¨
Hradisko u Bosonoh

Kterak ziskuchtivost L.P. 1558 zachránila údolí Říčky.

Speleo 18/1994. Česká speleologické společnost

Údolím Říčky v jižní části Moravského krasu kdysi vedla kupecká cesta z Brna do Ochozu.
Kolem roku 1558 však ziskuchtiví radní páni z Líšně získali právo vybírat clo z projíždějících vozů. Následkem toho objevili ziskuchtiví vozkové novou cestu, sic náročnější přes kopec zvaný Velká Klajdovka, zato však zadarmo.

Od té doby se jezdí přes Velkou Klajdovku a na údolí Říčky se zapomnělo. Tak můžeme poděkovat ziskuchtivým radním pánům i vozkům 16. století za jejich ziskuchtivost. Nebýt nich, vedly by dnes údolím Říčky i Kamenitým a Ochozkým žlíbkem silnice plné burácejících smrdících čuníků, pod Pekárnou by bylo parkoviště a u Ochozské jeskyně by stál hotýlek. Místo toho zůstalo údolí v takovém stavu, jak ho příroda stvořila.

Více takových lidí, kteří by ze ziskuchtivosti zapomněli na Moravský kras !!!
- sen & sob -

Literatura:
HROMEK, M. a kol.: 750 let Ochozu u Brna. MNV Ochoz u Brna, 1987.ZPĚT
<