¨
Hradisko u Bosonoh
V roce 2013 Martin Golec, speleolog a archeolog z Býčí skály zveřejnil negativně míněné informace o mé osobě v článku o poustevnícich na Býčí skále. Proto jsem ho o vánocích 2023 požádal o odstranění zmínek o mně ve zmíněném článku, což odmítl arogantně - jak je pro něj typické - učinit. Proto jsem se rozhodl vystavit toto veřejné prohlášení o mém vztahu ke Golcově osobě a postavit mu tak analogický "památníček", který si google rovněž najde...
Marek Gyaneshwarpuri

Rozešel jsem se s ateistickým archeologem Martinem Golcem.
Na mé pozitivní přání k vánočním svátkům narození Ježíše Krista mi totiž jako obvykle odpověděl velice negativně. Dokonce mne mnicha poslal k čertu. Na ta slova jsem ho ve Jménu Božím poslal taky k čertu. Martin Golec mnou nabízenou možnost smíru nepřijal a dál se chová povýšeně a namyšleně jako skutečný ateistický vědec. Proto ještě zvážím zda sem nakonec vrátím článek pod názvem "Modlitba za Martina Golce", který jsem na znamení usmíření jako první naivně odstranil. Toto však nebylo Golcem pozitivně vnímáno. Myslím si po této zkušenosti, že s lidmi jako je Martin Golec nejde přátelit ani kamarádit. Takže ještě uvidím zda zmíněný článek o Martinu Golcovi sem na web vrátím. Ještě se musím poradit s Božstvím. Toto mne přivádí na myšlenku, že negativním lidem nejde odpouštět, ani nabízet usmíření. Nejsou na tuto velkorysost duchovně vůbec připravení.

Martin Golec

Úvod do problému vztahu s Býčí skálou.
Málo se ví, že i já jsem přespával na základně speleologů před Býčí skálou. Bylo to poprvé někdy v roce 1986 a potom v roce 1995 když jsme barvili Habrůvecký ponor, za předsedů Radka Hýska a RNDr. Dušana Hypra. Později mne jeskyňáři z Býčí skály nenáviděli, když jsem začal v roce 2005 bádat na Habrůvecké plošině u Habrůvky (Závrt u Habrůveckých smrků a Děravka) což bylo na pomýleném zájmovém území ZO ČSS 6-01 Býčí skála. Proto mi velice škodili pomluvou. Dokonce mi přiotrávili Mahéšvaránandovu posvátnou lípu vysazenou na Děravce v době kdy jsem tam žil jako poustevník. Nosili mi rovněž lidské exkramenty a pokládali je před dveře mé poustevny. Podezíral jsem z těchto činů syna předsedy ZO 6-01 Býčí skála Jiřího Svozila mladšího, který mi velice ubližoval a škodil, což se na 99 % potvrdilo. Ničil památníčky na jeskyni Kostelíku a u Habrůvky. Dneska je to však již na facebooku kamarád. Jinak se ale stále nestýkáme. Mám ho poměrně rád. Rovněž ostatní členové Býčí skály jsou již poměrně kamarádi, to proto že už nepůsobím na Habrůvecké plošině, nanejvýš ještě v Závrtu u Habrůveckých smrků a snad i na Děravce.

„Jdi mi z cesty, satane; tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“
Ježíš
Evangelium sv. Marka 8, 33

Modlitba za Martina Golce
Text Modlitby za Martina Golce, který se zachoval jen částečně na této jpg, neboť jsem ho v dobré vůli z internetu hned po zveřejnění odstranil.ZPĚT