¨
Hradisko u Bosonoh
Átmá.
Átmá je duše, individuální duše. Átmádžňána je poznání duše. Poznání Skutečnosti, že individuální duše, átmá, je součástí Vesmírné Duše, paramátmá (Bůh, Absolutno, Vesmírný Princip), neboli poznání vlastní Božské Podstaty. Átmádžňána je nejvyšším smyslem lidského života, vede k mókše, k osvobození z koloběhu zrození a smrti.ZPĚT