¨
Hradisko u Bosonoh

Můj speleologický život v Moravském krasu Jih a Střed.

Translation: anglická vlajka
Motto: O lásce skutečného speleologa
Skutečný speleolog má jednu lokalitu
a tu má rád.
Stačí když má jednu lokalitu
ale má ji rád hodně.
A má ji rád dlouho,
stále.

M.P.Š. 2007

První speleologické průzkumy v letech 1982-1985 v jeskyni Ř-24 Slezákova díra, dnes Slezákova Záhrobní, v Hádeckém údolí, v níž činí svůj 1. objev: dětský hrob z mladší doby kamenné. V roce 1984 vstupuje do Speleologického klubu Brno, kde je členem Březinské pracovní skupiny. V letech 1986-1987 je pověřen ve věku 18 let vedením průzkumných prací v jeskyni Malý lesík u Březiny. V roce 1989 při brněnském Speleoklubu zakládá Novodvorskou skupinu, která se v roce 1991 transformuje v samostatnou ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno. Je považován za otce zakladatele řádného speleologického průzkumu na plošině Skalka. V letech 1989-1995 zde vede náročný speleologický průzkum Novodvorského ponoru, při němž (spolu) objevuje jeskyni č. 1410A Ponorný Hrádek. V letech 1994-1995 provádí průzkum závrtku Zub na Skalce, při němž dochází k objevu propasti Soví komín. V letech 1990-1993 iniciuje a vede velmi významný průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách při němž je mimo jiné objevena krypta slavné křtinské kostnice s unikátním objevem křtinských pomalovaných lebek. Dále byla objevena hrobka zábrdovického opata Kryštofa Jiřího Matušky (1703-1777). Z roku 1994 pochází jeho dobře založený projekt průniku koncovým závalem jeskyně Pekárna.

V letech 1996-2003 žije v bezdomoví mimo území Moravského krasu. Jako jogín a jeskynní poustevník žije v indickém Himaláji, rumunských Karpatech, Krkonoších a obzvláště ve Sloveském ráji. Z tohoto období se zachovala zpráva: V nadmorskej výške takmer tisic metrou, v jedne z jaskyň, už niekolko rokou žije muž. V jeho "příbytku" dlhom asi pät metrou, sa nedá ani vzpriamiť. Na kovovom kryte do podzemia je napísané: "Meditační jeskyně. Svaté místo poustevníka".

Poustevník Marek ve Slovecském ráji.

Soví komín Zub
Založení ZO 6-31 u Sovího konína na plošině Skalka dne 1.1.2005. Obřad vede kněz Václav Groh z Vranovského kláštera

Gyaneshwarpuri 2008 Ustavující dekrét ZO 6-31

Na konci roku 2003 se vrací zpět do Moravského krasu a v témže roce objevuje tzv. Habrůvecký ponor s potenciálem 2 km dlouhé a 120 hluboké neznámé erozní jeskyně protékané Habrůveckým podzemním potokem. Tento objev zcela uchvátí jeho srdce a predisponuje jeho budoucí zájem o podzemní odvodňování vápencového území u Habrůvky ve střední části Moravského krasu. V roce 2004 obnovuje průzkumné práce na plošině Skalka, v jeskyních Ponorný Hrádek a Soví komín. Odtud je ale negativistickou chalupařící přesilovkou vyloučen, a proto dne 1.ledna 2005 zakládá s nejbližšími přáteli novou základní organizaci České speleologické společnosti ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum Poustevník Marek. Nová speleologická skupina se vyznačovala duchovním založením, slibně se rozvíjela a byla doslova v rozkvětu jara sobecky zamordována Valnou hromadou České speleologické společnosti. Tím se ČSS ukázala být nesnášenlivou uzavřenou organizací. To je poustevníkova zkušenost. Česká speleologická společnost je kutsangová společnost, v níž vládnou nižší síly (žárlivost, sobectví, hněv, bezbožnost, alkohol, typické pivní řeči, kterým se naslouchá). Tohle všechno ČSS toleruje, ale poustevník je v nemilosti. Nejmoudřejší se proto členství v ČSS sám vzdá. A bude líp... Nejhorší je, že uvedené nižší síly nabírají navrch. Tolik má kritika České speleologické společnosti, jíž jsem byl členem. Nechci však ukřivdit těm jedincům, kteří usilují o dobro. Všichni ti nadšení podzemní badatelé, kteří výzkum jeskyní provádějí s láskou jako svoji řeholi. Mám je rád a ve vší úctě. Mají těžkou pozici. Česká speleologická společnost chce taky svůj klid, má však poustevníka Marka, který probouzí srdce a svědomí. A smích:). A já se tohoto úkolu ujímám. Z těchto a jiných důvodů založil poustevník s Milanem Hnízdem nezávislé občanské sdružení Společnost přátel speleologického průzkumu poustevníka Marka a pokračoval v průzkumu. Skupina prováděla dokumentační a průzkumné práce především na Habrůvecké plošině: v Závrtu u Habrůveckých smrků (2005-2007), kde byla s otcem habrůvecké speleologie panem Arnoštem Hlouškem objevena tzv. Milarepova propast a dále Ventaloře na Děravce, kde objevil jeskyni Poustevníkovu Děravku (2006-2009). Komplexně byla studována celá problematika zejména střední části Moravského krasu. Pokračoval též průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, kde došlo v letch 2005-2006 k dílčím prolongačním úspěchům v barokní kanalizaci pod ambity.

převzato z webu marekpoustevnik.cz

Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri Křtinský Schliemann - Marek Poustevník Gyaneshwarpuri
Křtinský Schliemann Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri a jeho projekt Mé dni pro křtinský chrám.

logo Speleologický průzkum Poustevník Marek
V letech 2006-2012 se v Moravském krasu těšil značné pozornosti můj úspěšný web marekpoustevnik.cz.
Tento web však bohužel zanikl...

V současnosti (2019) s panem Kamilem Pokorným zakládá nové nezávislé občanské sdružení pro speleologický průzkum Moravského krasu pod názvem:
SPELEOLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ, které bude stát již mimo vliv České speleologické společnosti.
Ještě pár vět
Přes toto celoživotní badatelské úsilí je poustevník Marek Gyaneshwarpuri krasovou komunitou jeskyňářů spíše neoblíbený a zůstává bez hlubšího pochopení. Jeskyňářům vadí, že chodí Moravským krasem bez zřetele na ně a na jejich speleologická zájmová území! Tato zájmová území poustevník považuje totiž za produkt totalitního přístupu ke krasu a prosté lidské sobectví. Kras patří přece všem skutečným zájemcům o jeho poznávání, a to bez vyjímky a né jen nějaké elitářské skupině sobeckých - i když v jádru dobrých - lidí. Poustevník tedy odsuzuje ono všeobecné krasové sobectví! A tak putuje a zkoumá Moravský kras, zejména jeho střední a jižní část, protože tady tíhne jeho srdce. Požehnané svaté Vallis Baptismi, Údolí křtu, neboli Křtinské, je to malý mystický ráj. Ale mít rád se v Moravském krasu netoleruje. A já mám rád Moravský kras STŘED! A to je v jádru pravá příčina proč je v nemilosti zejména na Býčí skále a ve Křtinském údolí. Tam ho nemohou opravdu vystát. Nebo se mýlím? Co kdyby jim za zády něco objevil ?!:). Poustevník říká: Zrušte zájmová území, která jsou stejně jen ve vašich hlavách a osvobodíte své srdce!

"Nic nám nepatří,
držme se pravdy a mějme na mysli Boha."

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Všude ale dobří lidé žijí a dobro je jako Zákon se zpívá v jedné moudré písni, a tak se i v poslední době zdá, že se všechno spravuje a že se již poustevník těší jisté oblíbenosti, zejména u mladší generace nezatížené stíny minulosti. O tom svědčí tento web. Psst! To se nesmí říkat nahlas... Není to pro každá ouška. Je to slibné. Nepředbíhejme však věcem příštím.

Vyhýbejte se zbytečným hádkám a špatné společnosti.
Stýkej se s dobrými a moudrými lidmi.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

S pomocí Boží Marek Gyaneshwarpuri

12.11.2019

poustevník Marek Šenkyřík
Převzato z webu marekpoustevnik.cz

logo České speleologické společnosti
Proč nejsem člen České speleologické společnosti. vice...

poustevník Marek Šenkyřík foto: Zbyšek Macháček

znak poustevník Marek
Vysvětlení znaku:
Silueta jeskyňky Doupě Trampů v Hádeckém údolí - kde to začalo (1982).
Hořící oheň - symbol sepětí s přírodou.
Pomalovaná lebka z krypty křtinské kostnice - Markův objev.
Křiž ve tvaru TAU svatého Františka z Assisi - duchovní rozměr.
A za tím vším ÓM.

speleologické desatero
Kůlnička
Mé současné studijní území v Moravském krasu - střed.ZPĚT
óm.
Objev v jeskyni Kulišárna.
speleo óm.

Ponor na Slaniskách.
Ponor na Slaniskách.

Na Rozměrkách.
Na Rozměrkách.

Habrůvecký smírčí kříž.
Habrůvecký smírčí kříž.

Mnich Václav Groh OM a Marek Poustevník - Šenkyřík 2004.
S mnichem Václavem Grohem OM na Skalce.

Ponorný hrádek, Trativod ozvěny 2004, Marek Poustevník - Šenkyřík.
Ponorný Hrádek - Trativod ozvěny 2004.

Závrt v Průbě
Závrt v Průbě 2006.

Malý lesík - Propástka
Malý lesík.

Malý lesík - Panna.
Malý lesík.

Skulaří převis na Skalce.
Skulaří převis.