohýnek v lesích je negativní represívní síla. Chtěl bych Ti vysvětlit, že nedávný požár v Českosaskékém Švýcarsku nemůže být dnes páka na trampy a poustevníka, aby se vzdali ohně, který potřebují na přežití v přírodě. Takové věci se prostě čas od času v České republice přihodí. Neměla by se tato událost zneužívat k protitramspké propagandě. Vždyť trampové v lesích jsou absolutně neškodné bytosti. Můžeš se na to podívat tak, že na silnicích denně dochází ke smrtelným nehodám, přesto nikdo nezruší silniční dopravu. O ohni se domnívám, že patří k přírodním živlům, že do přírody patří. A zrovna tak ho nelze zakazovat poustevníkovi. Vaše nepovolení poustevny v Moravském krasu s ohništěm vnímám jako netoleranci vnitřních potřeb duchovního člověka, ať už to máte odůvodněné jakkoli. Proto Ti navrhuji abychom náš vztah přerušili, neboť nechci svými ohýnky ohrožovat Tvou kariéru strážce přírody. Mám Tě rád a ve vší úctě, ale něco na mne z Tebe přešlo formou sugesce (tvůj zákaz mého ohně), čemuž nedůvěřuji a s čímž nemohu souhlasit. Měli byste si uvědomit, že mnich a poustevník oheň ke svému rozjímání potřebuje. Řídím se přitom tzv. Vyššími zákony, které by světské zákony měly respektovat. Pokud se tak neděje, tak musím odejít. Nejsem Toníku Tvůj poddaný, abych s Tebou automaticky souhlasil a nechal se omezit, jen proto že ty jsi úředník krále. Svou svobodu si uchovám i za cenu, že bych odešel mimo Moravský kras. Myslím si, že byste se měli zabývat mnohem důležitějšími činnostmi než pokutovat tuláky za jejich oheň na Partyzánské jeskyni. Tímto se stáváte opravdu negativně vnímaná síla. Škoda, že máte strach se na veřejnosti přiznat k poustevníkovi. Domluvil jsem.číst víc...
9. dubna 2023
Vážení a milí, tento web už nebude o Moravském krasu. Jen o duchovní cestě, Lásce a Bohu.
Zříkám se všeho, abych vše získal.

Opustím Moravský kras?
Po zkušenosti, kterou nyní mám se Správou CHKO Moravský kras asi ano. Jsou totiž řízeni strachem. Řídí se světskými zákony. Vyšší duchovní zákony nerespektují. Proto mi nechtějí povolit dřevěnou poustevnu či jen pouhý přístřešek. Zatím se přesunu ještě do jeskyní dole na jihu, v Hádeckého údolí, kde to mám RNDr. Antonínem Tůmou povolené. Ne, nemají na ochraně přírody pochopení pro duchovní složku člověka. Proto na mne tlačí abych se zřekl ohně. Ale copak to jde? Budu tedy jako trampové žít za okrajem lidské společnosti. Teď jsem byl na zkoušku na poustevně Močové. Měl jsem s sebou stan, ale v tom sněhu a dešti jsem promrzl a promokl a rozestonal se, chytl jsem chřipku s těžším průběhem.

"Však právě, já bych bez ohně nepoustevničil ani za boha:). Sádhu potřebuje oheň."
Jógapuri

6. dubna 2023
Mizím do Moravského krasu.
Až do velikonočního pondělí mne nebude vidět. Budu se postit a meditovat.
4. dubna 2023
Procházka se strážcem přírody po CHKO Moravský kras.
Dnes jsem byl s RNDr. Antonínem Tůmou, profesionálním strážcem přírody, na procházce po Moravském krasu. Ne, nepovolili mi na poustevně žádný přístřešek. Mohu zde však meditovat! Podmínky jsou to tedy více méně asketické. S Toníkem se ale shodujeme, že nějakou chatičku do budoucnosti budu potřebovat. Ale kde to bude? V Moravském krasu jistě ne. Tak tedy nakonec odejdu mimo Moravský kras? Budu tam, kde mne budou tolerovat a snad i chápat. Každopádně mohu chodit meditovat do jeskyní, například na Doupě. To mi Toník bude tolerovat. Taky jsem se doslechl, že došlo k rozdvojení ZO 6-05 Křtinské údolí. Vznikl tak nový speleologický subjekt okolo Z. Fárlíka a bratří Cihlářů z Habrůvky. Ale dost o speleologii.

RNDr. Antonín Tůma na HermitPhoto.
RNDr. Antonín Tůma, strážce.

3. dubna 2023
Nová ikonka:
Dáš Kamile tuto (nebo jinou) ikonku na web Agartha.cz?

<a href="http://gyaneshwarpuri.cz/1stranka.html"><img src="http://gyaneshwarpuri.cz/ikonka_gyaneshwarpuri_189px.jpg" border="0" alt="" width="189" height="67"></a>
HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.cz

Některé mé tradiční poustevny:

Má stále aktivní poustevna v níž sídlí woodcraft v Hádeckém údolí (1982 - ).
Poustevna Gyaneshwarpuri Doupě trampů.

Posvátné místo ve Slovenském ráji (1993-2002).
Poustevna Gyaneshwarpuri ve Sloveském ráji.

Má poustevna v Krkonoších na Staré hoře (1998 - 2001).
Poustevna Gyaneshwarpuri na Staré hoře v Krkonoších.

Poustevna Děravka na Rudicko - Habrůvecké plošině (2008 - 2012).
Poustevna Gyaneshwarpuri na Děravce.

Dnes jsem zadal tiskárně Knihovnička.cz na ul. Cejl v Brně nabídku na vytištění své publikace Acta Speleohistorica.
Požaduji od nich samozřejmě nejdříve finanční kalkulaci na všech 108 výtisků. Potom jsem stejnou nabídku pro porovnání cen zaslal i konkurenční firmě Point4me, která je známá tím, že velmi kvalitně tiskne sborník Speleofórum. Kontakt na tuto firmu mi doporučil Ing. Marek Audy. Firma Point4me se už ozvala. Vůbec ale neprovádí tisk šité vazby V4, ale jen V2 lepenou vazbu. Šitá vazba V4 je ale má podmínka, takže to zůstane asi na firmě Knihovnicka.cz, k níž mám rovněž důvěru. Nyní čekám až mi emailem pošle svou kalkulaci.

Velikonoční meditační soustředění.
Nejdřív na Děravce výjmu ze země hned ve čtvrtek železný kolík, kterým jsem v roce 2012 zaklel pomýleného satanistu, který mne ohrožoval v mé samotě. Nyní je to již Božím působením můj dobrý kamarád a já jsem udivený jak je upřímný. Slíbil, že už mi škodit nebude a své slovo drží. Proto odstraním ten kolík ze země. A tak to Bůh chce. Láska Vítězí. Potom se přesunu na svou tajnou meditační poustevnu a budu 4 dny držet půst a meditovat za lepší porozumění mezi námi jogíny a křesťany, jakož i za duchovní rozvoj. To bude trvat až do velikonočního pondělí. Přitom zmapuji lůmek, v němž se nachází má poustevna, pro Toníka Tůmu ze Spravy CHKO Moravský kras. Doufám, že bude mít pochopení a přístřešek mi spolu se ŠLP povolí. Jinak bych to bral jako znamení, že se mám možná odstěhovat do lesů mimo Moravský kras. To doufám nikdo nechce. Chtějí mít přece v Moravském krasu opravdového poustevníka. Tak snad mi to opravdu nejnutnější k trvalému přežití ve volné přírodě umožní, když už mi odebrali právo rozdělat si oheň. Každopádně budu respektovat jejich rozhodnutí. I to totiž může být Boží vůle. "Nechoď tam kde nejsi vítán." učí můj Osvícený gurudév, avatár šrí Maháprabhudží z Indie. Proto jsem například již přestal navštěvovat svou poustevnu ve Slovenském ráji, když mi ředitel národního parku osobně napsal, že pokud šlapu mimo turisticky vyznačené cesty, tak nejsem u nich vítaný. S režimem bojovat o své poustevniké právo nebudu. Raději se uchýlím tam, kde mne budou s Láskou respektovat a tolerovat a kde pochopí mou poustevnickou aspiraci a duši. Náham Kartá Prabhudíp Kartá. S Láskou poustevník Marek Gyaneshwarpuri, hinduistický svámí.

Následujte své meditační záblesky.
Bůh je nejtíže postřehnutelné štěstí. Chce abychom Ho hledali. Zjevuje se od dětství v meditačních záblescích, které jsou vzpomínkou ma dávno přožité životy. Jistě jsem byl rovněž poustevník. Kde to jen bylo? Jedině v Indii. Možná, že jsem však byl františkán, následovník sv. Františka z Assisi. Stále nás to vede, od věčnosti. Kdo však následuje toto vnitřní volání? Proto jsem zasedl k meditaci, abych si rozvzpomenul. Takové je volání Boží v lidské duši. Pořád Ho hledám. Požehnané posutevny.

Budu mít ášram.
Dnes v noci jsem přemýšlel, že bych chtěl mít svůj malý ášram na principu poustevny. Stačil by mi byt v historickém domě 1 + 1. V jednom pokoji bych žil, druhý pokoj by byla modlitebna na satsangy a pro návštěvy hostů. Nejraději bych měl ášram někde poblíž centra Brna. Ale možná bych mohl mít nějakou pastoušku v Habrůvce nebo v jiné krasové obci, nebo například v prastaré Bukovince, kde se prý zjevila socha Panny Marie Křtinské. Tato otázka budoucího ášramu je tedy otevřená. Zatím žiju ve společné domácnosti se svou maminkou, o níž se budu ve stáří starat. Ale jednou tento velký byt prodám a koupím menší. Zbývající peníze přepošlu Svámijimu, něco si ale ponechám na vyzdění Maháprabhudžího studny na Děravce. To jsou tedy mé ambice. Taky bych mohl jednou začít učit jógu, ale jen tehdy až budu mít co dát. Hned to tedy nebude. Bůh mne například musí naučit mluvit na veřejnosti. Zatím to však nedokážu, a proto raději zapisuji, neboť můj písemný projev je lepší než ústní. Když píšu tak jsem usebrán a jsem blízko Bohu. Budu tedy poustevník, jak už jsem mnohokrát avízoval, který se bude uchylovat na horu na poustevnu. Ale trvale žít budu v malém ášramu, kde budu k zastižení v případě zájmu o setkání. K tomu mi pomáhej Bůh mystiků, kteří žijí v osamění svých pousteven. A mezi ně chci celým srdcem patřit i já. Myslím, že mi to Svámiji takto vnitřně schvaluje. Ve Jménu jednoho z největších poustevníků všech dob, šrí Dévpurídžího.

1. dubna 2023
Pátá a definitivní verze Acta Speleohistorica s níž již půjdu do tiskárny.
Aktualizováno mnoho doplňků. Trochu se mi pohla grafika, ale snad nic nepoznáte. V příštím týdnu půjdu do tiskárny udělat nabídku a nechám si vykalkulovat cenu za 108 výtisků. Doufám, že jsem to správně spočítal a budu na to mít finanční zdroje.

31. března 2023
Objevil jsem další krásnou píseň Honzy Nedvěda ze svého mládí.
Píseň mého srdce. Písně Honzy Nedvěda, které jsem s Láskou zpíval dřív než bhadžany.

Panu faráři Mons. Janu Peňázovi na zítřejší setkání vezu koblížky.
Jogurty tentokrát už neberu, neboť se mi zdálo, že je již na jejich přepravu příliš teplo. Připomínám, že v Novém Veselí na farním počítači pana faráře Peňaza dokončím své dílo Acta Speleohistorica do finální podoby. Ty korektury jsou zdánlivě nekonečné. Zase mám poznámkami ke změnám popsáno několik listů papíru.

A 4. dubna jdu s RNDr. Antonínem Tůmou se podívat na svou tajnou poustevnu.
Při této příležitosti zajisté vznikne mnoho unikátních foteček.

30. března 2023
Grafická předloha obálky publikace Acta Speleohistorica o Křtinách.


ACTA SPELEOHISTORICA 9/2023

Panna Marie Křtinská


Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri
HISTORICKÉ PODZEMÍ
CHRÁMU PANNY MARIE VE KŘTINÁCH

Výzkumy a objevy 1990 - 2022Již se nemohu dočkat až na počítači Mons Jana Peňaza dokončím publikaci Acta Speleohistorica.
Zatím si opakuji mantru a cvičím se v trpělivosti. Do redakční uzávěrky je to již jen jeden den. Pak pojedu do Nového Veselí za Mons. Peňázem, mým přítelem a spojencem v katolické církvi a na počítači dokončím korektury a sazbu publikace. Všichni se na toto dílo těší. Bůh žehná. I profesor Josef Unger se těší. Tak do 1. dubna to musím ještě nějak vydržet. Ale pak roztáhnu křídla a svobodně jako orel nechám své dílo vydat. Celkem mám na tisk publikace vyčleněno bezmála 60 000 Kč. Dávám do tohoto projektu všechno. Sponzoři přispěli částkou asi 15 000 Kč, zbytem uhradím sám. Náklad zamýšlím 108 originálních výtisků. 108 je šťastné číslo nás jogínů. Jsem spokojený. Dílo dodám odborným institucím, knihovnám a archivům a věřím, že i na mé přátele, kteří mi v minulosti něčím pomohli, výtisk výjde. Samozřejmě plánuji ještě dotisk pro skutečné zájemce, kteří se o této knize dozví později. Tak to je to nad čím teď přemýšlím. Samozřejmě jsem s Bohem. Trpělivost. Všechno příjde. V Lásce. Zatím medituji až do rána. Asi dnes po probdělé noci půjdu na poustevnu. Alespoň mi do soboty nějak uplyne čas. Co na tom, že je chladno a chystá se spustit déšť? Mám nový stan tak ho otestuju. Vezmu si na sebe teplnou vlněnou kutnu a můžu vyrazit. Budu rád na poustevně.

Mystika této knihy.
Předpokládaný náklad je 108 originálních číslovaných výtisků i s autorským podpisem. 108 je šťastné číslo jógy. 108 je kuliček na mém modlitebním hinduistickém růženci, mále. Jak vidíte přidržuji se této symboliky při vydávání Acta Speleohistorica. Rovněž obálka publikace bude oranžová, tedy v barvě ohně jógy, který spaluje všechny nečistoty, v barvě vycházejícího slunce, symbolu Poznání, v níž je můj oranžový mnišský šat. Je to na znamení, že tato kniha je posvátná. Její sepsání byla má jóga, což je jen jiné slovo pro to co křesťané nazývají mystikou, moudrostí a vědou světců. Láska. "Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. (1 Korintským 13,1).
29. března 2023
Je naděje, že článek o Výpustku za sametové revoluce výjde nakonec ve Sborníku muzea blanenska.
Zatím vedeme jednání o tomto textu, tak aby se to pokud možno co nejméně dotklo důvěrníka Stb Fárlíka.

28. března 2023
Křesťanský mnich.
poustevník, křesťanský mnich

Mnich v lese.
poustevník, mnich v lese

Vyjádření redakci Sborníku blanenského muzea o mém záměru odkrýt pozadí sametové revoluce v Moravském krasu a obzvláště na Výpustku.
Pane Koudelko,
jako křtinský historik jsem již psal ve svých Acta Speleohistorica o jiném spolupracovníkovi StB páteru Tomáši Prnkovi, jak jinak než s Láskou, odpuštěním a nadhledem. Proto si myslím, že hodnocení jeho osoby i jeho diskutabilního kroku vstoupit do komunistity řízeného kněžského hnutí Pacen in terris vyznívá nakonec s úctou k jeho osobě jen jako omyl jeho mládí. Ne jinak je tomu i jiného spolupracovníka StB, dlouholetého funkcionáře ZO 6-05 Křtinské údolí, pana Zdeňka Fárlíka. Nekritizuji ho za to, i když v jeho případě šlo pravděpodobně o akt dobrovolné spolupráce s osobním profitem. Píšu objektivně a pravdivě. Jenom tuto skutečnost vynáším na veřejnost, protože to již patří k historické práci. Domnívám se, že od těchto událostí uplynulo již více než třicet let, a proto můžeme s určitou mírou objektivity o těchto událostech dnes psát.číst víc...

RNDr. Antonín Tůma napsal své úvodní slovo k Acta Speleohistoririca o Křtinách!
Autorské a vydavatelské dílo "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách" je výsledkem nezměrného úsilí autora, který v sobě spojuje badatelské zájmy o speleologii, historii a archeologii. Publikace významně doplňuje mozaiku poznání Moravského krasu a lze ji jen doporučit. Vůle autora dílo napsat mimo akademickou a profesionální sféru a vydat ve vlastní režii je natolik mimořádná, že si zaslouží naše ocenění.
Antonín Tůma, AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras

Už jen tři dny do redakční uzávěrky ASp.!
Dnes jsem chtěl jít bivakovat na dvě noci do krasu, ale chumelenice s vichrem mne od tohoto záměru prozatím odradila:)
27. března 2023
Ještě jsem nabídl Mgr. Milanu Koudelkovi z Muzea blanenska článek o dění na Výpustku za Sametové revoluce v roce 1990.
Článek jsem při této příležitosti zestručnil o sporné a rozvláčné partie.

Článek o Hrádku u Babic bude nakonec zveřejněn ve Sborníku muzea blanenska.
Redaktor sborníku Mgr. Milan Koudelka to rozhodl zařadit ke zveřejnění jako nový alternativní myšlenkový směr, i když v něčem se mnou nemusí souhlasit. Hlavní však je, že článek bude zveřejněn.
26. března 2023
Boží Moudrost.
Boží Moudrost, jež nás vede životem nejde pochopit intelektem. Lze ji jen zažít kontemplativně, při rozjímání a meditaci. Tato Boží Moudrost je nezměrná, je mimo všechnu dualitu, kterou jsme si ve světle svých zkušeností vymysleli. Boží Moudrost je nade vším, je nanejvýš radostná a stále vede každého k nejvyšší Lásce. Děkuji Mu za celoživotní urovnávání Cesty. Tak učí Mistr na nirguně, nezjevený. V tomto životě jsem Ho potkal v osobě Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy. To, co vím, není však doslova jeho vnější učení. Toto vnitřní učení je nadevším a vyplatí se je následovat. Tak Bůh vede satvické žáky. Ostatní se ztrácí ponořeni v tamasu a rádžasu. Nenaslouchají Bohu uvnitř sebe. Proto nevidím rozdíl mezi učením svatých Písem indických a tím, co nalézám v nitru. Kdo může říct, že ví, kdo je satguru svámí Mahéšvaránanda? A kam až sahá jeho vnější a vnitřní Moudrost? Důvěřuji mu na 100 % ve všem. Jak nešťastní jsou ti, kteří sešli z Jeho Cesty. Ale jsem přesvědčen, že i tyto jedince ve skrytosti vede jejich cestou zpět v pravé vivéce a pravé Lásce, byť by to byla cesta sebevíc podivná. Děj se proto vůle Boží, vždy a ve všem. Nikdy neopouštějte svého Mistra, fyzicky a vůbec ne vnitřně. On vás neopustí níkdy o tom jsem přesvědčen. Ten, kdo lne k rozjímání je můj nejbližší. Vždy a ve všem uctívejte Boha a za vše mu děkujte. Jeho Moudrost je nade vším. Ve všem spatřujte Jeho požehnání. On ví jak vést své věrné. To On je vede zpět Domů po duchovní mystické Cestě. Kdo lne k rozjímání, ten lne k Cestě nejvyšší. Toto všechno je Jeho Hra. Paramhansovi důvěřuji, On zná i to nevyslovitelné, plné paradoxů a neuchopitelné. Nade vším je Jeho Láska. Jenom co na mne pohlédl, v mém nitru se rozhostilo Ticho. Děkuji Mu za všechno. Všechno čím jsem žil bylo dobré.

Aikido - jedna kapitola se uzavřela.
Cítím to tak, že je pro mne tato cesta již zbytečná. Proto děkuji Zdenko Regulimu, který mne po cestě aikido vedl jako můj trenér, avšak bez onoho filozofického rozměru a to mi velmi chybělo. Nejen práce s tělem, ale i myslí a vědomím, tak jak je tomu u Mahéšvaránandovy jógy, jíž jsem oddaným žákem a stoupencem. Dávám tedy přednost své józe. Myslím, že poslední trénink aikida jsem již navštívil, po pravdě řečeno jsem v aikido zaostával za ostatními cvičícími, kteří měli vyšší kyu nebo rovnou dany. Získaný volný čas teď využiju k cestě do hor na poustevny. Aikido však nadále nepochybně má mé srdce. Sbohem aikidisté. Jděte po své Cestě, já musím s jarem do přírody. Tam Doma spokojen budu žít. Každopádně děkuji, že jsem směl těch půl roku aikido praktikovat. Splnil jsem si tak jeden sen a poznal jsem aikido z blízka. Děkuji aikido tedy za vše dobré i za pozitivní nové kamarády, s nimiž jsem měl možnost cvičit, a kteří se ke mně chovali velmi ohleduplně. Děkuji jim. Myslím, že já již umění boje nebudu potřebovat. Jsem na to již starý věkem, stejně tak relativně větším vnitřním stářím duchovně, což vysvětluje mé vysvěcení za svámího hinduismu.

Himalájský nejtišší poustevnický ideál budu žít zde na Moravě.
Mahéšvaránandovo Učení se mi jeví jako uzpůsobené potřebám lidí ze Západu, tzn aby nemuseli slevovat ze svého vezdejšího blahobytu. Zjišťuji však, že existuje i jiná Cesta za touto Cestou, a to je jak dnes vím čistá džňána, pravé Poznání, které osvobozuje z koloběhu života a smrti. Proto inklinuji do hor, na poustevnu. Tak jak učí autentická jóga Bhagavadgíty, Upanišád a dalších svatých spisů indických. Nepochybně je to pro mne ta pravá Cesta. Nechám si však poradit od těch světců, zřeců, kteří tuto skrytou Cestu jógy sami prošli. Já ji mám hluboko ve svém srdci. A nic nejsou platné hlasy, které mi radí, abych šel jinou, tzn. bhaktičtější cestou. Ale já poznávám, že džnána je Cesta právě jen pro zralé oddané bhakty. Právě proto chci být poustevník jógy. Jistě bych našel mnohé argumenty ze životopisů svatých pro tuto svou Cestu, i Ježíš se uchyloval modlit sám na horu. Z našich svatých to byli a jsou všichni jogíni - poustevníci v Himaláji, těchto svatých horách, kolébky pravé duchovnosti. I šrí Dévpurídží, můj velký vzor skryté jógy, byl jedním z nich. Ti všichni zažívali satsang s Bohem v osamění. A takový jsem i já sám od narození. Nepochybně je to dobrá karma z minulého života, který byl jistě rovněž mnišský, ať už jako křesťan, nebo jako hinduista. Správná vivéka, Bůh, Mistr, mé Božské Já mne vede od narození. Následujte mne, pokud to tak chcete naplnit i vy a nebojte se poustevny. Čeká tam na Vás vaše pravé Já.

Tento pátek pojedu znovu za panem farářem Peňazem do Nového Veselí.
Již po páté a na posledy. Moje kniha bude zcela dokončena, připravena jít do tiskárny brněnské firmy Knihovnička.cz Těším se na toto záslužné a v pravdě věčné dílo Boží observace. Ještě to šest dnů musím nějak vydržet.

Odklínání Satana.
S příchodem jara chystám na Děravce "odklínání Satana." Satana jsem zaklel v sebeobraně hezky středověce pomocí železného kolíku zatlučeného do země v roce 2012, tedy v době kdy mi nejvíce ubližoval a škodil mé poustevnické cestě. Samozřejmě to byl člověk, né duch, satanista z Býčí skály. Jeho odklínání provedu podle Bible na zelený čtvrtek o Velikonocích. Ten "Satan" je totiž již dobrý, myslím že z něho jednou bude právoplatný křesťan. Ale trápil mne dlouho a hodně. Měl ve svých zlých činech výdrž. Ale to už je dávno pryč. Nyní je můj přítel. Mou knihu o podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách si na usmířenou duchovně jistě již zaslouží. Pošlu mu ji hned co výjde tiskem. Přednostně. Správně bych o něm již neměl mluvit jako o "Satanovi", neboť Satan podle mne žádný ve Skutečnosti neexistuje. Vše je Božská Hra Líla, dobré i to "zlé". Ve skutečnosti se vše s odstupem času jeví jako karmicky dobré.
růženec

24. března 2023
Mé tajné místo v Moravském krasu.
Kde budu moci meditovat.
23. března 2023
RNDr. Antonín Tůma na mých HermitPhoto.

S RNDr. Antonínem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras na čaji v Chajovně Zadní Trakt v Brně.
Dnes porada s Toníkem Tůmou o mém budoucím poustevnickém působení v Moravském krasu. O čem jsme mluvili není zatím veřejné, proto se zde více nerozepisuji. Každopádně to bylo příjemné posezení nad šálkem čaje, které si nejvíc užíval Toník.

22. března 2023
Poslední varování: na můj web přicházíte na vlastní zodpovědnost. Zde se dozvíte něco o tom, co je čistá džňána, pravé jógové Poznání. Zde jste na místě Pravdy.
Annamalai svámí: Pro většinu lidí je obtížné najít pravého Gurua, protože běžní lidé nejsou schopni poznat, kdo realizoval átmán. Bhagaván mi jednou vyprávěl dlouhý příběh, který to velmi dobře osvětluje. Před mnoha staletími žil jeden džňánin ve Šrírangam, městě nedaleko Trichy. Tento džňánin chodil každý den k řece Kovery, aby se tam vykoupal. Když se vydal na cestu, položil své ruce na ramena svých dvou žáků, aby se tak opíral. Nechtěl se jich však přímo dotýkat, a tak na ramena svých žáků dával kus hedvábí. Takto se chodil každý den vykoupat v řece vzdálené asi jednu míli. Jednoho dne, když džňánin jako obyčejně šel se svými žáky, spatřil šúdru (člen nejnižší kasty), jak jde s krásnou ženou. Zdálo se, že oba mají namířeno na festival, který se odehrával na druhé straně řeky. Jelikož slunce velice pálilo, žena nemohla po rozpáleném písku jít. Muž ji pomáhal tím, že před ní pokládal jedno z jeho dhóti (dlouhá látka, kterou muži nosí jako košili) na písek, aby mohla jít. Když došlápla na konec dhóti, položil jiné dhóti na písek a zvedl předchozí kus. Tímto způsobem mohla chodit, aniž by její nohy trpěly žárem. číst víc...

Již jen 9 dnů do redakční uzávěrky žádostí o Acta Speleohistorica o Křtinách.
Již jen 9 dnů zbývá do redakční uzávěrky sborníku Acta Speleohistorica o historickém podzemí ve Křtinách, která je stanovena na 31. březen 2023. Využijte této unikátní příležitosti, která se nebude nikdy opakovat, a zarezervujte si pro sebe či své blízké jeden originální číslovaný výtisk i s autorským podpisem. Rozšiřte si své duchovní a duševní obzory o tento spis poustevníka a mnicha přebývajícího v této krajině (Moravský kras). Vice informací na www.gyaneshwarpuri.cz/denicek/2023/oznameni.html

21. března 2023
Zaplatil jsem doménu a hosting tohoto webu na další rok.
Web gyaneshwarpuri.cz vstupuje již do čtvrého roku své existence.:)

Tak jsme přečkali další zimu a je první jarní den.
Na Náměstí svobody v Brně měditují veřejně nějací nadšení lidé. Bohužel jsem neměl s sebou fotoaparát, abych je vyfotografoval.

20. března 2023
Karmajógový víkend v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
Stavěla se terasa u strážního domečku, která se pak vyštětovala. Pěkná práce...

Doplňky: sádhu, daršan, prasád, aikido,

Čtu v knize Davida Godmana: "Žít podle Bhagavána."
A nacházím moudrost.
David Godman Žít podle Bhagavána

"Do té doby bylo zvykem, že stoupenci, kteří žili s Ramanou Mahárišim, chodili vyžebrávat jídlo do nedalekého města. Hinduističtí asketové, nazývaní sádhuy či sannjásiny, se často živili takovým způsobem. Putující mniši byli vždy součástí hinduistické tradice a nikoho nepohoršuje, když z náboženských důvodů někdo žebrá o jídlo."

"V sanskrtu existuje výraz "tapas", který znamená intenzivní duchovní praxi doprovázenou fyzickým sebezapřením nebo sebeumrtvováním, při kterém dochází k systematickému spalování duchovních nečistot."

"Ten, kdo zamítne domov, je desetmiliónkrát větší než ten, kdo žije jako hospodář a vytváří tak mnoho punjas a dharmas (záslužné činy).

"Sadhu" doslovně znamená "ušlechtilá bytost". Název se však běžně užívá k označení někoho, kdo se plně věnuje hinduistické duchovní cestě, zvláště když za tím účelem opustil svůj domov. Sannjásinové, kteří zcela zamítli všechny svazky se světem, aby se věnovali duchovnímu hledání, bývají často nazýváni sadhuy.

Speciální dedikace.

16. března 2023
S přicházejícím jarem přeji mnoho Lásky.

Blíží se jaro a s ním i pravidelný úklid Moravského krasu.
Této příležitosti se zůčastní především jeskyňáři, kteří si tak dokazují svá zájmová území. Hlaste se Toníkovi Tůmovi na Správu.
Úklid Mk

15. března 2023
Chajovna už dodala inzerát do Acta Speleohistorica.
Chajovna

Již za 15 dnů je redakční uzávěrka sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Pokud mi chcete někdo napsat pár řádek, jak na Vás toto dílo zapůsobilo, jste vítani, rád to zveřejním.
13. března 2023
HermitPhoto ze Střílek.

Klikněte na obrázek. Tím uvedete v činnost karmické síly synchronicity. Objeví se výrok Mistra jógy.


Převzato z www.gajatri.net

Dnes v noci jsem přemýšlel, že bych dal přednost poustevně na Močové před samotnou Děravkou.
Poustevnu na Močové chci pojmenovat Dévpuridžího Srdce. Bylo by mi v tom lůmku asi lépe. Je to jeden z nejskrytějších koutů na odlehlé Habrůvecké plošině. Skutečný ráj pro poustevníky. Kdepak Křtinské údolí se silnicí. Tak buďto Močová nebo Děravka - to je můj skrytý záměr, za který jsem se již modlil. Tak snad uspěji. Co na to říká Toník Tůma a ŠLP Křtiny? Chtějí poustevníka v krasu zaopatřit alespoň tím nejnutnějším, tedy střechou nad hlavou v podobě poustevny? Já bych si to přál, kdyby bylo všechno z Vyšší vůle schválené, tedy požehnané silami Krajiny. A tak to chci.

Obálka mé knihy o Křtinách bude asi oranžová.
Bude na ní rytina Panny Marie Křtinské a po stranách budou nejlepší fotografie z podzemí pod chrámem a loga speleologických skupin provádějích průzkum: ZO 6-12, ZO 6-26 a ZO 6-31 a samozřejmě znak ČSS. Logo ZO 6-12 však zveřejním jen pokud P.Kos nebo P.Chaloupský ho za Speleoklub dodají. Tyto tři skupiny v čase prováděly průzkum ve Křtinách a jejich výsledky jsou uvedeny v této publikaci.

Na radu církevního historika bude u mé publikace vypuštěna kapitola Zvláštní zasvěcení věnovaná svámímu Mahéšvaránandovi.
Není to tak, že bych nedoceňoval Svámijiho vnitřní zásluhy, které na tomto díle jakož i mých výzkumech ve skutečnosti má. Ani neustupuji ze svého náboženského vyznání. Jen jsem musel uznat, že publikace je určena pro Křtiny, tedy především pro křesťany, které nemíním přespříliš zatěžovat detaily své víry. V textu se dozvěděli i tak o mně vše potřebné, co mají či mohou vědět. To ostatní jim zůstane utajené. Je to tak, co říkali i Eduard a Míla Tomášovi, cituji volně že: "neměli bychom sundávat z druhých roušku jejich nevědomosti, neboť bychom je mohli vnitřně vážně poškodit." Nejmoudřejší proto nezasahuje. V tomto duchu se vyjadřuje i Bhagavadgíta, že bychom neměli rušit nevědomé lidi, omámené vlastními představami. Tak ani já nebudu věroučně zasahovat do mariánských duší ve křtinském kostele. Není to můj, ani Svámijiho úkol a záměr. Děkuji tedy panu Kavičkovi, že mne přivedl k této sebereflexi. A tak prosazovat svého Mistra v publikaci o Křtinách nehodlám. Komu je to dáno, ten prohlédne a Cestu k našemu Mistrovi si stejně sám najde. Proto jsem poněkud na radu prof. Josefa Ungera u publikace odstranil některé pasáže, které by byly vnímány nejednoznačně. Tak je naplňován Vyšší Tvůrčí Boží Záměr. Já přitom nejsem vůbec důležitý. Proto se raději věnuji své Cestě džňány (poznání).
12. března 2023
Laco Lahoda mi zaslal toto video pro zahřátí všem podzemním badatelům.

Ladislav Laco Lahoda a jeho úvodní slovo k Acta Speleohistorica.

10. března 2023
Mantrovníci - jeden pozitivní web plný duchovních písní.

Hurá do Střílek za Svámijim.
Těším se. Nemoc přešla a já jsem zdráv.
9. března 2023
Objednal jsem si nový stan.
Ten starý byl již děravý a tekla do něj voda. Navíc byl dost těžký, neboť byl dvouvrstvový. Tento nový stan Flectarn má jen jednu vrstvu, proto váží jen 1,8 kg. Navíc se mi líbí jeho maskování. Nový stan využiju při zdění na Děravce a jinde. Prostě je to stan na vandry. Je to malá radost. Tu si máme dělat pořád. Je to dobré pro meditaci v Moravském krasu. Je to přenosná poustevna.
stan

Nějaký dobrodinec mi zaslal 5000 Kč!
Tyto peníze dám na Acta Speleohistorica. Je rozhodnuto! Bude to pevná šitá knižní vazba!!! Miroslave Řepko - přihlaste se na můj email pro výtisk Acta Speleohistorica. Potřebuji vědět Vaši poštovní adresu. Děkuji.

Církevní historik Karel Kavička odmítl nakonec své slovo k Acta Speleohistorica sepsat.
Jako křesťanovi mu vadilo, že je sborník zasvěcen Mistru jógy Mahéšvaránandovi! Křesťanská nevědomost, všichni jsme děti Jediného Boha, zde i v Indii. Tak jako Vesmír je jen jeden, Bůh je jeden. To jsem nečekal.

Za ohníček na Hrádku u Babic jsem dostal pokutu jen 1000 Kč!
To jsem nečekal, čekál jsem několikanásobně vyšší cenu. Mají mne rádi. Šetřili mne. Děkuji. To jim zaplatím rád. Rozhodnutí vydal městský úřad Šlapanice.
8. března 2023
Tak se mi ozvala policie ze Šlapanic kvůli mému poustevnickému ohníčku na Hrádku u Babic.
Jejich dopis leží zatím na poště, zítra ho vyzvednu a o jeho obsahu a trestu vás budu neprodleně informovat.

Kamilovy Křtiny pro Acta Speleohistorica.
"Křtiny - Santiniho chrám patří mezi klenoty Jižní Moravy, Moravského krasu, ale i silových a nabíjecích míst! Místo je samo o sobě nabíjející a Santini už jen dokázal pečlivě propočítanou architekturou a prvky posvátné geometrie a zlatého řezu ještě znásobit ten úžasný vliv a efekt ojedinělého prostoru v malebné krajině - samém srdci Moravského krasu, kde Křtiny jsou takovým portálem, či vyvrcholením klikatícího se údolí stř. části Moravského krasu s bezpočtem jeskyní, i dosud neobjevených! Asi by to nikoho nenapadlo, ale ke Křtinám mám také osobní vztah, pro jedinečné energie Santiniho chrámu. Proto vzdávám veliké díky autorovi publikace, s jakou pečlivostí rozsáhlé téma dokázal zpracovat, a hlavně se vícekrát podílet na klíčových objevech a dokumentaci podzemí ve Křtinách. Badatel Marek poodhalil veliký kus zdejšího tajemství a touto publikací zůstane zachováno v archivech, ale i v myslích široké veřejnosti."
Kamil Pokorný, speleolog a senzibil

kamil Pokorný,  člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha
Kamil Pokorný (1975), člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha.

Nyní musím čekat.
Do redakční uzávěrky sborníku o Křtinách je ještě dlouhých 23 dnů. Už se nemohu dočkat až toto dílo půjde do tisku! Bohužel jsem právě chytl nějakou chřipku, a tak není jisté jestli pojedu o víkendu na setkání se svým Mistrem do Střílek. Asi to nevydržím a v pátek 17. března opět pojedu do Nového Veselí na faru pracovat na své publikaci. Stále hledím na její rukopis a stále objevuji další chyby.

Křtiny stále tajemné.
Úvaha před redakční uzávěrkou sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.

Jednou bude třeba znovuotevřít ossárium a dokončit průzkum. Má to svůj velký význam pro přesnější datování vzniku mystéria kostnice. Ty zazdívky jsou nadále výzva k pochopení pro budoucí generaci. Též by bylo záhodno Kryptu pod věží přesněji zmapovat. To je již úkol pro další zájemce o křtinské podzemí. Uvidíme co všechno pod těmi zazdívkami najdou. Možná tajemný křtinský poklad. Snad mi nebude někdo vyčítat, že jsem to nedodělal. nebylo to v našich praktických možnostech. I tak jsme udělali velký kus práce. Též barokní dysfunkční kanalizační systém pod ambity a rajským dvorem je třeba pročistit od sedimentů prozatím deponovaných v igelitových pytlích. Co se týká budoucích objevů, Křtiny jsou stále pole neorané z hlediska archeologie. Snad barokní novostavby ponechaly nějaké středověké nálezové okolnosti, např. na spálenisku, či v místě německého kostela či jiných staveb. O tom není pochyb, že takové středověké situace ve Křtinách nepovšimnuty skutečně existují. Něco tam určitě ještě je. Pokud tato publikace přivede archeology k jejich objevení, byl splněn jeden účel, za nímž byla sepsána. Též pomalované lebky je nutné všemožně ochraňovat, abychom jednou nelitovali, že jsme je vůbec vyzvedli ze skrytosti onoho trezoru v podzemí věže. O to prosím především křtinské kněze, kteří převzali zodpovědnost za tento nečekanou unikátní archeologickou památku. Je to tedy na jejich zodpovědnost co se s ní stane. Kresby na lebkách však zatím blednou... Snad je proto dobře, že část tohoto nálezu je uložena na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty MU v Brně. To umožňuje na pomalovaných lebkách nějaké vědecké výzkumy. Pocházejí tedy tyto lebky s vavříny z římských katakomb, jak nadhodil archeolog Prof. Josef Unger? (viz kapitola: Nástin interpretace pomalovaných lebek na str. 75) číst víc...
5. března 2023
Acta Speleohistorica nebude mít ISBN.
Důvodem je že to trvá momentálně měsíc a půl a při kladném posouzení je cena za přidělení 3.499 Kč! Svou publikaci budu přece rozdávat zdarma, nepůjde tedy komerčně vůbec do obchodů, proto ISBN nebude třeba.

Slavíme výročí 50 let Jógy v denním životě v Česku.

Přemýšlím nad tím, že Acta Speleohistorica nabídnu k zaarchivování serveru speleo.cz.
Byla by škoda, kdyby tato zdigitalizovaná díla s mým nejdelším odchodem z této pozemské scény se mnou zanikla. Proto je nabídnu pod ochranné perutě České speleologické společnosti, která mne jistě přežije. Doufám, že u nich dojdu pochopení. Teď vydám své dílo ASp o Křtinách a pak ČSS oslovím se svou nabídkou k zarachivování mých sborníků na webu speleo.cz. Já bych si to velmi považoval. Považoval bych to za úspěch svého již více než čtyřicetiletého působení v Moravském krasu.

Nevěřili byste kolik radostných starostí obnáší vydání knihy.
Zde mám na mysli samozřejmě legendární Acta Speleohistorica o Křtinách. Máte poslední příležitost se na můj email přihlásit v případě, že máte zájem o svůj originální výtisk. Toto dílo neztratí nikdy na ceně. Je to dobrá investice do budoucnosti. Můžete tak napomoci rozšíření a většímu dopadu ASp. Ty jazykové korektury a úpravy textu a fotografií v publikaci jsou nekonečné. Už několikrát jsem avízoval, že dílo je definitivně hotové, ale ono nebylo. Stále je co opravovat. Mým záměrem je aby každé vyslovené slovo bylo jako z žuly a zářilo jako diamant. Stále znovu a znovu si přečítám rukopis a papíry se plní poznámkami, co je nutné dotáhnout do konce a aktualizovat na současný stav poznání. Vydal jsem samizdatem už několik publikací, mimo jiné i jeden sborník Speleoforum, ale tato studie o Křtinách mne stojí největší úsilí a polyká nejvíce času. Neni divu, vždyť jsem aktivním tvůrcem historie. Já tu nebudu, ale toto dílo podpsané mým jménem, tu bude a stane se součástí vědecké bibliografie. Proto si na tom dávám tolik záležet. Ještě slíbili dodat své slovo PhDr. Mgr. Karek Kavička, církevní historik, RNDr. Antonín Tůma napíše něco jménem Správy CHKO Moravský kras. Dále přispějí svým slovem Ladislav L. Lahoda ze speleologické skupiny CMA a předseda ZO 6-12 Speleologický klub Brno Ing. Pavel Chaloupský a možná že i další. Jsem za to šťasten, že se toto dílo pod mou patronací stane jakýmsi kolektivním dílem. Každopádně redakční uzávěrka o výtisk a zájemce o průvodní slovo je stanovena pevně na 31. března 2023. Ten den pojedu do Nového Veselí za panem farářem Mons. Janem Peňázem pravděpodobně na posledy. Donesu mu jako obvykle koblížky a ten nejlepší brněnský bílý jogurt Jarmark, který má pan Peňaz tak rád. Tak pokud mi chcete do publikace ještě něco věnovat, můžete. Mám zájem o doporučení k četbě tohoto spisu i od Doc. Mgr. Martina Golce a Mgr. Petra Kosa, dvou archeologů, spojenců, jejichž odborného slova bych si velmi považoval. Ale napsat může něco opravdu každý speleolog a archeolog, ať velký či malý, svou šanci najdou u mne všici, mladí v krasu i ti starší. Bude to krása. Celé to bude v barvotisku, tak jak si to velikost úspěchů v křtinském podzemí již zaslouží. Ať žije historie! Piště do eSpelea a Speleofóra o svých výzkumech. Někdy někdo bude za vaše články z krasu velmi vděčný, za všechny vaše postřehy.
4. března 2023
Jaký typ monitoringu mého webu si mám zvolit?
Stačí mi Start nebo si mám zvolit raději dražší Professional? Kdo odborně poradí amatérovi webmásterovi?

Tak Kamil Pokorný mi nedoporučil tento typ monitoringu vůbec brát. Prý to vůbec nejsou statistiky, které jsem přece jen chtěl.

Mám nový hezčí email. Staré emaily samozřejmě platí a chodí dál.
yoga@gyaneshwarpuri.cz

Kelf mi vysvětlil proč u své publikace použil logo Acta Speleohistorica.
Protože poslední má Acta speleohistorica vyšla v roce 2006, to je 14 let před jeho „POSTOJENSKOU JESKYNÍ…“ Kelf se domníval, že má Acta speleohistorica jsou již mrtvá a nefunkční. Na to jsem dodal, že to nejlepší mám teprve před sebou. Výjdou nejlémě ještě dvě čísla: o Křtinách a jejich histrorickém podzemi v roce 2023 a Acta Speleohiostorica věnovaná mým posledním článkům pro speleologii. Výjde pravděpodobně v roce 2024 až se finančně trochu zvetím.

Poustevna svámího Gyaneshwarpuri na Děravce. Mým názorem je, že potřebuji regulérní poustevnu nebo alespoň přístřešek pro poustevnicví.
Budu prosazovat regulérní poustevnu na Děravce, nebo alespoň přístřešek v lůmku na Močové. Na Děravce je v létě spousta komárů, proto se tam ve volné přírodě meditovat nedá a taky tam občas přicházejí lidé, proto tam nemůže stát jen přístřešek. Prosazuji zde dřevěnou poustevnu 4 x 2 m s krbem (ten tam už je) a komínem. V opačném případě, pokud by mi tento záměr nechtěli na Správě CHKO či ŠLP povolit, budu jako poustevník požadovat zhotovení dřevěného přístřešku na Močové. Je to velmi odlehlé místo, tam by mi to vyhovovalo dokonale. číst víc...
3. března 2023
Acta Speleohistorica bude mít registrační kód ISBN.

Budeme mít sezení s Toníkem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras nad šálkem čaje.
Budeme mluvit o ohních v Moravském krasu a taky jak si myslím o mé poustevně na Děravce. Tak snad to dobře dopadne a já se nebudu muset z krasu odstěhovat.
2. března 2023
Ještě jsem stáhl dvě fotky Kamila Pokorného.

Moravský zemský archiv mi potvrdil, že stačí u Acta Speleohistorica prošívaná vazba paperback.

"Láska z hvězd.", mé první básně z roku 1986.

Chci být sám na poustevně.
Na Děravce či jinde, kde mi to Boží Síla umožní.

Né knižní, ale sborníkový vzhled, né lepená, ale šitá vazba Acta Speleohistorica o Křtinách!
Jak mne informovala firma Knihovnička.cz, která nejspíš bude realizovat mé Acta Speleohistorca o Křtinách, lepená vazba je sice velmi kvalitní, ale její životnost je (jen) několik desítek let, pak lepidlo zteří. S tím jako speleohistorik nemohu souhlasit. Vyžaduji aby má literární práce v archivech přečkala staletí. Proto jsem se rozhodl s definitivní platností pro šitou vazbu, nikoli jen levnější lepenou, jakou má musím říct že bohužel například sborník Speleofórum. Teď ale zvažuji zda použít šitou knižní vazbu nebo šitou vazbu paperback, což je klasický sborníkový vzhled s obálkou o gramáži 300 g. Při hlubším zamyšlení by možná stačila ta paperbacková vazba. Kdybych si rozhodl přidělit Acta Speleohistorica knižní registrační kód ISBN, nebyl by problém ho znovu použít u dotisku mé publikace. Jinak, pokud bych použil luxusnější knižní vazbu a dotisk dodělával jen v paperbacku, tak by nešlo znovu použít to ISBN, nebylo by to kontaktibilní. Co vy o tom soudíte? Mám použít poněkud dražší (né zas tak o moc) knižní vazbu, nebo stačí klasický sborníkový vzhled? Napište mi svůj názor. Já ho zveřejním. Ale asi nakonec použiju jen ten sborníkový vzhled - paperback s ohledem k tomu, aby šel bezproblémově učinit dotisk se stejným designem. Taky je to o ¨ trochu levnější. Z tohoto důvodu jsem oslovil Moravský zemský archiv, aby mi poradil jaký typ vazby zvolit.
28. února 2023
Přátelské upozornění Kelfovi - Janu Flekovi, ZO ČSS 6-21 Myotis a Správa jeskyní ČR.
Milý Kelfe,
chtěl bych Tě požádat abys u svých publikací nepoužíval již logo "Acta Speleohistorica" viz: https://myotis.cz/wp-content/uploads/2020/04/2020-Postojensk%C3%A1-jeskyn%C4%9B-a-%C4%8Desk%C3%A1-stopa.pdf Děkuji za dodržování nepsaných autorských a etických pravidel vzájemného soužití. To nemáte fantasii vymyslet si nějaký vlastní název publikace? Stačí bohatě, že jste založili inspirováni mým časopisem podobně znějící Acta Speleologica, což by si mohl někdo plást. Kelfe, způsobuješ zmatek v bibliografii speleologické literatury. Děkuji za pochopení. Vše dobré. Ať se Ti výzkumy v Moravském krasu daří. Kelfe, jsi zajisté velký jeskyňář a jsi i velkou duší této krajiny, ale to neznamená, že bys mně měl připravovat o má autorská práva. A neříkej mi, že můj časopis nemá přiděleno ISBN, takže si můžeš dělat co chceš. číst víc...

Doplněk kapitoly Poděkování v Acta Speleohistorica o Křtinách.
Za drobný sponzorský dar na Acta Speleohistorica děkuji: Kamilu Pokornému, Bobovi Klváňovi (Chajovna Brno), Ing. Jiřině Vrátilové a Bc. Dominiku Lounkovi. Generálním sponzorem této publikace jsem však já sám. Ne, neohlásilo se na moji výzvu více jeskyňářů ČSS: Ne, žádná oslovená firma nechtěla řádně sponzorovat Acta Speleohistorica o Křtinách. Ani ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, na jejichž srdcovém "zájmovém území" by se přece měly Křtiny nalézat, ne. Ani Farní úřad ve Křtinách se na tomto projektu nechtěl více podílet. Ani Česká speleologická společnost, v níž bych očekával spřízněnost duší, ne. Pár tisíc korun vydat na tento dobročinný projekt bylo problémem. Narážel jsem všude na překážky. Nepodpořil mne skoro nikdo. Též vydavatelství neměla zájem mou knihu vydat. Já jsem však nezatrpknul a dokončil jsem to, co jsem si s pomocí Boží předsevzal, přes nezájem velkých a mocných.číst víc...
27. února 2023
Stále přemýšlím zda mám pokračovat v bojovém umění aikido.
Ale když se na to podívám do hloubky MÁ TO SRDCE.

Fotky Kamila Pokorného, které zpropaguji ve svých Acta Speleohitorica.

Představuji nového svámího v Józe v denním životě.
Je to další Čech vysvěcený v Indii.

26. února 2023
Svámiji bude opět ve Střílkách.
Hari OM,
s velkou radostí vás zveme na víkendový seminář pod vedením Višvaguru Mahámandalešvara Paramhans Šrí Svámího Mahéšvaránandy od 10. do 12. března 2023 do Maháprabhudíp ášrámu ve Střílkách.
25. února 2023
Pověsti Ameriky - Ladislav Lahoda.

Mons. Jan Peňaz poslal obrázek tří poutnických cest ve Křtinách do Acta Speleohistorica.

Rozhodl jsem se část nákladu Acta Speleohistorica vydat pro fyzické osoby jen s lepenou vazbou.
Rozhodl jsem se, že s šitou pevnou knižní vazbou vytisknu cca 30 kusů publikace speciélně pro odborné instituce. Pro fyzické jednotlivce však vytisknu publikaci úsporným způsobem s lepenou vazbou paperback, samozřejmě však s barvotiskem uvnitř. Tímto způsobem se mi podaří ušetřit nedostatkové peníze a knize zvýšit náklad. Chci publikaci s lepenou vazbou vytisknout i pro knihkupectví Academia a pro obyvatele některých krasových obcí, hlavně Křtin a Habrůvky, které mají k chrámu nejblíž. Co vy na to říkáte? Dobrá myšlenka. Tímto způsobem se mi podaří vytisknout na jeden ráz až sto publikací. Moji sponzoři samozřejmě dostanou šitou pevnou vazbu, když si to zaplatili. Myslím, že vydávat šitou pevnou knižní vazbu pro všechny je zbytečné. Firma knihovnička.cz, která bude nejspíš tisknout má Acta Speleohistorica uvádí výslovně, že lepená vazba je velmi pevná. Nezbývá mi nic jiného, než jim důvěřovat. Vždyť i honosné Speleofórum je vydáváno jen s lepenou vazbou. Tak to musí opravdu asi stačit. Pokud vím, nikdo si dnes na vazbu Speleofóra nestěžuje. Šetřit tedy bez sponzorů musím. Nemám na výběr.
24. února 2023
Téměř definitivní verze sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Z mé strany je to všechno. Nyní jen čekám na slovo církevního historika Karla Kavičky. A též dobrozdání od Ladislava L. Lahody, významného speleologa na Americe v Českém krasu, který se též zajímal o tajemno Křtin. Též vložím pár řádků od Kamila Pokorného z Agarthy. Dnes jsem tedy byl na faře v Novém Veselí poblíž Žďáru nad Sázavou. Již jsem si na ty dlouhé cesty za panem farářem Peňazem zvykl. Už jsem za ním na počítač jel čtyřikrát. Ještě pojedu jednou. číst víc
23. února 2023
Zítra jedu znovu na faru v Novém Veselí za Mons. Janem Peňázem.
Budu Acta Speleohistorica aktualizovat na současný stav.
22. února 2023
Zdá se, že nám někdo zcizuje název časopisu...:(
Co na to Kelf? No já to přežiju, ale není to fér.

Soupis institucí na nichž bude zaarchivována Acta Speleohistorica o Křtinách.
Farní úřad Křtiny, Brněnské biskupství, Moravský zemský archiv, Moravská zemská knihovna, Národní knihovna Praha, Městská knihovna Blansko, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Státní oblastní archiv v Praze, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea, Katedra archeologie a muzeologie MU v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Správa CHKO Moravský kras, Školní lesní podnik Křtiny, Městský úřad Křtiny, Muzeum blanenska, Česká speleologická společnost v Praze, Obecní úřad Habrůvka, Ústav archeologické a památkové péče Brno, Památkový ústav Brno, Diecézní muzeum Brno, Archeologický ústav AVČR Praha, Archaia Brno a 20 základních organizací České speleologické společnosti působící v Moravském krasu.

Veronika ze sekretariátu Česke speleologické společnosti v Praze rozeslala můj email členům ČSS s nabídkou na sponzorování Acta Speleohistorica. Už se ozval první zájemce, který přeposlal na mé konto 1000 Kč. Děkuji.
21. února 2023
Nemohu se dočkat až publikce o Křtinách bude vytištěna.
Nejraději bych hned teď jel za panem farářem Peňazem a dokončil sazbu knihy. Ale stanovil jsem redakční uzávěrku na 31. března a tak musím čekat. Psaní mne uspokojuje. Zatím to vypadá na 80 reprezentativních výtisků Acta Speleohistorica i s autorským podpisem pro instituce i jednotlivce.
20. února 2023
Ve svém hledání sponzorů jsem neúspěšný.
V dnešní době se všichni bojí o budoucnost. Firmy se třesou konkurence. A tak jen Kamil Pokorný, zakladatel Badatelské společnosti Agartha přispěl částkou 5000 Kč a Bob Klváň zakladatel Chajovny Brno přispěl částkou 1000 Kč. Ale i tyto poměrně malé platby jsou pro rozšíření Acta Speleohistorica o Křtinách velmi důležité. Rovněž vydavatelství se buďto vůbec neozvaly, nebo takové služby neposkytují či nemají zájem poskytnout. Budu tedy sám sobě generálním sponzorem jako správný nadšenec do tohoto dílá zainvestuji své vlastní peníze. Mě to za to stojí. Je to čin pro historii. Historici to jednoho dne ocení. Ještě mám naději u Městského úřadu Křtiny a firmy GeoSan.
18. února 2023
Rozdělovník Acta Speleohistorica o Křtinách.

Oznámení: vychází Acta Speleohistorica o historickém podzemí kostela ve Křtinách - napomozte vydání této publikace.
Vážení čtenáři,
nabízím vaší pozornosti nově vznikající speleologickou publikaci Acta Speleohistorica 9/2023: "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha." http://www.gyaneshwarpuri.cz/speleohistorica/acta_speleohistorica_krtiny.html Je mým záměrem rozšířit tuto publikaci mezi speleology a archeology. Tuto publikaci vydám samizdatem zdarma pro odborné zájemce, tedy pro základní organizace České speleologické společnosti působící v Moravském krasu a archeologické ústavy ČR a ostatním knihovnám a archivům. Není však v mých možnostech zaslat Acta Speleohistorica zdarma všem. Proto pokud máte zájem si pro sebe zarezervovat např. ze sběratelských důvodů tuto poměrně unikátní a záslužnou publikaci, na níž pracuji již několik let, využijte této příležitosti. Nábízím Vám abyste toto dílo sponzorovali dobrovolným příspěvkem na můj účet 2702352173/2010 u Fio banky http://www.gyaneshwarpuri.cz/bankovni_ucet.html (stačí 1 000 Kč na režijní náklady spojené s vytištěním, balné a poštovné s malou rezervou). Na můj email swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz http://www.gyaneshwarpuri.cz/email.html ať zájemci o publikaci nezapomenou nahlásit své jméno a poštovní adresu. Je mým zájmem vyhovět všem, pokud to bude v mých reálných možnostech. Dále nabízím firmám umístění do svých "Acta" sponzorského inzerátu za těchto podmínek: http://www.gyaneshwarpuri.cz/speleohistorica/acta_speleohistorica_krtiny_podminky_inzerce.html Případným sponzorům vyslovím v knize osobní poděkování. Napomožte prosím rozšíření této publikace. Vychází celá v barvotisku, na křídovém papíře cca 140 stran textu a příloh s pevnou prošívanou knižní vazbou, tedy v reprezentativním provedení, jak si už důležitost objevů ve Křtinách zaslouží. Děkuji Vám za sponzoring. Pozor: publikace vychází tiskem již v dubnu 2023, redakční uzávěrka je 31. března! Proto si pospěště. Ozvěte se.

V Lásce.
Marek Gyaneshwarpuri, poustevník
Moravský kras
Marek Šenkyřík, speleolog ze Křtin
Foto: autor publikace v roce 1991.


17. února 2023
Slevňuji poplatek za reklamu v Acta Speleohistorica o Křtinách.
A4 - 40 000 Kč 26 400 Kč
A5 - 25 000 Kč 16 500 Kč
A6 - 15 000 Kč 10 000 Kč.

Tak se hlaste!

16. února 2023
Co nového na Děravce?
Děravka - Svámijiho lípa.

Na našem kříži pod Habrůveckou plošinou přibyl památníček Arnoštu Hlouškovi a obrázek sv. Františka z Assisi.
Kříž s památníčkem Arnoštu Hlouškovi a sv. Františkovi z Assisi.

Bob Klváň, majitel Chajovny přispěl na Acta Speleohistorica o Křtinách.
A chce si z toho udělat zvyk a příspívat pravidelně...
Bob Klváň, Chajovna.

15. února 2023
Česká speleologická společnost se na mé publikaci o Křtinách podílet nebude.
Jak mi sdělil její předseda Jan Lenárt.

14. února 2023
Kamil Pokorný přichystal reklamu do Acta Speleohistorica.

Kamil Pokorný napsal svůj text do záložky.
Asi by to nikoho nenapadlo, ale ke Křtinám a chrámu mám také osobní vztah, pro jedinečné energie Santiniho chrámu. Proto vzdávám veliké díky autorovi publikace, s jakou pečlivostí rozsáhlé téma dokázal zpracovat, a hlavně se vícekrát podílet na klíčových objevech a dokumentaci podzemí ve Křtinách. Badatel Marek poodhalil veliký kus zdejšího tajemství a touto publikací zůstane zachováno v archivech, ale i v myslích široké veřejnosti.
S úctou, speleolog a senzibil Kamil Pokorný, člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha

Možná Acta Speleohistorica o Křtinách nevydám s pevnou knižní vazbou, ale s prošívanou běžnou vazbou podobnou sborníku Speleofórum.
Za tímto účelem jsem oslovil redakci speleo.cz, aby mi poradili tiskárnu v níž tisknou sborník Speleofórum v té nejvyšší možné kvalitě. Ze všech oslovených vydavatelství se mi zatím ozvala jen Academia s tím, že vydávají práce jen členům akademie věd. Škoda, je to renomované vydavatelství jaké by si Acta Speleohistorica jistě zasloužila.

Epilog Acta Speleohistorica o Křtinách.
A tak je to správné. Pan děkan Prnka to ve stáří pochopil, a proto měl blízko k Františkovi z Assisi, mému horskému souputníkovi. Pochopil, že Cesta za Bohem je cesta za radostí. Neboť podstata lidské duše je ve Světle jógy blaženost. Vzdejte se proto všeho utrpení. Můj Mistr Paramhans svámí Mahéšvaránanda řekl o Ježíši, že netrpěl. Kdo může, ať tato slova Osvícené duše pochopí. Kéž jsou tato slova inspirací pro všechny, kdo se vydávají na duchovní Cestu, nejen nejen nás jogínů, ale i křesťanů. Do své ochranné náruče nechť Vás příjme Panna Maria Sedmiradostná. Pokud trpíte, potom něco děláte špatně, zní jiný výrok mého velkého Mistra. Utrpení je totiž jen jedna etapa na duchovní Cestě, kdy jsme ještě byli připoutáni.číst víc...
13. února 2023
Svou studii jsem nabídl vydavatelství.
Myslím, že tak se publikace dočká největšího rozšíření, než kdybych ji vydával skromně jako pouhý samizdat. Úroveň této práce si vydavatelství jistě zaslouží. Kontaktoval jsem vydavatelství: Knihovnička.cz, Kartuziánské, Karmelitánské, Mladá fronta a Academia. Tak snad se mi někdo ozve a dílo pod svou perutí vydá.
11. února 2023
Oslovil jsem několik vydavatelství.
Nabídl jsem jim vydání své studie. Myslím, že publikovat přes vydavatelství je nejschůdnější cesta jak dodržovat právní stav.

Prof. Josef Unger.

Mons. Jan Peňáz na nových HermitPhoto.
Mons. Jan Peňáz.

Filozofie vzniku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Rozhodl jsem se, že raději publikaci vydám v menším nákladu, ale kvalitně, tedy s barvotiskem i uvnitř. Zatím mám peníze na cca 80 výtisků v barvě a s pevnou prošívanou knižní vazbou. Jak věřím, Věčný Duch nějaké peníze pošle.
10. února 2023
Památníček Arnoštu Hlouškovi je možné připevnit na kříž pod Habrůveckou plošinou.


Definitivně poslední verze Acta Speleohistorica o Křtinách! Chybí už jen dodat inzeráty sponzorů!
Dnes jsem byl opět v Novém Veselí u faráře Mons. Jana Peňáza, který mi umožňuje pracovat na svém počítači na publikaci. Ta je k dnešnímu dni hotová. Vím jen o jednom malém překlepu, který odstraním až budu vkládat inzeráty sponzorů. Doufám, že nějací budou. Jsem totiž odhodlán knihu vydat celou v barvotisku. Dnes jsem si vytiskl černobílý předtisk a není to úplně ono. Barva je barva. Proto nábízím všem sponzoring. Zde je reklamní leták ve formátu pdf: /speleohistorica/2023/inzerce_a_sponzoring.pdf Zaslal jsem email s nabídkou na sponzoring formou vložené reklamy: Zdenku Motyčkovi, Pavlu Kalandovi, Marku Audymu, Kamilu Pokornému a Bobovi Klváňovi. Od Slabocha ze ZO 6-05 jsem si vyžádal email na Zdenka Farlíka, kterého hodlám s nabídkou rovněž oslovit.


9. února 2023
Předmluva k Acta Speleohistorica o Křtinách od prof. Josefa Ungera.

8. února 2023
Předmluva k Acta Speleohistorica o Křtinách od Mons. Jana Peňáza.

7. února 2023
POMALOVANÉ LEBKY :: MYSTERY FILM - Arnošt Vašíček.

Křtinská kostnice se záhadnými lebkami - LovecPokladu.cz

Malý doplněk do Acta Speleohistorica.
"Panně Marii dáváme celou řadu titulů. Některé jsou velmi rozšířené - Panna Maria Sedmibolestná, Růžencová, Pomocnice a další. Jiné jsou méně známé. Mezi ně patří i titul: Panna Maria Sedmiradostná...
P. Tomáš Prnka

Panna Maria Medžugorská.

Dnešní moudrost.
"Konej vše ve jménu Boha a nech, ať se On postará o plody tvých činů."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

"Vnímejte, že nejste na této cestě sami - vede a doprovází vás Bůh."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

"Když ticho zničí Já, zrodí se láska. Probuzený, osvícený člověk se sám cítí jako jiný, zároveň však neoddělený od ostatních lidí ani od zbytku stvoření. Protože je jen jeden tanečník a veškeré stvoření je pouze jeden tanec. Chápe všechny jako své "tělo", své Já. A tak miluje všechny lidi, když miluje sebe sama. Nevrhá se hned do služby. Ví, že kdokoliv, kdo se snaží posloužit, se vystavuje nebezpečí. "Charitativní" nutně neznamená duchovní. "Charitativní" lidé se cítí vinni, jsou to dobrodinci z donucení, co se pletou do života ostatních. Je bohužel možné, že rozdáš své statky chudým na obživu a sám sebe vydáš k upálení, ale lásku mít nebudeš. Největší službu světu prokážeš, když zmizí tvé Já. Pak se proměníš v Božího prostředníka. Tehdy tvá služba bude spontánní, ale pouze v případě, že tě k tomu Bůh přivede. Může se stát, že po tobě bude chtít, abys zpíval písně nebo odešel do pouště. Celý svět bude bohatší o tvé písně nebo o tvé mlčení, místo abys jej poškozoval svou služnou."
Carlos G. Vallés SJ
Anthony de Mello prorok pro naši dobu

Nezměrná je Láska Boha
kdo Boha pochopí?

"Láska, radost, pokoj... (Gal. 5,22)
6. února 2023
Čajování s Pavlem Chaloupským.
Ing. Pavel Chaloupský.

5. února 2023
Acta Speleohistorica o Křtinách finišuje.
Prof. Josef Unger mne upozornil na ještě nějaké drobné formality jako např. tečky u popisků u fotek. Jinak je vše dokončeno. Proto se chystám na třetí návštěvu fary v Novém Veseslí abych definitivně opravil sazbu své práce. K tomu dojde asi opět v pátek. Musí do té doby dodat své slovo k publikaci prof. Unger a Mons. Peňáz. Vítězství je tedy blízko. Už brzy zajdu za sponzory a nabídnu jim umístění inzerátů. Pak zajdu do tiskárny. Byl bych spokojený, kdybych měl dostatek finančních prostředků na celobarevný tisk i vnitřku publikace. Toto dílo zde po nás, kteří se na něm podílíme, zůstane. Proto mi záleží na co nejlepší grafické úrovni. Připomínám, že to bude mít tvrdou kartonovou vazbu. Nebude to lepená vazby, ale dražší prošívaná, aby v archivech přečkala věky. Lepené vazbě pro tento účel nevěřím. Tisk bude na křídovém papíře - to je již samozřejmé. Zatím jen zvažuji možnost vydat to celobarevně, jak si to velikost objevů zasluhuje. Nebo jen skromně černobíle s alespoň několika barevnými listy. Co Vy na to? Nechcete patřit mezi sponzory? Pak by ten barvotisk byl bez větších problémů. Nechávám to na Bohu. Jemu jsem odevzdal celé toto dílo. Věřím, že On mi pošle potřebné finanční prostředky. Něco zaplatím sám za sebe. Mám na to vyčleněno něco přes 30 000 Kč! Tak je do tohoto díla proinvestuji. Moc se těším až to výjde tiskem. Neboť co není vytištěné, to v podstatě neexistuje. Prolistujte si zde zveřejněnou sazbu publikace, která je verzí ze 3.2.2023. Třeba Vás napadne na toto dílo něčím přispět. Můžete se tak stát součástí historie. V publikaci vyslovuji každému své poděkování. Přijímám tedy peníze formou daru na svůj účet. Přepošlete tyto informace svým přátelům, zájemcům o Moravský kras a historické podzemí. Děkuji. Tato nabídka se nebude opakovat.

Dokumentace k publikaci o Křtinách.

4. února 2023
Mons. Jan Peňáz na nových HermitPhoto.
Mons. Jan Peňáz.

Dokončena Acta Speleohistorica o Křtinách.
Včera jsem v Novém Veselí dokončil publikaci Acta Speleohistorica o Křtinách. Nyní napíší ještě své slovo prof. Josef Unger a Mons. Jan Peňáz a publikace může jít do tisku!.

2. února 2023
Dnešní moudrost.
Rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Nechceme-li se prohřešit proti... principu ahimsy, měli bychom si vzít k srdci slova Maháprabhudžího: "Slova by měla z tvých úst padat jako květy."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Odevzdejte s čistou oddaností vše co činíte Božskému Já. Bůh chrání každého, kdo se mu odevzdal.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Džňána jogín hledá neměnný, věčný, nejvyšší princip - Boha.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Naše současná situace je důsledkem našich skutků z minulosti. A současnými činy si určujeme svou budoucnost. Až to jednou pochopíme, nebudeme už nikoho druhého vinit z toho, co se nám děje, ale vezmeme zodpovědnost do svých rukou.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Pochopení, odpuštění, dávání a pomoc nás osvobozuje z koloběhu karem.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Bhakta přijímá vše, co ho potká, jako Boží dar.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Dokončuji publikaci Acta Speleohistorica o Křtinách dle pokynů Prof. Josefa Ungera.
Zítra v pátek pojedu znovu do Nového Veselí za farářem Mons. Janem Peňázem, který mi umožní na farním počítači dokončit sazbu této publikace. Děkuji mu a těším se na finální stav této práce. Pak vložím úvodní slovo od Mons. Peňaza a Prof. Ungera a obejdu sponzory a můžeme tisknout. K tomu dojde v dubnu. Ave Maria Gratia plena.

31. ledna 2023
Publikaci o podzemí ve Křtinách si zatím nestahujte. Je to jen pracovní verze...
Prof. PhDr. Josef Unger právě provádí její hloubkovou formální úpravu, tak aby vyhovovala standartu diplomových prací. Přitom později sepíše ke knize své úvodní slovo z pozice erudovaného archeologa. Tím celou studii odborně zaštítí. Děkuji mu. Své úvodní slovo též píše bývalý farář ve Křtinách, který mne podporoval ve speleologickém průzkumu, Mons. Jan Peňáz.

Číst Bibli.
Dnes jsem měl ve snu, abych si znovu zakoupil Bibli a učinil hloubkovou revizi učení galilejského Mistra Ježíše Krista.

Krom toho jsem našel jeden krásný biblický verš z knihy Sirachovec, který použiju na úvodní stránce své publikace o Křtinách.

"Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei."

"Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje."

Vivéka - jemné rozlišování.
Vivéka je z minulých životů.
Je to nezasloužené dobro Boha.
Milost Maháprabhudžího.
Vivéka nás vede a chrání.
Vivéka je náš skrytý guru,
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda.
Jeho Milost a moudrost je nezměrná.
Zřím to zcela jasně ve své samotě před oltářem.
Každého To vede po jeho individuální Cestě
v každém okamžiku života
v souladu s dispozicemi v minulém životě.
Proto se různíme svým přístupem
k duchovní Cestě.
Já jsem například chtěl rozjímat.
Lesním poustevníkem být.
Tak se mi to celé odkrylo před vnitřním zrakem.
Musím však ještě mnoho let sedět
v horách na útesu.

30. ledna 2023
Na facebooku jsem dostal tyto pěkné obrázky.
Ježíš Kristus - portét.Ježíš Kristus - na poli.Archanděl Michael.

29. ledna 2023
Mons. Jan Peňáz na faře Nové Veselí.
Mons. Jan Peňáz.

Připomínám, že je možné sponzorovat Acta Speleohistorica o křtinském kostele.

Mystika Gyaneshwarpuri a vnitřní moudrost.
Když nemohu pozitivně odpovědět, tak raději zůstanu mlčenlivý. To znamená, že omezím komunikaci na facebooku na nezbytné minimum. Můžete však dál psát své příspěvky. Se zájmem si je přečtu. Na tuto myšlenku mne přivedl jeden Svámijiho žák, který mi poradil abych nereagoval a neodpovídal na rozezlené komentáře, neboť ve společnosti je mnoho špatných, zlých či přímo démonských sil. A všichni ti dobří rádoby pozitivní lidé si toho vůbec nejsou vědomi. Chráním tak sebe i svého Mistra. Mám raději psát knihu. Budu se touto dobrou radou, která přišla v pravé chvíli, muset řídit. Asi jsem byl v některém minulem životě písařem, a proto jako Paul Brunton budu psát. K osamělému srdci promlouvá Bůh. Bůh proroků promlouvá v samotě. Boží Láska na sebe bere mnoho neobvyklých podob. Všechno je to však Boží Láska. Konečně jsem se probudil ze sna duality.
28. ledna 2023
Acta Speleohistorica o Křtinách je na světě!
Zatím jenom v souboru pdf. Do tisku by mohla jít příští měsíc. Uvidíme. U pana faráře Jana Peňaza jsem se v Novém Veseli měl dobře. Měl na faře právě ubytované dva bezdomovce. Práce na publikaci trvaly celý den až do jedné hodiny do rána. Druhý den jsem ještě udělal na publikaci závěrečné korekce. Co říkáte na mé dílo?
Publikace zde v souboru pdf.
Marek Poustevník - Šenkyřík: Habrůvecká plošina - úvodní studie o neznámém speleologickém problému střední části Moravského krasu.
STÁHNOUT.

26. ledna 2023
Zítra brzy ráno jedu do Nového Veselí na Vysočině dodělat sazbu publikace Acta Speleohistorica o Křtinách.
Budu hostem tamního kněze Mons. Jana Peňaza, který mi poskytne svůj vlastní počítač. Hari Óm.

25. ledna 2023
Pražské Jezulátko pro Babiše, který se přiznal z víry v Boha na rozdíl od jeho soupeře.
No prosím, nejsem politikem a nezajímám se o politiku - můžu se mýlit. I když má vivéka (jemné rozlišování) říká něco jiné.
Pražské Jezulátko

V opakovaném snu jsem se stal členem jedné nejmenované speleologické skupiny a započal s výzkumem :).
No asi k tomu nedojde, i když některé sny se plní...

RNDr. Allan Dudinský: jogín, Levoča, Slovensko, žáky Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Lenka Šturmová - Vidya: jogínka, učitelka meditace, žákyně Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Ing. Pavel Hlavoň - Hari Dass: mistr kung-fu a taiči. Jogín, žák Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Zjevuji se ve snech.
"Dnes jsem tě viděla v poustevnickém ve snu. Seděl jsi na stromě a hrál na píšťalku." (Inna Mateiciucová)
Zajímalo by mne jestli se zjevuji ve snu taky svým odpůrcům. Bůh na sebe bere někdy mou podobu. Jako nástroj Boha se domáhám práva tím, že úzkostlivě lpím na Pravdě.

Dnešní moudrost.
Jako první krok k tomu abych žil plně v přítomnosti,
si dělám výčet lidí, proti kterým něco mám.
Každému z nich nabídnu amnestii,
zprostím je viny
a nechávám je jít.

Anthony de Mello
K pramenům

Je těžké zprostit viny člověka,
jehož provinění podle mého názoru je, že je prostě zlý.
Ve skutečnosti mi jeho provinění přineslo dobro.
On se stal nástrojem Boha, aby mi přinesl milost.

Anthony de Mello
K pramenům

Představuji si, že vstupuji do hluboké, temné jeskyně,
kde jsem naprosto sám.
Sedím sám v rohu a přemýšlím o životě.

Anthony de Mello
K pramenům

Speleologie jako meditace?
Speleologie je "jako meditace",
když s kopáčkem pronikáš zasedimentovanými chodbami.
Ale není to meditace.

Chci józe věnovat
stále víc a víc času.

24. ledna 2023
Mezi mé pohádkové bytosti doplněn svatý František z Pauly.
František z Pauly
František z Pauly

Miloš Muzikář, horlivý katolík, terciář řádu sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna.

Dnes jsem ještě pracoval na Acta Speleohistorica o Křtinách.
Jsou to definitivně poslední práce před pořízení sazby publikace k čemuž dojde tento pátek u pana faráře Mons. Jana Peňáza v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou.:)
23. ledna 2023
Zázraky Sai Baby.
Co říkáte na zázračnou materializaci Sai Baby? Co na to říkají ateisté?

Sai Baba

Moji rodiče 1985.
Anna Šenkyříková a Milan Šenkyřík, mí rodiče 1985
Rodiče v roce 1985. Celý život spolu bojovali, ale měli se rádi. Tím mi ukázali cestu, kterou nechci jít.

Má maturitní fotka z roku 1986.
Marek Šenkyřík - maturita
Maturitní foto z roku 1986. Maturoval jsem na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. Byl jsem podprůměrný student, ale nějak jsem to prošel. Škola mne nezajímala.

Dnešní moudrost.
"Tak vy jste se báli o život! To nemáte moc silnou víru v gurudéva! Copak nevíte, že pod mou ochranou se vám nemůže nic stát?"
Ano, lidé si často neuvědomují, že jejich život je na niti, kterou má v rukách gurudév, ztělesnění Boží Vůle a Boží Energie. Skrze něho přichází záchrana před každým nebezpečím.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Mé spojenectví s římskokatolickým farářem Mons. Janem Peňázem. Chlubím se Láskou tohoto starého kněze.
S panem farářem Janem Peňázem mne pojí dlouholeté duchovní přátelství již z doby kdy byl knězem ve Křtinách a já speleologem zajímajícím se s jeho souhlasem o křtinský chrám, tedy od roku 2008. Dodnes jsme v pravidelném kontaktu. Přeposíláme si na vědomí své články s duchovní tématikou. Pan farář, zda se, mi vůbec nevyčítá že jsem se nakonec nestal křesťanem, ale hinduistickým jogínem. Nevyčítá mi ani některé mé diskutabilní kroky v mém bývalém životě ačkoli o všem je dobře seznámený. Je to prostě zkušený kněz. Domnívám se, že vidí dál, až do jednoty za vším dualismem. Vždy je mi ochoten vyhovět. Pán Bůh žehnej pane faráři za všechno dobré. Velmi si tohoto spojenectví vážím.číst víc...

Omluva všem.
Včera večer jsem měl výčitky svědomí, že jsem se Svámijim ve Střílkách nezůstal až do nedělního večera. Nevěděl jsem, že se tak dlouho zdrží. Spěchal jsem domů, za maminkou, vím, že je to připoutanost k osobě a místům, neboť jako svámí je mým domovem Vesmír. Tak snad mi to Bůh promine. Pak jsem si začal opakovat svoji mantru a všechno to vnitřní obvinění se rozplynulo. Požehnaní Ti, kteří se Svámijim vydrželi. Na vídeu z nedělního satsangu jsem viděl Svámí Umapuri, Svámí Jayadevi Mata, Svámi Párvati, Svámího Gadžánanda a Bhaktigyanananda. Všichni ti, kteří vydrželi jsou požehnaní. Takže se všem omlouvám. Jsem Svámijiho oddaný žák. Ale trochu jsem se styděl. Poznal jsem svoji chybu. Pán Bůh žehnej. Přimělo mne to zamyslet se. Usmívám se. Na závěr této meditace jsem našel štěstí.
22. ledna 2023
V pátek jedu do Nového Veselí za Mons. Janem Peňázem.
Budu na jeho počítači dělat sazbu na svou publikaci Acta Speleohistorica o podzemí ve Křtinách. Takže již brzy bude zde na webu vystavena pdf verze této odborné práce.

Svámiji v přímém přenosu.

Jedna stará písnička Honzy Nedvěda o tom, že toulání je názor a přesvědčení z lásky a trochu z nelásky co život trpce dal...
A odpověď na stezky na otázky a na mládí a na kdejakej žal

Tak máme za sebou víkend s Višvagurudžim ve Střílkách.
Bylo to krásné setkání s Mistrem. Tentokrát jsem nefotografoval. Už se těším na letní semináře.

20. ledna 2023
Ochrana před Satanem.
Mnoho zbožných křesťanů jde cestou kříže, a proto má se Satanem osobní zkušenost. Dnes ve snu se na mne obrátila o pomoc Satanem zkoušená duše. Tak ve spánku vznikla myšlenka napsat tento článek. Především chci říct, že vše je Bůh a Satan v podstatě neexistuje. Je to snaha o vysvětlení zla ve světě. Rovněž žádná černá magie v podstatě neexistuje a je neúčinná. Nemusíte se jí bát. Je to s podivem kolik křesťanů udržuje Satan i v dnešní době ve strachu. Zde se mnou křesťanští teologové a biblisté zajisté nebudou se mnou souhlasit, vždyť podle Bible Satan je padlý anděl, který způsobuje zkázu duší ve světě. Ale mi, neduální jogíni se na tuto věc díváme jinak. Nezahráváme si však se Satanem, který má i v České republice své černě oděné stoupence. Jak tedy postupovat, pokud na sobě pozorujete některé typické projevy Zlého:

- ztráta, či odsávání energie (vampirismus)
- uhranutí, magický útok
- pronásledování zlými duchy
- atd.číst víc...

19. ledna 2023
Už se těším na setkání s Bohem.
Višvaguru mahámandalešvar paramhans svámí Mahéšvaránanda zavítá do Střílek tento víkend 20.-22.1.2023. Celé je to mystické. Kdo to však chápe? Kdo však rozumí? To Vesmírná Láska nás přišla zase jednou navštívit. Je to naše dobrá karma, která Mistra přivádí. Je to Milost z tisíců životů. Celý se odevzdávám milostiplný Maháprabhudži. Kdo nás zachrání z moci máje - světské iluze? A proto meditujte a rozjímejte přátelé. Vše se v dobré obrátí, máme-li Mistrovu Milost (guru - krpá). Tedy my všichni máme naději, milovaní. My všichni, žáci svámího Mahéšvaránandy. Jeho jsem oddaný bhakta. Milovaný svámí. Velký závazek. Ánanda.

Dnešní moudrost.
Vše stojí na víře
ve slova světců.
Bože, jak ubozí jsou ti,
kdo slovům světců nedůvěřují a nevěří.
Všechno co mám
mám v harmonii
díky světcům.
Slova světců nás vedou
po této nepochopitelné Cestě.
Jsou nám příkladem a vzorem.

"Komu patříš? Komu patří svět? Komu patří vesmír?"
"Všechno patří tobě, Bože." řekl jsem. "Tak vidíš,", řekl Maháprabhudži. "Jestliže všechno patří Bohu, Bůh se o tebe postará. Je s tebou, ať jsi kdekoli. Ať jsi v horách, ať jsi v džungli, ať jsi na poušti, ať jsi ve městě, ať jsi v téhle zemi nebo v cizině, všude jsi pod boží ochranou. Mé požehnání tě bude provázet po celý život..."
Nic zlého se ti nemůže stát, věříš-li v hloubi duše Bohu.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

18. ledna 2023
Dnešní moudrost.
Nepřišel jsem změnit svět, ale sebe. Hle, svět je změněný.

Moudrý člověk vidí všude jen Vesmírnou Lásku, Vesmírnou Symfonii.

V Tichu, v tomhle Tichu které je za všemi myšlenkami, ke mně promlouvá Bůh. V tomhle Tichu přebývá Bůh, pramen vší Božské inspirace, intuice a moudrosti.

"Kdo hledá Pravdu,
upevní svou oddanost věčnému Duchu
když se uchýlí do samoty...

Bhagavadgíta VII,10

Stále mne To vede
ani nevím jak.
Celý život jsem v Boží péči,
že jsem se stal mnichem
není vůbec náhodné.

Mystik roste v samotě.
Všechno co v hloubi své duše vím
jsem se naučil v osamění.
Samota utváří zřece.
Pokud trpíte je čas možná se vydat do hor, vyhledat jeskyni.
Nebojte se.
Bůh, Vyšší Síla, vás vede.
Nemůžete zabloudit.
Musíte být však fyzicky zdatní a zdraví.
Odpoutejte se.
Tak jsem to dělal já.
Ale to nikoho nenapadne,
jenom duchovního člověka,
který má své zdravé kořeny v přírodě.
Usedněte a opakujte si mantru.
Buďte v Tichu.
Samota otřese iluzí, že ty a já jsme odděleni.
Osamělý poustevník není ve skutečnosti nikdy sám,
Proniká do všech bytostí a stává se vším.

17. ledna 2023
Honza Nedvěd se vratil k hraní na veřejnosti. Jeho bratr František již zemřel.

Dnešní moudrost.
Člověk zlý nemá vědět, že i on je Milován.
16. ledna 2023
Jan Hlaváček, jogín, představený šrí Dévpurídžího ášramu ve Žďárci u Skutče.

Pavel Kala, mystik, jogín, duchovní učitel, mistr kung-fu.

O tom, jak se Bůh může projevit v druhém člověku. Legendární kapucínský mnich bratr Anděl "Ovečka Boží".
Je to již hodně dávno, mohlo mi být tak 15 až 18 let, bylo to tedy někdy v letech 1983 - 1986. Tehdy u kapucínského kláštera v Brně stával mnich v kapucínské kutně, který okolo jdoucím lidem říkal: "Ovečko Boží, usměj se, úsměv!" Proto se na něj vžilo jméno "Ovečka Boží." Nevím jak se doopravdy jmenoval. V tomto mnichovi jsem poprvé ve svém životě uviděl Boha v lidské podobě. Tento mnich byl poustevník. Žil například na Hradisku svatého Klimenta. Tento mnich mi něčím šel příkladem. Při pohledu na něj se v mém srdci ozvalo tajemné Boží volání. Podvědomě mne tento mnich inspiroval svým pojetím anprosté svobody. Zatoužil jsem jako on následovat Krista. Poznal jsem, že všechno co máme činit pro tento svět, je být sám sebou a jít svou Cestou za Bohem. číst víc...

Dnešní moudrost.
"Soustřeďte se na svůj vnitřní prostor (čidakáša). Je to prostor, který před sebou vidíte, když zavřete oči - prostor vašeho vnitřního vědomí."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

V duchu opakujte: "Má duše je součástí všech živých bytostí. Všechny živé bytosti jsou součástí mé duše. Přeji lásku a odpuštění všem bytostem."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

15. ledna 2023
Tak jsme byli navštívit Svámijiho.
Setkali jsme se ve Vídni s mnoha našimi přáteli. Svámi Uma Puri se hned zajímala o můj zázračný prsten
14. ledna 2023
Chvalozpěv stvoření.
sv. František z Assisi.
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příijemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších
. Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.číst víc...
František z Assisi

Dnešní moudrost.
Gurudév zbožná přání bhaktů plní.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Napříště se nezdráhej plnit pokyny mahátmů a dostane se ti nebývalých darů.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Jen ti, co tiše, pokorně bez ustání za Ním jdou, jej s gurudévovým požehnáním naleznou."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Milujte sádhanu celým srdcem a nedovolte aby láska odešla.
Paramhans svámí Mahéšvarananda

Pokud chcete realizovat Boha, je jen jediná cesta a tou je sádhana (praxe duchovních cvičení).
Paramhans svámí Mahéšvarananda

Zvyšujte svou sádhanu.
Paramhans svámí Mahéšvarananda

13. ledna 2023
Mám odjet do Indie nebo zůstat v Moravském krasu?
Na facebooku se strhla diskuze, že bych měl jet do Jadanu (ášram v Indii) a žít v blízkosti Mistra. Já si to však nemyslím a úmyslně prosazuji svoji vizi poměrně nezávislého života poustevníka v Moravském krasu. Prostě tak to cítím v Srdci a tato Cesta má mé srdce. V blízkosti Boha jsem všude tam kde na něj myslím. Tiché a klidné místo pomůže k soustředění na Božský princip lépe než přelidněný klášter. I když si velmi vážím všech karmajóginů a bhaktijogínů, kteří pomáhají Svámijimu budovat kolosální Om ášram, já zůstávám v povzdálí zde v České republice. Myslím, že to má svůj hluboký význam, mimo jiné proto že mám Mistrem určenu starost o svoji maminku. Nemohu tedy nikam vycestovat. A tak to chci v souladu s Boží vůlí naplňovat. Hari Óm tat sat. "Lepší je vlastní, byť nedokonalá stezka, než sebedokonalejší stezka druhého. Neboť cesta druhého není tvoje cesta." Bhagavadgíta (III,35) číst víc...

"Slova světce se plní."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Zítra s Vidyou jedu do Vídně na satsang pozdravit Svámijiho. Předtím si zajdu meditovat do jedné pěkné jeskyňky v Moravském krasu.

Dnešní moudrost.
"Kdo učiní druhého šťastným, bude šťasten. Kdo druhého poškodí, utrpí sto násobnou škodu."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Maháprabhudží mu nic nevyčítal, jenom se na něj podíval pohledem plným soucitu. Pod tímto pohledem zaplavovala lidi lítost nad jejich špatnými činy, ale zárověň se v nich probouzela síla v čistému životu."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

12. ledna 2023
Pár výroků o meditaci.

Dnes mi přišel můj mystický prsten.
Mystický prsten.

Lao-c: Tao te ťing.

Aktualizována stránka o brahmačáriji - celibátu.

Aktualizoval jsem stránku o mé sannjás díkše.

Procházka ke Ganze.
Jednou přišel k paramhansovi Rámakrišnovi žák. "Mistře, denně věnuji józe čtyří hodiny, dělám cvičení, medituji, postím se. Dělám všechno, co je třeba a přesto nejsem schopem spatřit Boha. Dělám všechno, abych ho uviděl, nic jiného si nepřeji a přece se mi to nedaří. Poraď mi jak dál." Rámakrišna řekl, že mu odpoví později a vydali se na procházku je Ganze. Vstoupili do vody a Mistr požádal žáka, aby se celý ponořil. Když byl pod vodou, přidržel mu hlavu pod hladinou. Žák bojoval ze všech sil, aby se dostal nad vodu, ale marně, nešlo to, Ramakrišna ho držel velice pevně. nakonec ho v poslední chvíli výtáhl a žák se hněval. "Co to se mnou provádíš? chceš mě snad utopit?" "Nikoliv, chtěl jsem ti odpovědět na tvou otázku. Pověz mi, na co jsi myslel, když jsi byl pod vodu a nemohl ses nadechnout? Na svou ženu a děti, na majetek, na své postavení, na jídlo, na pití?" "Nemyslel jsem na nic, jen na jedno jediné. Soustředil jsem všechnu sílu na to, jak se dostat nad hladinu." "A dostal ses ven." "Ano." "No tak vidíš. Až když se dokážeš takto silně soustředit na Boha - ale jen takto, že opravdu všechno ostatní půjde stranou - pak ho určitě najdeš."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Božské zrcadlo

11. ledna 2023
Vytiskl jsem a zalaminoval památníček Arnoštu Hlouškovi na kříž pod Habrůveckou plošinou.
Nyní je památníček na zarámování, což bude trvat 14 dnů. Hned potom ho s Láskou a radostí připevním na náš kříž.
Arnošt Hloušek - památníček na kříž pod Habrůveckou plošinou.

Projekt roku 2026 u Závrtu u Habrůveckých smrků.
Připravuji se na 10. výročí smrti otce habrůvecké speleologie Arnošta Hlouška u Habrůveckých smrků. Při té příležitosti vysázím u Závrtu u Habrůveckých smrků skupinu památných smrků a jednu lípu. Nechám vyrobit Arnoštovi dřevěné klekátko pro modlitbu. A zbuduji Arnoštovi kamenný památníček s nápisem:

ARNOŠT
HLOUŠEK
(1929-2016)
OTEC
HABRŮVECKÉ
SPELEOLOGIE.
Věnoval
Gyaneshwarpuri
poustevník
z Děravky.

Plánuji ještě jeden památníček s nápisem:

ZÁVRT
U HABRŮVECKÝCH
SMRKŮ.
MILAREPOVA
PROPAST.
(2005-2007).
ARNOŠT
HLOUŠEK,
MAREK P.
ŠENKYŘÍK.

Závrt u Habrůveckých smrků prostě zvelebím k poctě jména Arnošta Hlouška, s nímž jsme v letech 2005 - 2007 průzkum závrtu s Láskou prováděli, navzdory všem negativním kritikům, co jich tehdy bylo. Dostali jsme se -12 m pod terén. Co bych neudělal pro Arnoštka? Už se na to Boží dílo těším. Má jóga. V Lásce Poustevník.

Dnešní moudrost.
"Napájen opojným jménem satgurua,
o nic se nestarám, protože všechno mám."

Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Svámí Díp říká: satguru je avadhút avalijá, nejúdatnější ze všech hrdinů.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Maháprabhudži zřidkakdy opouštěl ášram. Říkával: "Studna nechodí za žíznícími a žíznicí chodí za studnou."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Ten Poklad je uvnitř nás.
"Jenom ten, kdo má ochotu pochopit lidské poslání, si zaslouží, aby byl zván člověkem. Ostatní se považují za lidi neprávem. V čem se liší od zvířat, dovedou-li pouze jíst, pít a plodit potomstvo? Člověk byl obdarován nedocenitelným darem: schopností poznání. Je s to poznat Vesmírný Princip. Je s to si uvědomit Boha, který dlí ve všech srdcích. Pokud není ochoten se za poznáním vydat, nevysvobodí se z klece znovuzrození a znovuumírání. Gurubhakti rozdmýchává jiskérku Boha ve tvém srdci. Kéž v každém srdci procitne boží Láska, neboť není srdce, v němž by nedřímala její jiskérka... Zbytečné je nořit se pro poznání do studia véd a upanišád. Pokud se člověk neponoří sám do sebe, poznání nezíská. Nevzdaluj ani na okamžik mysl od Boha, rozjímej o něm, cvič se v pokoře vůči němu. To Věčné a Neměnné je v tobě. Gurudév ti k němu ukazuje cestu. Ze vztahu mezi opravdovým átmadžňání - brahmadžňání gurudévem a bezvýhradně oddaným žákem se rodí zázrak poznání."
šrí Maháprabhudží
Mahaprabhuji
Maháprabhudží - Kristu podobný indický Avatár.

10. ledna 2023
"Celá védánta je obsažena ve dvou biblických prohlášeních: „Jsem, který Jsem“ a „Buď tich a věz, že Já jsem Bůh“."

9. ledna 2023
Z archivu: já s rodiči v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách v roce 1997.
Gyaneshwarpuri s rodiči ve Střílách.

Z archivu: jako voják 1987, Janovice nad Úhlavou.
Já v roce 1987, kdy jsem sloužil dva roky v armádě (1987-1989) u raketových vojsk protivzdušné obrany v Janovicích nad Úhlavou, v kasárnách kde vznikli legendární Černí baroni.
Marek Šenkyřík, voják, Janovice nad Úhlavou.

Král. Anthony de Mello, SJ.
"Stojím na místě zvaném Lebka chvíli po Ježíšově smrti a nejsem si vůbec vědom lidí kolem sebe. Jako bych tam stál sám, oči upřené na to nehybné tělo na kříži. Pozoruji myšlenky a pocity, které ve mně při tom pohledu vznikají. Vidím ukřižovaného, jak je o všechno připraven. Je zbaven své důstojnosti, úplně nahý před zraky svých přátel i nepřátel. Zbaven své dobré pověsti. Vzpomínám si na časy a situace, když se o něm mluvilo dobře. Připraven o úspěch. Vybavuji si ty opojné roky, kdy jeho zázraky byly uznávány a zdálo se, že boží království už se co nevidět uskuteční. Zbaven důvěryhodnosti. Aby nemohl z kříže sestoupit. Aby se nemohl zachránit - musel být podvodník. Zbaven podpory. Ani ti přátelé, kteří se nerozutekli, se mu nejsou schopni přiblížit. A konečně je připraven i o svého Boha - Boha, kterého pokládal za svého otce, o němž doufal, že ho zachrání, až bude třeba. A teď ho vidím zbaveného života, existence na této zemi, které se tak, jako my, tak neúspěšně držel a nechtěl se jí pustit. Jak se tak dívám na to nehybné tělo, začínám chápat, že se dívám na symbol nejvyššího a naprostého osvobození. Tím, že byl připevněn na kříž, Ježíš ožívá a osvobozuje se. Je to obraz vítězství, nikoli porážky. číst víc...

Čtu z evangelií.
Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno."
Lukáš 12, 22-31.

„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."
Marek 8, 34.

On jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“
Lukáš 18, 29-30.

8. ledna 2023
Džňána.
Džňána je Poznání. Zatím nemohu na toto téma nic říct. Nic, co bych nevyčetl ze svatých knih. Myslím, že pravá džňána je poznání, že Já jsem To. Tím se teď zabývám. Je to otázka: "Kdo jsem já?" A další otázky. Například: "Odkud jsem přišel a kam jdu?" "Jaký smysl má mé zrození?" "Proč tu jsem?" Vím, že mé individuální já je átmá, duše. Nejsem toto tělo, jsem Něco mnohem víc, jsem Duší Vesmíru. Toto je pravé poznání. Musím to však zrealizovat. Chci to zažívat stále. Proto jsem poustevník. Čistý džňánín byl Ramana Mahariši. Většinou se džňána vyskytuje společně s bhakti. Z takových představitelů to byl svámí Šivánanda, Paramhansa Jógananda nebo například můj Mistr, zřec Nejvyšší Pravdy, Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Džňána vysvobozuje z této duality. Nezbývá nic jiného než nehybně sedět, rozjímat, opakovat mantru atd. a být sám ve svém pokoji, na hoře, v lese či jiném posvátném místě. Myslím, že já jsem džňánín, na což poukazuje moje jméno odvozené od "gyána" - to znamená džňána. Proto mne málokdo dobře chápe. Taky by se toto poznání dalo nazvat jasnozřením, nezlomnou intuicí, jejíž záblesky jsem jistě poznal. V důsledku toho mám hluboko ve svém nitru pevný nehybný bod. Všechny změny se odehrávají jen na povrchu vědomí. Džňána opravdu otřese "jistotami" tohoto našeho světského vězení a osvobodí od něho. Musíme jen věřit tomu, co v hloubi duše zříme. číst víc...

Tolerance. "Buďte sami mírem."
"Bratři... jste děti jediného Boha, a proto jste bratři! Vy jej nazýváte Alláh a vy zase Ráma nebo Krišna. Jiní jej nazývají Ježíš a jiní Jehova. Ale je to stále týž, jeden jediný Bůh. Všichni jej uctíváme, i když každé náboženství má své vlastní obřady, všichni se k němu modlíme, i když každý má vlastní modlitby, všichni jej hledáme, i když každý jinak - ale hledáme-li jej s opravdovou touhou, pak jej nalezne jak křesťan, tak muslim, tak hinduista. Naplní-li naše srdce boží přítomnost a boží láska, nezbude v něm místo pro nenávist vůči jiným náboženstvím."

Můj chrám je ve mně samém...
Já hledám Pána v srdci.
Není v Mathuře, není v Káši,
očistná koupel v Gangu nepřináší vykoupení.
Rozhostilo se ve mně Světlo, tma nevědomosti je tatam,
nemám strach z karmy, nemám strach ze smrti,
nejsem jim vydán napospas.
Šrí Dévpurídžího hlas probudil mou duši
a do vesmíru rozšířil mé vědomí,
poslední slupka sloupnuta - a mysl svámího Dípa došla míru.

šrí Maháprabhudží

7. ledna 2023
Dnešní moudrost.
Mahátmá Gándí.

Proč čtete mnoho knih? To nepřináší užitek. Nejdůležitější knihu máte ve svém srdci. Otevřete stránky této nevyčerpatelné knihy, pramene vší moudrosti. Zavřete svoje oči, uklidněte svoje smysly. Utište svoji mysl. Umlčte vířící myšlenky. Nechť se vaše mysl přestane vlnit. Vnořte se hluboko do Átmana, neboli Já nejvyšší duše, Světla světel, Slunce sluncí. Vašim zrakům se odhalí veškeré poznání. Všechny pochybnosti zmizí. Všechny duševní útrapy se rozplynou. Všechny vášnivé debaty a prudké diskuse skončí. Zůstane sám mír a sebepoznání. Všechna jména a tvary se ztrácejí v meditaci. Nastává vědomí nekonečného prostoru. I ten pomine. Nastane stav prázdnoty. Náhle vás zaplaví osvícení – Nirvikalpasamadhi.
Svámí Šivánanda

Meditace je jediná správná královská cesta k dosažení nesmrtelnosti a věčné blaženosti. Mír a blaženost nelze nalézt v knihách, chrámech nebo klášterech. Uskuteční se pouze poznáním Já.
Svámí Šivánanda

Růst je proces zkoušek a omylů. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.
Svámí Šivánanda

Svámí Šivánanda málokdy hovořil. Osvětloval pravdu v písních, které čerpal z božího pramene.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Svámí Šivánanda si postavil podzemní kobku nedaleko ášramu a zde setrval měsíc v úplné samotě.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Šrí Siváí Singh oznámil jednoho dne rodičům: "Odcházím z domova, protože jsem se rozhodl stát se svámím a ukazovat cestu těm, kteří se ztratili ve změti světa."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Prožil sílu lásky. Thákurův syn si uvědomil jak je ve srovnání s ní pomíjivý tento svět. Veškerá jeho světská přání byla sežehnuta žárem touhy po Nejvyšším.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Má-li člověk štěstí, že pobývá v přítomnosti opravdového světce, pak se s ním dějí divy.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Na sklonku života požádal Mistra o zasvěcení do stavu sanjásina... Škoda, že se svámi Sukhadévánandapuri stal pánem sám nad sebou v tak pozdním věku. Člověk má být vnímavější k duchovnímu volání a vydat se za jeho hlasem co nejdříve.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

6. ledna 2023
Dnešní moudrost.
"Snažně vás prosím, udělte mi átmadžňánu. Dopřejte mi poznat své Božské Já. Učiňte mne svámího."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Sestro", řekl Maháprabhudži, "ponecháš-li svého muže u mne, dojde nejvyššího poznání a splyne s nesmrtelným nekonečnem."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"I když člověk prodělá vnitřní změnu a odhodlá se žít čistým životem, trvá to dlouho, než se zbaví svých zlozvyků."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Klidně běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu.
Vayragja je odpoutanost od každého, v první řadě od těch, kdo nám nepřejí naši Cestu a nerozumí naši duši. Ti, kdo na nás útočí a nenechávají nás v klidu meditovat a být sebou samým. Jsou lidé, kteří nás v dobré víře chtějí měnit a takoví, kteří na nás nenechají nic dobrého... Nebo by nás dokonce chtěli zachraňovat. Ego na sebe bere různou podobu. Takoví nevědomí podlehli nechtíc našemu duchovnímu vlivu. S takovými lidmi je nejlepší se rozejít, neboť my je k životu nepotřebujeme. Nebuďte úzkoprsí ve své víře o Boží služebníci. Bůh na sebe bere mnoho nepochopitelných podob. Nic nikomu nevnucujte. Vlastní tiché změny jsou nejpřesvědčivější výpovědí. Usedněte k meditaci a rozjímejte. Najděte Harmonii za rozpory duality. Seďte tiše a naslouchejte. Až se uklidní vlny na hladině uvidíte do hlubiny Vesmíru. Klidně si běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu. Svět chce být milován a já tak činím na horské poustevně. Nesnažte se mne chápat. Mě chápe jen Nejvyšší, u Něho se ucházím o pomoc a ochranu. Paramhans Svámí Mahéšvaránanda mne chápe a já jsem jeho oddaným žákem. číst víc...

5. ledna 2023
Buď dobrým člověkem..

Studánky.

Dnešní moudrost.
"Cesta k Bohu je cesta k radosti."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Řekl jsem, aby pracoval pro dobro ostatních a opakoval si mantru. O výsledky jeho práce se Maháprabhudži postará."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Všichni jsou součásti mne. Kde jsi ty, budu i já. Poznáš mě v srdcích těch, kdo jsou mi oddáni. Mým chrámem je srdce, v němž se projevím. Takový člověk se pak stává mnou a já se stávám jím."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

4. ledna 2023
Dnešní moudrost.
"Aby duchovní aspirant mohl příjmout sannjása-díkšu, musí se vzdát všech pozemských vazeb. Proč se to vyžaduje? Protože duchovní učitel, nebo Mistr nemůže vést své žáky k Absolutnu, pokud je sám ještě spojen s relativními hodnotami a světskými názory."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Patandžaliho Jógasútry

Dnes jsem měl sen, že jsem se znovu stal jeskyňářem.
Zase jsem v této věci znejistěl. To speleologické vábení ve mně pořád je. Mám se přidat k nějaké skupině, nebo se vydat vlastní cestou? S láskou přitom myslim na Novodvorský ponor (Ponorný hrádek), Děravku a Závrt v Úzkém příhonu. Uvidíme jak to dopadne. Vše ukáže čas. Čas se ale asi nevrací pozpátku. Se svým snem jsem se svěřil mamince a ta řekla, že jsem jeskyňářem pořád. Co myslíte, mám se znovu stát jeskyňářem? Z lásky k Bohu se všeho vzdej - to říká svámí Šivánanda.

Dnes budu připravovat fotografickou dokumentaci do publikace o Křtinách.


3. ledna 2023
Poustevník hledá les pro výkon poustevnického práva.

Sedím sám
jak skála nehybná,
meditace, Ticho a mantra,
vayragja a mauna,
pomalu se Vesmíru odevzdávám.
Jsem Šiva.
Jako Šiva budu žít.

"Modlitba přináší odpověď na všechny tvoje otázky, modlitba ti ukazuje cestu k cíli..."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

Ještě pár slov do úvodu tohoto webu.
Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Bůh je v odloučenosti. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých mistrů naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?" říkají starci z hory Athos, kteří odmítají vyjít na veřejnost (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sami sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany ochránců přírody a lesníků. Zatím jsem narážel většinou na samé neporozumění. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Ozvěte se mi. Nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou dřevěnou poustevnu a být sám. viz Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora pro svou modlitbu a meditaci opuštěnou horu Alvernu. Na to spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1). Zatím je však zcela otevřená otázka existence mojí poustevny na Děravce, viz nad Býčí skálou v Moravském krasu - střed.
2. ledna 2023
Musím se vší vděčností
opakovat Boží jméno,
svoji mantru.

Dnešní moudrost.
"Adžajpál žil prostě, zříkaje se veškerého přepychu. Denně chodil pást kozy a v poklidu pastvin mu přicházely v meditaci pokyny, co má dělat, aby vládl spravedlivě, prozíravě a ku prospěchu všeho lidu. Říše za jeho vlády vzkvétala a pro jeho moudrost, prozíravost, mírnost, soucit a lásku jej milovali nejen lidé, nýbrž i zvířata."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Článek Jana Charvata v Blanenském deníku.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.

1. ledna 2023
Tak Vás všechny vítám v roce 2023.
František z Assisi a ptáčci.

O proutkaření.
Toto video zde bylo již jednou sdíleno, zveřejňuji ho znovu pro připomění.
Vice: http://www.7den.cz/category/esoterika-horoskopy-karty/

Mé mantry a meditace.
Tak podle statistik v mém duchovním deníku jsem za rok 2022 opakoval celkem 2966 kol mál, zopakoval jsem tedy za rok 320 328 manter! Z toho vyplývá že jsem meditoval průměrně 2 hodiny každý den. Ve skutečnosti jsem meditoval více, ale některé dny jsem pro únavu vynechal.

Deniček 2022.ZPĚT