¨
Hradisko u Bosonoh
Vivéka.
Rozlišovací schopnost, jemné rozlišování Pravdy mezi dobrým a zlým. Považujeme ji také za nejvyšší instanci svědomí, která nám říká, co je správné a co chybné.ZPĚT