¨
Hradisko u Bosonoh

Jeskyně Poustevna ve Slovenském ráji.

Poustevník ze Slovenského ráje se znovu vrací.


Důrazně varuji abyste se neispirovali mnou a nepsali na skály.


Translation:anglická vlajka

Slovenský ráj poustevník Marek.
Jednou tak přijít na Chan-šan
uklidnit všechny zmatky
již žádný chaos myšlenek
a srdce prosté pochyb
s klidnou duší na skalní stěnu báseň psát...

Chan-šan
Básně z Ledové hory

V letech 1993 až 2002 jsem pravidelně jednou do roka prožíval bezstarostné dny na horské poustevně - v jeskyni ve Slovenském ráji. Moje jeskyně vyniká svoji skrytou a nepřístupnou polohou. A zde jsem se začínal cvičit zprvu kratčími jednotýdeními osamělými pobyty, které jsem však postupně prodloužil až na rekordní dobu 18 měsíců nepřetržitého života v horské poustevně. Samozřejmě jsem jednou týdně musel navštěvovat městečko pod horami - Spišskou Novou Ves, abych si dokoupil skromné vegetariánské potraviny. Okolnosti mne nakonec přivedly na myšlenku, abych žíl jako ostatní poustevníci a potulní mniši, tedy jen čistě z almužny. Tak jsem se o to pokusil a obyvatelé Spišské Nové Vsi mi s překvapením byli nakloněni do té míry, že jsem byl vždy bohatě zásobený a zpět do hor na poustevnu jsem se vracel pokaždé s plným batohem potravin. Za to obyvatelům městečka patří můj upřimný dík. Jsem rád že mne pochopili neboť podpořit druhého na duchovní cestě, je ta nejlepší karma. A já jsem se této zodpovědnosti snažil být hoden a ve dne v noci jsem tehdy setrvával nepřetržitě v meditaci. Nakonec však od někud přišli ochránci přírody, kteří mne vyrušili v meditaci a mému pobytu v horské jeskyni nebyli vůbec nakloněni. Prý je to přírodní rezervace a tak dál, taky kácím suché stromy na oheň a hlavně maluji zbožné citáty na skály. Pravda je však taková, že sami ochránci přírody byli z větší části vzniku těchto nápisů příčinou. Musel jsem jednoduše jim nějak vysvětlit, co dělám v horské samotě a to jsem zachovával úplné mlčení. Tak vznikl - především v roce 2002 - známý soubor duchovních nápisů na skále ve Slovenském ráji. Zde bych chtěl ale odradit případné své následovníky, aby na skály již rozhodně nic nepsali. Nestojí to za ty komplikace s úřady. Já sám jsem však byl opojený Bohem, a proto jsem jako Chan-Šan básně, výroky z písma, a filozofické texty na skálu psal. Dodnes toho nelituji, vím ale že jsem nápisy neměl psát a podruhé bych to už neučinil. Díky tomu však vznikla pozoruhodná podzemní svatyně ne nepodobná - okolnostmi svého vzniku - těm magdalenienským. Magdalenienské svatyně dnes obdivuje celý kultůrní svět, má svatyně ve Slovenském ráji je úzce střeženým tajemstvím několika málo slovenských horalů a ochránců přírody. Občas na ni někdo přichází..

Odešel jsem do těchto zalesněných hor
v úplné samotě poznat klid na útesu.
viz.
Chan-šan
Básně z Ledové hory

Slovenský ráj poustevník Marek.
Sedím pod křížem ve své poustevně ve Slovenském ráji.

Slovenský ráj, nenech si vzít radost.

Spišská Nová Ves, poustevník s paní Anandou.
S paní Anandou ve Spišské Nové Vsi.

Jeskyně Poustevna Sloveský ráj. Speleolog Marek Šenkyřík.
Původní stav jeskyně Poustevny (1994).

Jeskyně Poustevna Sloveský ráj. Speleolog Marek Šenkyřík.
Původní stav jeskyně Poustevny (1994).

Povodňový vývěr glackých vod pod jeskyní Poustevnou ve  Slovenském ráji. Speleolog Marek Šenkyřík.
Mohutný povodňový vývěr glackých vod pod jeskyní Poustevnou ve Slovenském ráji. (Marek Šenkyřík,1994).Související odkaz:
/denicek/2020/sedi-a-mlci-bude-sa-musiet-odstahovat.html

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT

Na vědomí:
Dušan Bevilaqua

npslovenskyraj.sopsr.sk
speleoraj.sk

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan, básně
Poustevník Marek a Alan Dudinský. Jóga v denním životě Pustovnik chraněný statom.


logo Slovenský ráj