¨
Hradisko u Bosonoh
Titikša.
Stálost, kázeň, překonání všech těžkostí, trpělivost, vytrvalost při snášení všech útrap bez obav a nářků, snášení utrpení.ZPĚT