¨
Hradisko u Bosonoh
"Pravdu nenajdete zdaleka tak ve slovech a výkladech, jako ve skutcích a zkušenosti. Dejme se tedy s důvěrou a vytrvalostí (a budete jich potřebovat pořádnou zásobu!) do díla a brzy zakusíte odpověď na své otázky.

Zakusíte rovněž nechuť odpovídat na dotazy jiných lidí, dokonce i na ty zdánlivě praktické. Všechny tyhle otázky vlastně říkají: "Ukaž mi." A jedinou poctivou odpovědí na ně je: "Otevři oči a viz sám."

Byl bych raději, kdybyste se mnou vystoupili na vrchol hory a zažili východ slunce, než abych se pouštěl do plamenných výkladů o tom, jaké to je, když se z vrcholku hory díváte, jak slunce vychází.

"Pojďte a vizte.", pravil Ježíš dvěma učedníkům na jejich dotazy. Jak moudré.


Anthony de Mello
Sádhana

Bhagavadgíta, východ slunce nad horami.
Bhagavadgíta
- východ slunce v horách.

Translation: anglická vlajka
8.května 2022. Aktualizace: 3. září 2023, 25.1.2024
Duchovní konzultace při duševních těžkostech na základě osobní zkušenosti svámího Gyaneshwarpuri.
V meditaci a introspekci jsem pochopil s jistotou, že jsem od narození osvobozený, osvobozený ale projistotu s malým "o". Neznamená to totiž, že bych vůbec nezapadal do různých - poměrně četných - nástrah karem jako většina smrtelníků zde na zemi, až na Ježíše, Svámijiho Mahéšvaránandu a avatáry. Volám proto do světa: "Nejsem Osvícený. Nerealizoval jsem dosud nejvyšší stav Adžňa čakra vědomí - mókšu, kdy individuálná já se stane součástí celého Vesmíru...! Přesto na určité úrovni nepochybně osvícený jsem, jinak bych nebyl meditační a rozjímací. "Něco" by mi v těchto bohumilých činnostech zavazelo, tak jako v tom zabraňuje (zlá karma) většině světské populace a žijí jen světsky, nikoli duchovně v tom nejčistším smyslu slova. Realizoval jsem Božské napojení. Átma gyan - poznání své duše jako součást Boha, je můj nejbližší Cíl. Jsem žák žijícího Mistra jógy, který je Višvaguru a paramhans - tedy plně Osvícená Duše a Mistr celého Vesmíru. Má duše poznala Kdo On Je. Jím se chlubím, že je Přítel mé duše. S ním jsem od věčnosti Jedno. Mám Ho nade všechno v Lásce a v úctě. Svěřil jsem se do Jeho milující Boží péče. Mám pocit, že se známe už z dřívějška. Myslím si, že jsem Maháprabhudžiho žák z dřívějších životů, ale to není důležité. Nyní jsem se zrodil zde v Evropě. Proto jsem stoupencem tradiční indické, především himálajské jógy, mým východiskem byla ovšem ona nejsladší křesťanská mystika, kterou jsem prošel po vzoru sv. Františka z Assisi horským způsobem. Zde říkám: sláva budiž Panu Ježíši, Jóga v denním životě Františkovi z Assisi a Páteru Piovi! Je možné, že jsem tu i pro křesťany, těm kterým v jejich víře něco chybí, aniž vědí co to je. Možná je to práce s tělem a myslí jako nezbytný předpoklad úspěšného života bez utrpení, dlouhověkosti, zdraví a duchovního rozvoje všech vnitřních skrytých sil, štěstí a moudrosti. A vegetariánství, jako podmínky trvale udržitelného přežití na této planetě Zemi. Tedy sjednocení s Bohem praxí naší milé pohodové a zázračné Jógy v denním životě, která zaručeně vede až k Nejvyššímu Cíli. V tom mám letos již 26 letou praxi. Praktikuji meditaci gyana (džňána) a k tomu mantru. Cvičím i ostatní každodenní duchovní sádhanu - ásany, pránájámu, modlitbu a kriji. Přes všechno vynaložené úsilí a snahu jsem v józe a meditaci však pouhým zkušeným začátečníkem. Něco mám ale do vínku nepochybně z minulých životů (vivéku, jemné rozlišování). Dobře rozumím Božímu slovu. Sedávám každou noc sám osamocen před oltářem a učím se. Naslouchám Božímu Tichu. Někdy jsem napojený na osobní Božství. Tehdy jsou mé odpovědi jedinečné. Rád naslouchám Bohu, mému ochránci a spasiteli. On zná každodenní cestu po níž se mám ubírat. Já jsem jenom nástroj tohoto vyššího a nejvyššího Já, pokud si to ono Božství bude přát. Naslouchejte Tichu spolu se mnou, je to pramen Poznání. Jsem tu proto abych Vám ukázal duchovní cestu na svém příkladu. Hledím při tom na obrázek mého Mistra - a On mne vede. Požehnané meditace u nohou Mistra. On je můj poklad. I vy neváhejte a opakujte si mantru s Jeho Jménem. I vy byste měli těšit Boha mantrou. Ubylo by Vám mnoho starostí, které tíží Vaši mysl. Těšíte tím Nejvyšší Bytost. Odevzdejte Mu svoji Lásku. Dočkáte se splnění svých nejčistčích snů. U Boha je všechno možné. Bůh vezme do svých rukou vaše životy. Jsme děti Jednoho Boha a já jsem jeho služebníkem, nástrojem a poslem. Odseděl tisíce dní a nocí v osamělých meditacích v jeskyních a na horských poustevnách... Něco tedy vím jistě. S něčím mohu poradit. Pokud na mne máte otázky, pokusím se je zodpovědět ze srdce (z anaháty). Obracejí se na mne lidé na konzultaci se svými problémy, které je trápí. Já se koncentruji na Mistra, useberu se před svým oltářem a písemně odpovídám. Tak to dělám já. Pokud však máte komplikovanější otázky, obraťte se s nimi přímo na mého Mistra a Učitele Paramhanse Svámího Mahéšvaránandu. Několikrát do roka přijíždí z Indie sem do Střílek na jižní Moravu. Nebojte se zeptat. Mistr je tu proto. Mnohé odpovědi však najdete u mě na webu. Modlím se za vaše zdraví a duchovní rozkvět. Stále proto opakuji svou gurumantru. Je mým úkolem žít v tomto životě jako poustevník zde v České republice. Mistr mne vysvětil za mnicha indického řádu svámí dne 23.7.2021 v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách na jižní Moravě. Úplně jsem se mu odevzdal. Snažím se Ho realizovat již v tomto životě. Mám Jeho Milost a dobře přijímám Slova Jeho Moudrosti a Poznání. Z tohoto sjednocení jsem se rozhodl vyučovat ve skrytosti. Přeji Vám Štěstí ze sjednocení s Bohem. V úctě a Lásce Váš oranžový

Nepříjímám žádné osobní návštěvy. Jsem poustevník, nejsem léčitel fyzických nemocí. Odpovídám zásadně emailem.

svámí Gyaneshwarpuri

NAHAM KARTA PRABHU DIP KARTA MAHAPRABHU DIP KARTA HÍ KEVALAM
Já nejsem konající, Bůh, Mistr, Maháprabhudži jediný je konající.

"Dlouho jsem se cvičil v poctivé introspekci, nádherně bolestivému přístupu k moudrosti. Sebezkoumání, nelítostné pozorování vlastních myšlenek je tvrdá a otřesná zkušenost. Rozdrtí na prach i to nejstatnější ego. Ale opravdová sebeanalíza vytváří s matematickou přesností zřece."

Paramhansa Jógananda
Životopis jógina

Související odkaz:
Jako Šiva chci Pane žít.

"Jsi muj. Neustále ochraňuji své bhakty.
Někteří z nich na mě zapomínají obestřeni závojem máji, ale já na ně nezapomínam nikdy."

Paramhans Svámí Madhávanánda
Lílá Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho.


ZPĚT
svatý František z Assisi.
svámí Gyaneshwarpuri - posvátný oheň.