¨
Hradisko u Bosonoh

Objev krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách v roce 1991

Za mnohaletou spolupráci a pomoc
při objevovaní tajemství
křtinského chrámu
děkuji panu děkanovi,
otci Tomáši Prnkovi

Marek Poustevník


motto:
"Za odměnu otce důstojnou
prosí onen učedník,
který ví.

latinský nápis na zdi křtinského chrámu


Objev krypty pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách. Marek Šenkyřík vpravo, Radovan Drtil vlevo.

Legendární fotografie Ladislava Lahody. Dnes již vzpomínka na můj legendární speleologický výzkum podzemí křtinského chrámu. Unikátní objev 12 křtinských Pomalovaných lebek, který nemá v ČR obdoby. Dlouhá desetiletí jsem byl v Moravském krasu nadšeným speleologem! Na fotografii jsem vpravo.

Pomalovaná lebka z křtinské kostnice.
¨
Pomalovaná lebka ze křtinské kostnice. Celkem jsme jich objevili mezi kostmi 12!

Opat Kryštof Jiří Matuška - hrobka.
¨
Vstup do křtinské kostnice na rytine Laidiga
¨
Vstup do kostnice na historické rytině Laidiga. Křtinský chrám - projekt s jednou věží.

Články o podzemí:

Tajuplné podzemi křtinské
Poklad stříbrných soch aopoštolů
Objevy v roce 1991
Kostnice v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Objev hrobky opata Matušky
Chodba pod ambitem a Rájskou zahradou.

Krypta křtinské kostnice na HermitPhoto:


Navštivte též stránku o fotografování Santiniho chrámu Panny Marie ve Křtinách.

Video Ladislava Lahody o podzemí pod křtinským chrámem.

Báseň z křtinského podzemí
Často a rád,
vstupuje poustevník Marek
do podzemí pod křtinským chrámem.

To nemůže nikdo pochopit,
proč to dělá poustevník Marek.
Je to Láska.

To nikdo nepochopí,
proč chodí poustevník podzem.
Radost. Ticho. Mír.

A taky krása.
ZPĚT


Tajuplná věž