¨
Hradisko u Bosonoh

Hradisko svatého Klimenta.

Poustevnická hora. Žily tu nesčetné generace poustevníků. Poslední z nich byl mnich z kapucínského kláštera legendarní "Ovečka Boží". Dnes je hora osiřelá jenom v dešti, jen co ale vyjde slunce zamíří sem četná procesí turistů a poutníků. Na Hoře rozlévají slivovici, zpívají československou hymnu, přitom zvoní na ozvučnice a zvonec a opékají špekáčky. Samoty tu pro poustevníka moc není. Možná by tu mohl ale žít nějaký poustevník - almužník.
Jsou tu základy starého kostela jemuž členové Sdružení přátel hradiska sv. Klimenta přisuzují již velkomoravské stáří. Dále tu stojí dřevěná kaple, která je celoročně otevřená veřejnosti, v níž je možné na studené dlažbě v nouzi i přespat. Budete zde mít mystické sny.ZPĚT