¨
Hradisko u Bosonoh

Slezákova Záhrobní jeskyně v Hádeckém údolí.

Můj 1. speleologický průzkum v letech 1983-1986 - zatím anonymní. Ve skalní prohlubni ve vchodu Ř-24 objeven neolitický hrob s mléčnými zuby z období moravské malované keramiky. Odevzdáno blíže neznámému archeologovi na Archeologickém ústavu na Kapucínském náměstí v Brně okolo roku 1986. Ten nález někam založil a od té doby je (lidské kosti a slepená nádoba) nezvěstný, přestože bylo učiněno několik pokusů nález vypátrat. Naposledy jsem o objevu ve Slezákově Záhrobní informoval doc. PhDr. Martina Olivu z Ústavu Anthropos MZM, který o náš objev projevil aktivní zájem. Bohužel archeologický materiál ze Záhrobní zůstává nezvěstný.



ZPĚT