¨
Hradisko u Bosonoh

Mgr. Petr Kos

archeolog, speleolog, Duše krajiny.

jednatel ZO ČSS 6-12 Speleologický klub Brno.
Ústav archeologické a památkové péče Brno.

Mgr. Petr Kos 2007.

HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT