¨
Hradisko u Bosonoh

Jeskynní svatyně ve Slovenském ráji.

Důrazně varuji abyste se neispirovali mnou a nepsali na skály.


Jednou tak přijít na Chan-šan
uklidnit všechny zmatky
již žádný chaos myšlenek
a srdce prosté pochyb
s klidnou duší na skalní stěnu báseň psát...

Chan-šan
Básně z Ledové hory

V letech 1993 až 2002 jsem pravidelně jednou do roka prožíval bezstarostné dny na horské poustevně - v jeskyni ve Slovenském ráji. Moje jeskyně vyniká svoji skrytou a nepřístupnou polohou. A zde jsem se začínal cvičit zprvu kratčími jednotýdeními osamělými pobyty, které jsem však postupně prodloužil až na rekordní dobu 18 měsíců nepřetržitého života v horské poustevně. Samozřejmě jsem jednou týdně musel navštěvovat městečko pod horami - Spišskou Novou Ves, abych si dokoupil skromné vegetariánské potraviny. Okolnosti mne nakonec přivedly na myšlenku, abych žíl jako ostatní poustevníci a potulní mniši, tedy jen čistě z almužny. Tak jsem se o to pokusil a obyvatelé Spišské Nové Vsi mi s překvapením byli nakloněni do té míry, že jsem byl vždy bohatě zásobený a zpět do hor na poustevnu jsem se vracel pokaždé s plným batohem potravin. Za to obyvatelům městečka patří můj upřimný dík. Jsem rád že mne pochopili neboť podpořit druhého na duchovní cestě, je ta nejlepší karma. A já jsem se této zodpovědnosti snažil být hoden a ve dne v noci jsem tehdy setrvával nepřetržitě v meditaci. Nakonec však od někud přišli ochránci přírody, kteří mne vyrušili v meditaci a mému pobytu v horské jeskyni nebyli vůbec nakloněni. Prý je to přírodní rezervace a tak dál, taky kácím suché stromy na oheň a hlavně maluji zbožné citáty na skály. Pravda je však taková, že sami ochránci přírody byli z větší části vzniku těchto nápisů příčinou. Musel jsem jednoduše jim nějak vysvětlit, co dělám v horské samotě a to jsem zachovával úplné mlčení. Tak vznikl - především v roce 2002 - známý soubor duchovních nápisů na skále ve Slovenském ráji. Zde bych chtěl ale odradit případné své následovníky, aby na skály již rozhodně nic nepsali. Nestojí to za ty komplikace s úřady. Já sám jsem však byl opojený Bohem, a proto jsem jako Chan-Šan básně, výroky z písma, a filozofické texty na skálu psal. Dodnes toho nelituji, vím ale že jsem nápisy neměl psát a podruhé bych to už neučinil. Díky tomu však vznikla pozoruhodná podzemní svatyně ne nepodobná - okolnostmi svého vzniku - těm magdalenienským. Magdalenienské svatyně dnes obdivuje celý kultůrní svět, má svatyně ve Slovenském ráji je úzce střeženým tajemstvím několika málo slovenských horalů a ochránců přírody. Občas na ni někdo přichází..

Odešel jsem do těchto zalesněných hor
v úplné samotě poznat klid na útesu.
viz.
Chan-šan
Básně z Ledové hory

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT

Na vědomí Dušan Bevilaqua
npslovenskyraj.sopsr.sk
speleoraj.sk

Chan-šan Básně z Ledové hory - přečíst!
Chan-šan, básnělogo Slovenský ráj