¨
Hradisko u Bosonoh

Závrt u Habrůveckých smrků


Translation:anglická vlajka

Závrt u Habrůveckých smrků
16. dubna 2005: Inciační setkání členů ZO 6-31 v Závrtu u Habrůveckých smrků
- původní stav lokality před průzkumem

V roce 1993 se na louce pod Habrůvkou propadl na Habrůveckém potoce nový ponor. Tím byli speleologové upozorněni na existenci neznámého jeskynního systému mezi Habrůvkou a Křtinským údolím o délce minimálně 2 km a denivelaci 120 m.

Hledáme Habrůvecké Svaté schody

Tato neznáma a dosud neobjevená jeskyně, která Habrůveckému podzemnímu potoku slouží jako podzemní řečiště, již byla speleology pokřtěna na Habrůvecké Svaté schody a nyní se usilovně pracuje na jejím fyzickém objevu. Tohoto úkolu se shostila naše základní organizace 6-31 České speleologické společnosti. K praktické speleologické otvírce byl v roce 2005 vytipován Závrt u Habrůveckých smrků. Pod závrtem očekáváme existenci starého paleoponoru Habrůvecké náhorní plošiny a je proto naděje, že sledování paleoodtokové chodby se nám podaří napojit na dnes hydrologicky aktivní řečiště Habrůveckého podzemního potoka a tudy sestoupiti jeskynním systémem Habrůveckých Svatých schodů do Křtinského údolí.

Héroický speleologický průzkum byl realizovaný v letech 2005 - 2007. Objev paleoponoru Milarepovy propasti. Dosažená hloubka asi 12 metrů. Tušená souvislost s nedalekým Habrůveckým podzemním potokem. K propojení však již nedošlo. Z bočních stěn propasti odpadávají skalní břity přilepené blátem. Nebezpečné! Stálo to ale za To! Díky Arnošte Hloušku z Habrůvky.

Habrůvecké smrky - setkání.
Setkání pod Habrůveckým smrkem 24.9.2005. Podepsali jsme žádost o udělení čestného členství v České speleologické společnosti pro Arnošta Hlouška z Habrůvky. Na fotografii kromě Arnošta, též doc. Martin Oliva, Barbora Roučková, Miloš Muzikář a já, Marek Poustevník.

Marek Poustevník Šenkyřík u habrůveckého smrku
Marek Poustevník - Šenkyřík u habrůveckého smrku.

Staré fotografie 2005-2007:

HermitPhoto 2019 - 2020.
Poustevna u Závrtu u Habrůveckých smrků.

Závrt u Habrůveckých smrků potopa

Závrt u Habrůveckých smrků

Návrat na Habrůvecké svaté smrky
2008: Návrat na habrůvecké svaté smrky.

mapa závrt u Habrůveckých smrků

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT width=
Speleohistorica 2006.

pdf
Speleofórum 2006.

pdf
Speleo 49/2007.