¨
Hradisko u Bosonoh
Šiva.
Bůh jógy, věčný Mistr jogínů, asketů a modlících se lidí. Kult Šivy je jedním z nejstarších v duchovní historii Indie. Jeho počátky se ztrácejí v nedohledné propasti času. Postava Śivy v sobě zahrnuje mnohé zdánlivě neslučitelné principy jako tvrdý asketismus, odloučení od světa a život v ústraní nedostupných vršků hor, v kontrastu k roli hospodáře a otce rodiny. Jaká cesta vede od odtažitého poustevníka žijícího v nedostupných jeskyních k milujícímu manželovi, na jehož bedrech závisí chod světa?ZPĚT