¨
Hradisko u Bosonoh
Advaita.
nedvojnost, jednota, ústřední pojem védántové a jógové filozofie, podle nichž není rozdílu mezi átmá a paramátmáZPĚT