¨
Hradisko u Bosonoh

Hradisko svatého Klimenta.

Poustevnická hora. Žily tu nesčetné generace poustevníků. Poslední z nich byl mnich z kapucínského kláštera legendarní "Ovečka Boží". Dnes je hora osiřelá jenom v dešti, jen co ale vyjde slunce zamíří sem četná procesí turistů a poutníků. Na Hoře rozlévají slivovici, zpívají československou hymnu, přitom zvoní na ozvučnice a zvonec a opékají špekáčky. Samoty tu pro poustevníka moc není. Možná by tu mohl ale žít nějaký poustevník - almužník.
Jsou tu základy starého kostela jemuž členové Sdružení přátel hradiska sv. Klimenta přisuzují již velkomoravské stáří. Já nevím, mě připadá mladší. Dále tu stojí dřevěná kaple, která je celoročně otevřená veřejnosti, v níž je možné na studené dlažbě v nouzi i přespat. Budete zde mít mystické sny.

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT