¨
Hradisko u Bosonoh
svámí Gyaneshwarpuri
Deníček 2022
Chcete mi něco napsat? Můžete mi poslat email nebo sms. Nebo vše napište do Návštěvní knihy.

Velmi rád zveřejním i Vaše příspěvky.

Archiv: 2019, 2020. 2021. ZPRÁVA
Translation:anglická vlajka

25. června 2022
Maháprabhudíp ášram Střílky na HermitPhoto.

23. června 2022
Acta Speleohistorica o Křtinách.
Dnes jsem dlouze pročítal celý obsáhlý rukopis své publikace Acta Speleohistorica o Křtinách. Na své si příjdou jak historikové, tak speleologové a archeologové. Strojopis má nyní 42 stran textu formátu A4 plus obrovské množství doprovodného materiálu, hlavně fotografických příloh. Publikace má tedy nyní s fotografiemi odhadem již asi 88 stran! Výjde s barevnou obálkou a černobílým vnitřkem na křídovém papíře.

22. června 2022
Hory a mnich

Babadži, Vesmírný Guru.

Jedna zapomenutá fotečka:
Marek Gyaneshwarpuri 2020.

Přerušil jsem pobyt v ášramu Střílky a vrátil jsem se do Brna.
Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že jsem v ášramu onemocněl. Pravděpodobně chřipka, ale nebyl vyloučen ani covid. I tak jsem si užil se Svámijim mnoho radostných satsangů. Věnoval jsem se karmajóze: vynášení odpadků ze všech koutů ášramu, dále umývání toalet a koupelen. Zbytek času jsem trávil při prácích v kuchyni. Mám několik desítek fotografií. Nyní jsem doma a léčím se. Polykám acylpyriny a jsem na lůžku. Cítím, že se z toho brzy dostanu. Jak by né, na jóginy nemoc nemá moc.
Višvaguruji. Střílky 2022. Foto: Radim Paluš - Híra Puri.
Foto Radim Paluš - Híra Puri.

10. června 2022
Požehnání.
"Požehnej ti Pán Bůh synáčku, aby tě životem provázelo štěstí. Jenom nezapomínej na gurudéva a měj na mysli jeho svaté jméno. Kdo chová v srdci gurudéva, dostane všechno, co potřebuje."
šrí Maháprabhudží
Paramhans svámí Madhávananda
Lílá Amrit.

9. června 2022
... člověk nikdy neví, jak bude velký jógin nebo jóginka reagovat na zmínku o publicitě. Zpravidla se jí vyhýbají a chtějí provádět své hluboké zkoumání duše v mlčení.
Paramhansa Jógánanda
Životopis jógina

Zítra odjíždím do Střílek milovaní.
Znovu spočinu u nohou svého Mistra Paramhanse svámího Mahéšvaránandy. Zůčastním se seminářů jógy a pobudu ve stříleckém Maháprabhudíp ášramu asi měsíc. Budu se věnovat své karmajóze a večer se budu zůčastňovat radostných satsangů. Budu se těšit z blízkosti světce. Samozřejmě budu mít s sebou fotoaparát a tak ty vzácné chvíle budu zachycovat a vy se můžete těšit na nějaké Hermitfotečky. Nechť se máte všichni dobře. Hari Om. V Lásce.
8. června 2022
Letošní noc kostelů proběhne 10.června.
Navštivte svůj oblíbený kostel, tak jak ho neznáte. Navštivte třeba naše svaté Křtiny. Já budu tou dobou již v našem Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
noc kostelů 2022

Setkání s archeoložkou Mgr. Innou Mateiciucovou v Brně.
Inna se zprvu specializovala na neolit Sýrie, nyní se však zaměřuje na stát Omán. V Ománu mají vyčleněnu oblast k výzkumu, která je krasovým poljem. Je tedy naděje, že zde bylo pravěké osídlení v době, kdy okolní krajina byla bezvodá poušť. Letošní expedice do Ománu se zůčastnili i geologové Jiří Otava a Antonín Přichystal, kteří slavili úspěch. Snad nic neprozradím, když napíši že objevili jeskyni, kterou pro svůj vzhled nazvali Pekárna. Je naděje, že pod travertínovou vrstnou budou pravěké nálezy. Nezbývá než jim popřát mnoho úspěchu v jejich nadšení.

6. června 2022
Přídavky ke článku o speleohistorii a genezi Malčiny jeskyně pro eSpeleo.

Otázka prolongace ucpaných trativodů v Poradním a Jižním dómu.
Tato prolongace je stále otevřená směrem pod Švédův stůl a do předpokládaného jeskynního systému podzemní Říčky mezi Závrtem pod Svatými schody a Barunčinou pod Svatými schody, tedy směrem na Netopýrku (ŠENKYŘÍK 2005a, GYANESHWARPURI 202.a). Snad se najde výzkumce, který toto dílo Hádecké skupiny Jaroslava Dvořáka a kol v Poradním a Jižním dómu dokončí. Já to už však nebudu. Pokud by se otevřel vchod č. 1 do Málčiny jeskyně (objevný Kubáskuv vchod z roku 1908), byl by vyřešen problém kam s nakopanými sedimenty. To by bylo poměrně snadné. Domnívám se, že je to poměrně perspektivní místo na poměry Málčiny jeskyně jako východiště objevných exploatací pod ostroh Svatých schodů, který speleologicky stále přitahuje neznámem (GYANESHWARPURI 202.b) Tato otázka je tedy zdá se otevřena pro další zájemce (snad Pavel Chaloupský a Kamil Pokorný ?). číst víc...

Otázka prolongace přitokového Trativodu nad vodopádkem v Hlavní chodbě.
Kolektiv ZO 6-12 Speleologický klub Brno (Petr Kos, Petr Kučera) prokopával přítokový Trativod nad vodopádkem, nalézající se zhruba v polovině Hlavní chodby, do vzdálenosti cca 10 m. Ucpaný trativod však pokračuje dál, ale nepříznivým směrem k nedalekému Ochozskému žlíbku. Čelba trativodu se tím přibližuje Ochozskému potoku, kde je asi nachází neznámý inundační ponůrek. Tím Málčinu jeskyni prodloužili na 190 m. číst víc...

Otázka prolongace Chaloupského odtoku potůčku do Spojky od Vodopádku v Hlavní chodbě, směrem k Poradnímu dómu.
Toto místo prozkoumal na základě mého doporučení Pavel Chaloupský, člen ZO 6-12 Speleologický klub Brno. Dle jeho sdělení se pod skalním stropem Spojky nacházejí kypré sedimenty v místě odtoku podzemního potůčku od Vodopádku. Odtoková horizontální spára je však velmi nízká. Pravděpodobně zde nebude průstupná. Nachází se zde však hydrologicky průtočný odtoková cesta do neznáma Svatých schodů. Jen několik málo metrů je to zde do vyústění plazivky do jiného - více dimenzovaného trativodu - vstup do něhož vidíme ucpán málčinským blátem na západní straně konce Hlavní chodby. Načepování odtokového potůčku od vodopádku do erozních struktur větší dimenze je tedy pravděpodobné. číst víc...

Virgulové anomálie v okolí Málčiny jeskyně aneb pár kritických úvah k diskuzi nad fenoménem virgulování.
Kamil Pokorný a Ladislav Slezák z pracovní skupiny SE 3 (Tři senioři) detekovali virgulí v blízkosti Málčiny další neznámé (dómovité) prostory. Kamil Pokorný je senzibil známý svými psychotronickými experimenty na bázi virgulování průchodu dosud neznámých a nikým neviděných a netušených jeskyní v celé jižní části Moravského krasu. Výsledky těchto jeho rozsáhlých virgulových prací v údolí Říčky a na přilehlých plošinách nejsou dodnes plně zveřejněny, proto zde zanechávám o nich pouze literární zmínku a více se nerozepisuji. K tomu bych však něco dodal. Patřím ke skeptikům těchto virgulových prácí, jakkoli je o mě dobře známo, že i já sám jsem se v minulosti virgulováním aktivně zabýval (Křtiny - ossarium 1991, j. Ponorný Hrádek na Skalce 1990). Dnes po mnoha praktických zkušenostech však považují virgulové anomálie v podstatě za produkt autosugesce neznámého podvědomí, a nikoli o zvláštní schopnost nadvědomí. Nadvědomí se svými mnoha zvláštními silami a schopnostmi je totiž přístupné toliko světcům, nikoli však světským mužům. A k tomu jsme ještě velmi vzdáleni. Tolik mé vyjádření k četným neznámých jeskynním chodbám, dómům a propastem zaznamenaných virgulí Kamilem Pokorným v celém Údolí Říčky a na Hostěnické plošině a Mokerské plošině. Tyto rozsáhlé virgulové prognózy nebudí moji důvěru, tím se netajím. Jsem příznivcem empirických metod, a postupů praktické speleologie při hledání neznámých jeskyní. Něco však v Údolí Říčky k objevení ještě nepochybně je, držím proto Kamilovi palce v jeho entuziasmu. Ti, kteří se nemodlí, nemeditují a nepraktikují žádnou speciální sádhanu se k duchovním darům nadvědomí vůbec nedokáží přiblížit, jak nás učí úžasná věda vnitřní jógy. Neochota zachovávat celibát něco znamená a trestá se spánkem nevědomosti a zapomění, je zhola nemožné jakýkoli způsobem se pozdvihnout z moci duševně omezeného ega. číst víc...

5. června 2022
Višvagurudží právě přijíždí do Střílek.
Zítra 6.6. bude uvítací satsang s Višvagurudžím v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách. Setkáme se v 18 hodin.

Mezi pohádkové bytosti dnes doplněn Ježíš Kristus.
Teď je můj soupis pohádkových bytostí kompletní.
Ježíš Kristus
Ježíš Kristus

HermitPhoto: Dobrá čajovna v Brně.
Dobrá čajovna Brno.

HermitPhoto: Chrám Panny Marie ve Křtinách.

3. června 2022
U Radka Hýska v Babicích nad Svitavou a u Panny Marie ve Křtinách.
Při nedávné návštěvě Křtin se přiřítilo od někud auto a z něho mi někdo kynul. Ach ano, poznal jsem ho. Byl to Radek Hýsek, bývalý předseda Býčí skály. Už taky zestárl. Na dlouhý rozhovor však nebyl čas, neboť auto blokovalo průjezd rušnou křižovatkou. "Stav se.", vyhrkl na rozloučenou Radek Hýsek. Dlouho jsem nad tím pozváním přemýšlel a nakonec jsem v tom poznal volání boží, a proto jsem se rozhodl, že Radka u něho v Babicích nad Svitavou navštívím. Dnes jsem ze svého oltáře sundal obrázek svatého Františka z Assisi a napsal na něj na zadní stranu dlouhé věnování Radkovi a jeho ženě. Hned dnes jsem s tímto svatým dárkem zamířil do Babic. Radek byl naštěstí doma, jeho auto stálo před domem. Otevřela mi jeho žena. Řekl jsem jí, že přicházím na Radkovo pozvání. Uvedla mne ke stolu u něhož právě seděl nějaký významný speleolog, jehož jsem neznal. Radek Hýsek je stále tělem i duší jeskyňář, i když pro svůj pokročilý věk 82 roků už samozřejmě nejeskyňaří. Pustili jsme se do rozhovoru. Probrali jsme vše podstatné za tu dobu, co jsme se neviděli. Neviděli jsme se totiž celých 15 let. Radek už špatně chodí, ale je plně při smyslech. Převzal můj dárek sv. Františka a ukázal mi své amulety, které má po své mamince: křesťanský křížek a keltskou měděnou spirálu. Mnohokrát jsem Radka fotografoval v rámci Projektu HermitPhoto. Radek však odmítl mi dát souhlas fotografie zveřejnit u mě na webu. Prý až po jeho smrti. V družném rozhovoru uplynula asi hodina a já jsem se měl k odchodu. Zamířil jsem napříč Babickou plošinou u Skrejšen do horní části Křtinského údolí a odtud do Křtin. V kostele jsem měl další zážitek. Posadil jsem se do lavice před gotickou Madonou Panny Marie Křtinské a tu jsem ucítil její hlas: "Ukrývají se v tobě velké milosti." a požehnala mi knihu, kterou se o ní a jejím poutním místu chystám psát. Vděčně jsem opustil křtinský chrám a vydal se na autobusovou zastávku u Fárlíkovi hospody. Odtud jsem odjel do Brna. Dorazil jsem do Dobré čajovny na Římském náměstí, kde jsem zakoupil poctivou zásobu zeleného čaje "vietnam."
Křtiny. Panna Maria Křtinská. Swami Gyaneshwarpuri.

Proč neučím svatou jógu.
Co se stane, když slepý vede slepé. Všichni spadnou do jámy. Tak to řekl Mistr Ježíš. Tak to cítím i já. Dokud nedosáhnu určitého pokroku na duchovní cestě jógy, nemyslím tím rovnou mókšu, nebudu nikoho vyučovat. Myslím, že je to moudré předsevzetí. Tak to cítím vnitřně. Zatím nemám v podstatě co dát. Co se však staně, když získám Poznání? Potom sejdu níž a budu učit. Myslím, že můžeme dát jenom to, co jsme zrealizovali v srdci. Mám za sebou tisíce dnů a nocí na horských poustevnách a v meditačních jeskyních.číst víc...

Ještě jeden hold Paramhansovi Jógánandovi.
Jógánando, Jógánando, tebe mám rád. Po přečtení tvých řádků mi - Bůh ví proč - tekly slzy. Zázrak. Vnímal jsem Boha. Má duše rozuměla. Takové jsou všechny víceúrovňové knihy. Dojímají mne. Jejich poselství rozumím. Nepochybně tuto knihu nečtu poprvé. Je čas rozvzpomínání. Bližší je mi jen Mahéšvaránandova nauka. Jeho hlas mám v srdci. To On mne vede od zrození. O tom není pochyb. Promlouvej v mém srdci Svámiji! Tvůj nehodný žák swami Gyaneshwarpuri.číst víc...
Paramhansa Jógánanda Životopis jógina

2. června 2022
Další páté číslo eSpelea by mělo vyjít do konce června!
Těšíme se! Hodně zdaru redakční radě.
1. června 2022
HermitPhoto: Karmajógový víkend v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.

Nejde o to obracet někoho na víru, ale přesvědčovat lidi vlastním životem, být dobrým příkladem.
Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda
Líla Amrit

Paramhansa Jógánanda: Životopis jógina.
Mě Životopis jógina mnoho dal, předevšim upevnil moji víru v mou Cestu jógy. Rovněž i já jsem nalezl Kristu podobného světce Paramhanse svámího Mahéšvaránandu. V této knize jsem nalezl mnoho skrytých pokladů, dlouho tušených duchovních myšlenek pro můj život, studnici intuitivní moudrosti. Číst takovéto knihy napsané světcem je pro mne velikým potěšením. Tato kniha se mi tedy velmi zalíbila. Více takových knih! číst víc...

"Pán odpovídá na všechno a působí na všechny... splní každé upřimné přání svého uctívače. Lidé si jen zřídka uvědomují, jak často vyslyší Bůh jejich modlitby. Není předpojatý jen pro několik jedinců, ale vyslechne každého, kdo k němu přistoupí s důvěrou. Jako děti bychom měli vždycky věřit v milující laskavost svého všudepřítomného Otce."

Paramhansa Jógánanda
Životopis jógina

Intuice je duchovní vedení, které se přirozeně objevuje v člověku v okamžicích, kdy je jeho mysl klidná. Skoro každý už zažil nevysvětlitelně správné "tušení" nebo s úspěchem přenesl své myšlenky na druhého.
Paramhansa Jógánanda
Životopis jógina

31. května 2022
Vishwaguruji ve Střílkách léto 2022.
Hari Óm,
S radostí vám oznamujeme, že Vishwaguruji bude ve Střílkách v těchto termínech:
vždy od pátku do pátku:
10.6. - 17.6.
17.6. - 24.6.
24.6. - 1.7.
1.7. - 8.7.
Vždy od pondělí do pondělí.
1.8. - 8.8.
22.8.- 29.8.

Těšíme se na viděnou ve Střílkách.
Ratanpuri Prchlíková

"Máš pokojík, kde se můžeš zavřít a být sám?"
"Mám." Pomyslel jsem si...
"To je tvoje jeskyně." Jógin mi věnoval pohled osvícení, na který nikdy nezapomenu. "To je tvoje svatá hora. Tam najdeš království Boží."
Jeho prostá slova okamžitě zahnala mou celoživotní posedlost Himálajem.

Paramhansa Jógananda
Životopis jógina

"Žádáš po mně osvícení," pokračoval jógin zadumaně, "a já se zatím musím ptát, zda se mi podařilo při své bezvýznamnosti a s tou trochou meditace, kterou jsem absolvoval, potěšit Boha a jakou cenu asi budu mít v jeho očích při posledním účtování."
Paramhansa Jógananda
Životopis jógina

I trocha meditace ochrání člověka před hrozným strachem ze smrti a posmrtných stavů.
Paramhansa Jógananda
Životopis jógina

Fotografie pomalovaných lebek ze Křtin od doc. MUDr. Lenky Vargové z lékařské fakulty MU v Brně.
Pomalované lebky Lenka Vargová Pomalované lebky Lenka Vargová Pomalované lebky Lenka Vargová Pomalované lebky Lenka Vargová Pomalované lebky Lenka Vargová Pomalované lebky Lenka Vargová

30. května 2022
Hlavní pouť Křtiny.
Hlavní pouť Křtiny.

Mezinárodní den jógy 2022 v Brně.
Mezinárodní den jógy 2022 BRno.

Poděkování Mons. P. Janu Peňázovi.
P. Jan Peňáz

Opět čtu v Jóganandově Životopisu jógina.
Řádové předpisy nedovolují svámijům udržovat světská pouta, když už je formálně přeťali. Nesmějí provádět rodinné obřady, které jsou pro hospodáře povinné. Ale Šankara, starověky zakladatel řádu svámijů, na tento předpis nedbal. Po smrti své milované matky spálil její tělo v nebeském ohni, který nechal vytrysknout ze své zdvižené dlaně. Také Šrí Juktéšvar ignoroval tato omezení, i když méně okázalým způsobem. Když zemřela jeho matka, zařídil na břehu svaté Gangy ve Váránasí kremační obřad a ve shodě s odvěkým zvykem pohostil mnoho brahmánů.

Matka Šrí Juktéšvara žila ve čtvrti Ránamahal ve Váránasí, kde jsem svého gurua poprvé navštívil. Byla vlídná a laskavá, ale měla velmi vyhraněné názory. Jednou jsem stál na balkóně a pozoroval, jak spolu matka a syn hovoří. Svým klidným, rozumným způsobem se mistr pokoušel svou matku o něčem přesvědčit. Zjevně se mu to nepodařilo, protože velmi energicky zavrtěla hlavou. "Ne, ne můj synu jdi teď pryč! Tvoje moudrá slova nejsou pro mne. Já nejsem tvůj žák." Šrí Juktéšvar couvl bez dalšího slova jako vyhubované dítě. Byl jsem dojat jeho úctou k matce i v její nerozumné náladě. Viděla v něm jenom svého malého chlapce a ne mudrce. Tato drobná událost měla jistý půvab, vrhala dostatečné světlo na neobvyklou povahu mého gurua, vnitřně pokorného a navenek neoblomného.

Když se některý návštěvník odvážil vyprávět v ášramu dvojsmyslný příběh, zachovával mistr neúčastné mlčení. "Nenechte se bít provokujícím bičem hezké tváře." říkal svým žákům. "Jak může mít opravdové potěšení ze světa otrok svých smyslů? Když se brodí v bahně, unikají mu jemné vůně. Člověk se živelnými choutkami ztrácí všechno jemné rozlišování." Studenti, kteří se snažili uniknout klamu dualistické máje, dostávali od Šrí Juktéšvara trpělivé a chápavé rady. "Tak jako je účelem jezení uspokojit hlad a ne chtivost, je sexuální instinkt určen k rozmnožování druhu podle přírodního zákona a ne k zažehávání nenasytné touhy," říkal. "Zničte už nyní špatné tužby, jinak vás budou následovat, až bude vaše astrální tělo odloučeno od své fyzické schránky. I když je tělo slabé, mysl by měla stále odolávat. Přepadne-li vás s krutou silou pokušení, překonejte je neosobní analýzou a nezdolnou vůlí. Každá přirozená vášeň se dá ovládnout. Uchovávejte si sílu. Buďte jako prostorný oceán, vstřebávající všechny říční přítoky smyslů. Malé touhy jsou otvory v rezervoáru vašeho vnitřního pokoje, které umožňují promrhání hojivých vod v pouštním písku materialismu. Mocný aktivační podnět nesprávné touhy je největší nepřítel štěstí člověka. Procházej světem jako lev sebeovládání, postarej se, aby tě neproháněla žába slabosti." Uctívač je nakonec osvobozen od všech bezděčných impulsů. Promění svou potřebu lidské lásky v tužbu jedině po Bohu, lásku výlučnou, neboť všudepřítomnou.

Jsou žáci, kteří hledají gurua podle svého obrazu. Takoví studenti si často stěžovali, že Šrí Juktéšvara nechápou. "Stejně nechápete ani Boha!" odsekl jsem jednou. "Až vám bude světec jasný, budete sami světci." Kdo může chtít pochopit bezednou povahu mistra v jediném okamžiku? Studenti přicházeli a zpravidla zase odcházeli. Ti, kdo bažili po cestě uhlazených sympatií a pohodlného kázání, ji v ášramu nenašli. Mistr nabízel útočiště a vedení po celý věk, ale mnoho žáků lakotně požadovalo ještě balzám pro své ego. Odešli a dali před pokorou přednost nesčetným pokořením života. Mistrovy planoucí paprsky, sluneční svit jeho moudrosti, byly příliš silné pro jejich duchovní neduh. Našli si jiného, menšího učitele, který je zaštítil lichotkami a umožnil jim neklidný spánek nevědomosti.

Jedinou příčinou tehdejší mistrovy nelibosti bylo, že jsem se navzdory jeho jemnému náznaku pokoušel obrátit jistého člověka na duchovní cestu.

"Jestli se ti moje slova nelíbí, můžeš kdykoli odejít," ujišťoval mne mistr. "Nechci od tebe nic jiného než tvé vlastní zdokonalení. Zůstaň jedině, když cítíš, že z toho máš prospěch."

"Tělo je zrádný přítel. Dávej mu, co mu patří, ale nic víc," říkával. "Bolest a radost přejdou, snášej obojí s klidem, ale současně se snaž zbavit se jich. Představivost jsou dveře, jimiž vstupuje nemoc i uzdravení. Nevěř v reálnost choroby, ani když jsi nemocen, neuznaný návštěvník odejde."

"Mlčky se blíží temnota máje. Odkvapme domů do svého nitra!"

Budu mít svůj jógový ášram?
Jednou zdědím maminčin byt v Bosonohách. Podobně jako šrí Juktéšvar v Jóganandově "Životopisu jógina" využiji těchto rodinných statků v vybudování svého jógového ášramu, na principu poustevny, v Brně nebo blízkém okolí. Líbil by se mi Moravský kras, například městys Křtiny či vesnička Habrůvka. Svámí má přece mít svůj ášram, kde bude předávat jógu. Já jsem však spíše poustevník, přesto nějaké sklony ke službě lidstvu po svém osvícení budu mít. Vybudovat ášram mi poradil při sanjás dikše můj Mistr, Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Zpočátku jsem se touto jeho poznámkou příliš nezabýval, ale dnes v noci jsem nad tím vážně přemýšlel. Cítím, že maminčin byt, k němuž se vážou mé dětské vzpomínky opustím. Těším se až se přestěhuji do menšího bytu ve starém domě na klidné ulici v Brně.číst víc...
29. května 2022
Karmajóga ve stříleckém ášramu.
Jak se Vám líbí fotky ze Střílek? Přijel jsem do ášramu v pátek večer, už byla zavřena hlavní vrata, ale Vydja, se kterou jsem se setkal v autobusu, měla naštěstí klíče. V sobotu se hromadná karmajóga na zahradě nekonala, protože paní zahradnice odjela v nějaké neodkladné záležitosti na Slovensko. Vydja mi však dala kosu a vyslala mne kosit trávu v ovocném sadu. Byla to namáhavá práce z níž mne bolela hlava. Večer byl satsang jehož se zůčastnila sadví Parvatí a svámí Gajanand Zpívali jsme se zanícením bhadžany, modlitbu, rozdali prašád a šli spát. Druhý den v neděli jsem jel autobusem ze Střílek do Brna.
kuchaž, který vaří s láskou a úsměvem. Střílky jógacentrum.

Kněz Tomáš Halík: které je největší ze všech přikázání.
Zaslal Tomás de Torquemada. Já s Tomášem Halíkem souhlasím a považuji Ho za spřízněnou dušičku.

Budování úkrytu pro přežití v pustém lese.
Zaslal Tomás de Torquemada, přítel Boba Klváně. Děkuji pěkně. Pobyt v lese - to mám rád.
27. května 2022
Ne nemýlím se, na cestu speleologie už nepatřím!
Příliš negativní prostředí...:( Skoro bych na to zapoměl. To není pro mne. Že jsem se rozešel s nevědomým speleologem Kamilem Pokorným, který mi dlouhodobě podsouvá nehezké myšlenky - tak jak je v Moravském krasu obvyklé, mi nevadí. I to už patří k cestě poustevníka. Já jsem raději s Bohem. Zrovna teď místo do Krasu jedu do stříleckého ášramu na karmajógu, kde bude nějaká práce na zahradě. Je mi jen líto Kamila, který byl mým dobrým kamarádem.
Marek Šenkyřík, speleolog Ponorný Hrádek.

26. května 2022
S Kamilem Pokorným jsem se rozešel.
Důvodem jsou přetrvávající vnitřní rozpory, které s ním mám, které umocňují jeho duševní výpadky proti mě a mé Cestě, dokonce i Mistrovi. Nic naplat. Nezbývá než popřát Kamilovi aby šel svou cestou, byť sebevíce podivnou. Já se na něho jako na přítele, či kamaráda nemohu spolehnout. Čas ukáže moji předpověď, že zůstane sám v nepřátelském prostředí, kde nebudou přijímat jeho kypící virgulovo - speleologický entuziasmus. Potom mne na Cestě Boží Lásky a Poznání bude rád následovat. Něco odemne odešlo. Já vím, že to byla karma. Na nějakou loď už nepatřím. Takový je Boží plán se mnou a s Kamilem. Nepřipoutanost. Odpoutanost od každého. Pominou všechny potíže. Uvolněně plynu dál.
Kamil Pokorný

25. května 2022
Sbohem speleologie.
Speleologie je v podstatě materialistická věda, nevyplácí se na ní zdržovat na Cestě za Bohem. To pokušení zastavit se a věnovat se speleologii bylo pro mne těžké. Ale oni sami mne nechtěli mít mezi sebou. Tím mi dali poznat, že na jejich cestu speleologických výzkumů v Moravském krasu už nepatřím. Požehnaná je jóga a duchovní Cesta k Bohu do Neznáma. Ano, našel jsem Cestu Boží pod svýma nohama. Odkryl jsem tajemství světců. Boží Milost spočívá na mne. To je celé poustevníkovo tajemství. Na to jsem přišel v 54 letech svého života. Našel jsem to. Harmonie. To je mé rozloučení se světem lidských bytostí. Již nikdy nesejdu dolů do duchovních nížin, mě čekají výstupy na horské útesy. Tam v horách mám svou jeskyňku. Tam usednu a tiše se pomodlím a povznesu se nad všechny světské okovy. Po vzoru Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy se znovurodím v Božském Vesmíru. Vítá mne mnohem lepší svět než ten, který bezstarostně nyní opouštím. Jako svámí chci Pane žít. Já to dokážu.číst víc...

Čtu dále z knihy Paramhanse Jóganandy: "Životopis jógina."
"Dlouho jsem se cvičil v poctivé introspekci, nádherně bolestivému přístupu k moudrosti. Sebezkoumání, nelítostné pozorování vlastních myšlenek je tvrdá a otřesná zkušenost. Rozdrtí na prach i to nejstatnější ego. Ale opravdová sebeanalíza vytváří s matematickou přesností zřece."

24. května 2022
Mezi pohádkové bytosti doplněni indičtí guruové Paramhansy Jóganandy.
Lahíri Mahašaj
Láhirí Mahášaj
šrí Juktéšvar
Šrí Juktéšvar Giri

"Co je za tmou zavřených očí?" přepadla mne silná myšlenka. Okamžitě se před mým vnitřním zrakem objevil oslnivý záblesk světla. Na velkém zářivém plátně v mém čele se jako miniaturní filmové obrázky vynořily božské postavy světců, sedících v meditačních pozicích v horských jeskyních.
"Kdo jste?" zeptal jsem se nahlas.
"Jsme himálajští jógini." Je těžké popsat nebeskou odpověď: srdce se mi vzrušeně rozbušilo.
"Hrozně rád bych šel do Himálaje a byl jako vy!" Vidina zmizela, ale stříbrné paprsky se šířily ve stále širších kruzích do nekonečna.
"Co je to za zázračnou záři?"
"Jsem Íšvara. Jsem Světlo. Hlas byl jako dunící mraky.
"Chci být s tebou zajedno!"
Ze své zvolna mizící extáze jsem si uchoval trvalý odkaz inspirace k hledání Boha. "Je věčnou, stále novou Radostí!" Tato vzpomínka ve mě zůstala dlouho po dni uchvácení.


Paramhansa Jógananda
Životopis jógina

22. května 2022
Tak jsem se dal znovu do práce na Acta Speleohistorica o Křtinách.
Ještě mne čeká mnoho práce. A pak najít vydavatele.

"Když jsem procházel mezi zástupy mnichů a sádhuů, kteří se sjeli z velkých dálek, aby se zúčastnili posvátné slavnosti, povšiml jsem si popelem pomazaného askety se žebráckou miskou v ruce. V mé mysli vyvstala myšlenka, že je to pokrytec, který nosí jen vnější symboly odříkání bez odpovídající vnitřní milosti.
Sotva jsem asketu minul, padl můj ohromený zrak na Bábádžiho. Poklekl před rozcuchaným asketou.
"Gurudži!" Pospíchal jsem k němu. "Co to děláte?"
"Umývám nohy tomuto muži, který se vzdal všeho, a potom mu půjdu umýt nádoby na vaření." Bábádži se na mne usmál jako malé dítě: viděl jsem, že chce, abych nikoho nekritizoval, ale spatřoval Pána sídlícího stejně v chrámech všech těl, vyšších i nižších lidí. Veliký guru pak dodal: "Tím, že sloužím moudrým i nevědomým sádhuům, učím se té největší ze všech ctností, která těší Boha nejvíc - pokoře."


Paramhansa Jógananda
Životopis jógina


20. května 2022
Paramhansa Yogananda u mě na webu.
O válce na Ukrajině.
Bratr Chidananda, prezident SRF/YSS, požádal, aby toto poselství bylo sdíleno se všemi následovníky a přáteli Paramahansy Yoganandy:

"V této době vážného celosvětového znepokojení nad válkou na Ukrajině vyzývám všechny členy a přátele Seberealizačního společenství a Indické společnosti Yogoda Satsanga, aby se i nadále hluboce modlili za všechny, jejichž životy, rodiny a blahobyt jsou ohroženy - a za harmonii a mír po celém světě. Lidstvo je jedna rodina a akty agresivní války proti jednomu národu se nakonec dotknou nás všech. Prosím, připojte se ke mně a mnichům v ášramech Paramahansy Jóganandy ve zvláštních modlitbách, aby Boží světlo – působící skrze duše, svědomí a dobrou vůli všech členů naší světové rodiny – mohlo vytvořit mocný štít bezpečí kolem nevinných a léčivou protiváhu k nevědomému požitkářství temnějších impulsů lidské přirozenosti, které vybuchly v tomto násilí a zkáze.

Soustředěné modlitby, láska a Bohem naladěné myšlenky a energie zrozené z božského společenství v meditaci mohou pomoci přinést ochranu, odvahu a vnitřní sílu těm, kteří jsou v nebezpečí – a moudrost a správné porozumění vůdcům národů. Spojme se a použijme tento mocný zásah v současné nebezpečné době do světových záležitostí – pro všechny, kteří trpí v současném konfliktu, a pro pokračující probouzení globální rodiny k univerzálním duchovním principům a zbožným způsobům života, které jsou jediným trvalým způsobem, jak přinést trvalý mír a harmonii. číst dál...

19. května 2022
Po 26 letech jsem pouhým začátečníkem.
Přes všechno vynaložené úsilí a snahu jsem v józe a meditaci pouhým začátečníkem. Něco mám však do vínku nepochybně z minulých životů (vivéku, jemné rozlišování). Rozumím Božímu slovu. Sedávám každou noc sám osamocen před oltářem a učím se. Naslouchám Božímu Tichu. Někdy jsem napojený na osobní Božství. Tehdy jsou mé odpovědi jedinečné. Rád naslouchám Bohu, mému ochránci a spasiteli. On zná každodenní cestu po níž se mám ubírat. To je celé mé tajemství. Já jsem jenom nástroj tohoto vyššího a nejvyššího Já, pokud si to ono Božství bude přát. Naslouchejte Tichu spolu se mnou, je to pramen Poznání. Jsem tu proto abych Vám ukázal duchovní cestu na svém příkladu. Hledím při tom na obrázek mého Mistra - to On mne vede. Požehnané meditace u nohou Mistra. On je můj poklad. I vy neváhejte a opakujte si mantru s Jeho Jménem. I vy byste měli těšit Boha mantrou s Božím jménem. Ubylo by Vám mnoho starostí, které tíží Vaši mysl. Těšíte tím Nejvyšší Bytost. Odevzdejte Bohu svoji Lásku. Dočkáte se splnění svých snů. U Boha je všechno možné. Bůh vezme do svých rukou vaše životy.číst dál...

18. května 2022
Stoikové: 37 mouder, která vám změní život
stoikové

Čtu z Životopisu jógina od Paramhansy Jóganandy a přemýšlím nad poustevnou ve Slovenském ráji.
"Jsem rád, že jsi vytrval ve své touze stát se mnichem..." ..."Nikdy bych nemohl zaváhat pokud jde o můj cíl patřit k řádu svámijů..." Přidělit Bohu v životě druhé místo nepřicházelo pro mne v úvahu. I když je jediným Vlastníkem ve vesmíru, mlčky nás zahrnující dary od života k životu, zůstává jedna věc, kterou nevlastní a kterou Mu může každé lidské srdce odepřít nebo dát - lidská láska.

Jóga zplodila ve všech indických obdobích muže, kteří byli skutečně svobodní...

17. května 2022
Dnes byla provedena celková záloha tohoto webu.

Video chrámu Panny Marie ve Křtinách.

Poustevna na Močové na Habrůvecké plošině na HermitPhoto.

16. května 2022
Mahéšvaránandova lípa na Děravce na HermitPhoto.

Do zenového kláštera jsem přijel s příjemným pocitem. Očekával jsem přijetí jako: "Oh Ram Dassi jsme tak šťastní, že jsi mohl přijet!" Nějakou potravu pro ego. Místo toho potkávám chlápka v černém oděvu s psací deskou, s klipsem a vyholenou hlavou, který říká: "Dass Rame budeš na palandě číslo šest. Zde máš róbu. Bratr John ti ukáže jak se obléká a za šest minut máš být v zendu." Tak si myslím: "OK chlapče, tohle hraju jak divej."... ...Čtyřikát denně přicházíte navštívit Jošu Sasaki Róšiho, silného podsaditého Japonce, asi šedesát pět let. Říká se tomu dokusan. Dal nám koán: "Jak poznáte povahu svého Buddhy skrze zvuk cvrčka?" Když je na mě řada, pokaždé vcházím, vykonávám požadovaný počet úklon a posadím se. On má zvoneček a hůl a říká: "Aha dok-tor. Jak poznáš povahu svého Buddhy skrze zvuk cvrčka?" Zrovna jsem seděl venku, čekal jsem až příjdu na řadu a přemýšlel jsem jak by člověk měl poznat... Nemá se to, ale já jsem u sta hromů, usoudil, že je zde na zenbuddhistické scéně židovský Hind - odpovím mu odpovědí tibetského buddhismu. Tak jsem došel k závěru, že když se mě zeptá, nejlepší bude podržet ruce u uší jako tibetský Milarepa, když před svou jeskyní naslouchá zvukům vesmíru. Róši jen říká: "šedesát procent." A zvoní zvonečkem což znamená, že bych měl jít. Takle to pokračuje celé dny. Je mi čím dál hůř a jsem šílenější a šílenější, a prostě znuděný a znechucený. I když se moje sezení vylepšilo, zesílilo, nemohu vyřešit ten prokletý koán. Konečně čtvrtý nebo pátý den odcházím znovu k Róšimu. Koán jsem ještě nevyřešil. Stoupám tam a myslím si: "Je mi fuk jaká je odpověď na ten koán. Celou scénu zabalím. Mám toho dost. Vcházím dovnitř a on říká: "Aha dok-tore, jak poznáš povahu svého Buddhy skrze zvuk cvrčka?" A já říkám: "Dobrý ráno Róši." Jako bych říkal: "Už nežvaň do háje. Dobrý ráno a dost." "Aha dok-tore. Konečně se v zenu stáváš začátečníkem."
Ram Dass
Cesta uvědomění

Sen s mistryní zenu Heilou Downey z Jihoafrické republiky. Je Heila Downey stále mojí mistriní zenu?
Dnes jsem měl sen s Heilou Downey, mistryní zenu z Jihoafrické republiky. S Heilou Downey jsem se seznámil na zenovém ústraní v Bohunicích v dubnu 1998. Pořádně mne tehdy proklepla, takže od té doby jsem neměl zájem o zen, ale jen o jógu Paramhanse svámího Mahéšvaránandy, který na rozdíl od Heily Downey učí Lásku a neútočí na slabá místa v podvědomí svých svěřenců a žáků. Zajímavé bylo, že jsem ve snu ucítil Lásku, a ona k mé duši zato něco promlouvala. Ale byl to jenom sen, jaké se mi pořád zdají. Ze svého snu jsem se každopádně probudil již o půl druhé ráno, uvařil si maminčino kafe a započal s jitřní meditací. Zase jsem tuto noc nešel vůbec spát. Zapálil jsem za Heilu Downey svíčku na svém oltáři, věnovanému hinduistickým božstvům a svatým. Ucítil jsem podvědomé přání se s Heilou po 22 letech opět setkat, tedy pokud ještě přijíždí do České republiky. Učí pořád zen tak útočně? Je prý osvícená, já však nevím co si myslet, ta Láska mi na zenovém ústraní nějak chyběla. Kdo jsem ale já abych zápasnickou metodu zenu posuzoval.:) číst víc...

15. května 2022
Na Děravce u lípy a v lůmku na Močové.
Dorazil jsem do Křtin před soumrakem. Dveře do kostela byly již uzavřené. Tak jsem se vydal na Děravku. Cestou mi přišly myšlenky, zda někdo opět poškodil a zcizil památníček. V srdci jsem však měl klid, z toho jsem usoudil, že je vše v pořádku. Po příchodu na Děravku můj pohled ihned patřil památníčku a svatému obrázku. Zjistil jsem, že obrázek někdo od kmínku lípy pouze oddělal a umístil ho na jiné místo, které bylo podle něj vhodnější. Souhlasil jsem. Žulový památníček byl na svém místě. Mocné kouzlo tedy zaúčinkovalo... Zasedl jsem k meditaci, ale obtěžovalo mne množství mušek a komárů. Nedalo se na Děravce meditovat. Proto jsem se rozhodl přemístit na poustevnu Močová, která je mezi stromy v lese a tedy bez dotěrného hmyzu. Po příchodu na Močovou již padal soumrak. Do toho svítil měsíc v úplňku. Zažíval jsem povznesené chvíle Míru a souznění věků, jaké jsem naposledy zažil u mě Doma ve Slovenském ráji. K krajině je mír. Zasedl jsem a opakoval mantru až hluboko do noci. O půlnoci jsem zalezl do spacáku a šel spát. Druhý den byla něděle a já jsem se vydal znovu na Děravku udělat video Svámijiho posvátné lípy. Odtud jsem zamířil do Křtin.
15.5.2022: VIDEO Svámijiho lípy, která je plná energie.

11. května 2022
Ramana Maharši z hory Arunáčaly.
Nebyl ani mnich - svámí, neměl ani žádné žáky, žil v ústraní - a přesto měl neuvěřitelný vliv na vědomí světa.

10. května 2022
Zlý duch - osobní zkušenost jednoho z mých klientů.
Masturbování na duchovní cestě je vážný problém a Mistři ho odkazují do patřičných mezí. Většinou se týká duchovně ještě mladých lidí, kteří mají ještě nižší touhu po ženě. Páter Pio ale svým hříšníkům na masturbování vůbec nedíval rozhřešení! Takové kajícíníky jednoduše zahnal od zpovědnice. Rovněž Rámakrišna se o masturbaci na Cestě vyjadřuje zcela otevřeně a odsuzoval ji. Je třeba si uvědomit, že co je normální ve světské společnosti založené na erosu, není vůbec přijatelné na duchovní cestě. Připravil jsem záznam výpovědi jednoho takto postiženého adepta duchovní cesty. pro Vaše poučení a zamyšlení. Pokud bez toho nemůžete být, tak se ožeňte a mějte spoustu jogínů. Pokud však bez toho být můžete, potom jste šťastní lidé, pravil můj Mistr svámí Mahéšvaránanda, který své žáky nijak neodsuzuje. Zde je tedy výpověď jednoho takto zkoušeného. Žije sám bez ženy a sebeprzní se. Přitom ho obtěžuje již dlouho zlý duch. Poradil jsem mu, aby si buďto našel ženu, například za účelem tantry, nebo s tím přestal a zachovával celibát. Zlý duch, který ho začal utiskovat a terorizovat přišel právě proto, že nemá normální sexuální vztah s ženou a současně odmítal i zachovávat harmonický celibát. Na to si po mých varovných slovech přišel sám. Ani vy nepodávejte ruce peklu a zachovávejte celibát, pokud je vám to ovšem dáno. Rovněž otcové od rodin by ve styku se svými manželkami měli být mimořádně umírnění. řekl himálajský Mistr šrí Šivánanda. Dnes se však mimořádně propaguje tantra, která však není správně chápána. Nejčastěji se totiž jendna o maskovanou chtivost a žádostivost po protějšku, tedy o drogu před níž varoval i náš Maháprabhudži. číst víc....

8. května 2022
Zřízena speciální stránka věnovaná osobním konzultacím.
Volám do světa: "Nejsem Osvícený. Nerealizoval jsem dosud nejvyšší stav vědomí - mókšu, kdy individuálná já se stane součástí celého vesmíru...! Átma gyan - poznání své duše jako součást Boha, je ale můj nejbližší Cíl. Jsem žák jógy. Jsem žák žijícího Mistra, který je Višvaguru a paramhans - tedy plně Osvícená Duše a Mistr celého Vesmíru. Má duše poznala Kdo On Je. Jím se chlubím, že je přítel mé duše. S ním jsem od věčnosti jedno, On je Mistr a já žák. Mám Ho nade všechno v Lásce a v úctě. Svěřil jsem se do Jeho Boží péče. Mám pocit, že se známe už z dřívějška. Myslím si, že jsem Maháprabhudžiho žák z dřívějších životů, ale to není důležité. Nyní jsem se zrodil zde v Evropě. Proto jsem stoupencem tradiční indické, především himálajské jógy, mým východiskem byla ovšem ona nejsladší křesťansná mystika, kterou jsem prošel po vzoru sv. Františka z Assisi horským způsobem. Zde říkám: sláva budiž Panu Ježíši, Františkovi z Assisi a Páteru Piovi. Sv. Františka následuji dodnes v jeho ideálu dobrovoné nemajetnosti. Je tedy možné, že jsem tu i pro křesťany, těm kterým v jejich víře něco chybí, aniž vědí co to je. Možná je to práce s tělem a myslí jako nezbytný předpoklad úspěšného života bez utrpení, dlouhověkosti, zdraví a duchovního rozvoje všech vnitřních skrytých sil, štěstí a moudrosti. A vegetariánství jako podmínky trvale udržitelného přežití na této planetě Zemi. Tedy sjednocení s Bohem praxí naší milé pohodové a zázračné Jógy v denním životě, která zaručeně vede až k Nejvyššímu Cíli. V tom mám letos již 26 letou praxi. Praktikuji meditaci gyana a k tomu mantru. Cvičím i ostatní každodenní duchovní sádhanu - ásany, pránájámu, modlitbu a kriji. Jsme děti jednoho Boha a já jsem jeho služebníkem, nástrojem a poslem.číst víc...
6. května 2022
Mám narozeniny - 54 let.
Narodil jsem se 7.5.1968 v Brně. Většinu času jsem prožil jako speleolog a jako poustevník v Moravském krasu. Cítím se na dvacet let. Za to může praxe jógy, pozitivní duchovní mysl a vegetariánská strava. A milost a vedení Mistra jako je Paramhans svámí Mahéšvaránanda. I vy následujte nějakou svatou osobnost.

V Lásce žehná

Marek Gyaneshwarpuri

5. května 2022
Hradisko sv. Klimenta na HermitPhoto.

Bhadžan anuštána ve Střílkách na HermitPhoto.

4. května 2022
Kouzelná žabka vám zprostředkuje cestu za hranici vědomí.
Pozoruhodné.:) To by Vám stačilo, abyste se Probudili.
kouzelná žába

Bhadžany, indické duchovní zpěvy.
Podařilo se mi získat tento vzácný a těžko sehnatelny zpěvník Jógy v denním životě. Děkuji Maroši Kazárovi, který mi soubor pdf přeposlal.

Mé astrální sny.
Navštěvuji krajiny neznámých měst jimž dominují vznešené mohumentální chrámy. Přes města projíždím jako pouhý divák. Ve spánku si uvědomuji, že to jsou astrální sny. Velmi se mi líbí ty vznešené chrámy z mých snů. Tyto sny se mi zdají již delší dobu. Někdy na mne ve snu někdo promlouvá a sděluje mi moudrost. Toužím si ji zapisovat. Vše ve snu je velmi barevné a plastické, nadpozemsky krásné - nejsou to obyčejné sny. Města ze snů jsou starobylá jako v 19. století. Vždy se na tyto sny těším. Zdají se mi většinou na posvátných místech, v jeskyních ap. Baví mne snít. Naše sny mají velkou průkazní hodnotu toho, co se odehrává v našem podvědomí a nevědomí. Měli bychom snům věnovat pozornost, neboť nám sdělují mnoho věcí. Jsou to cenné informace. Píše se o tom i v naší Lílé Amrit či v díle Carl Gustav Junga, který svou moderní psychodiagnózu od snů mimo jiné odvozoval. Některé sny nám tedy přinášejí cenná sdělení mystického charakteru. Též můj oblíbenec don Juan Matus měl zvláštní techniky snění bojovníka. A jak je to s astrálním cestováním?číst víc...

Bhadžan anuštána ve Střílkách a výstup na Hradisko sv. Klimenta.
Jak bylo na bhadžan anuštáně? Nic jsem neočekával a rozjel jsem se do Střílek. V kanceláři na bráně nikdo nebyl, tak jsem směle vstoupil do ášramu. Prošel jsem zámeckým parkem a udělal pár foteček. Potom jsem se odvážil jít do 1. patra k meditačce Nipal. Dveře do meditačky, za nimiž se nesl překrásný zpěv bhadžanů, však byly uzavřeny vsunutým stolečkem. Z toho jsem usoudil, že nemám jít dál, že se jedná o uzavřenou společnost. Šel jsem tedy na druhé nádvoří a tam jsem se postavil pod otevřené okno, z něhož jsem naslouchal zpěvu, který rozechvíval mé srdce. V tom zpěvu byla úžasná duchovní energie. Okolo mne prošla sádví Párvatí, prohodila se mnou několk slov a pozvala mne na večeři. "Láska." pomyslel jsem si. "Všude je Láska." Pak šla okolo milá Purandévi a ta mi řekla, že mohu do Nipalu zajít, jen je třeba použít druhé dveře. Tak jsem se navečeřel a vstoupil do Nipalu, odkud zněl zpěv bhadžanů. Byl jsem šťstný, že to Bůh tak zařídil, že jsem se dostal až do epicentra duchovních zpěvů. Bohužel však neumím zpívat příliš bhadžany, a tak jsem si sedl až úplně do zadní části místnosti, kde na mne nebylo vidět. Tam jsem seděl a vnitřně jsem se odevzdával zpěvu. Pak mne napadlo, abych si opakoval mantru, když nedokáži zpívat. Vydržel jsem ten zpěvový maratón do čtvrt na čtyři ráno, kdy jsem se odebral za odpočinkem pod širák v kláštěrním parku. Spal jsem u Svámijiho posvátné borovice, které se však bohužel nedaří růst, neboť má zažloutlé jehličky. Ráno jsem se probudil po čtyřech hodinách posilujícího spánku, v 8 hodin. Ihned jsem šel do Nipalu, kde dosud největší zasloužilci zpívali po celou noc. Zůstal jsem do půl desáté, kdy jsem šel do obchůdku zakoupit výtisk Lílí Amrit. V 10.10 hod. mi už jel autobus do nedalekých Koryčan. Mým novým cílem byl výstup na Horu sv. Klimenta. Cestou na Hradisko mne ale přemohla únava a já jsem poblíž silničky zalehl do spacáku a usnul. Konečně jsem po hodinové cestě dorazil na Klimentek. U studánky sv. Gorazda jsem nabral vodu, nasbíral nějaké smrkové chrastí a hned po příchodu na Hradisko jsem se jal podpalovat oheň. Oheň vlastně zapálili dva křesťané, kteří byli spolu se mnou na Hradisku. Já jsem jim svoji pilkou nařezal habrová polena. Opíkali si špekáčky a jeden mi nabídli. Odmítl jsem však s tím, že nejím maso. Místo toho jsem si z batohu vyndal sýr niva a tři rohlíky a nasytil se. Křesťané odešli a já jsem s přicházejícím večerem na Hradisku zůstal sám. Samozřejmě jsem udělal několik HermitPhotografií. Opakoval jsem si mantru a v dřevěné kapličce jsem zapálil svíčku za mou maminku. Kapličce jsem též věnoval votivní dar - obrázek Panny Marie na dřevě, který jsem kdysi dostal od maminky. Pak jsem šel na průzkum úbočí Hradiska, kde jsem hledal místo pro svou zamýšlenou poustevnu. A úspěšně. Na magickém místě u břízky, skryt za maliním, takže ho nikdo nenavštěvuje, jsem našel palouček s pozitivní energií. Zde bych si rád postavil poustevnu, ale to se ještě uvidí, neboť mám vybraných více lokalit. Nocleh jsem si udělal v lese, zacvičil jsem si jógu a šel jsem spát. V noci jsem opět měl astrálni sny, jak je u mne obvyklé. Ráno jsem vstal v 6 hodin, zabalil jsem si věci a opustil jsem Hradisko. Zamířil jsem do Koryčan, odkud mi jel autobus do Brna. Byly to tedy dvě podařené akce.

7. května mám narozeniny.
Budu mít 54 let. Tedy za tři dny. Tak byste měli mi něco pěkného napsat. Vaše vzkazy zveřejním v návštěvní knize.

3. května 2022
Na skok meditačně v jeskyňce Tulácká poustevna v Hádeckém údolí.
Tulácká poustevna

Pokud Vás zajímají aktuální fotečky HermitPhoto navštivte můj facebook.
Tentokrát z bhadžan anusthany ve Střílkách a z Hradiska sv. Klimenta. Samozřejmě, že fotky ukážu postupem času i zde na tomto webu.

HermitPhoto z meditačního ústraní Křížovy jeskyně - 2 část.
 Křížova jeskyně

30. dubna 2022
HermitPhoto ze Křížovy jeskyně - 1 část.
 Křížova jeskyně

Čtu z knihy Lílá Amrit Paramhanse svámího Madhávanándy.

"... od malička mě jóga velice přitahovala. Sedával jsem o samotě a propadal se do svého nitra."

"Pane, příjmi mne do svého království."

"Jsi muj. Neustále ochraňuji své bhakty. Někteří z nich na mě zapomínají obestřeni závojem máji, ale já na ně nezapomínam nikdy."

Dnešní sny.
Dnes jsem měl spoustu pozoruhodných snů. Zdálo se mi, abych si v horách Slovenského ráje našel novou jeskyni a zřídil si v ní poustevnu. Moc pěkný sen. Pak jsem ve snu dostal pokyn, abych si všechno, co zažívám, sepisoval pro poučení druhým. Probudil jsem se ve 4 hodiny ranní a hned jsem si uvařil čaj, vysprochal se, vyžehlil svůj oranžový šat a začal s meditací. V pět hodin se rozednívá. Ptáci už zpívají. Dnes pojedu na bhadžan anušthánu do Střílek a potom se vydám na své oblibené Hradisko sv. Klimenta na Chřibech, hledat skryté místo pro poustevnu. Hari Óm.

Meditace v Křížově jeskyni v Hádeckém údolí 28.4.2022.
Ve vchodu do jeskyně je meditační ohniště. Jeskyni zřejmě obývají trampové. Je zde pořádek. Druhé ohniště je vyskládané z kamenů venku na deponii. Vchod přepažuje nízká zídka z volně ložených kamenů. Za zídkou je prostor pro meditaci a ulehnutí. Vítr venku před jeskyní pohupuje suchým listím. Dále do masivu pokračuje několik desítek metrů dlouhá paleoerozní chodba. Její směr je však speleologicky nepříznivý - ven z masivu do Kamenného žlíbku. Tato jeskyně má svoji hodnotu spolu s jeskyní Adlerovou ve speleovizích na bázi virgulí ze svářecích drátů Kamila Pokorného a Ladislava Slezáka a dalších speleologů. U Křížovy jeskyně detekuji virgulemi hlubokou propast sahající až ke spodní erozní bázi současné Říčky na dně údolí. Já však nevím. Nejsem o tom přesvědčený. Podle mne se jedná o jeskyně prakticky bezvýznamné s objevným potenciálem maximálně několik desítek metrů. Pokračování do Kamenného žlíbku je zasedimentováno, nejsou však vyloučeny menší lokální objevy nad úrovní zasedimentování. Já se proto raději v jeskyni posadím na zem pokrytou igelitovou plachtou na sedátko z karimatky pokryté dekou a opakuji si svoji mantru. Až se trochu zešeří, tak se pokusím zapálit oheň a uvařím si kafíčko. Čaj tentokrát s sebou nemám. Na jídlo mám 200 g sýru eidam a tři rohlíky. To je mé celodenní jídlo. Nyní vzhůru si opakovat mantru! Při tom si vzpomínám na himálajského sádhua u vesnice Lanka poblíž Gangotrí. Nevím proč mi ta myšlenka přišla. Žije ještě? Sedím tu v Křížově jeskyni taky jako himálajský jogín. Výhled z jeskyně do Údolí Říčky, zarostlé stráně, je teď na jaře velmi krásný. Na stromech se zelenají první lístečky. Ještě jednou se chci vrátit do Himálaje. Zatím kuličky růžence plynou mezi mými prsty. Žalůdek se hladem už ozývá. Nic jsem nejedl od včerejška. Nařezal jsem polena na večerní oheň, který však nebudu fotit, abych netrápil ochránce přírody. Prošel a proplazil jsem celou chodbu jdoucí do masivu. Transportovat z ní sedimenty by byla pořádná dřina. Chodba je od sintrových náteků bělostně jasná. Konečně jsem zapálil oheň. Dlouho jsem se však z něj neradoval. Dým ihned zaplnil celou jeskyni a nedá se dýchat. Všude je plno kouře, ale ten mystický pocit je tady. Nakonec jsem zapálená polena vyndalal ven z ohniště aby oheň přestal co nejdřív dýmit. K tom dýmu se meditovat nedá. Ohnště v jeskyni se tedy neosvědčilo. Ale kafíčko jsem si přesto na ohni uvařil a velmi mi chutnalo. Nakonec jsem ohniště zalil vodou. Čmelák neustále zvědavě nalítaval do jeskyně. Musel jsem jeskyni opustit a s mantrou pokračovat venku. Je to tady, ten pocit, který dobře znám. Trvá to dlouho, než se všechen dým vyvajil ven z jeskyně. Mystická chvíle ve Křížově jeskyni. Popel v ohništi ještě doutná, ale prostor jeskyně je již skoro vyvětraný. Bez ohně to však nejde. Ochránci přírody, zkuste se poustevníka pochopit. Potřebuje si uvařit čaj a své každodenní jídlo a ohřát se. Nebe pokryly olověné mraky. Ochladilo se. Ohýnek na Křížově se tedy neosvědčil. jeskyně je již skoro vyvětraná a já se mohu vrátit do jejího nitra. Ohniště ještě doutná. Konečně přišel čas na večeři. Oheň vyhasl a už nedýmí. Slunce zašlo za mraky...
swami Gyaneshwarpuri Křížova jeskyně

29. dubna 2022
Meditační sezení v Křížově jeskyni v Hádeckém údolí.
Ústraní proběhlo během jediného dne 28.4.2022.

28. dubna 2022
Duchovní konzultace.
Volám do světa: "Nejsem Osvícený. Nerealizoval jsem mókšu! Jenom jsem odseděl tisíce dní a nocí na horských poustevnách... Něco tedy musím vědět, co myslíte. S něčím mohu jistě poradit. Pokud na mne máte otázky, pokusím se je zodpovědět ze srdce (z anaháty a někdy i výš). Obracejí se na mne lidé na konzultaci se svými problémy, které je trápí. Já se koncentruji na Mistra, useberu se před svým oltářem a písemně odpovídám. Tak to dělám já. Pokud však máte komplikovanější otázky, obraťte se s nimi přímo na mého Mistra a Učitele Paramhanse Svámího Mahéšvaránandu. Několikrát do roka přijíždí z Indie sem do Střílek na jižní Moravu. Nebojte se zeptat. Mistr je tu proto. Mnohé odpovědi však najdete u mě na webu. Modlím se za vaše zdraví a duchovní rozkvět. Stále proto opakuji svou gurumantru. Přeji Štěstí ze sjednocení s Bohem. V úctě a Lásce Váš oranžový svámí Gyaneshwarpuri číst víc...

"Pravdu nenajdete zdaleka tak ve slovech a výkladech, jako ve skutcích a zkušenosti. Dejme se tedy s důvěrou a vytrvalostí (a budete jich potřebovat pořádnou zásobu!) do díla a brzy zakusíte odpověď na své otázky.

Zakusíte rovněž nechuť odpovídat na dotazy jiných lidí, dokonce i na ty zdánlivě praktické. Všechny tyhle otázky vlastně říkají: "Ukaž mi." A jedinou poctivou odpovědí na ně je: "Otevři oči a viz sám."

Byl bych raději, kdybyste se mnou vystoupili na vrchol hory a zažili východ slunce, než abych se pouštěl do plamenných výkladů o tom, jaké to je, když se z vrcholku hory díváte, jak slunce vychází.

"Pojďte a vizte.", pravil Ježíš dvěma učedníkům na jejich dotazy. Jak moudré.


Anthony de Mello
Sádhana

Bhagavadgíta, východ slunce nad horami.
Bhagavadgíta
- východ slunce v horách.

27. dubna 2022
Zemřel Jiří Vacek, autor mnohé mystické literatury a nástupce v čele české mystiky po Eduardu Tomášovi.
Zemřel dne 27. dubna 2021, tedy právě před jedním rokem. Ke mě se ta informace přinesla až teď. Nejvíc si vážím knihy, kterou Jiří Vacek přeložil "Poutník vypráví o své cestě k Bohu". Je to neobyčejně hodnotný spis z ruského pravoslaví v 19. století. Jinak jsem s Jiřím Vackem v mnohém nesouhlasil, například s jeho urážlivými výroky na adresu tibetského Dalajlámy a dalších. Každopádně však patřil k moudrým lidem národa českého. Čest jeho památce.číst víc...
Jiří Vacek, český mystik.

25.4.2022
Ozdobil jsem svůj speleologický životopis o jeskyni Doupě Trampů a oheň v jeskyni.

24.4.2022
Pouliční muzikant - VIDEO.
Dneska mám svátek, tak mi něco přejte.
https://www.facebook.com/jiri.dressler.7/videos/366862978709404

23.4.2022
Pouliční muzikant.

22.4.2022
Pouliční muzikant, Brno, Minoritská. Foto: Jiří Dressler.

20.4.2022
Nevím.
Při četbě duchovních knih
jsem při hlubším zamyšlení
našel "zenové nevím".
A opakuji mantru.
Je v tom uvolnění.
Zavírám oči
a našel jsem to.
Teď jenom sedím,
našel jsem Cestu,
vlastně jsem na ní
už mnoho let.
Opakuji Boží jméno,
cvičím jógu,
někam to jde.

19.4.2022
HermitPhoto z jeskyně Doupě Trampů.

18.4.2022
Velikonoční půst s mantrou v jeskyni Doupě Trampů v Hádeckém údolí v jižní části Moravského krasu.
Do jeskyně Doupě Trampů v Hádeckém údolí jsem přišel v pátek 16.dubna 2022 před půl devátou hodinou večerní. Na údolí se již snášel šmolkově modrý soumrak. Zapálil jsem svoji obětní svíčku a na skálu umístil obrázek Svámijiho a dřevěný symbol Óm, který v jeskyňce zanechám pro trampy, kteří ji příležitostně osídlují. Udělal jsem pár fotek s bleskem a začal jsem svou mantru. Sedím v úplné tmě ve vstupní síňce jeskyně. Je chladno. Mě to však nevadí. Tady to začalo... Měl jsem čtrnáct let, psal se rok 1982 a já jsem v této jeskyni založil svou první poustevnu...

Druhý den 17.dubna jsem však promrzl. Bylo chladno, proto jsem v ohništi zapálil oheň. Tak už znovu hoří ohěň na mém dobrém Doupěti! Z klenby jeskyně se spouští pavouci. Starý tramp, krterý chodil do této jeskyně, zde už asi dlouho nebyl. Že bych tedy jeskyni začal osídlovat já? Ano, oheň je můj Přítel. Je mi líto ochránců přírody, že to nechápou. Na Doupěti je to jako za mlada. Znovu požehnaná mantra džapa. Vítr hučí v korunách stromů. Požehnaná chvíle. Bez ohně by to v tom mrazu nešlo. Himaláya. Je to chvíle jako kdysi v Himalájích, nebo v rumunských Karpatech, nebo v mém zamilovaném Slovenském ráji. Na Doupě Trampů patřím. Dítě přírody jsem já. Oheň voní. Příroda se probouzí. Na stromech se začínají zelenat první letošní lístky. Požehnaný oheň. Požehnaná vigílie. Den před vzkříšením Krista. Kolem jeskyně prolétlo káně. Je to výjev jako ze světa druidů. Neruště tuto romantiku. Z protějšího svahu údolí z Lysé hory mne však dlouze pozoroval nějaký člověk v červené bundě. Ve svém oranžovém oblečení jsem mu pod převisem jeskyně jistě nápadný. Jeskyně plní i tuto funkci: postit se v ústraní, modlitba a meditace. Nyní v bezprostřední blízkosti jeskyně prošel nějaký mladý pár s batohy. Inu velikonoce. Nerušili mne však v rozjímání. Šli dál svou cestou do svahu údolí. Přemýšlel jsem proto, že z jeskyně odejdu. Přesunul jsem se do výše položené nedaléké jeskyně Ř-27 Tulácká Poustevna. Tam jsem byl v relativním bezpečí. Jen svíčku na Doupěti jsem nechal hořet. Ale i na Tulácké je nějak živo. Před vchodem se zastavil nějaký tulák s batohem. Proto jsem se nakonec vrátil zpět na Doupě. Klacík na ohništi ještě doutnal, tak jsem ho rozfoukal až vznikl oheň. Mystická chvíle. Potřebuji duchovní jas Doupětě, né Tuláckou, kde jsem byl ve skále trochu stísněný. A zase jsem se zabral do meditace. Slunce zase zapadlo. Oheň z vesela vzplál. Čeká mne druhá noc.

Další den je velikonoční pondělí 18. dubna. Vstal jsem časně z jitra hned v 6 hodin a zamířil jsem ze svahu zpět do civilizace. Autobus z Ochoze do Brna mi jede v 8.30 hodin.

14.4.2022
Držím čtyřdenní velikonoční půst k poctě pana Ježíše.
Zítra odejdu meditovat do jeskyně v jižní části Moravského krasu. Vydržím tam až do pondělí. Nic nebudu jíst, jen si budu vařit čaj...

13.4.2022
Recenze na Acta Speleohistorica o Skalce od mladších speleologů těší...

I s břichem jde cvičit a něco dokázat!

12.4.2022
Tři démoni.
Únava, lenost, nepravidelnost v sádhaně
- tři démoni kteří na mne útočí.
Nevzdávám se ale.
Vybojuji si vítězství.
10.4.2022
Tenor - spousta krásných gif.
Připavuji článek pro e-Speleo: "Příspěvek ke speleohistorii a poznání geneze Málčiny jeskyně."

8.4.2022
Dvě HermitPhoto z Dobré čajovny v Brně.

Speleolog Ing. Pavel Chaloupský.

Sen o Slovenském ráji.
Dnes jsem měl ve snu pozvání do Slovenského ráje. Probudil jsem se ze snu ve 4 hodiny oblažen a hned jsem začal s ranní meditací. Ve snu jsem si představoval, že si ve Spišské Nové Vsi koupím garzonku a budu odcházet meditovat do okolních divukrásných hor. Přitom budu fotografovat hory pro svou Knihu o Slovesnkém ráji očima jakéhosi slovenského poustevníka Chan-Šana. Moc se mi ta vize líbí a po probuzení jsem nad ní vážně přemýšlel. Všechno záleží na tom, zda mi povolí poustevnu zde v Moravském krasu.
Poustevna Toho který sedí a mlčí, Sloveský ráj.

7.4.2022
Fotoexkurze s Pavlem Chaloupským do Málčiny jeskyně.
Dnes jsme pronikli do Málčiny jeskyně. Sestupovali jsme z Kamenitého dómu k Jícnu děla a dál k trativodům na konci Hlavní chodby. Potom jsme Hlavní chodbou pokračovali do Blátivého dómu. Do Poradního dómku jsme nelezli. Pavel Chaloupský fotil, já jsem udělal jen několik amatérských záběrů. Když jsme vylezli ven z jeskyně, byla již tma. Nad Hádeckým údolím vanul teplý jarní vítr. S Pavlem jsme se dále domluvili na fotoexkurzi do jeskyně Malý lesík u Březiny, která proběhne někdy po velikonocích. Hari Óm. Děkuji Pavle za tento zážitek.
Pavel Chaloupský ve vchodu do jeskyně Málčina.

6.4.2022
Pracovní skupina SE–3 nabízí spolupráci a volá o pomoc:
Výzva!

Více než po 12. letech se přerušuje souvislá řada karsologických výzkumů v jižní části Moravského krasu, která přinesla posun v poznání tohoto území. Obrovské množství dokumentačního materiálu je uloženo v archivu naší Pracovní skupiny SE-3 u J. Pokorného. Nechceme se smířit s tím, že by naše úsilí skončilo ve sběrně starého papíru, protože myšlenky se nedají jen tak recyklovat, musí se realizovat!

Obracíme se proto na všechny, kteří by zájmově či profesně byli ochotni v naší práci pokračovat a podpořit témata námi rozpracovaná, aby se Jižní části Moravského krasu nadále ujali i za cenu, že jejich jména nebudou zapsána do monumentu objevitelů gigantických jeskyní.

Ladislav Slezák, Pracovní skupina SE-3


Upozornění:
Volám do světa: "Nejsem Osvícený. Nerealizoval jsem mókšu. Jenom jsem odseděl mnoho dní na meditačních poustevnách... S něčím tedy jistě mohu poradit, ale při komplikovanějších problémech se obracejte přímo na Paramhanse Svámího Mahéšvaránandu, mého Osvíceného Mistra a Učitele. Několikrát do roka přijíždí z Indie sem do Střílek na jižní Moravu.

Sbírka na poustevnu.
"Buď tak chudým ve všem majetku, že ani onen malý prostor nenazveš svým
na němž přijímáš almužnu, nechtěj ničeho více pro sebe.

Leopold Procházka
Buddha a Kristus.

Oznamuji, že konám sbírku na výstavbu poustevny. Za tímto účelem hraju na flétnu v Brně u minoritského chrámu Páně.

Dnes v noci jsem přemýšlel i nad poustevnou Děravkou.
Kdybych měl dost finančních prostředků, tak bych nejraději postavil malou kamennou kapličku!

Jedna zajímavá kniha plná mystiky.
Dnes jsem namátkou otevřel dvířka maminčiny knihovny duchovní literatury a náhodou jsem našel zaprášenou knihu jednoho z prvních československých buddhistů Leopolda Procházky: "Buddha a Kristus." Zde jsem opsal tato šťastná a inspirativní slova (o svatém Františku z Assisi):

"Opouští domov svých rodičů, skrývá se v jeskyních a tichých kapličkách
a vřelými modlitbami zkouší poznat Boží vůli."


V tomto spisu jsem nalezl překvapivě hodnotnou knihu. Její autor musel být zbožný a moudrý člověk. Doporučuji Vám tuto knihu číst, pokud budete mít zájem o komplexní základ mystiky. A promeditovat ji!
Leopold Procházka: Buddha a Kristus.

4.4.2022
Zen si nechal vzácnou Božskou Perlu proklouznout mezi prsty.
Já věřím v Boha, nechci meditovat o nic. Ani o tom přemýšlet. Tolik má kritika zenu, který nevede k poznání Boha, ale k prázdnotě. My hinduisté máme cestu jógy. Boha nelze vynechat. Na zenovém ústraní jsem instintivně vycítil, že tato meditace nevede k zažití Boha. číst víc...
3.4.2022
Stále mám sny o aikido.
Chtěl bych se někde přihlásit do oddílu. Něco mi ale říká, že aikido nepotřebuji, že mě stačí moudrost jógy. Budu pro Boha jako nepopsaný papír. Čistý jako lotos v horském jezeře. Zbytek ukáže čas.
Gyaneshwarpuri sny o aikido.

2.4.2022
Páter Tomáš Prnka, křtinský děkan, byl agentem StB, přesto dosáhl vysokého vnitřního stupně duchovního života.
Prnkův život lze rozdělit na dvě fáze. V té první ho vidíme jako prominentního kněze komunistického režimu, který neváhal vstoupit do rozkolnického hnutí některých katolických duchovních Pacem in terris a jako takový byl veden i jako spolupracovník StB. Pokud se to ví, tak nikdy ale nikomu neublížil. Jednou, bylo to v roce 1991, se mi páter Prnka svěřil, že i za ním StB chodila. Několik dnů na to vyšly Cibulkovy Seznamy, v nichž je uveden jako spolupracovník. Svědomí mu však nic nevyčítalo, prostě byla taková doba a on získával od státu velké peníze na křtinský chrám. Touto velkolepou generální rekonstrukcí se páter Prnka zapsal do historie poutního místa.číst víc...
1.4.2022
Pěkný meditační obrázek z facebooku sifu Pavla Kaly.
Pavel Kala - titulní obrázek.

Maháprabhudži orange.
Náš Mistr Božské Světlo Vesmíru Maháprabhudží.

Ještě ohlédnutí za karmajógou ve stříleckém ášramu.
dopis lékařské fakulty

Lékařská fakulta MU nechce prozatím vydat šest torz pomalovaných lebek zpět do Křtin bez záruky odborné instituce.
dopis lékařské fakulty
Dopis z lékařské fakulty MU v Brně.

31.3.2022
Malé odbočení: úvod do tajemství parapsychologie mezilidských vztahů z pohledu neduální jógy.
Né tak Anthony de Mello, při vší úctě k tobě, zabití mají právo ptát se "proč jste nás zabili, proč jste nám ublížili, ožebračili, připravili o čest?" Já neodpouštím žádnému ze svých viníků, pokud svých chyb nelituje a to je přivádí k nápravě. Přesněji řečeno odpouštím všem na určité úrovni vědomí, ale nevzdávám se a lpím nekompromisně na kosmické spravedlnosti! Je v tom Síla Lásky a pokoje. A poznání. Bojte se dobrého spravedlivého jogína, který v Lásce jako soudce rozetne dobré od zlého. A já jsem zvědavý co bude dál. Je to zápas se zlem. Učíme se neustupovat. Oni pokleknou a bude mír. Před Bohem pokleknou. Tak to chci naplňovat Já. Tomu křesťané zajisté nebudou rozumět. Chovat se jako křesťan - to by se jim líbilo! Je to zajisté mystické vyrovnání mezi dobrem a zlem. Zlému nic neprojde, tady ani na věčnosti. Vždyť jsem jejich spasitel. Takhle se ta Hra hraje. Spravedlivý Boží hněv zmírňuje intenzivní lítost nad spáchaným hříchem. Břetislav Kafka, parapsycholog - ten to věděl. Musím mu dát za pravdu. Důsledně neustupoval zlému a uměl se s ním vypořádat. Já se tedy domáhám spravedlnosti a nemusím na ni čekat věčně. Od toho jsem jogín. Paramhans v Tichu srdce podává pomocnou ruku.
30.3.2022
Svaté schody v PR Údolí Říčky na HermitPhoto.
 width=

Pár slov ještě o Janu Martinkovi, doplněných v mém speleologickém životopisu.
Ten který mne vyloučil v roce 2004 z Ponoru ZO 6-26.
Uřižování Ježíše

29.3.2022
Můj meditační růžek u minoritského chrámu v Brně, na němž teď hrávám na flétnu.
 width=

Anthony de Mello, mystik, křesťanský mnich a kněz indické národnosti, guru etablovaný uvnitř katolické církve.
 width=

Zde je několik Anthonyho myšlenek z meditační knihy "K pramenům".

Ožíváte
pokaždé
když se odvážíte
zemřít
- odpoutat se,
jít dál,
dát věcem sbohem.

...

Existuje horší obvinění
než to, že o vás
všichni hezky mluví
a nemáte žádné nepřátele.

...

Abys mohl žít
a být svobodný
je třeba zbavit se strachu
z toho, že budeš bez
lidské společnosti.

...

Buď za své hříchy vděčný.
Přinášejí ti milost.

...

Najdi jeskyni ve svém srdci
a najdeš vše.

Poušť.
...

Dívám se a uvědomuji si,
že lidé jsou schopni se smířit
s Bohem, s osudem a sami se sebou,
pouze když mají tu odvahu vyhledat samotu.

Snažím se zakusit,
co to znamená být sám.

Žiji na poušti:
bez knih... bez zaměstnání...
bez lidského hlasu
- po celý den... týden... měsíce.
Vidím, jak reaguji,
když jsem odkázán na své vlastní zdroje,
když jsem zbaven všeho, co většinou užívám,
abych utekl a nemusel na sebe pohledět:
práce a lidské společnosti.

...

Nyní se vracím do života:
ke svým obavám, ke své práci,
svému pohodlí a všemu, na čem lpím,
ke světu lidských bytostí,
ale uvědomuji si, že již nejsem jako dřív,
poté co jsem se vystavil
zkoušce samoty.

...

Anthony de Mello
K pramenům

 height=

Stanu se mistrem sezení,
neříkám že meditace,
k čemuž nemám ty vnitřní předpoklady,
ale sezení o samotě a mlčení
v lesích a horských poustevnách.
Budu mystik.
Tak jako šrí Dévpuridži
chci v ústraní Pane stále žít.
Jsem Šiva.

28.3.2022
Sezení na Svatých schodech v PR Údolí Říčky, v místě údajného zjevení Panny Marie.
 width=

27.3.2022
Slyšel jsi ten ptačí zpěv?
Dnes ráno jsem si přivstal. Jako již obvykle jsem vůbec nespal. Požehnaná noční mantra džapa. O půl šesté ráno letního času jsem naslouchal zpěvu ptáků. Otevřel jsem okno, takže až k oltáři, u něhož jsem seděl, se nesl jejich zpěv. Naslouchali jste i vy rannímu zpěvu ptáků? Kdy to bylo?
 height=

Poustevníkův kříž ze stříbra sv. Františka z Asssi je stále na prodej.
Kříž sv. Františka z Assisi. Stříbro. Velikost 50 x 42 mm. Ideální ochranný amulet pro křesťana, pokud věříte v Boha.. Františkův kříž je ve tvaru písmene tau, není symbolem utrpení, ale radosti v Bohu. Tím se Františkův kříž odlišuje od tradičního kříže, Dost bylo utrpení. Kříž je požehnaný mnoha mnišskými polibky. Přivezený z poutě z Assisi.
 height=

26.3.2022
Tento web vstupuje do čtvrtého roku své existence.
Zaplatil jsem poplatky za doménu a webhosting u firmy Wedos, s níž jsem zcela spokojen.

Vyšlo nové eSpeleo 4/2022 s článkem: "Chrám Panny Marie ve Křtinách – podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny – zajímavý doklad o odvodnění Santiniho stavby
eSpeleo

25.3.2022
Jeskyňáři...
Tolstoj

Tolstoj

22.3.2022
Doplněn derviš.
Člen sufijského mystického řádu v islámu.
dervis

Po deseti letech jsem opět na ulici hrál na flétnu.
Dnes jsem v Brně u minoritského chrámu po deseti letech opět hrál na flétnu. Jako jeden z prvních se objevil Bob Klváň, majitel Chajovny Zadní trakt a dal mi za hru do misky sto korun! I další brňané mne v mé hře podpořili. Za to jim patří mé díky.

Něco jsem převzal ze zenu.
Nehybné sezení
v lotosové pozici
a dny a roky
plynou.
Jako Šiva,
jako Buddha,
jako Ježíš na poušti.
A jako mnozí další...

Očekávám brzké osvícení.
Co je největší ze všech zázraků?
Že sedím sám v míru se sebou -
to je mystická zkušenost jógy a zenu.
Já jsem Vesmír -
musím To zažít!
Toužím se s Ním Sjednotit.
zen

zen

19.3.2022
Předjarní meditační ústraní v kruhu na Hradisku u Bosonoh.

18.3.2022
"Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubi své duše,
bezpochyby k tobě příjde a vezme tvůj život do svých milujících rukou."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

15.3.2022
Děkuji Milanu Šišmišovi za finanční příspěvek na poustevnu.

14.3.2022
Víkendová karmajóga se Svámijim ve Střílkách 11. - 13.3.2022.
V ášramu jsem si připadal jako Doma. V noci jsem nešel vůbec spát a v meditačce Nipal jsem se až do ranního rozbřesku věnoval své mantře. Druhý den začala karmajóga. Z tvárnic a železné armatůry jsem stavěli základy budoucího domečku u Svámijiho domečku. Práce mne bavila. Pak mne chytla křeč do ruky, tak jsem musel odpočívat. V sobotu po satsangu mi Svámiji řekl, abych zůstal pracovat i v něděli. Nezbylo mi než guruvákja - slova Mistra - poslechnout. Ze Střílek do Brna jsem jel v neděli po půl druhé odpoledne. V Lásce Gyaneshwarpuri.

9.3.2022

8.3.2022
Budu pouličním muzikantem. Budu zase hrát na flétnu.
Budu se živit hrou na flétnu jako pouliční muzikant. Skoro jsem zapomněl co to je být františkánem s flétnou. Zkusím to jako František z Assisi. Správný mnich přece žije z almužny, z toho co dostane. Snad si hrou vydělám na poustevnu. Budu zbaven všech světských starostí. K tomuto mi žehnej Bůh. Musím si jen vzpomenout hrát. Myslím, že má hra má nějaký vyšší význam a smysl. Co povíte? V minulosti jsem byl poustevník s flétnou. Patřil jsem k nejdéle hrajícím brněnským muzikantům. Ta hra je má naděje. To mi přišlo dnes při meditaci. Budu hrát před brněnským minoritským chrámem. Též v Benátkách jsem na flétnu hrával. To bylo živobytí. A v Assisi. Ukážu se tedy světu. Včera večer jsem zkoušel hrát své popěvky. Žádný z nich jsem nezapomněl. K tomu mi pomáhej Bůh.

7.3.2022
Má tapas za určitým cílem.
Co jsem si předsevzal? Jen jednou denně jíst a méně spát. Mantra džapa je samozřejmostí. To je úplný začátek mých asketických cvičení za určitým cílem. Odříkání je vznešené. Zatím nám zůstavají naše modlitby. Posvátná moc manter. Nikdy neustoupim od své tapas. O to teď začnu usilovat.

Né tak pane Putine.
Kdepak pane Putine. Teď se mýlíte. Teď jste agresor. Mne svým mlžením nezmátnete. Opakuji, že jsem vás měl ve velké vážnosti a úctě a byl jsem přesvědčen, že válce na Ukrajině zabráníte. Je to zlá karma ruského národa a to se brzy projeví ve světové izolaci ruské země. Modlíme se i za Putina, ať má odvahu udělat tu správnou věc a dá ruce pryč od cizí země. Kvůli němu teď teče krev. Co je to za karmu? Bez nenávisti takto rozjímám. Buďte stále v Lásce. Mám Vás rád pane Putine, i když na jiné úrovni stále míň. My se nezlobíme na Vás, ale zlobíme se na to, co děláte a s čím si zahráváte. Strašák Evropy. My se však nebojíme - to si uvědomte. Stále dobré zdraví přeje poustevník Marek Gyaneshwarpuri
4.3.2022
Být mistrem vivéky.
Já jsem se jako mnich už zrodil.
Samozřejmě měl jsem světské vasány,
ale ty jsem odstranil vivékou.
Něco mi říká,
že jsem mistr vivéky (rozlišování)
Za to může dlouholetá praxe v jeskyni.
Tam jsem uzrál pro Svámijiho oranžový šat.
Jsem mu za to velmi vděčný.
I má současná sádhana
jde proto tímto přirozeným směrem.
Nikdy neustoupím z toho co v hloubi duše vím.
Požehnaná vayragya.

Riši, který sedí na jednom místě může učinit vše, když bude chtít. Může vyvolat válku, nebo ji ukončit. On však ví, že probíhá kosmický a karmický proces, a proto moudře nezasahuje.

Ramana Mahariši
Vědomá nesmrtelnost

3.3.2022
Hlas poustevníka k dění na Ukrajině.
Budu asketa. Modlitbou a půstem lze čelit i válkám. Nesouhlasím s válkou, která nic neřeší. Jsem odpůrce násilí při řešení konfliktů ve všech podobách. Budiž Světlo - tma mizí. Ať je všude mír, blaho a prosperita. Taková je má prosba. Válka - strádání bez konce. Východiskem je askeze za mír ve světě. K tomu se chystám já. Jak jen se mohou dva křesťanské národy v Evropě, navíc v 21. století, tak krutě zraňovat? To Bůh neschaluje. Ať mi promine Rusko a pan Putin, že s nimi nesouhlasím. A to jsem je měl až dosud ve velké vážnosti a úctě. "Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi a nad celým světem." To by si měli opakovat. Tak to vidím já, poustevník Gyaneshwarpuri.číst víc...
1.3.2022
Dopis o revoluční iniciativě Slávka Sedláka u Výpustku nalezený v pozůstalosti jeho dcerou Radkou Sedlákovou.

Poustevník na podporu Ukrajiny.
"Nelpi na příteli či nepříteli, na synu či příbuzném, na míru či válce. Pokud míříš do Višnuova království nahlížej všechny věci jako rovnocenné."
šrí Šankaráčárja.

Pravda a Láska Vítězí.

Tak jsem začal pracovat v čistírně zeleniny. Čisrtím brambory. Práce mi jde od rukou, normá je poměrně vysoká, kolektiv přívětivý. Snad si tímto způsobem vydělám peníze na výstavbu své poustevny v Moravském krasu, či jinde kde to lesníci povolí. Mám za sebou drujý den...
27.2.2022
Jeskyňář Milan Hnízdo se svou přítelkyní Ladou Musilovou.
Milan je můj věrný kamarád, nebo dokonce přítel. Dnes jsme si dali sraz v Chajovně Zadní Trakt. Zase se řeč točila okolo jeskyní.

Shivarátrí v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
Tak se mi podařilo zůčastnit se víkendového semináře ve stříleckém Maháprabhudíp ášramu při příležitosti Shivarátri. Nejvíce na mne zapůsobil zpěv bhajanů. Zpěváci se opravdu snažili vyzpívat svou Lásku k Bohu, k Maháprabhudžimu, svámímu Mahéšvaránandovi. Jako obvykle jsem se zapojil do karmajógy. Natíral jsem dřevěné trámy a zahazoval stavební výkop. Svámijimu jsem hleděl z blízka do tváře a do mých úst se drala slova: "Hari Om Svámiji." A Mistr odpověděl. Všude bylo mnoho lásky a mnoho bhaktů se ke mě hlásilo.

23.2.2022
Kůlničky nad Jáchymkou, Partyzánská jeskyně v Josefovském údolí.

Křtiny - tajná skrýš - článek odeslán redakci eSpeleo.

22.2.2022

Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla.
V indickém státě Rádžasthán se roku 1828 narodil Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží jako Božský Avatár. Jeho příchod nesl podobné znamky jako příchod Ježíše Krista. Během svého života došlo v jeho přítomnosti mnoho bytostí klidu a míru. Tento Božský Mistr, který byl vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí, je tu stále s námi, ipřestože vědomě opustil své tělo 5.12.1963. V jeho přítomnosti se odehrávaly všechny druhy zázraků včetně navracení života. Jeho Mistrem byl Jógírádž Bhagván šrí Dévpurídží Avadhút, též Avatár, který vědomě opustil své tělo v roce 1947. Objevoval se cca 125 let, nikdo nevěděl odkud přišel, nikdo neznal jeho rodinu. Po celou dobu působení nestárnul - vypadal na 35 let. Šrí Maháprabhudží netoužil po žádné reklamě, žil skromným životem a přesto ke světlu, které vyzařoval byly přitahovány tisíce bytostí. Je možné si přečíst jeho životopis, který vyšel v češtině. číst víc...


19.2.2022
Pozdrav z jeskynního světa nad Jáchymkou.
Ve Křtinském údolí již kvetou jehnědy. Z listí nad Jáchymkou vykukují první podléšťky.
Jeskynní svět nad Jáchymkou.

Z duchovního deníku.
Já jsem se rozhodl vidět,
být zřecem jógy
a k tomuto potřebuji ústraní
své lesní poustevny..
Paramhans mi požehnal.
Z tohoto důvodu jsem se zřekl ženy,
abych To našel,
a to dříve než budu kohokoli učit.
Lesy a hory jsou mé štěstí.
Jako poustevník budu žít.
Paramhans mi všechno dal.
On mi rozumí.
Má jóga je osaměla praxe.
Jen málokomu je dáno pochopit
toto nejtiže postřehnutelné poselství světců,
které od mé poutě Himalájem rezonuje v mé duši.
Chci to realizovat doma,
v České republice.
Nejdříve Realizovat,
potom vyučovat.
Né naopak.
Být dobrý svámí.
Otevři Bhagavadgítu a čti,
tam se píše o mé Cestě.
Neodsuzujte tedy poustevníka
- osamělého jogína,
když neznáte jeho motivy
a aspiraci pramenící z hluboké osobní zkušenosti.
Musíte nejdříve tisíce nocí rozjímat
nad svým bytím.
Ani pak ale neuspějete...
něco je nám dáno od věčnosti do vínku,
něco si neseme jako své poznání z života do života.
Proto je každý jiný.
Kam jdeš člověče
pokud nerozjímáš?
Zapal svíčku na svém oltáři
a rozjímej.
Paramhans mluví skrze Ticho
na posvátném místě v ášramu, v lese, či na hoře
tak usedni a rozjímej
tvé otázky budou vysvětleny vnitřně.
Medituj a opakuj mantru každý den,
tvá sádhana se musí stát zvykem.
Pak bude i tvá žízeň po poznání uspokojena.
Pravda se ukáže,
neboť Pravda je Láska a ta vítězí.
Snažím se vše získat
neboť nejdříve je potřeba ten Poklad nalízt
a pak ho můžete rozdávat.
Naopak to nefunguje.
Budete nespokojení a nešťastní.
Bůh je Štěstí.
Átmagyan.
Nalézt spojení své duše
s Duší Vesmíru, s Bohem.
K tomu slouží rozjímání
meditace a mantra džapa
v ústraní mnišské cely.
tak to cítím já.
Být dobrý mnich.
Mistr mou touhu vyslyší.
Usedněte i vy u nohou kosmického Mistra
a poznejte To.
Nejsme mu vzdáleni,
pravý Mistr sídlí v naších srdcích.
Taková je má jóga.
Usmívejte se na poustevníka jako z pohádky,
který medituje proto aby pak sloužil.
Nevýjdu z lesa dokud tě nenaleznu ve své duši.
Z plna srdce žehnám.

Poustevna Děravka - interiér.

17.2.2022
Cesta Tao.
Cesta tao..
"Tao je věčné a zůstává beze jména."
Lao-c´

16.2.2022
Acta Speleohistorica - můžu začít psát.
Bude to pro oslavu Boha, který se vtělil do jeskyňáře. K větší cti a slávě Panny Marie Křtinské, všech svatých a požehnané archeologie. "Po nás příjdou další a zase budou hledat. Ten výzkum se nezastaví nikdy" - proroctví Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie. Tak to cítím i já, a proto chci něco poslat do historie - a tím jsou moje Acta Speleohistorica o Křtinách. Sponzor se jistě najde. Takovéto dílo lidé rádi podpoří. Bude dobře. Budu úspěšný jako speleolog, amatérský archeolog i jako mnich - poustevník. Bůh mi všechno dá do harmonie. Tomuto důvěřuji. Mám to Světlo. Milost Boží. Za to děkuji jemu samotnému a Jeho poslovi Paramhansovi svámímu Mahéšvaránandovi. Já jsem sluha u jeho lotosových nohou jednou pro vždy. Tak si mne Mistr vychovává a já jsem jeho oddaný nástroj. Jeho Milost mám proto i já. A toto dílo o Křtinách bude psáno Jeho rukou, ve stavu zasnění a yvtržení mysli. K tomu mi pomáhej On sám.

Vedeme poměrně typický rozhovor s Kamilem Pokorným těchto dnů za včerejšího večera.

Marek (svámí Gyaneshwarpuri):
Kde jsi kamaráde Kamile?

Kamil Pokorný:
Pomalu na kutě, Brno.

Marek:
A co atmagyan?

Kamil:
Kdo? číst víc...

12.2.2022
Doplnil jsem pár slov o mantra józe.

Horská jóga.
Sedím sám a mlčím.
Stále opakuji mantru.
Jako Chan - Šan budu žít
sám na poustevně v lesích Moravského krasu.
Mě stačí být svámí,
který se modlí.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda mne vede
touto cestou odříkání.
Jako šrí Dévpuridži
chci prožít život v ústraní,
přijmi mne Pane prosím
do své milostiplné ochrany.
Vrátím se do hor,
na poustevnu
A budu sám,
jako himalájský jogín osamělý,
oranžovou barvu za nic nevyměnim.
Jen občas sejdu za své hory do údolí
a napíšu pár básní.
Jako jogín z hor chci Pane žít.
To je Šivova horská jóga.

Poustevna Děravka.

11.2.2022
Omlouvám se všem milým křesťanům za příspěvek, v němž jsem se snažil vysvětlit proč nejsem křesťanský mnich, ale hinduistický svámí. Ve skutečnosti mám všechny křesťany rád jakož i příslušníky jiných náboženských skupin. Víra v Boha je dar. Mé srdce je pro Vás otevřené. Já vím, že všichni hledáme toho Jediného Boha a jsme jeho stvoření. Tak se mnou nenechte ovlivnit a pevně kráčejte za svým cílem, kterým je Ježíš. Tolik bych Vám toho chtěl o Ježíši říct, mám ho stále v srdci, ale to zase až někdy příště. Hari Om.
10.2.2022
Kdo je Jeshua?
Odkaz na tento web mi zaslal přítel jogín. Netrvá na tom, že vše je správně, ale jeví se mu tento článek jako pravdivý. S tím v podstatě souzním i já. Samozřejmě, že jsem odkaz poslal mému známému farářovi Mons.P.Janu Peňázovi. Co on na to?

Vzkaz jednomu indickému aspirantovi duchovní Cesty.
Obrátil se na mne jeden mládenec z Indie s žádostí abych ho vedl po duchovní Cestě pro níž je připraven opustit i rodinu.
Zde je vzkaz onomu aspirantovi duchovní Cesty od jednoho svámího z České republiky:

Dříve než něco vykonáš, dlouze přemýšlej. Jako sádhů chceš odejít do bezdomoví? Náš Svámiji vede žáky, kteří neodešli od rodin, jen poměrně málo žáků má v osudu stát se mnichem. Možná jsi to ty! Já však nevím. Ve tvých rukou leží zodpovědnost za dobrý osud matky a otce až zestárnou. Máš jejich požehnání? Na to by se tě Mistr zeptal. Já sám, ač jsem svámí se souhlasem a doporučením Mistra žiji v jedné domácnosti se svou matkou. Tak jsem ti napsal jen na zamyšlení. Nechci tě však zrazovat od tvé Cesty za Bohem. Mnozí budoucí světci opustili své rodiny. Je to zkouška síly tvé duchovní touhy. Včera jsem na svém oltáři zapálil za tebe svíčku. Měj se dobře. Indie je požehnaná země. Má mnoho světců i Paramhas svámí Mahéšvaránanda, můj guru, patří mezi ně. Co bys hledal u svámího až v daleké Evropě? Tolik má dnešní koncentrace nad tebou a tvým zápisem.
Anna Šenkyříková, moje matka.

Východ Slunce nad Brnem a co evokuje.
Dnešní východ Slunce nad světem v 7.15 hodin, který mi Bůh ví proč připomenul Indii. To bylo tehdy nad Rišikéšem, dole z údolí Gangy se nese bubnování himalájských jogínů a já jsem patřil mezi ně. Celou noc jsem dnes nespal. Já vím, že bych neměl... je to proti Bhagavadgítě. Za to může má vnitřní touha po mantra džapě jíž jsem se oddal. Vděčný úkol mnicha - poustevníka. Polepším se! Vše je mystické. Vlastně je východ Slunce zázrak a mnozí Mistři jógy si toho všimli. Spolu s nimi se rád na východ či západ Slunce dívám a vždy mne to katapultuje přes půl zeměkoule do prosluněné Indie.
východ slunce

Cesta požehnaných činů.
Práce je cesta jak naplnit své cíle a sny. Nečekej co ti příjde, buď sám aktivním tvůrcem svého "blahobytu" a soběstačnosti. Taková je Cesta požehnaných činů. Na této Cestě jsem odteď i já.

Proč nejsem křesťanský mnich, ale hinduistický svámí a jogín.
V něčem s Ježíšem nesouhlasím, protože mnoha lidem ukázal cestu na kříž, což je v rozporu s principem filozofie duchovního zápasu jógy se zlem ve světě. Přesto si Ježíše vážím a ctím si ho jako svého prvního Učitele, vnitřního Přítele a Mistra. Taky prý podle Bible jedl ryby a velikonočního beránka v souladu s dobou a kulturní tradicí země v níž se zrodil. Tím vším dal křesťanům příklad, kteří ho zneužívají takže jí i naše posvátné krávy. S tím jako jogín nemohu souhlasit. To jsou důvody proč nejsem křesťanem, při vší úctě k tomuto nejvýznamnějšímu světovému náboženství. Jsem mnohokrát raději hinduista. "Sundejte už Ježíše z toho kříže", praví Mistr. Nenechte ho tam nadobro vykrvácet. Nenechte ho takto trpět! číst víc...

9.2.2022
Všichni mí milí indičtí přátelé.
Na facebooku se mi těď hlásí každý den stovky nových přátel z Indie. Dokonce se objevil hlas, abych někoho vedl a učil. To jsem ale musel odmítnout, protože od toho je tu paramhans. Už ani nepřijímám na facebooku nové přátele z Indie, ten nápor není v mých reálných možnostech zvládnout.

Můj Šiva na mém oltáři...
Šiva

7.2.2022
Dnes jsme tu měli připojení z Indie, z Varanasí.
Indická vlajka
Zde Česko - Indické přátelství

"Vlastně se neznáme, ale jsem ohromen a zároveň oceňuji, že vás vidím v šafránových látkách a následovat hinduismus.
Protože jen velmi málo lidí zná hloubku a klid hinduismu a jógy .!
A zdá se, že jste jedním z nich."

Ambarish Patankar
Bengalúru, India

6.2.2022
Článek o Barunčině jeskyni byl odeslán redakci eSpelea.

5.2.2022
Píšu článek o znovuobjevení Barunčiny jeskyně pro eSpeleo.
Barunčina jeskyně.

Prodávám stříbrný kříž sv. Františka z Assisi.
Výtěžek půjde na poustevnu.
kříž sv. Františka z Assisi.

Prodávám křišťálovo fluoritovou málu - indický růženec.

4.2.2022
Možná již brzy začnu s výcvikem aikido pod vnitřním vedením tohoto světce.
Ueshiba.

3.2.2022
Tak jsem taky pozitivní na coronavirus.
Vůbec nevím, kde jsem to chytnul. To se ale dalo čekat. Žádné příznaky nemoci na sobě nepociťuju. Cítím se být zdráv.
Mám coronavirus.

Bůh Šiva.
"Jednou se toulá se smečkou zlých duchů a démonů po strašných a nedobrých místech, po bojištích a křižovatkách, je smrtí a časem, který vše ničí, jindy je velkým asketou, který hlubokou meditací udržuje svět v chodu a jindy opět jako král tance svět spaluje a znovu jej tvoří. A zase zcela jindy se nám jeví v další podobě, kdy představuje šťastného otce rodiny s milovanou ženou Párvatí a syny Ganéšou a Skandou..."
Moudrost a umění starých Indů, 1971.

2.2.2022
Šiva na mém oltáři.
Zakoupil jsem sošku Boha Šivy vyrobenou v Indii. Je vysoká cca 47 cm. Dal jsem za ní 7 000 Kč. Mám ale z Šivy radost. To budou meditace. Nebudu sám!
Šiva a svámí Gyaneshwarpuri

Barunčina jeskyně v Ochozském žlíbku. Text pracovní skupiny 3 SE.

1.2.2022
Kdo chce po poustevníkovi zelený baret?
Ať se ozve na email. Rád přenechám. Podle Saigona, bývalého paragána, je tento baret mysticky cenný. Já ho však dám zájemci zcela zadarmo. Prý bych si ho měl nechat jako amulet na památku. Od mládí jsem rád nosil barety: černý, fialový a teď zelený. Ale teď už mi baret nesluší :). Proto se baretu radostně zbavuji. Jinak skončí v ármy šopu na Mendlově náměstí. Mě sluší už jen oranžová barva.
zelený baret

Sponzoring a podmínky inzerce ve sborníku Acta Speleohistorica o objevech v podzemí ve Křtinách.
Sborník Acta Speleohistorica o chrámu Pannny Marie ve Křtinách a objevech v jeho podzemí výjde pro odborné zájemce zdarma s pomocí inzerujících sponzorů. Dostane se do knihoven a archivů všech základních organizací České speleologické společnosti jakož i archeologických ústavů v ČR!

Podmínky inzerce:
Pokud byste na svou firmu chtěli ve sborníku reklamu, tak se ozvete na můj email. Jste vítáni. Bez sponzorů to nepůjde. Ceny jsou následující:
- Celá stránka formátu A4 - generální sponzor - 50 000 Kč.
- Formát A5 - stříbrný sponzor - 30 000 Kč.
- Formát A6 (pohlednicový formát) bronzový sponzor - 15 000 Kč.
formáty papíru.

Sborník výjde bez nároku na autorský honorář. Jedná se tedy o zcela nezištné dílo. Pomalované lebky si ho zaslouží. 100 000 Kč by mělo na vydání a rozeslání sborníku stačit. Nabízím všem lokálním patriotům, aby se tohoto projektu zúčastnili. Když napíšete, dozvíte se další podrobnosti.

Panna Maria Křtinská.

Panna Maria Křtinská, žehnej tomuto dílu!


Číslo konta:
bankovní účet svámího Gyaneshwarpuri.

Číst víc...
31.1.2022
Bez čaje To nejde.

29.1.2022
Myslím, že mohu Šivu objednat.
Potřebuji požehnat svůj oltář. Co na tom, že stojí 7 tisíc. Peníze budou přicházet stále. Zajdu tedy do banky a vyzvednu je z účtu. Už brzy budu mít práci. Peněz na poustevnu bude habaděj. Děkuji Svámiji. Není nač čekat. Tak jsem si dnes Šivu objednal. Už se na něho těším.

Společnost Speleologie v denním životě asi nebude založena.
Na vině jsou rozsáhlé vnitřní rozpory na fungování Vesmíru, čili Boha, které mám s Kamilem. Tyto rozpory přetrvávají již delší čas. Myslel jsem, že se je podařilo překlenout, ale nejnovější vývoj událostí mne přesvědčil o opaku. Takle se bádat nedá. Budu tedy raději zavřený na poustevně. Ještě učiním jeden pokus o monitoring mého výzkumu Paleoponoru v Ochozském žlíbku ze strany Správy CHKO Moravský kras. Nejsem však nikde zájmově organizován, tak to bude možná monitoringu překážka. Ale ani tak se zlobit nebudu. Jednou jsem na sebe vzal mnišský oranžový šat a neměl bych ho už asi zaměňovat za speleologický overal. K tomuto úhlu pohledu mne přivedlo včerejší rozsáhlé esemeskování s Kamilem těsně před půlnocí. Kamil je sice můj kamarád a to platí stále, ale názorové rozpory jsou příliš vážné. Týkají se mého Mistra a tudy nevede žádná cesta pro vzájemnou toleranci. To by si měl Kamil uvědomit, dříve než ho bude kritizovat a znevažovat. Názorové rozpory tedy přetrvávají a jsou poměrně vážné. Takhle ten speleoklub nezaložíme. Kamil je prostě někde jinde než já a to je třeba respektovat. Vzájemné rozepře jsou hlubokého ducha. Ale není zle. Tímto se to jenom vyjadřuje a pročišťuje. To všechno by si měl Kamil uvědomit dříve než vezme do znevažujících úst svaté jméno mého Mistra - mystika. Nebudu tedy asi speleologem. Stejně mne speleologové nemají moc rádi. Nebudu tedy patřit mezi ně. Dvakrát do stejné řeky nevstoupím. Organizovaná speleologie není tedy pro mne vhodná. Již definitivně. Je to ztráta energie. To si napiště za uši, vy co jste mně neměli rádi a v úctě. Bez speleologie jde dost dobře žít. Meditovat, otevřít své srdce a objevit vnitřní poklady chrámu. Těším se na poustevnu. Budu vzorný poustevník. Budu se zajímat o Boha a budu se věnovat své józe. A bude dobře.
28.1.2022
Šetřím na Šivu, který by ozdobil můj oltář.

Archiv: indiáni v Krkonoších 2002.

27.1.2022
Gjánešvárpuri, Ten který sedí a mlčí v sezonních novinách Veselý Výlet 2002.

26.1.2022
Ke Svámijimu mne přivedl mistr kung fu Pavel Kala z Brna.
Termín kung fu se dá volně přeložit jako "tvrdá práce v dlouhém čase vedoucí k mistrovství". Děkuji Pavle.

Já jsem praktik, nejsem teoretik.
Opakuji Boží Jméno a nepouštím se do plamenných výkladů jaké to je Boží Jméno opakovat. To ponechám na jiných. Mým cílem je být mystikem jógy a hinduismu. Proto opakuji Boží Jméno (svou gurumantru) stále. V noci nejdu spát a sedím až do ranního kuropění. K tomu bych Vás všechny chtěl inspirovat. Stále opakujte svou mantru. Je to Váš nejvzácnější poklad. Proto jsem poustevníkem. Hari Óm.

25.1.2022
Toulavá kamera České televize ze dne 23.1.2022 o Křtinách.
Je tam zmínka o objevu pomalovaných lebek. Objevilo se tam mé jméno.

24.1.2022
Nenaříkej nad minulostí synku.
Co bylo, bylo.
Tvé átmá je součástí mého brahma
a od této chvíle budeš zván Brahmananda,
radost ze sebeuskutečnění.

šrí Maháprabhudží
Paramhans Svámí Mádhavananda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího.

Těším se do práce.
Už mám nabídku od pracovního úřadu na dělnickou profesi u vakuovacího stroje. Jsem zvědav zda dokážu 8 hodin denně stát u stroje. Ale peníze na poustevnu potřebuji. Moc se těším. Taky potřebuji koupit drahou sošku Šivy a nový objektiv na můj olympus. Dneska jsem do svého nového zaměstnání zatelefonoval. Ve středu mám zjednaný motivační pohovor. Tak uvidím jak to výjde.

Měl jsem sen, že se mám zastavit u Karla Kalandry, bývalého starosty obce Habrůvka.

22.1.2022
Místo na satsangu s Mistrem ve Střílkách trávím večer osamocen u svého oltáře.
Dnes jsem měl sedět na satsangu u nohou mého Mistra, ale firma Spadia, u níž jsem si nechal dělat nutný PCR test, mi dodteď nedodala výsledek. A to uplynulo již hodně přes 48 hodin od testování. Znamená to, že Svámijiho neuvidím a to již jsem měl zaplacený seminář. No tak příště, drahý Svámiji. Mrzí mne to, ale nemohu s tím nic udělat. Bez testu na covid by mne do ášramu nevpustili. Zato s pomocí maminky jsem svou meditační místnost vygruntoval. Nezlobím se, jenom mi to příjde líto.

21.1.2022
Paramhansa Jógananda: Životopis jógina.
Vynikající spis jógy. Základní literatura o józe.

19.1.2022
Mezi pohádkové bytosti doplněn Carl Gustav Jung.
Carl Gustav Jung

18.1.2022
Mgr. Inna Mateiciucová, archeoložka - setkání v srdci.

17.1.2022
Prorocký sen.
Dnes v 4.30 ráno jsem se probudil oblažen. Měl jsem ve spánku vnuknutí, že to dokážu. Že to naplním. Prý napíšu knihu. Tak Mistr promlouvá. Má duše se manifestuje v této krajině. Budu slavit úspěch. Dnes jsem skoro nespal. Přesto jsem osvěžen.

Dnes si půjdu hledat práci do 1. brněnské strojírny. Abych měl peníze na poustevnu.

16.1.2022
Kdo v lesích dlí, ten je vajragí
kdo rozjímá,ten je jógi.

Paramhans svámí Jógananda

Střílky finišují před příjezdem Mistra.
Zůčastnil jsem se karmajógového víkendu ve stříleckém Maháprabhudíp ášramu. Stále bylo co na činění. Úklid, stěhování koberců a skříní, příprava nových postelí a stolečků, odvoz sutě po zednících ap. Pohoda. Přijeďte také. Příští víkend přijede Svámiji a bude mezinárodní seminář s modlitbou za mír.
Střílky

14.1.2022
Skautské tábořiště v lesích nad Křtinami.

12.1.2022
Nějaké další fotografie tajné skrýše chrámu Panny Marie ve Křtinách.
Nepříliš kvalitní, ale díky za ně!

Dnes jsem smazal HermitPhoto original.
Důvodem bylo, že příliš zatěžovaly tento web. Záloha webu trvala kvůli tomu 2 hodiny. Bylo to už 342 fotografií v originální kvalitě. Tedy okolo 550 MBa paměti, což velmi zatěžkávalo kapacitu tohoto webu.
9.1.2022
To nejcennější co můžete darovat je moudrost.
sarvabhaum džagatguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda

Avatarpuri se na facebooku stal můj přítel...
Avatarpuri a Swamiji.

Tajná skrýš chrámu Panny Marie ve Křtinách v pilíři s kazatelnou za oltářem sv. Jana a Pavla.
S pomocí Mons. P. Jana Peňáze z Nového Veselí jsem tento článek zjemnil, tak aby nebyl proti křtinským premonstrátům příliš úderný.

Karmajóga v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
Zůčastnil jsem se jako dobrovolník úklidu ášramu. Zametal jsem a vytíral chodby, utíral prach na místnostech atp. V neděli slavila představená ášramu sádvi Párvatí své narozeniny, tak nás karmajogíny pozvala na pitzu. :)

Básně ze Staré hory 2000.
Má pátá a poslední básnická sbírka, která na tomto webu dosud chyběla. Zachránila se díky matricím u Brodieho ve Křtinách.

4.1.2022
Michal Hejna z redakce eSpeleo mne upozornil, že redakce eSpeleo dva mé příspěvky nezveřejní.
Jedna se o článek: "Sametová revoluce na Výpustku (1990)...." a článek: "Některé objevné priority v Moravském krasu...". Prý jsem to napsal moc subjektivně. Já si ale myslím, že něco pravdy na obou zmíněných článcích je... Zato paní Jiřina Novotná, rovněž z redakce eSpeleo, mne potěšila, když mi napsala, že můj článek: "Chrám Panny Marie ve Křtinách - podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny..." BUDE ZVEŘEJNĚN. Děkuji za to a na nikoho se opravdu nezlobím. Každý dělá jak umí. Redakce eSpeleo hájí vnitřní zájmy České speleologické společnosti.

Tajná skrýš chrámu Panny Marie ve Křtinách v pilíři s kazatelnou za oltářem sv. Jana a Pavla.
Málo se ví, že součásti Santiniho stavby byla i skrýš na kostelní poklad a jiné cennosti chrámu Pannny Marie ve Křtinách. Jako první se o této tajné skrýši písemně zmiňoval hned po skončení II. světové války, bez toho, že by uvedl kde se ale nachází, křtinský kněz P. Fratišek Marek (archiv fary ve Křtinách). Ten v ní ukryl během průchodu fronty liturgické náčiní a bohoslužebná roucha (paměťový údaj). Pak zmínky o tajné skrýši mizí až do roku 1991, kdy ji zmapoval v dutině pilíře s kazatelnou, speleolog Marek Šenkyřík, pod jehož vedením byla tajná skrýš podrobena speleologickému průzkumu. Vstup do tajné skrýše se nachází na oratoři za hlavním oltářem. Zde po odsunutí dřevěného oltáře je nízký vstup do vlastní dutiny uvnitř pilíře v úrovni prvního patra chrámu. Naši pozornost upoutá krkolomné schodiště, vyzděné z cihel, které původně jistě bylo přikryto kamennou deskou. číst víc...

Připravuji nový příspěvek pro eSpeleo :).


3.1.2022
Klára, malá poustevnice na Olomučanské plošině.

Článek v eSpeleo 3/2021: 30. výročí objevu krypty kostnice pod věží chrámu Panny Marie ve Křtinách s unikátním objevem dvanácti pomalovaných lebek.

2.1.2022
Oslovil jsem pracovní úřad s žádostí o zprostředkování dělnické práce v továrně.
Uf!

Páter Tomáš Prnka, děkan ve Křtinách - vzpomínka.

"Chrám Panny Marie ve Křtinách - podzemní chodba pod ambity a rájským dvorem v blízkosti kaple sv. Anny. Zajímavý doklad odvodnění Santiniho stavby." odeslán dnes redakci eSpeleo.

Dávný sen, který stále hledám.
Nic, naprosto nic nemůže spoutat jeho srdce. Ani rodinná pouta, ani touha sloužit lidem a nakonec ani touha po Bohu. Nic naprosto nic ho nemůže zbavit svobody. Již jenom je a to bezdůvodně. A tehdy slouží lidem nejvíc a je Bohu nejblíže. Vše se děje naprosto spontánně a je to tak přirozené, že o tom ani neví.

A tehdy - teprve tehdy - možná půjde pomáhat lidem a bude za každý záblesk Lásky křižován jejich egem. Ale možná také, že zůstane jen prostě sedět u ohýnku v horách, osamocen v doznívajícím babím létem. Záleží na tom, jaký osud si sám svobodně vybere. Ale ať udělá to, či ono, bude to vždy správné, protože taková byla jeho dobrovolná volba. Nikoli volba domněle dobrovolná a domněle svobodná. Bude to jeho vlastní svobodná a dobrovolná volba. Bude to volba vítěze.

Možná, že se pak vrátí a osídlí nějakou jeskyni blíže k lidem, snad v Moravském krasu, snad někde jinde a bude hrát lidem tu posvátnou poustevnickou hru. A bude ji hrát pěkně po staru, romanticky a zadarmo. U vchodu do jeskyně budou viset po skalách a po stromech svaté obrázky, z potemnělého nitra jeskyně se bude linout vůně kadidla a vonných tyčinek a poustevník bude na vlněných dekách u doutnajícího ohníčku jenom sedět a mlčet.

Lidé budou přicházet a zase odcházet. Kdo přijde, ten přijde a kdo nepřijde, ten nepřijde. Někdo se pokloní, jiný usměje. někdo uvidí podivína, někdo chudáka bezdomovce, jiný zbloudilého trampa a někdo zase světce. Každý spatří to, na co je připraven. A podle toho si taky odnese.

A poustevník bude žít ve svaté bezstarostnosti tak jako kdysi bratr František, a žádná pouta ke světu, ani k lidem, ho nepřinutí, aby se vzdal své pohádkové role. Bude svoboden ode všeho. Kolem něj bude ležet jen začouzený kastrólek a pár hliněných šálků, do nichž bude poutníkům nalévat čaj... a to bude veškerý jeho hmotný majetek. A tak budou plynout dny a roky jeho života a on bude jenom sedět a mlčet. V jeho očích bude potutelný úsměv, jeho hlava již bude bezvlasá, ale zato vous mu bude splývat z brady až k pasu.

A pak se to jednoho dne stane... jeho tělo bude dál sedět v lotosové pozici, jeho tvář se bude dál usmívat, ale jeho srdce přestane bít a vychladne. A on svobodně odejde. A lidé na jeho památku nazvou tu jeskyni - Jeskyně toho který seděl a mlčel. Bylo by to tak pěkné. Buď vůle Tvá.

Básně ze Staré hory, 2000.


1.1.2022
Silvestr na Děravce.
Nejdřív jsem se stavil u Brodieho a Wolfa ve Křtinách. Navštívil jsem kamenný kruh - tábořiště křtinských skautů v lese nad vesnicí. V podvečer jsem se vydal na Habrůveckou plošinu. U křtinské hospody jsem zahlédl Zdeňka Fárlíka. Jen co mě spatřil zalezl dovnitř. Při příchodu na Děravku již padal soumrak. Obrázek i památníček jsou na svém místě. Tak jsem si u Lípy rozprostřel svou meditační podložku. Z dálky ke mě doléhaly výbuchy ohňostrojů. Meditovat jsem však nakonec nezačal, jen jsem seděl a seděl. Byl jsem unavený, tak jsem se schoulil u lípy na mokré zemi ve spacáku. Byla mi ale zima. proto jsem se nakonec přestěhoval pod nedaleký myslivecký krmelec - seník na Chvalkově. Hned jsem usnul. Probudilo mne všeobecné silvestrovské veselí o půlnoci. Hned jsem spal dál...

Takže ještě jednou - vše nejlepší v roce 2022.


ZPĚT

svíčka