¨
Hradisko u Bosonoh
Vítejte vážení a milí na webu jógového mnicha svámího Gyaneshwarpuri
Narodil jsem se jako Marek Šenkyřík (*1968) do tradiční křesťanské rodiny, v níž kam až paměť sahá, chodili všichni v neděli do kostela. V katolické církvi jsem dosáhl v roce 1986 svátosti křesťanské dospělosti, biřmování.Dne 23. července 2021 jsem byl vysvěcen na mnicha, viz avšak již ne jako křesťan, ale jako hinduista. Stal jsem se tak historicky prvním hinduistickým mnichem - svámím vysvěceným v České republice. viz Zde se dozvíte něco o tom, jaký jsem byl v Moravském krasu speleolog viz. Jsem objevitelem celkem čtyř menších, ale velmi zajímavých jeskyní viz. Za svůj nejvýznamnější přínos považuji dnes již legendární průzkum historického podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách, při němž byla objevena krypta s tzv. pomalovanými lebkami, jeden z nejvýznamnějších speleologických objevů v České republice ve 20. století. viz. Taky bych Vás rád upozornil na svůj duchovní životopis viz až nyní k oranžovému mnišskému hinduistickému rouchu viz. Děkuji, že jste mne navštívili. Která šťastná karma Vás sem zavála? Nyní se zdržuji jako poustevník v Moravském krasu. Mnoho zdejších jeskyní mi slouží pro meditační účely. Na prvním místě z nich je to však Poustevníkova Děravka viz na Rudicko - Habrůvecké plošině. Meditoval jsem však i až u pramenu Gangy a nad Rišikéšem v indickém Himálaji, v soutězce Chey v rumunských Karpatech, na Staré hoře v Krkonoších viz a ve Slovenském ráji viz. Stále jsem hledal to místo, kde bych mohl mohl být sám a nerušeně meditovat, až jsem to nakonec našel - zdá se - kde jinde než zde v Moravském krasu, a to díky empatii a pochopení Správy CHKO Moravský kras, kde o mých mimořádných neobvyklých duchovních potřebách vědí... Jsem tedy duchovní a snažím se Vás zde k Něčemu pozitivně inspirovat. Mě ale správně rozumí jen můj Osvícený duchovní Mistr Jeho svatost Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda z Indie viz. Pokud byste ve svém životě někoho takového snad postrádali, někoho kdo dobře bude rozumět Vaší duši, zkuste se přihlásit do některého kurzu Jógy v denním životě v místě Vašeho bydliště viz. Ze srdce Vám žehnám. Napíšete mi, co máte na srdci viz ? Pokusím se Vám odpovědět... Ponořím se do své meditace před oltářem a uvidím...viz Mám za sebou tisíce dnů a nocí v osamění meditačních jeskyní a horských pousteven. Něco vím jistě. To je má kvalifikace. Já působím především Láskou a Poznáním (bhakti a džňána). Síla Lásky - to je to v co věřím. viz Jsem tedy poustevník, nejsem duchovní učitel! To je má mystika. Já mám Dévpurídžího srdce. viz Svrchovaně Osvícený Mistr jógy, obdařený zázračnými silami, poustevník šrí Dévpurídží žil na přelomu 19. a 20.století, v Himálaji a poté se usadil v Radžastánu ve střední Indii. Silou své vůle zbořil ášram a vyhnal z něho bhakty, své žáky a poslal na ně hady. Lidé se domnívali, že světec zešílel. Motivy jeho činů přesahovaly lidské chápání. Od té doby mluvil jen s těmi, kdo měli hluboký vážný zájem o Poznání. V této kalijuze dával přednost společnosti zvířat před společností lidí (vayrágja). Na Cestě jógy se považuji za následovníka tohoto světce. V něčem mi připomíná našeho svatého Františka z Assisi, mého někdejšího horského souputníka. Děkuji Ti Bože, že mne vedeš po této Cestě. Bůh mě totiž vede od narození. Můj Bůh je tedy Šiva, věčný Mistr všech jogínů, asketů a modlících se lidí. Je nejsoucitnější a nejlaskavější Bůh z celého hinduistického panteonu. Bhakta, který medituje na Šivu, dojde rychle konečného Osvobození (mókša). Jsem tedy jogín a hinduista, s jistotou vím, že nejsem křesťanského zrození, jakkoli mám k Ježíši od dětství v srdci úctu. V tomto životě (a již nikdy) nebudu křesťanský mnich, protože většinou nezachovávají důležité pravidlo vegetariánství, což považuji za velmi závažný prohřešek katolické věrouky. Ať se na mne nezlobí, že jim to vytýkám. Já v této otázce mám zcela jasno a v souladu se svým svědomím jsem striktním vegetariánem. Vracím se tedy zpět Domů do Indie. Mé současné zrození v České republice a v Evropě bylo jen přechodné. Nejen maso, ale i alkohol, tabák a drogy neužívám. Jsem jejich odpůrcem, včetně dnes velmi populární prý "neškodné" marihuany. Bohužel někteří sádhuové dávají světu velmi špatný příklad, neboť marihuanu - v rozporu s původním jógovým učením - používají například při meditaci ke změněným stavům vědomí, což opravdu může zprostředkovat velmi krásné, harmonické až neuvěřitelné zážitky. Já tyto sádhuy ale považuji v podstatě za nevědomé (mája). I když, kdo to může s jistotou vědět? Někdo se totiž potřebuje nějak probrat ze spánku světské iluze. Platí se zde ale narušeným zdravím. Proto tvrdím, že drogy, zde mluvím jen o těch přírodních, jsou nebezpečné a nevyzpytatelné. Musel jsem se obšírněji zmínit o tomto dnešním aktuálním tématu, neboť vězní mnoho lidí, v důsledku čehož se nikdy doopravdy nevydají na Cestu Boží. Ale já jsem poznal, že duchovní Cesta je očista od všech špatných sklonů k dosažení jen čistých (sattvických) vlastností. Vyhledávám proto společnost duchovních a moudrých lidí (satsang), například v našem ášramu ve Střílkách viz. Dále s radostí a vyrovnaností již zachovávám mnišský celibát (brahmačárja) a doporučuji ho dodržovat každému připravenému pro větší pohodu, harmonii a vnitřní chápání a nazírání mystické vědy světců (anubhava). Nejbližší je mi učení svámího Šivánandy z Rišikéše viz, Paramhansy Jóganandy viz, šrí Maháprabhudžího viz a samozřejmě mého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, ale hodně jsem čerpal u všech mystických autorů všech náboženství (František z Assisi, Anthony de Mello, Tomáš Kempenský, Páter Pio, anonymní Poutník, Antonín Poustevník, Epiktétos, Ram Dass, Buddha, Milarepa, Babádži, Ramana Mahariši, Černý jelen, Morihei Ueshiba, Chan-šan, Lao-c´, Sai Baba, Terezie z Lisieux, Terezie Neumannová, Johannes Eckhart, šrí Chinmoy, Břetislav Kafka, Květoslav Minařík, Eduard Tomáš ap.) a každý z nich něčím obohatil mou Cestu a mé srdce. Nakonec jsem všechno co jsem kdy hledal našel v ucelené podobě jako koncentrované vědění v Józe v denním životě (Yoga in Daily Life) viz. Je to nepochybně jedno z nejčistších světových učení. Není divu, vždyť je to učení jednoho z největších žijících světců na Zemi, který má v Indii tituly paramhans a Višvaguru, což znamená Osvícený duše a Mistr Vesmíru. Toto učení jógy nejlépe vyhovuje mému vnitřnímu poznání z horských jeskyní. Proto jsem Svámijiho oddaným žákem (bhaktou). Tolik bych si přál předávat toto učení, které vysvobozuje ode všeho utrpení, ale zatím tak činím po vzoru himálajských Mistrů jen meditačním způsobem, neboť mé poznání je přes všechnu vynaloženou snahu pořád ještě nedostatečné. Pořád se ještě považuji ve vnitřní józe v podstatě za začátečníka. Ať mi prominou všichni ti, kteří se na mne již začínají obracet. Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Bůh je v odloučenosti. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých Mistrů romanticky naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?" říkají starci z hory Athos, kteří odmítají vyjít na veřejnost (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany ochránců přírody a lesníků. Zatím jsem narážel většinou na samé neporozumění. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Ozvěte se mi! viz Nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou dřevěnou poustevnu a být sám. viz Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora pro svou modlitbu a meditaci opuštěnou horu Alvernu... Na tento Vesmírný princip spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1).

Doufám, že jsem hned v úvodu k tomuto webu odpověděl na některé vaše důležité otázky.

Náham kartá. Prabhu Díp kartá. Maháprabhu Díp kartá hi kévalam.

"Nechť nikdo nezanedbává vlastní cíl pro cíl druhých, ať se zdá jakkoli velkolepý. Kdo pochopil, co je jeho pravým cílem, ať o něj důsledně usiluje."
Dhammapadam 166

"Aby duchovní aspirant mohl příjmout sannjása-díkšu, musí se vzdát všech pozemských vazeb. Proč se to vyžaduje? Protože duchovní učitel, nebo Mistr nemůže vést své žáky k Absolutnu, pokud je sám ještě spojen s relativními hodnotami a světskými názory."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Patandžaliho Jógasútry

Aktualizace: 5.3.2023.
Foto: Pavel Chaloupský, Málčina 2022.

Mahéšvaránandova posvátná lípa
na Děravce.


Poustevník šrí Dévpurídží

Bůh Šiva.

Má sannjás díkša.

František z Assisi.

Foto: Jiří Dressler, Křtiny 2021.www.joga.czZPĚT