¨
Hradisko u Bosonoh
12.1.2023

Meditace.

Translation: anglická vlajka

"Moudrost znamená, že máte v sobě světlo, které překoná všechny těžké životní situace. Takovou moudrost mohou rozvíjet jen modlitby, meditace a mantry. Nic není pro váš život hodnotnějšího než meditace. Meditace neznamená něco si představovat nebo fantazírovat. Nejlepší meditace je, když se na nic nesoustředíte, když si nic nepředstavujete, jen se úplně uvolníte.

Paramhans Svámí Mahéšvaranánda

"Správná meditace je pevné setrvání v Já. Když se objevují myšlenky a snažíme se je odstranit, pak toto úsilí nazýváme meditací. Zůstávejte takový, jaký jste, To je cíl.
Ramana Mahariši

"Jenom ten, kdo se zaváže obětovat pro hledání božskosti všechno, je hoden rozluštit konečná tajemství života uměním meditace."
Babádži
Paramhansa Jógananda, Životopis jógina

"Medituj, opakuj si svou mantru a tvé přání se naplní.
Paramhans Svámí Mahéšvaranánda

"Kdo naplněn odevzdaností, pohroužen ve Mně, hledá Mne vytrvale v sobě samém, ten je ze všech lidí nejvíce obdařen klidem, mírem a pokojem."
Bhagavadgíta VI,47.

"Každý musí pracovat sám za sebe. Vyšší Síla vás vede. Nechte se jí vést. Ona ví, co dělat a jak to dělat. Věřte ji.
Ramana Mahariši

"Sebezkoumání, nelítostné pozorování vlastních myšlenek, je tvrdá a otřesná zkušenost. Rozdrtí na prach i to nejstatnější ego."
Paramhansa Jógananda,
Životopis jógina

"Není třeba přemýšlet o tom, co dělat. Vše se děje intuitivně. Je to tak prosté, jako nevinnost a svěžest toho, co zažívá malé dítě. Jen v tomhle tichu - tichu které leží za myšlenkami - člověk slyší symfonii, šeptání slova, jen v tom tichu přistupuje k chrámu nitra, kde přebývá duše.
Ramm Dass,
Cesta uvědomění.

"Ať se děje cokoli podivného, nechť se to děje. Pozorujte to... Nejlepší duchovní discipínou je zůstávat klidný a tichý, aniž bychom byť jen na chvíli zapoměli na Jáství (Boha).
Ramana Mahariši

"Cvičíme-li jógu, žádná deprese nás nepřemůže. Zaútočí na nás bezpochyby, ale protože víme, že v souboji s ní zvítězíme my, zaujmeme roli svědka, pozorujeme, co se děje a přitom si nepřestáváme opakovat mantru."
Paramhans Svámí Mahéšvaranánda

"Musíte zcela všechen svůj volný čas věnovat rozjímání a jedině rozjímání... Cesta k Osvícení záleží ve vyhlazení smyslové touhy a vášní. Zapři se a zbav se vší připoutanosti k světským věcem. Veškerou lásku obraŤ toliko k Bohu. měj v Pána dokonalou důvěru. Dosáhneš pak vbrzku Uskutečnění Boha.
Šrí Svámí Šivánanda,
Věčné učení.

"Když někdo nemedituje musí přijít poznání nemoci a vědomí stáří, aby se náš pohled změnil. Proč na to čekat? Buďte prostě jako ten, kdo již zemřel.
Adžan Ča

"Štěstí spočívá v dosažení takového stavu mysli, kdy nepotřebujeme nic a vystačíme si sami se sebou.
Ram Kripalu

"Bůh je všude tam, kde na něj myslíme."
Paramhans Svámí Mahéšvaranánda

"Modlitba je cesta k Bohu. Modlitba je osobní konzultace u Boha. Kdykoli se bojíš, modli se. Když už nikde nevidíš cestu, pak se modli. Modlitba má ohromnou sílu, znamená sjednocení. Modlitba je Boží Láskou."
Paramhans Svámí Mahéšvaranánda

"Nádherný a snad nejúčinnější způsob, jak probouzet vědomí je mantra. Mantra je neomylné vodítko na cestě za poznáním. Mantra jsou slova, která šíří do prostoru pozitivní vibrace. Mantra osvobozuje od závislosti a tíže, oprošťuje vědomí od neklidných myšlenek, vritti. Mantra dodává sílu.
Paramhans Svámí MahéšvaranándaZPĚT