¨
Hradisko u Bosonoh

Zajímavý nález ve znojemském podzemí.

Speleo 12/1993. Česká speleologické společnost

Během jedné z akcí do znojemského podzemí se členům Speleohistorického klubu Brno (ZO 6-26) podařil neobvyklý nález. Po několikahodinovém postupu labyrintem nejnižšího patra dorazili ke stoupajícím schodům, které po několika krocích vyústily do menší klenuté prostory vyplněné takřka až ke stropu písemnými materiály. Jak bylo zjištěno, svazky listin položené volně na zemi přikryté igelitem, či pečlivě vyskládané v provizorních poličkách, obsahují dokumentaci týkající se pozemkového vlastnictví některých zemědělských družstev v okolí Znojma. Písemnosti jsou roztříděny do jednotlivých ročníků počínajících v minulém století a zasahující až po současnost. Největší pozornost zasluhují originální listiny z padesátých let typu: Pán XZ věnuje zdarma vojenskému útvaru ZX les a pole ...atd. Otázkou zůstává, z jakého důvodu vlhnou výše uvedené materiály hluboko v podzemí, zatímco na povrchu probíhají restituce.
Událo se na podzim 1992.
-MŠ-

Summary: Interesting discovery in underground of Znojmo
During 1992 autumn, exploration in the lowest level of historic underground spaces in Znojmo city led to small chamber filled nearly to the ceiling by actes concerning data on ownership of land in surroundings of Znojmo. Complete actes from past Century up to the present time were found in wet air.ZPĚT
<