¨
Hradisko u Bosonoh
Tapas.
Askeze, odříkání. V sanskrtu existuje výraz "tapas", který znamená intenzivní duchovní praxi doprovázenou fyzickým sebezapřením nebo sebeumrtvováním, při kterém dochází k systematickému spalování duchovních nečistot.ZPĚT