¨
Hradisko u Bosonoh
Lila.
Hra, vesmírné dění považované za boží hru.ZPĚT