¨
Deníček 2023
Chcete mi něco napsat? Můžete mi poslat email nebo sms. Nebo vše napište do Návštěvní knihy.

Velmi rád zveřejním i Vaše příspěvky.

Archiv: 2019, 2020, 2021, 2022, ZPRÁVA
Translation:anglická vlajka

Oznámení: vychází Acta Speleohistorica o historickém podzemí kostela ve Křtinách - napomozte vydání této publikace.

29. března 2023
Je naděje, že článek o Výpustku za sametové revoluce výjde nakonec ve Sborníku muzea blanenska.
Zatím vedeme jednání o tomto textu, tak aby se to pokud možno co nejméně dotklo důvěrníka Stb Fárlíka.

28. března 2023
Křesťanský mnich.
poustevník, křesťanský mnich

Mnich v lese.
poustevník, mnich v lese

Vyjádření redakci Sborníku blanenského muzea o mém záměru odkrýt pozadí sametové revoluce v Moravském krasu a obzvláště na Výpustku.
Pane Koudelko,
jako křtinský historik jsem již psal ve svých Acta Speleohistorica o jiném spolupracovníkovi StB páteru Tomáši Prnkovi, jak jinak než s Láskou, odpuštěním a nadhledem. Proto si myslím, že hodnocení jeho osoby i jeho diskutabilního kroku vstoupit do komunistity řízeného kněžského hnutí Pacen in terris vyznívá nakonec s úctou k jeho osobě jen jako omyl jeho mládí. Ne jinak je tomu i jiného spolupracovníka StB, dlouholetého funkcionáře ZO 6-05 Křtinské údolí, pana Zdeňka Fárlíka. Nekritizuji ho za to, i když v jeho případě šlo pravděpodobně o akt dobrovolné spolupráce s osobním profitem. Píšu objektivně a pravdivě. Jenom tuto skutečnost vynáším na veřejnost, protože to již patří k historické práci. Domnívám se, že od těchto událostí uplynulo již více než třicet let, a proto můžeme s určitou mírou objektivity o těchto událostech dnes psát.číst víc...

RNDr. Antonín Tůma napsal své úvodní slovo k Acta Speleohistoririca o Křtinách!
Autorské a vydavatelské dílo "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách" je výsledkem nezměrného úsilí autora, který v sobě spojuje badatelské zájmy o speleologii, historii a archeologii. Publikace významně doplňuje mozaiku poznání Moravského krasu a lze ji jen doporučit. Vůle autora dílo napsat mimo akademickou a profesionální sféru a vydat ve vlastní režii je natolik mimořádná, že si zaslouží naše ocenění.
Antonín Tůma, AOPK ČR - Správa CHKO Moravský kras

Už jen tři dny do redakční uzávěrky ASp.!
Dnes jsem chtěl jít bivakovat na dvě noci do krasu, ale chumelenice s vichrem mne od tohoto záměru prozatím odradila:)
27. března 2023
Ještě jsem nabídl Mgr. Milanu Koudelkovi z Muzea blanenska článek o dění na Výpustku za Sametové revoluce v roce 1990.
Článek jsem při této příležitosti zestručnil o sporné a rozvláčné partie.

Článek o Hrádku u Babic bude nakonec zveřejněn ve Sborníku muzea blanenska.
Redaktor sborníku Mgr. Milan Koudelka to rozhodl zařadit ke zveřejnění jako nový alternativní myšlenkový směr, i když v něčem se mnou nemusí souhlasit. Hlavní však je, že článek bude zveřejněn.
26. března 2023
Boží Moudrost.
Boží Moudrost, jež nás vede životem nejde pochopit intelektem. Lze ji jen zažít kontemplativně, při rozjímání a meditaci. Tato Boží Moudrost je nezměrná, je mimo všechnu dualitu, kterou jsme si ve světle svých zkušeností vymysleli. Boží Moudrost je nade vším, je nanejvýš radostná a stále vede každého k nejvyšší Lásce. Děkuji Mu za celoživotní urovnávání Cesty. Tak učí Mistr na nirguně, nezjevený. V tomto životě jsem Ho potkal v osobě Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy. To, co vím, není však doslova jeho vnější učení. Toto vnitřní učení je nadevším a vyplatí se je následovat. Tak Bůh vede satvické žáky. Ostatní se ztrácí ponořeni v tamasu a rádžasu. Nenaslouchají Bohu uvnitř sebe. Proto nevidím rozdíl mezi učením svatých Písem indických a tím, co nalézám v nitru. Kdo může říct, že ví, kdo je satguru svámí Mahéšvaránanda? A kam až sahá jeho vnější a vnitřní Moudrost? Důvěřuji mu na 100 % ve všem. Jak nešťastní jsou ti, kteří sešli z Jeho Cesty. Ale jsem přesvědčen, že i tyto jedince ve skrytosti vede jejich cestou zpět v pravé vivéce a pravé Lásce, byť by to byla cesta sebevíc podivná. Děj se proto vůle Boží, vždy a ve všem. Nikdy neopouštějte svého Mistra, fyzicky a vůbec ne vnitřně. On vás neopustí níkdy o tom jsem přesvědčen. Ten, kdo lne k rozjímání je můj nejbližší. Vždy a ve všem uctívejte Boha a za vše mu děkujte. Jeho Moudrost je nade vším. Ve všem spatřujte Jeho požehnání. On ví jak vést své věrné. To On je vede zpět Domů po duchovní mystické Cestě. Kdo lne k rozjímání, ten lne k Cestě nejvyšší. Toto všechno je Jeho Hra. Paramhansovi důvěřuji, On zná i to nevyslovitelné, plné paradoxů a neuchopitelné. Nade vším je Jeho Láska. Jenom co na mne pohlédl, v mém nitru se rozhostilo Ticho. Děkuji Mu za všechno. Všechno čím jsem žil bylo dobré.

Aikido - jedna kapitola se uzavřela.
Cítím to tak, že je pro mne tato cesta již zbytečná. Proto děkuji Zdenko Regulimu, který mne po cestě aikido vedl jako můj trenér, avšak bez onoho filozofického rozměru a to mi velmi chybělo. Nejen práce s tělem, ale i myslí a vědomím, tak jak je tomu u Mahéšvaránandovy jógy, jíž jsem oddaným žákem a stoupencem. Dávám tedy přednost své józe. Myslím, že poslední trénink aikida jsem již navštívil, po pravdě řečeno jsem v aikido zaostával za ostatními cvičícími, kteří měli vyšší kyu nebo rovnou dany. Získaný volný čas teď využiju k cestě do hor na poustevny. Aikido však nadále nepochybně má mé srdce. Sbohem aikidisté. Jděte po své Cestě, já musím s jarem do přírody. Tam Doma spokojen budu žít. Každopádně děkuji, že jsem směl těch půl roku aikido praktikovat. Splnil jsem si tak jeden sen a poznal jsem aikido z blízka. Děkuji aikido tedy za vše dobré i za pozitivní nové kamarády, s nimiž jsem měl možnost cvičit, a kteří se ke mně chovali velmi ohleduplně. Děkuji jim. Myslím, že já již umění boje nebudu potřebovat. Jsem na to již starý věkem, stejně tak relativně větším vnitřním stářím duchovně, což vysvětluje mé vysvěcení za svámího hinduismu.

Himalájský nejtišší poustevnický ideál budu žít zde na Moravě.
Mahéšvaránandovo Učení se mi jeví jako uzpůsobené potřebám lidí ze Západu, tzn aby nemuseli slevovat ze svého vezdejšího blahobytu. Zjišťuji však, že existuje i jiná Cesta za touto Cestou, a to je jak dnes vím čistá džňána, pravé Poznání, které osvobozuje z koloběhu života a smrti. Proto inklinuji do hor, na poustevnu. Tak jak učí autentická jóga Bhagavadgíty, Upanišád a dalších svatých spisů indických. Nepochybně je to pro mne ta pravá Cesta. Nechám si však poradit od těch světců, zřeců, kteří tuto skrytou Cestu jógy sami prošli. Já ji mám hluboko ve svém srdci. A nic nejsou platné hlasy, které mi radí, abych šel jinou, tzn. bhaktičtější cestou. Ale já poznávám, že džnána je Cesta právě jen pro zralé oddané bhakty. Právě proto chci být poustevník jógy. Jistě bych našel mnohé argumenty ze životopisů svatých pro tuto svou Cestu, i Ježíš se uchyloval modlit sám na horu. Z našich svatých to byli a jsou všichni jogíni - poustevníci v Himaláji, těchto svatých horách, kolébky pravé duchovnosti. I šrí Dévpurídží, můj velký vzor skryté jógy, byl jedním z nich. Ti všichni zažívali satsang s Bohem v osamění. A takový jsem i já sám od narození. Nepochybně je to dobrá karma z minulého života, který byl jistě rovněž mnišský, ať už jako křesťan, nebo jako hinduista. Správná vivéka, Bůh, Mistr, mé Božské Já mne vede od narození. Následujte mne, pokud to tak chcete naplnit i vy a nebojte se poustevny. Čeká tam na Vás vaše pravé Já.

Tento pátek pojedu znovu za panem farářem Peňazem do Nového Veselí.
Již po páté a na posledy. Moje kniha bude zcela dokončena, připravena jít do tiskárny brněnské firmy Knihovnička.cz Těším se na toto záslužné a v pravdě věčné dílo Boží observace. Ještě to šest dnů musím nějak vydržet.

Odklínání Satana.
S příchodem jara chystám na Děravce "odklínání Satana." Satana jsem zaklel v sebeobraně hezky středověce pomocí železného kolíku zatlučeného do země v roce 2012, tedy v době kdy mi nejvíce ubližoval a škodil mé poustevnické cestě. Samozřejmě to byl člověk, né duch, satanista z Býčí skály. Jeho odklínání provedu podle Bible na zelený čtvrtek o Velikonocích. Ten "Satan" je totiž již dobrý, myslím že z něho jednou bude právoplatný křesťan. Ale trápil mne dlouho a hodně. Měl ve svých zlých činech výdrž. Ale to už je dávno pryč. Nyní je můj přítel. Mou knihu o podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách si na usmířenou duchovně jistě již zaslouží. Pošlu mu ji hned co výjde tiskem. Přednostně. Správně bych o něm již neměl mluvit jako o "Satanovi", neboť Satan podle mne žádný ve Skutečnosti neexistuje. Vše je Božská Hra Líla, dobré i to "zlé". Ve skutečnosti se vše s odstupem času jeví jako karmicky dobré.
růženec

24. března 2023
Mé tajné místo v Moravském krasu.
Kde budu moci meditovat.
23. března 2023
RNDr. Antonín Tůma na mých HermitPhoto.

S RNDr. Antonínem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras na čaji v Chajovně Zadní Trakt v Brně.
Dnes porada s Toníkem Tůmou o mém budoucím poustevnickém působení v Moravském krasu. O čem jsme mluvili není zatím veřejné, proto se zde více nerozepisuji. Každopádně to bylo příjemné posezení nad šálkem čaje, které si nejvíc užíval Toník.

22. března 2023
Poslední varování: na můj web přicházíte na vlastní zodpovědnost. Zde se dozvíte něco o tom, co je čistá džňána, pravé jógové Poznání. Zde jste na místě Pravdy.
Annamalai svámí: Pro většinu lidí je obtížné najít pravého Gurua, protože běžní lidé nejsou schopni poznat, kdo realizoval átmán. Bhagaván mi jednou vyprávěl dlouhý příběh, který to velmi dobře osvětluje. Před mnoha staletími žil jeden džňánin ve Šrírangam, městě nedaleko Trichy. Tento džňánin chodil každý den k řece Kovery, aby se tam vykoupal. Když se vydal na cestu, položil své ruce na ramena svých dvou žáků, aby se tak opíral. Nechtěl se jich však přímo dotýkat, a tak na ramena svých žáků dával kus hedvábí. Takto se chodil každý den vykoupat v řece vzdálené asi jednu míli. Jednoho dne, když džňánin jako obyčejně šel se svými žáky, spatřil šúdru (člen nejnižší kasty), jak jde s krásnou ženou. Zdálo se, že oba mají namířeno na festival, který se odehrával na druhé straně řeky. Jelikož slunce velice pálilo, žena nemohla po rozpáleném písku jít. Muž ji pomáhal tím, že před ní pokládal jedno z jeho dhóti (dlouhá látka, kterou muži nosí jako košili) na písek, aby mohla jít. Když došlápla na konec dhóti, položil jiné dhóti na písek a zvedl předchozí kus. Tímto způsobem mohla chodit, aniž by její nohy trpěly žárem. číst víc...

Již jen 9 dnů do redakční uzávěrky žádostí o Acta Speleohistorica o Křtinách.
Již jen 9 dnů zbývá do redakční uzávěrky sborníku Acta Speleohistorica o historickém podzemí ve Křtinách, která je stanovena na 31. březen 2023. Využijte této unikátní příležitosti, která se nebude nikdy opakovat, a zarezervujte si pro sebe či své blízké jeden originální číslovaný výtisk i s autorským podpisem. Rozšiřte si své duchovní a duševní obzory o tento spis poustevníka a mnicha přebývajícího v této krajině (Moravský kras). Vice informací na www.gyaneshwarpuri.cz/denicek/2023/oznameni.html

21. března 2023
Zaplatil jsem doménu a hosting tohoto webu na další rok.
Web gyaneshwarpuri.cz vstupuje již do čtvrého roku své existence.:)

Tak jsme přečkali další zimu a je první jarní den.
Na Náměstí svobody v Brně měditují veřejně nějací nadšení lidé. Bohužel jsem neměl s sebou fotoaparát, abych je vyfotografoval.

20. března 2023
Karmajógový víkend v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách.
Stavěla se terasa u strážního domečku, která se pak vyštětovala. Pěkná práce...

Doplňky: sádhu, daršan, prasád, aikido,

Čtu v knize Davida Godmana: "Žít podle Bhagavána."
A nacházím moudrost.
David Godman Žít podle Bhagavána

"Do té doby bylo zvykem, že stoupenci, kteří žili s Ramanou Mahárišim, chodili vyžebrávat jídlo do nedalekého města. Hinduističtí asketové, nazývaní sádhuy či sannjásiny, se často živili takovým způsobem. Putující mniši byli vždy součástí hinduistické tradice a nikoho nepohoršuje, když z náboženských důvodů někdo žebrá o jídlo."

"V sanskrtu existuje výraz "tapas", který znamená intenzivní duchovní praxi doprovázenou fyzickým sebezapřením nebo sebeumrtvováním, při kterém dochází k systematickému spalování duchovních nečistot."

"Ten, kdo zamítne domov, je desetmiliónkrát větší než ten, kdo žije jako hospodář a vytváří tak mnoho punjas a dharmas (záslužné činy).

"Sadhu" doslovně znamená "ušlechtilá bytost". Název se však běžně užívá k označení někoho, kdo se plně věnuje hinduistické duchovní cestě, zvláště když za tím účelem opustil svůj domov. Sannjásinové, kteří zcela zamítli všechny svazky se světem, aby se věnovali duchovnímu hledání, bývají často nazýváni sadhuy.

Speciální dedikace.

16. března 2023
S přicházejícím jarem přeji mnoho Lásky.

Blíží se jaro a s ním i pravidelný úklid Moravského krasu.
Této příležitosti se zůčastní především jeskyňáři, kteří si tak dokazují svá zájmová území. Hlaste se Toníkovi Tůmovi na Správu.
Úklid Mk

15. března 2023
Chajovna už dodala inzerát do Acta Speleohistorica.
Chajovna

Již za 15 dnů je redakční uzávěrka sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Pokud mi chcete někdo napsat pár řádek, jak na Vás toto dílo zapůsobilo, jste vítani, rád to zveřejním.
14. března 2023
Na web umístěna jedna krásná písnička.
Jak krásné Mantrovníci

13. března 2023
HermitPhoto ze Střílek.

Klikněte na obrázek. Tím uvedete v činnost karmické síly synchronicity. Objeví se výrok Mistra jógy.


Převzato z www.gajatri.net

Dnes v noci jsem přemýšlel, že bych dal přednost poustevně na Močové před samotnou Děravkou.
Poustevnu na Močové chci pojmenovat Dévpuridžího Srdce. Bylo by mi v tom lůmku asi lépe. Je to jeden z nejskrytějších koutů na odlehlé Habrůvecké plošině. Skutečný ráj pro poustevníky. Kdepak Křtinské údolí se silnicí. Tak buďto Močová nebo Děravka - to je můj skrytý záměr, za který jsem se již modlil. Tak snad uspěji. Co na to říká Toník Tůma a ŠLP Křtiny? Chtějí poustevníka v krasu zaopatřit alespoň tím nejnutnějším, tedy střechou nad hlavou v podobě poustevny? Já bych si to přál, kdyby bylo všechno z Vyšší vůle schválené, tedy požehnané silami Krajiny. A tak to chci.

Obálka mé knihy o Křtinách bude asi oranžová.
Bude na ní rytina Panny Marie Křtinské a po stranách budou nejlepší fotografie z podzemí pod chrámem a loga speleologických skupin provádějích průzkum: ZO 6-12, ZO 6-26 a ZO 6-31 a samozřejmě znak ČSS. Logo ZO 6-12 však zveřejním jen pokud P.Kos nebo P.Chaloupský ho za Speleoklub dodají. Tyto tři skupiny v čase prováděly průzkum ve Křtinách a jejich výsledky jsou uvedeny v této publikaci.

Na radu církevního historika bude u mé publikace vypuštěna kapitola Zvláštní zasvěcení věnovaná svámímu Mahéšvaránandovi.
Není to tak, že bych nedoceňoval Svámijiho vnitřní zásluhy, které na tomto díle jakož i mých výzkumech ve skutečnosti má. Ani neustupuji ze svého náboženského vyznání. Jen jsem musel uznat, že publikace je určena pro Křtiny, tedy především pro křesťany, které nemíním přespříliš zatěžovat detaily své víry. V textu se dozvěděli i tak o mně vše potřebné, co mají či mohou vědět. To ostatní jim zůstane utajené. Je to tak, co říkali i Eduard a Míla Tomášovi, cituji volně že: "neměli bychom sundávat z druhých roušku jejich nevědomosti, neboť bychom je mohli vnitřně vážně poškodit." Nejmoudřejší proto nezasahuje. V tomto duchu se vyjadřuje i Bhagavadgíta, že bychom neměli rušit nevědomé lidi, omámené vlastními představami. Tak ani já nebudu věroučně zasahovat do mariánských duší ve křtinském kostele. Není to můj, ani Svámijiho úkol a záměr. Děkuji tedy panu Kavičkovi, že mne přivedl k této sebereflexi. A tak prosazovat svého Mistra v publikaci o Křtinách nehodlám. Komu je to dáno, ten prohlédne a Cestu k našemu Mistrovi si stejně sám najde. Proto jsem poněkud na radu prof. Josefa Ungera u publikace odstranil některé pasáže, které by byly vnímány nejednoznačně. Tak je naplňován Vyšší Tvůrčí Boží Záměr. Já přitom nejsem vůbec důležitý. Proto se raději věnuji své Cestě džňány (poznání).
12. března 2023
Laco Lahoda mi zaslal toto video pro zahřátí všem podzemním badatelům.

Ladislav Laco Lahoda a jeho úvodní slovo k Acta Speleohistorica.

10. března 2023
Mantrovníci - jeden pozitivní web plný duchovních písní.

Hurá do Střílek za Svámijim.
Těším se. Nemoc přešla a já jsem zdráv.
9. března 2023
Objednal jsem si nový stan.
Ten starý byl již děravý a tekla do něj voda. Navíc byl dost těžký, neboť byl dvouvrstvový. Tento nový stan Flectarn má jen jednu vrstvu, proto váží jen 1,8 kg. Navíc se mi líbí jeho maskování. Nový stan využiju při zdění na Děravce a jinde. Prostě je to stan na vandry. Je to malá radost. Tu si máme dělat pořád. Je to dobré pro meditaci v Moravském krasu. Je to přenosná poustevna.
stan

Nějaký dobrodinec mi zaslal 5000 Kč!
Tyto peníze dám na Acta Speleohistorica. Je rozhodnuto! Bude to pevná šitá knižní vazba!!! Miroslave Řepko - přihlaste se na můj email pro výtisk Acta Speleohistorica. Potřebuji vědět Vaši poštovní adresu. Děkuji.

Církevní historik Karel Kavička odmítl nakonec své slovo k Acta Speleohistorica sepsat.
Jako křesťanovi mu vadilo, že je sborník zasvěcen Mistru jógy Mahéšvaránandovi! Křesťanská nevědomost, všichni jsme děti Jediného Boha, zde i v Indii. Tak jako Vesmír je jen jeden, Bůh je jeden. To jsem nečekal.

Za ohníček na Hrádku u Babic jsem dostal pokutu jen 1000 Kč!
To jsem nečekal, čekál jsem několikanásobně vyšší cenu. Mají mne rádi. Šetřili mne. Děkuji. To jim zaplatím rád. Rozhodnutí vydal městský úřad Šlapanice.
8. března 2023
Tak se mi ozvala policie ze Šlapanic kvůli mému poustevnickému ohníčku na Hrádku u Babic.
Jejich dopis leží zatím na poště, zítra ho vyzvednu a o jeho obsahu a trestu vás budu neprodleně informovat.

Kamilovy Křtiny pro Acta Speleohistorica.
"Křtiny - Santiniho chrám patří mezi klenoty Jižní Moravy, Moravského krasu, ale i silových a nabíjecích míst! Místo je samo o sobě nabíjející a Santini už jen dokázal pečlivě propočítanou architekturou a prvky posvátné geometrie a zlatého řezu ještě znásobit ten úžasný vliv a efekt ojedinělého prostoru v malebné krajině - samém srdci Moravského krasu, kde Křtiny jsou takovým portálem, či vyvrcholením klikatícího se údolí stř. části Moravského krasu s bezpočtem jeskyní, i dosud neobjevených! Asi by to nikoho nenapadlo, ale ke Křtinám mám také osobní vztah, pro jedinečné energie Santiniho chrámu. Proto vzdávám veliké díky autorovi publikace, s jakou pečlivostí rozsáhlé téma dokázal zpracovat, a hlavně se vícekrát podílet na klíčových objevech a dokumentaci podzemí ve Křtinách. Badatel Marek poodhalil veliký kus zdejšího tajemství a touto publikací zůstane zachováno v archivech, ale i v myslích široké veřejnosti."
Kamil Pokorný, speleolog a senzibil

kamil Pokorný,  člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha
Kamil Pokorný (1975), člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha.

Nyní musím čekat.
Do redakční uzávěrky sborníku o Křtinách je ještě dlouhých 23 dnů. Už se nemohu dočkat až toto dílo půjde do tisku! Bohužel jsem právě chytl nějakou chřipku, a tak není jisté jestli pojedu o víkendu na setkání se svým Mistrem do Střílek. Asi to nevydržím a v pátek 17. března opět pojedu do Nového Veselí na faru pracovat na své publikaci. Stále hledím na její rukopis a stále objevuji další chyby.

Křtiny stále tajemné.
Úvaha před redakční uzávěrkou sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.

Jednou bude třeba znovuotevřít ossárium a dokončit průzkum. Má to svůj velký význam pro přesnější datování vzniku mystéria kostnice. Ty zazdívky jsou nadále výzva k pochopení pro budoucí generaci. Též by bylo záhodno Kryptu pod věží přesněji zmapovat. To je již úkol pro další zájemce o křtinské podzemí. Uvidíme co všechno pod těmi zazdívkami najdou. Možná tajemný křtinský poklad. Snad mi nebude někdo vyčítat, že jsem to nedodělal. nebylo to v našich praktických možnostech. I tak jsme udělali velký kus práce. Též barokní dysfunkční kanalizační systém pod ambity a rajským dvorem je třeba pročistit od sedimentů prozatím deponovaných v igelitových pytlích. Co se týká budoucích objevů, Křtiny jsou stále pole neorané z hlediska archeologie. Snad barokní novostavby ponechaly nějaké středověké nálezové okolnosti, např. na spálenisku, či v místě německého kostela či jiných staveb. O tom není pochyb, že takové středověké situace ve Křtinách nepovšimnuty skutečně existují. Něco tam určitě ještě je. Pokud tato publikace přivede archeology k jejich objevení, byl splněn jeden účel, za nímž byla sepsána. Též pomalované lebky je nutné všemožně ochraňovat, abychom jednou nelitovali, že jsme je vůbec vyzvedli ze skrytosti onoho trezoru v podzemí věže. O to prosím především křtinské kněze, kteří převzali zodpovědnost za tento nečekanou unikátní archeologickou památku. Je to tedy na jejich zodpovědnost co se s ní stane. Kresby na lebkách však zatím blednou... Snad je proto dobře, že část tohoto nálezu je uložena na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty MU v Brně. To umožňuje na pomalovaných lebkách nějaké vědecké výzkumy. Pocházejí tedy tyto lebky s vavříny z římských katakomb, jak nadhodil archeolog Prof. Josef Unger? (viz kapitola: Nástin interpretace pomalovaných lebek na str. 75) číst víc...
5. března 2023
Acta Speleohistorica nebude mít ISBN.
Důvodem je že to trvá momentálně měsíc a půl a při kladném posouzení je cena za přidělení 3.499 Kč! Svou publikaci budu přece rozdávat zdarma, nepůjde tedy komerčně vůbec do obchodů, proto ISBN nebude třeba.

Slavíme výročí 50 let Jógy v denním životě v Česku.

Přemýšlím nad tím, že Acta Speleohistorica nabídnu k zaarchivování serveru speleo.cz.
Byla by škoda, kdyby tato zdigitalizovaná díla s mým nejdelším odchodem z této pozemské scény se mnou zanikla. Proto je nabídnu pod ochranné perutě České speleologické společnosti, která mne jistě přežije. Doufám, že u nich dojdu pochopení. Teď vydám své dílo ASp o Křtinách a pak ČSS oslovím se svou nabídkou k zarachivování mých sborníků na webu speleo.cz. Já bych si to velmi považoval. Považoval bych to za úspěch svého již více než čtyřicetiletého působení v Moravském krasu.

Nevěřili byste kolik radostných starostí obnáší vydání knihy.
Zde mám na mysli samozřejmě legendární Acta Speleohistorica o Křtinách. Máte poslední příležitost se na můj email přihlásit v případě, že máte zájem o svůj originální výtisk. Toto dílo neztratí nikdy na ceně. Je to dobrá investice do budoucnosti. Můžete tak napomoci rozšíření a většímu dopadu ASp. Ty jazykové korektury a úpravy textu a fotografií v publikaci jsou nekonečné. Už několikrát jsem avízoval, že dílo je definitivně hotové, ale ono nebylo. Stále je co opravovat. Mým záměrem je aby každé vyslovené slovo bylo jako z žuly a zářilo jako diamant. Stále znovu a znovu si přečítám rukopis a papíry se plní poznámkami, co je nutné dotáhnout do konce a aktualizovat na současný stav poznání. Vydal jsem samizdatem už několik publikací, mimo jiné i jeden sborník Speleoforum, ale tato studie o Křtinách mne stojí největší úsilí a polyká nejvíce času. Neni divu, vždyť jsem aktivním tvůrcem historie. Já tu nebudu, ale toto dílo podpsané mým jménem, tu bude a stane se součástí vědecké bibliografie. Proto si na tom dávám tolik záležet. Ještě slíbili dodat své slovo PhDr. Mgr. Karek Kavička, církevní historik, RNDr. Antonín Tůma napíše něco jménem Správy CHKO Moravský kras. Dále přispějí svým slovem Ladislav L. Lahoda ze speleologické skupiny CMA a předseda ZO 6-12 Speleologický klub Brno Ing. Pavel Chaloupský a možná že i další. Jsem za to šťasten, že se toto dílo pod mou patronací stane jakýmsi kolektivním dílem. Každopádně redakční uzávěrka o výtisk a zájemce o průvodní slovo je stanovena pevně na 31. března 2023. Ten den pojedu do Nového Veselí za panem farářem Mons. Janem Peňázem pravděpodobně na posledy. Donesu mu jako obvykle koblížky a ten nejlepší brněnský bílý jogurt Jarmark, který má pan Peňaz tak rád. Tak pokud mi chcete do publikace ještě něco věnovat, můžete. Mám zájem o doporučení k četbě tohoto spisu i od Doc. Mgr. Martina Golce a Mgr. Petra Kosa, dvou archeologů, spojenců, jejichž odborného slova bych si velmi považoval. Ale napsat může něco opravdu každý speleolog a archeolog, ať velký či malý, svou šanci najdou u mne všici, mladí v krasu i ti starší. Bude to krása. Celé to bude v barvotisku, tak jak si to velikost úspěchů v křtinském podzemí již zaslouží. Ať žije historie! Piště do eSpelea a Speleofóra o svých výzkumech. Někdy někdo bude za vaše články z krasu velmi vděčný, za všechny vaše postřehy.
4. března 2023
Jaký typ monitoringu mého webu si mám zvolit?
Stačí mi Start nebo si mám zvolit raději dražší Professional? Kdo odborně poradí amatérovi webmásterovi?

Tak Kamil Pokorný mi nedoporučil tento typ monitoringu vůbec brát. Prý to vůbec nejsou statistiky, které jsem přece jen chtěl.

Mám nový hezčí email. Staré emaily samozřejmě platí a chodí dál.
yoga@gyaneshwarpuri.cz

Kelf mi vysvětlil proč u své publikace použil logo Acta Speleohistorica.
Protože poslední má Acta speleohistorica vyšla v roce 2006, to je 14 let před jeho „POSTOJENSKOU JESKYNÍ…“ Kelf se domníval, že má Acta speleohistorica jsou již mrtvá a nefunkční. Na to jsem dodal, že to nejlepší mám teprve před sebou. Výjdou nejlémě ještě dvě čísla: o Křtinách a jejich histrorickém podzemi v roce 2023 a Acta Speleohiostorica věnovaná mým posledním článkům pro speleologii. Výjde pravděpodobně v roce 2024 až se finančně trochu zvetím.

Poustevna svámího Gyaneshwarpuri na Děravce. Mým názorem je, že potřebuji regulérní poustevnu nebo alespoň přístřešek pro poustevnicví.
Budu prosazovat regulérní poustevnu na Děravce, nebo alespoň přístřešek v lůmku na Močové. Na Děravce je v létě spousta komárů, proto se tam ve volné přírodě meditovat nedá a taky tam občas přicházejí lidé, proto tam nemůže stát jen přístřešek. Prosazuji zde dřevěnou poustevnu 4 x 2 m s krbem (ten tam už je) a komínem. V opačném případě, pokud by mi tento záměr nechtěli na Správě CHKO či ŠLP povolit, budu jako poustevník požadovat zhotovení dřevěného přístřešku na Močové. Je to velmi odlehlé místo, tam by mi to vyhovovalo dokonale. číst víc...
3. března 2023
Acta Speleohistorica bude mít registrační kód ISBN.

Budeme mít sezení s Toníkem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras nad šálkem čaje.
Budeme mluvit o ohních v Moravském krasu a taky jak si myslím o mé poustevně na Děravce. Tak snad to dobře dopadne a já se nebudu muset z krasu odstěhovat.
2. března 2023
Ještě jsem stáhl dvě fotky Kamila Pokorného.

Moravský zemský archiv mi potvrdil, že stačí u Acta Speleohistorica prošívaná vazba paperback.

"Láska z hvězd.", mé první básně z roku 1986.

Chci být sám na poustevně.
Na Děravce či jinde, kde mi to Boží Síla umožní.

Né knižní, ale sborníkový vzhled, né lepená, ale šitá vazba Acta Speleohistorica o Křtinách!
Jak mne informovala firma Knihovnička.cz, která nejspíš bude realizovat mé Acta Speleohistorca o Křtinách, lepená vazba je sice velmi kvalitní, ale její životnost je (jen) několik desítek let, pak lepidlo zteří. S tím jako speleohistorik nemohu souhlasit. Vyžaduji aby má literární práce v archivech přečkala staletí. Proto jsem se rozhodl s definitivní platností pro šitou vazbu, nikoli jen levnější lepenou, jakou má musím říct že bohužel například sborník Speleofórum. Teď ale zvažuji zda použít šitou knižní vazbu nebo šitou vazbu paperback, což je klasický sborníkový vzhled s obálkou o gramáži 300 g. Při hlubším zamyšlení by možná stačila ta paperbacková vazba. Kdybych si rozhodl přidělit Acta Speleohistorica knižní registrační kód ISBN, nebyl by problém ho znovu použít u dotisku mé publikace. Jinak, pokud bych použil luxusnější knižní vazbu a dotisk dodělával jen v paperbacku, tak by nešlo znovu použít to ISBN, nebylo by to kontaktibilní. Co vy o tom soudíte? Mám použít poněkud dražší (né zas tak o moc) knižní vazbu, nebo stačí klasický sborníkový vzhled? Napište mi svůj názor. Já ho zveřejním. Ale asi nakonec použiju jen ten sborníkový vzhled - paperback s ohledem k tomu, aby šel bezproblémově učinit dotisk se stejným designem. Taky je to o ¨ trochu levnější. Z tohoto důvodu jsem oslovil Moravský zemský archiv, aby mi poradil jaký typ vazby zvolit.
28. února 2023
Přátelské upozornění Kelfovi - Janu Flekovi, ZO ČSS 6-21 Myotis a Správa jeskyní ČR.
Milý Kelfe,
chtěl bych Tě požádat abys u svých publikací nepoužíval již logo "Acta Speleohistorica" viz: https://myotis.cz/wp-content/uploads/2020/04/2020-Postojensk%C3%A1-jeskyn%C4%9B-a-%C4%8Desk%C3%A1-stopa.pdf Děkuji za dodržování nepsaných autorských a etických pravidel vzájemného soužití. To nemáte fantasii vymyslet si nějaký vlastní název publikace? Stačí bohatě, že jste založili inspirováni mým časopisem podobně znějící Acta Speleologica, což by si mohl někdo plást. Kelfe, způsobuješ zmatek v bibliografii speleologické literatury. Děkuji za pochopení. Vše dobré. Ať se Ti výzkumy v Moravském krasu daří. Kelfe, jsi zajisté velký jeskyňář a jsi i velkou duší této krajiny, ale to neznamená, že bys mně měl připravovat o má autorská práva. A neříkej mi, že můj časopis nemá přiděleno ISBN, takže si můžeš dělat co chceš. číst víc...

Doplněk kapitoly Poděkování v Acta Speleohistorica o Křtinách.
Za drobný sponzorský dar na Acta Speleohistorica děkuji: Kamilu Pokornému, Bobovi Klváňovi (Chajovna Brno), Ing. Jiřině Vrátilové a Bc. Dominiku Lounkovi. Generálním sponzorem této publikace jsem však já sám. Ne, neohlásilo se na moji výzvu více jeskyňářů ČSS: Ne, žádná oslovená firma nechtěla řádně sponzorovat Acta Speleohistorica o Křtinách. Ani ŠLP Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, na jejichž srdcovém "zájmovém území" by se přece měly Křtiny nalézat, ne. Ani Farní úřad ve Křtinách se na tomto projektu nechtěl více podílet. Ani Česká speleologická společnost, v níž bych očekával spřízněnost duší, ne. Pár tisíc korun vydat na tento dobročinný projekt bylo problémem. Narážel jsem všude na překážky. Nepodpořil mne skoro nikdo. Též vydavatelství neměla zájem mou knihu vydat. Já jsem však nezatrpknul a dokončil jsem to, co jsem si s pomocí Boží předsevzal, přes nezájem velkých a mocných.číst víc...
27. února 2023
Stále přemýšlím zda mám pokračovat v bojovém umění aikido.
Ale když se na to podívám do hloubky MÁ TO SRDCE.

Fotky Kamila Pokorného, které zpropaguji ve svých Acta Speleohitorica.

Představuji nového svámího v Józe v denním životě.
Je to další Čech vysvěcený v Indii.

26. února 2023
Svámiji bude opět ve Střílkách.
Hari OM,
s velkou radostí vás zveme na víkendový seminář pod vedením Višvaguru Mahámandalešvara Paramhans Šrí Svámího Mahéšvaránandy od 10. do 12. března 2023 do Maháprabhudíp ášrámu ve Střílkách.
25. února 2023
Pověsti Ameriky - Ladislav Lahoda.

Mons. Jan Peňaz poslal obrázek tří poutnických cest ve Křtinách do Acta Speleohistorica.

Rozhodl jsem se část nákladu Acta Speleohistorica vydat pro fyzické osoby jen s lepenou vazbou.
Rozhodl jsem se, že s šitou pevnou knižní vazbou vytisknu cca 30 kusů publikace speciélně pro odborné instituce. Pro fyzické jednotlivce však vytisknu publikaci úsporným způsobem s lepenou vazbou paperback, samozřejmě však s barvotiskem uvnitř. Tímto způsobem se mi podaří ušetřit nedostatkové peníze a knize zvýšit náklad. Chci publikaci s lepenou vazbou vytisknout i pro knihkupectví Academia a pro obyvatele některých krasových obcí, hlavně Křtin a Habrůvky, které mají k chrámu nejblíž. Co vy na to říkáte? Dobrá myšlenka. Tímto způsobem se mi podaří vytisknout na jeden ráz až sto publikací. Moji sponzoři samozřejmě dostanou šitou pevnou vazbu, když si to zaplatili. Myslím, že vydávat šitou pevnou knižní vazbu pro všechny je zbytečné. Firma knihovnička.cz, která bude nejspíš tisknout má Acta Speleohistorica uvádí výslovně, že lepená vazba je velmi pevná. Nezbývá mi nic jiného, než jim důvěřovat. Vždyť i honosné Speleofórum je vydáváno jen s lepenou vazbou. Tak to musí opravdu asi stačit. Pokud vím, nikdo si dnes na vazbu Speleofóra nestěžuje. Šetřit tedy bez sponzorů musím. Nemám na výběr.
24. února 2023
Téměř definitivní verze sborníku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Z mé strany je to všechno. Nyní jen čekám na slovo církevního historika Karla Kavičky. A též dobrozdání od Ladislava L. Lahody, významného speleologa na Americe v Českém krasu, který se též zajímal o tajemno Křtin. Též vložím pár řádků od Kamila Pokorného z Agarthy. Dnes jsem tedy byl na faře v Novém Veselí poblíž Žďáru nad Sázavou. Již jsem si na ty dlouhé cesty za panem farářem Peňazem zvykl. Už jsem za ním na počítač jel čtyřikrát. Ještě pojedu jednou. číst víc
23. února 2023
Zítra jedu znovu na faru v Novém Veselí za Mons. Janem Peňázem.
Budu Acta Speleohistorica aktualizovat na současný stav.
22. února 2023
Zdá se, že nám někdo zcizuje název časopisu...:(
Co na to Kelf? No já to přežiju, ale není to fér.

Soupis institucí na nichž bude zaarchivována Acta Speleohistorica o Křtinách.
Farní úřad Křtiny, Brněnské biskupství, Moravský zemský archiv, Moravská zemská knihovna, Národní knihovna Praha, Městská knihovna Blansko, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Státní oblastní archiv v Praze, Ústav Anthropos Moravského zemského muzea, Katedra archeologie a muzeologie MU v Brně, Archeologický ústav AV Brno, Správa CHKO Moravský kras, Školní lesní podnik Křtiny, Městský úřad Křtiny, Muzeum blanenska, Česká speleologická společnost v Praze, Obecní úřad Habrůvka, Ústav archeologické a památkové péče Brno, Památkový ústav Brno, Diecézní muzeum Brno, Archeologický ústav AVČR Praha, Archaia Brno a 20 základních organizací České speleologické společnosti působící v Moravském krasu.

Veronika ze sekretariátu Česke speleologické společnosti v Praze rozeslala můj email členům ČSS s nabídkou na sponzorování Acta Speleohistorica. Už se ozval první zájemce, který přeposlal na mé konto 1000 Kč. Děkuji.
21. února 2023
Nemohu se dočkat až publikce o Křtinách bude vytištěna.
Nejraději bych hned teď jel za panem farářem Peňazem a dokončil sazbu knihy. Ale stanovil jsem redakční uzávěrku na 31. března a tak musím čekat. Psaní mne uspokojuje. Zatím to vypadá na 80 reprezentativních výtisků Acta Speleohistorica i s autorským podpisem pro instituce i jednotlivce.
20. února 2023
Ve svém hledání sponzorů jsem neúspěšný.
V dnešní době se všichni bojí o budoucnost. Firmy se třesou konkurence. A tak jen Kamil Pokorný, zakladatel Badatelské společnosti Agartha přispěl částkou 5000 Kč a Bob Klváň zakladatel Chajovny Brno přispěl částkou 1000 Kč. Ale i tyto poměrně malé platby jsou pro rozšíření Acta Speleohistorica o Křtinách velmi důležité. Rovněž vydavatelství se buďto vůbec neozvaly, nebo takové služby neposkytují či nemají zájem poskytnout. Budu tedy sám sobě generálním sponzorem jako správný nadšenec do tohoto dílá zainvestuji své vlastní peníze. Mě to za to stojí. Je to čin pro historii. Historici to jednoho dne ocení. Ještě mám naději u Městského úřadu Křtiny a firmy GeoSan.
18. února 2023
Rozdělovník Acta Speleohistorica o Křtinách.

Oznámení: vychází Acta Speleohistorica o historickém podzemí kostela ve Křtinách - napomozte vydání této publikace.
Vážení čtenáři,
nabízím vaší pozornosti nově vznikající speleologickou publikaci Acta Speleohistorica 9/2023: "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy 1990 - 2022. Křtiny srdcem speleologa, nedostudovaného archeologa, poustevníka a mnicha." http://www.gyaneshwarpuri.cz/speleohistorica/acta_speleohistorica_krtiny.html Je mým záměrem rozšířit tuto publikaci mezi speleology a archeology. Tuto publikaci vydám samizdatem zdarma pro odborné zájemce, tedy pro základní organizace České speleologické společnosti působící v Moravském krasu a archeologické ústavy ČR a ostatním knihovnám a archivům. Není však v mých možnostech zaslat Acta Speleohistorica zdarma všem. Proto pokud máte zájem si pro sebe zarezervovat např. ze sběratelských důvodů tuto poměrně unikátní a záslužnou publikaci, na níž pracuji již několik let, využijte této příležitosti. Nábízím Vám abyste toto dílo sponzorovali dobrovolným příspěvkem na můj účet 2702352173/2010 u Fio banky http://www.gyaneshwarpuri.cz/bankovni_ucet.html (stačí 1 000 Kč na režijní náklady spojené s vytištěním, balné a poštovné s malou rezervou). Na můj email swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz http://www.gyaneshwarpuri.cz/email.html ať zájemci o publikaci nezapomenou nahlásit své jméno a poštovní adresu. Je mým zájmem vyhovět všem, pokud to bude v mých reálných možnostech. Dále nabízím firmám umístění do svých "Acta" sponzorského inzerátu za těchto podmínek: http://www.gyaneshwarpuri.cz/speleohistorica/acta_speleohistorica_krtiny_podminky_inzerce.html Případným sponzorům vyslovím v knize osobní poděkování. Napomožte prosím rozšíření této publikace. Vychází celá v barvotisku, na křídovém papíře cca 140 stran textu a příloh s pevnou prošívanou knižní vazbou, tedy v reprezentativním provedení, jak si už důležitost objevů ve Křtinách zaslouží. Děkuji Vám za sponzoring. Pozor: publikace vychází tiskem již v dubnu 2023, redakční uzávěrka je 31. března! Proto si pospěště. Ozvěte se.

V Lásce.
Marek Gyaneshwarpuri, poustevník
Moravský kras
Marek Šenkyřík, speleolog ze Křtin
Foto: autor publikace v roce 1991.


17. února 2023
Slevňuji poplatek za reklamu v Acta Speleohistorica o Křtinách.
A4 - 40 000 Kč 26 400 Kč
A5 - 25 000 Kč 16 500 Kč
A6 - 15 000 Kč 10 000 Kč.

Tak se hlaste!

16. února 2023
Co nového na Děravce?
Děravka - Svámijiho lípa.

Na našem kříži pod Habrůveckou plošinou přibyl památníček Arnoštu Hlouškovi a obrázek sv. Františka z Assisi.
Kříž s památníčkem Arnoštu Hlouškovi a sv. Františkovi z Assisi.

Bob Klváň, majitel Chajovny přispěl na Acta Speleohistorica o Křtinách.
A chce si z toho udělat zvyk a příspívat pravidelně...
Bob Klváň, Chajovna.

15. února 2023
Česká speleologická společnost se na mé publikaci o Křtinách podílet nebude.
Jak mi sdělil její předseda Jan Lenárt.

14. února 2023
Kamil Pokorný přichystal reklamu do Acta Speleohistorica.

Kamil Pokorný napsal svůj text do záložky.
Asi by to nikoho nenapadlo, ale ke Křtinám a chrámu mám také osobní vztah, pro jedinečné energie Santiniho chrámu. Proto vzdávám veliké díky autorovi publikace, s jakou pečlivostí rozsáhlé téma dokázal zpracovat, a hlavně se vícekrát podílet na klíčových objevech a dokumentaci podzemí ve Křtinách. Badatel Marek poodhalil veliký kus zdejšího tajemství a touto publikací zůstane zachováno v archivech, ale i v myslích široké veřejnosti.
S úctou, speleolog a senzibil Kamil Pokorný, člen ČSS a zakladatel Badatelské společnosti Agartha

Možná Acta Speleohistorica o Křtinách nevydám s pevnou knižní vazbou, ale s prošívanou běžnou vazbou podobnou sborníku Speleofórum.
Za tímto účelem jsem oslovil redakci speleo.cz, aby mi poradili tiskárnu v níž tisknou sborník Speleofórum v té nejvyšší možné kvalitě. Ze všech oslovených vydavatelství se mi zatím ozvala jen Academia s tím, že vydávají práce jen členům akademie věd. Škoda, je to renomované vydavatelství jaké by si Acta Speleohistorica jistě zasloužila.

Epilog Acta Speleohistorica o Křtinách.
A tak je to správné. Pan děkan Prnka to ve stáří pochopil, a proto měl blízko k Františkovi z Assisi, mému horskému souputníkovi. Pochopil, že Cesta za Bohem je cesta za radostí. Neboť podstata lidské duše je ve Světle jógy blaženost. Vzdejte se proto všeho utrpení. Můj Mistr Paramhans svámí Mahéšvaránanda řekl o Ježíši, že netrpěl. Kdo může, ať tato slova Osvícené duše pochopí. Kéž jsou tato slova inspirací pro všechny, kdo se vydávají na duchovní Cestu, nejen nejen nás jogínů, ale i křesťanů. Do své ochranné náruče nechť Vás příjme Panna Maria Sedmiradostná. Pokud trpíte, potom něco děláte špatně, zní jiný výrok mého velkého Mistra. Utrpení je totiž jen jedna etapa na duchovní Cestě, kdy jsme ještě byli připoutáni.číst víc...
13. února 2023
Svou studii jsem nabídl vydavatelství.
Myslím, že tak se publikace dočká největšího rozšíření, než kdybych ji vydával skromně jako pouhý samizdat. Úroveň této práce si vydavatelství jistě zaslouží. Kontaktoval jsem vydavatelství: Knihovnička.cz, Kartuziánské, Karmelitánské, Mladá fronta a Academia. Tak snad se mi někdo ozve a dílo pod svou perutí vydá.
11. února 2023
Oslovil jsem několik vydavatelství.
Nabídl jsem jim vydání své studie. Myslím, že publikovat přes vydavatelství je nejschůdnější cesta jak dodržovat právní stav.

Prof. Josef Unger.

Mons. Jan Peňáz na nových HermitPhoto.
Mons. Jan Peňáz.

Filozofie vzniku Acta Speleohistorica o Křtinách.
Rozhodl jsem se, že raději publikaci vydám v menším nákladu, ale kvalitně, tedy s barvotiskem i uvnitř. Zatím mám peníze na cca 80 výtisků v barvě a s pevnou prošívanou knižní vazbou. Jak věřím, Věčný Duch nějaké peníze pošle.
10. února 2023
Památníček Arnoštu Hlouškovi je možné připevnit na kříž pod Habrůveckou plošinou.


Definitivně poslední verze Acta Speleohistorica o Křtinách! Chybí už jen dodat inzeráty sponzorů!
Dnes jsem byl opět v Novém Veselí u faráře Mons. Jana Peňáza, který mi umožňuje pracovat na svém počítači na publikaci. Ta je k dnešnímu dni hotová. Vím jen o jednom malém překlepu, který odstraním až budu vkládat inzeráty sponzorů. Doufám, že nějací budou. Jsem totiž odhodlán knihu vydat celou v barvotisku. Dnes jsem si vytiskl černobílý předtisk a není to úplně ono. Barva je barva. Proto nábízím všem sponzoring. Zde je reklamní leták ve formátu pdf: /speleohistorica/2023/inzerce_a_sponzoring.pdf Zaslal jsem email s nabídkou na sponzoring formou vložené reklamy: Zdenku Motyčkovi, Pavlu Kalandovi, Marku Audymu, Kamilu Pokornému a Bobovi Klváňovi. Od Slabocha ze ZO 6-05 jsem si vyžádal email na Zdenka Farlíka, kterého hodlám s nabídkou rovněž oslovit.


9. února 2023
Předmluva k Acta Speleohistorica o Křtinách od prof. Josefa Ungera.

8. února 2023
Předmluva k Acta Speleohistorica o Křtinách od Mons. Jana Peňáza.

7. února 2023
POMALOVANÉ LEBKY :: MYSTERY FILM - Arnošt Vašíček.

Křtinská kostnice se záhadnými lebkami - LovecPokladu.cz

Malý doplněk do Acta Speleohistorica.
"Panně Marii dáváme celou řadu titulů. Některé jsou velmi rozšířené - Panna Maria Sedmibolestná, Růžencová, Pomocnice a další. Jiné jsou méně známé. Mezi ně patří i titul: Panna Maria Sedmiradostná...
P. Tomáš Prnka

Panna Maria Medžugorská.

Dnešní moudrost.
"Konej vše ve jménu Boha a nech, ať se On postará o plody tvých činů."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

"Vnímejte, že nejste na této cestě sami - vede a doprovází vás Bůh."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

"Když ticho zničí Já, zrodí se láska. Probuzený, osvícený člověk se sám cítí jako jiný, zároveň však neoddělený od ostatních lidí ani od zbytku stvoření. Protože je jen jeden tanečník a veškeré stvoření je pouze jeden tanec. Chápe všechny jako své "tělo", své Já. A tak miluje všechny lidi, když miluje sebe sama. Nevrhá se hned do služby. Ví, že kdokoliv, kdo se snaží posloužit, se vystavuje nebezpečí. "Charitativní" nutně neznamená duchovní. "Charitativní" lidé se cítí vinni, jsou to dobrodinci z donucení, co se pletou do života ostatních. Je bohužel možné, že rozdáš své statky chudým na obživu a sám sebe vydáš k upálení, ale lásku mít nebudeš. Největší službu světu prokážeš, když zmizí tvé Já. Pak se proměníš v Božího prostředníka. Tehdy tvá služba bude spontánní, ale pouze v případě, že tě k tomu Bůh přivede. Může se stát, že po tobě bude chtít, abys zpíval písně nebo odešel do pouště. Celý svět bude bohatší o tvé písně nebo o tvé mlčení, místo abys jej poškozoval svou služnou."
Carlos G. Vallés SJ
Anthony de Mello prorok pro naši dobu

Nezměrná je Láska Boha
kdo Boha pochopí?

"Láska, radost, pokoj... (Gal. 5,22)
6. února 2023
Čajování s Pavlem Chaloupským.
Ing. Pavel Chaloupský.

5. února 2023
Acta Speleohistorica o Křtinách finišuje.
Prof. Josef Unger mne upozornil na ještě nějaké drobné formality jako např. tečky u popisků u fotek. Jinak je vše dokončeno. Proto se chystám na třetí návštěvu fary v Novém Veseslí abych definitivně opravil sazbu své práce. K tomu dojde asi opět v pátek. Musí do té doby dodat své slovo k publikaci prof. Unger a Mons. Peňáz. Vítězství je tedy blízko. Už brzy zajdu za sponzory a nabídnu jim umístění inzerátů. Pak zajdu do tiskárny. Byl bych spokojený, kdybych měl dostatek finančních prostředků na celobarevný tisk i vnitřku publikace. Toto dílo zde po nás, kteří se na něm podílíme, zůstane. Proto mi záleží na co nejlepší grafické úrovni. Připomínám, že to bude mít tvrdou kartonovou vazbu. Nebude to lepená vazby, ale dražší prošívaná, aby v archivech přečkala věky. Lepené vazbě pro tento účel nevěřím. Tisk bude na křídovém papíře - to je již samozřejmé. Zatím jen zvažuji možnost vydat to celobarevně, jak si to velikost objevů zasluhuje. Nebo jen skromně černobíle s alespoň několika barevnými listy. Co Vy na to? Nechcete patřit mezi sponzory? Pak by ten barvotisk byl bez větších problémů. Nechávám to na Bohu. Jemu jsem odevzdal celé toto dílo. Věřím, že On mi pošle potřebné finanční prostředky. Něco zaplatím sám za sebe. Mám na to vyčleněno něco přes 30 000 Kč! Tak je do tohoto díla proinvestuji. Moc se těším až to výjde tiskem. Neboť co není vytištěné, to v podstatě neexistuje. Prolistujte si zde zveřejněnou sazbu publikace, která je verzí ze 3.2.2023. Třeba Vás napadne na toto dílo něčím přispět. Můžete se tak stát součástí historie. V publikaci vyslovuji každému své poděkování. Přijímám tedy peníze formou daru na svůj účet. Přepošlete tyto informace svým přátelům, zájemcům o Moravský kras a historické podzemí. Děkuji. Tato nabídka se nebude opakovat.

Dokumentace k publikaci o Křtinách.

4. února 2023
Mons. Jan Peňáz na nových HermitPhoto.
Mons. Jan Peňáz.

Dokončena Acta Speleohistorica o Křtinách.
Včera jsem v Novém Veselí dokončil publikaci Acta Speleohistorica o Křtinách. Nyní napíší ještě své slovo prof. Josef Unger a Mons. Jan Peňáz a publikace může jít do tisku!.

2. února 2023
Dnešní moudrost.
Rádžajogín je samostatný, nezávislý a neohrožený.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Nechceme-li se prohřešit proti... principu ahimsy, měli bychom si vzít k srdci slova Maháprabhudžího: "Slova by měla z tvých úst padat jako květy."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Odevzdejte s čistou oddaností vše co činíte Božskému Já. Bůh chrání každého, kdo se mu odevzdal.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Džňána jogín hledá neměnný, věčný, nejvyšší princip - Boha.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Naše současná situace je důsledkem našich skutků z minulosti. A současnými činy si určujeme svou budoucnost. Až to jednou pochopíme, nebudeme už nikoho druhého vinit z toho, co se nám děje, ale vezmeme zodpovědnost do svých rukou.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Pochopení, odpuštění, dávání a pomoc nás osvobozuje z koloběhu karem.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Bhakta přijímá vše, co ho potká, jako Boží dar.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Dokončuji publikaci Acta Speleohistorica o Křtinách dle pokynů Prof. Josefa Ungera.
Zítra v pátek pojedu znovu do Nového Veselí za farářem Mons. Janem Peňázem, který mi umožní na farním počítači dokončit sazbu této publikace. Děkuji mu a těším se na finální stav této práce. Pak vložím úvodní slovo od Mons. Peňaza a Prof. Ungera a obejdu sponzory a můžeme tisknout. K tomu dojde v dubnu. Ave Maria Gratia plena.

31. ledna 2023
Publikaci o podzemí ve Křtinách si zatím nestahujte. Je to jen pracovní verze...
Prof. PhDr. Josef Unger právě provádí její hloubkovou formální úpravu, tak aby vyhovovala standartu diplomových prací. Přitom později sepíše ke knize své úvodní slovo z pozice erudovaného archeologa. Tím celou studii odborně zaštítí. Děkuji mu. Své úvodní slovo též píše bývalý farář ve Křtinách, který mne podporoval ve speleologickém průzkumu, Mons. Jan Peňáz.

Číst Bibli.
Dnes jsem měl ve snu, abych si znovu zakoupil Bibli a učinil hloubkovou revizi učení galilejského Mistra Ježíše Krista.

Krom toho jsem našel jeden krásný biblický verš z knihy Sirachovec, který použiju na úvodní stránce své publikace o Křtinách.

"Ego mater pulchrae dilectionis et timoris et agnitionis et sanctae spei."

"Já matka krásného milování a bázně a poznání a svaté naděje."

Vivéka - jemné rozlišování.
Vivéka je z minulých životů.
Je to nezasloužené dobro Boha.
Milost Maháprabhudžího.
Vivéka nás vede a chrání.
Vivéka je náš skrytý guru,
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda.
Jeho Milost a moudrost je nezměrná.
Zřím to zcela jasně ve své samotě před oltářem.
Každého To vede po jeho individuální Cestě
v každém okamžiku života
v souladu s dispozicemi v minulém životě.
Proto se různíme svým přístupem
k duchovní Cestě.
Já jsem například chtěl rozjímat.
Lesním poustevníkem být.
Tak se mi to celé odkrylo před vnitřním zrakem.
Musím však ještě mnoho let sedět
v horách na útesu.

30. ledna 2023
Na facebooku jsem dostal tyto pěkné obrázky.
Ježíš Kristus - portét.Ježíš Kristus - na poli.Archanděl Michael.

29. ledna 2023
Mons. Jan Peňáz na faře Nové Veselí.
Mons. Jan Peňáz.

Připomínám, že je možné sponzorovat Acta Speleohistorica o křtinském kostele.

Mystika Gyaneshwarpuri a vnitřní moudrost.
Když nemohu pozitivně odpovědět, tak raději zůstanu mlčenlivý. To znamená, že omezím komunikaci na facebooku na nezbytné minimum. Můžete však dál psát své příspěvky. Se zájmem si je přečtu. Na tuto myšlenku mne přivedl jeden Svámijiho žák, který mi poradil abych nereagoval a neodpovídal na rozezlené komentáře, neboť ve společnosti je mnoho špatných, zlých či přímo démonských sil. A všichni ti dobří rádoby pozitivní lidé si toho vůbec nejsou vědomi. Chráním tak sebe i svého Mistra. Mám raději psát knihu. Budu se touto dobrou radou, která přišla v pravé chvíli, muset řídit. Asi jsem byl v některém minulem životě písařem, a proto jako Paul Brunton budu psát. K osamělému srdci promlouvá Bůh. Bůh proroků promlouvá v samotě. Boží Láska na sebe bere mnoho neobvyklých podob. Všechno je to však Boží Láska. Konečně jsem se probudil ze sna duality.
28. ledna 2023
Acta Speleohistorica o Křtinách je na světě!
Zatím jenom v souboru pdf. Do tisku by mohla jít příští měsíc. Uvidíme. U pana faráře Jana Peňaza jsem se v Novém Veseli měl dobře. Měl na faře právě ubytované dva bezdomovce. Práce na publikaci trvaly celý den až do jedné hodiny do rána. Druhý den jsem ještě udělal na publikaci závěrečné korekce. Co říkáte na mé dílo?
Publikace zde v souboru pdf.
Marek Poustevník - Šenkyřík: Habrůvecká plošina - úvodní studie o neznámém speleologickém problému střední části Moravského krasu.
STÁHNOUT.

26. ledna 2023
Zítra brzy ráno jedu do Nového Veselí na Vysočině dodělat sazbu publikace Acta Speleohistorica o Křtinách.
Budu hostem tamního kněze Mons. Jana Peňaza, který mi poskytne svůj vlastní počítač. Hari Óm.

25. ledna 2023
Pražské Jezulátko pro Babiše, který se přiznal z víry v Boha na rozdíl od jeho soupeře.
No prosím, nejsem politikem a nezajímám se o politiku - můžu se mýlit. I když má vivéka (jemné rozlišování) říká něco jiné.
Pražské Jezulátko

V opakovaném snu jsem se stal členem jedné nejmenované speleologické skupiny a započal s výzkumem :).
No asi k tomu nedojde, i když některé sny se plní...

RNDr. Allan Dudinský: jogín, Levoča, Slovensko, žáky Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Lenka Šturmová - Vidya: jogínka, učitelka meditace, žákyně Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Ing. Pavel Hlavoň - Hari Dass: mistr kung-fu a taiči. Jogín, žák Paramhanse svámího Máhéšvaránandy.

Zjevuji se ve snech.
"Dnes jsem tě viděla v poustevnickém ve snu. Seděl jsi na stromě a hrál na píšťalku." (Inna Mateiciucová)
Zajímalo by mne jestli se zjevuji ve snu taky svým odpůrcům. Bůh na sebe bere někdy mou podobu. Jako nástroj Boha se domáhám práva tím, že úzkostlivě lpím na Pravdě.

Dnešní moudrost.
Jako první krok k tomu abych žil plně v přítomnosti,
si dělám výčet lidí, proti kterým něco mám.
Každému z nich nabídnu amnestii,
zprostím je viny
a nechávám je jít.

Anthony de Mello
K pramenům

Je těžké zprostit viny člověka,
jehož provinění podle mého názoru je, že je prostě zlý.
Ve skutečnosti mi jeho provinění přineslo dobro.
On se stal nástrojem Boha, aby mi přinesl milost.

Anthony de Mello
K pramenům

Představuji si, že vstupuji do hluboké, temné jeskyně,
kde jsem naprosto sám.
Sedím sám v rohu a přemýšlím o životě.

Anthony de Mello
K pramenům

Speleologie jako meditace?
Speleologie je "jako meditace",
když s kopáčkem pronikáš zasedimentovanými chodbami.
Ale není to meditace.

Chci józe věnovat
stále víc a víc času.

24. ledna 2023
Mezi mé pohádkové bytosti doplněn svatý František z Pauly.
František z Pauly
František z Pauly

Miloš Muzikář, horlivý katolík, terciář řádu sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna.

Dnes jsem ještě pracoval na Acta Speleohistorica o Křtinách.
Jsou to definitivně poslední práce před pořízení sazby publikace k čemuž dojde tento pátek u pana faráře Mons. Jana Peňáza v Novém Veselí u Žďáru nad Sázavou.:)
23. ledna 2023
Zázraky Sai Baby.
Co říkáte na zázračnou materializaci Sai Baby? Co na to říkají ateisté?

Sai Baba

Moji rodiče 1985.
Anna Šenkyříková a Milan Šenkyřík, mí rodiče 1985
Rodiče v roce 1985. Celý život spolu bojovali, ale měli se rádi. Tím mi ukázali cestu, kterou nechci jít.

Má maturitní fotka z roku 1986.
Marek Šenkyřík - maturita
Maturitní foto z roku 1986. Maturoval jsem na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně. Byl jsem podprůměrný student, ale nějak jsem to prošel. Škola mne nezajímala.

Dnešní moudrost.
"Tak vy jste se báli o život! To nemáte moc silnou víru v gurudéva! Copak nevíte, že pod mou ochranou se vám nemůže nic stát?"
Ano, lidé si často neuvědomují, že jejich život je na niti, kterou má v rukách gurudév, ztělesnění Boží Vůle a Boží Energie. Skrze něho přichází záchrana před každým nebezpečím.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Mé spojenectví s římskokatolickým farářem Mons. Janem Peňázem. Chlubím se Láskou tohoto starého kněze.
S panem farářem Janem Peňázem mne pojí dlouholeté duchovní přátelství již z doby kdy byl knězem ve Křtinách a já speleologem zajímajícím se s jeho souhlasem o křtinský chrám, tedy od roku 2008. Dodnes jsme v pravidelném kontaktu. Přeposíláme si na vědomí své články s duchovní tématikou. Pan farář, zda se, mi vůbec nevyčítá že jsem se nakonec nestal křesťanem, ale hinduistickým jogínem. Nevyčítá mi ani některé mé diskutabilní kroky v mém bývalém životě ačkoli o všem je dobře seznámený. Je to prostě zkušený kněz. Domnívám se, že vidí dál, až do jednoty za vším dualismem. Vždy je mi ochoten vyhovět. Pán Bůh žehnej pane faráři za všechno dobré. Velmi si tohoto spojenectví vážím.číst víc...

Omluva všem.
Včera večer jsem měl výčitky svědomí, že jsem se Svámijim ve Střílkách nezůstal až do nedělního večera. Nevěděl jsem, že se tak dlouho zdrží. Spěchal jsem domů, za maminkou, vím, že je to připoutanost k osobě a místům, neboť jako svámí je mým domovem Vesmír. Tak snad mi to Bůh promine. Pak jsem si začal opakovat svoji mantru a všechno to vnitřní obvinění se rozplynulo. Požehnaní Ti, kteří se Svámijim vydrželi. Na vídeu z nedělního satsangu jsem viděl Svámí Umapuri, Svámí Jayadevi Mata, Svámi Párvati, Svámího Gadžánanda a Bhaktigyanananda. Všichni ti, kteří vydrželi jsou požehnaní. Takže se všem omlouvám. Jsem Svámijiho oddaný žák. Ale trochu jsem se styděl. Poznal jsem svoji chybu. Pán Bůh žehnej. Přimělo mne to zamyslet se. Usmívám se. Na závěr této meditace jsem našel štěstí.
22. ledna 2023
V pátek jedu do Nového Veselí za Mons. Janem Peňázem.
Budu na jeho počítači dělat sazbu na svou publikaci Acta Speleohistorica o podzemí ve Křtinách. Takže již brzy bude zde na webu vystavena pdf verze této odborné práce.

Svámiji v přímém přenosu.

Jedna stará písnička Honzy Nedvěda o tom, že toulání je názor a přesvědčení z lásky a trochu z nelásky co život trpce dal...
A odpověď na stezky na otázky a na mládí a na kdejakej žal

Tak máme za sebou víkend s Višvagurudžim ve Střílkách.
Bylo to krásné setkání s Mistrem. Tentokrát jsem nefotografoval. Už se těším na letní semináře.

20. ledna 2023
Ochrana před Satanem.
Mnoho zbožných křesťanů jde cestou kříže, a proto má se Satanem osobní zkušenost. Dnes ve snu se na mne obrátila o pomoc Satanem zkoušená duše. Tak ve spánku vznikla myšlenka napsat tento článek. Především chci říct, že vše je Bůh a Satan v podstatě neexistuje. Je to snaha o vysvětlení zla ve světě. Rovněž žádná černá magie v podstatě neexistuje a je neúčinná. Nemusíte se jí bát. Je to s podivem kolik křesťanů udržuje Satan i v dnešní době ve strachu. Zde se mnou křesťanští teologové a biblisté zajisté nebudou se mnou souhlasit, vždyť podle Bible Satan je padlý anděl, který způsobuje zkázu duší ve světě. Ale mi, neduální jogíni se na tuto věc díváme jinak. Nezahráváme si však se Satanem, který má i v České republice své černě oděné stoupence. Jak tedy postupovat, pokud na sobě pozorujete některé typické projevy Zlého:

- ztráta, či odsávání energie (vampirismus)
- uhranutí, magický útok
- pronásledování zlými duchy
- atd.číst víc...

19. ledna 2023
Už se těším na setkání s Bohem.
Višvaguru mahámandalešvar paramhans svámí Mahéšvaránanda zavítá do Střílek tento víkend 20.-22.1.2023. Celé je to mystické. Kdo to však chápe? Kdo však rozumí? To Vesmírná Láska nás přišla zase jednou navštívit. Je to naše dobrá karma, která Mistra přivádí. Je to Milost z tisíců životů. Celý se odevzdávám milostiplný Maháprabhudži. Kdo nás zachrání z moci máje - světské iluze? A proto meditujte a rozjímejte přátelé. Vše se v dobré obrátí, máme-li Mistrovu Milost (guru - krpá). Tedy my všichni máme naději, milovaní. My všichni, žáci svámího Mahéšvaránandy. Jeho jsem oddaný bhakta. Milovaný svámí. Velký závazek. Ánanda.

Dnešní moudrost.
Vše stojí na víře
ve slova světců.
Bože, jak ubozí jsou ti,
kdo slovům světců nedůvěřují a nevěří.
Všechno co mám
mám v harmonii
díky světcům.
Slova světců nás vedou
po této nepochopitelné Cestě.
Jsou nám příkladem a vzorem.

"Komu patříš? Komu patří svět? Komu patří vesmír?"
"Všechno patří tobě, Bože." řekl jsem. "Tak vidíš,", řekl Maháprabhudži. "Jestliže všechno patří Bohu, Bůh se o tebe postará. Je s tebou, ať jsi kdekoli. Ať jsi v horách, ať jsi v džungli, ať jsi na poušti, ať jsi ve městě, ať jsi v téhle zemi nebo v cizině, všude jsi pod boží ochranou. Mé požehnání tě bude provázet po celý život..."
Nic zlého se ti nemůže stát, věříš-li v hloubi duše Bohu.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

18. ledna 2023
Dnešní moudrost.
Nepřišel jsem změnit svět, ale sebe. Hle, svět je změněný.

Moudrý člověk vidí všude jen Vesmírnou Lásku, Vesmírnou Symfonii.

V Tichu, v tomhle Tichu které je za všemi myšlenkami, ke mně promlouvá Bůh. V tomhle Tichu přebývá Bůh, pramen vší Božské inspirace, intuice a moudrosti.

"Kdo hledá Pravdu,
upevní svou oddanost věčnému Duchu
když se uchýlí do samoty...

Bhagavadgíta VII,10

Stále mne To vede
ani nevím jak.
Celý život jsem v Boží péči,
že jsem se stal mnichem
není vůbec náhodné.

Mystik roste v samotě.
Všechno co v hloubi své duše vím
jsem se naučil v osamění.
Samota utváří zřece.
Pokud trpíte je čas možná se vydat do hor, vyhledat jeskyni.
Nebojte se.
Bůh, Vyšší Síla, vás vede.
Nemůžete zabloudit.
Musíte být však fyzicky zdatní a zdraví.
Odpoutejte se.
Tak jsem to dělal já.
Ale to nikoho nenapadne,
jenom duchovního člověka,
který má své zdravé kořeny v přírodě.
Usedněte a opakujte si mantru.
Buďte v Tichu.
Samota otřese iluzí, že ty a já jsme odděleni.
Osamělý poustevník není ve skutečnosti nikdy sám,
Proniká do všech bytostí a stává se vším.

17. ledna 2023
Honza Nedvěd se vratil k hraní na veřejnosti. Jeho bratr František již zemřel.

Dnešní moudrost.
Člověk zlý nemá vědět, že i on je Milován.
16. ledna 2023
Jan Hlaváček, jogín, představený šrí Dévpurídžího ášramu ve Žďárci u Skutče.

Pavel Kala, mystik, jogín, duchovní učitel, mistr kung-fu.

O tom, jak se Bůh může projevit v druhém člověku. Legendární kapucínský mnich bratr Anděl "Ovečka Boží".
Je to již hodně dávno, mohlo mi být tak 15 až 18 let, bylo to tedy někdy v letech 1983 - 1986. Tehdy u kapucínského kláštera v Brně stával mnich v kapucínské kutně, který okolo jdoucím lidem říkal: "Ovečko Boží, usměj se, úsměv!" Proto se na něj vžilo jméno "Ovečka Boží." Nevím jak se doopravdy jmenoval. V tomto mnichovi jsem poprvé ve svém životě uviděl Boha v lidské podobě. Tento mnich byl poustevník. Žil například na Hradisku svatého Klimenta. Tento mnich mi něčím šel příkladem. Při pohledu na něj se v mém srdci ozvalo tajemné Boží volání. Podvědomě mne tento mnich inspiroval svým pojetím anprosté svobody. Zatoužil jsem jako on následovat Krista. Poznal jsem, že všechno co máme činit pro tento svět, je být sám sebou a jít svou Cestou za Bohem. číst víc...

Dnešní moudrost.
"Soustřeďte se na svůj vnitřní prostor (čidakáša). Je to prostor, který před sebou vidíte, když zavřete oči - prostor vašeho vnitřního vědomí."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

V duchu opakujte: "Má duše je součástí všech živých bytostí. Všechny živé bytosti jsou součástí mé duše. Přeji lásku a odpuštění všem bytostem."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

15. ledna 2023
Tak jsme byli navštívit Svámijiho.
Setkali jsme se ve Vídni s mnoha našimi přáteli. Svámi Uma Puri se hned zajímala o můj zázračný prsten
14. ledna 2023
Chvalozpěv stvoření.
sv. František z Assisi.
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě buď chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všecho, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc
a on je pěkný, příijemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám,
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blažení ti, kdo je nesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších
. Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu,
a služte mu s velikou pokorou.číst víc...
František z Assisi

Dnešní moudrost.
Gurudév zbožná přání bhaktů plní.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Napříště se nezdráhej plnit pokyny mahátmů a dostane se ti nebývalých darů.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Jen ti, co tiše, pokorně bez ustání za Ním jdou, jej s gurudévovým požehnáním naleznou."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Milujte sádhanu celým srdcem a nedovolte aby láska odešla.
Paramhans svámí Mahéšvarananda

Pokud chcete realizovat Boha, je jen jediná cesta a tou je sádhana (praxe duchovních cvičení).
Paramhans svámí Mahéšvarananda

Zvyšujte svou sádhanu.
Paramhans svámí Mahéšvarananda

13. ledna 2023
Mám odjet do Indie nebo zůstat v Moravském krasu?
Na facebooku se strhla diskuze, že bych měl jet do Jadanu (ášram v Indii) a žít v blízkosti Mistra. Já si to však nemyslím a úmyslně prosazuji svoji vizi poměrně nezávislého života poustevníka v Moravském krasu. Prostě tak to cítím v Srdci a tato Cesta má mé srdce. V blízkosti Boha jsem všude tam kde na něj myslím. Tiché a klidné místo pomůže k soustředění na Božský princip lépe než přelidněný klášter. I když si velmi vážím všech karmajóginů a bhaktijogínů, kteří pomáhají Svámijimu budovat kolosální Om ášram, já zůstávám v povzdálí zde v České republice. Myslím, že to má svůj hluboký význam, mimo jiné proto že mám Mistrem určenu starost o svoji maminku. Nemohu tedy nikam vycestovat. A tak to chci v souladu s Boží vůlí naplňovat. Hari Óm tat sat. "Lepší je vlastní, byť nedokonalá stezka, než sebedokonalejší stezka druhého. Neboť cesta druhého není tvoje cesta." Bhagavadgíta (III,35) číst víc...

"Slova světce se plní."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Zítra s Vidyou jedu do Vídně na satsang pozdravit Svámijiho. Předtím si zajdu meditovat do jedné pěkné jeskyňky v Moravském krasu.

Dnešní moudrost.
"Kdo učiní druhého šťastným, bude šťasten. Kdo druhého poškodí, utrpí sto násobnou škodu."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Maháprabhudží mu nic nevyčítal, jenom se na něj podíval pohledem plným soucitu. Pod tímto pohledem zaplavovala lidi lítost nad jejich špatnými činy, ale zárověň se v nich probouzela síla v čistému životu."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

12. ledna 2023
Pár výroků o meditaci.

Dnes mi přišel můj mystický prsten.
Mystický prsten.

Lao-c: Tao te ťing.

Aktualizována stránka o brahmačáriji - celibátu.

Aktualizoval jsem stránku o mé sannjás díkše.

Procházka ke Ganze.
Jednou přišel k paramhansovi Rámakrišnovi žák. "Mistře, denně věnuji józe čtyří hodiny, dělám cvičení, medituji, postím se. Dělám všechno, co je třeba a přesto nejsem schopem spatřit Boha. Dělám všechno, abych ho uviděl, nic jiného si nepřeji a přece se mi to nedaří. Poraď mi jak dál." Rámakrišna řekl, že mu odpoví později a vydali se na procházku je Ganze. Vstoupili do vody a Mistr požádal žáka, aby se celý ponořil. Když byl pod vodou, přidržel mu hlavu pod hladinou. Žák bojoval ze všech sil, aby se dostal nad vodu, ale marně, nešlo to, Ramakrišna ho držel velice pevně. nakonec ho v poslední chvíli výtáhl a žák se hněval. "Co to se mnou provádíš? chceš mě snad utopit?" "Nikoliv, chtěl jsem ti odpovědět na tvou otázku. Pověz mi, na co jsi myslel, když jsi byl pod vodu a nemohl ses nadechnout? Na svou ženu a děti, na majetek, na své postavení, na jídlo, na pití?" "Nemyslel jsem na nic, jen na jedno jediné. Soustředil jsem všechnu sílu na to, jak se dostat nad hladinu." "A dostal ses ven." "Ano." "No tak vidíš. Až když se dokážeš takto silně soustředit na Boha - ale jen takto, že opravdu všechno ostatní půjde stranou - pak ho určitě najdeš."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Božské zrcadlo

11. ledna 2023
Vytiskl jsem a zalaminoval památníček Arnoštu Hlouškovi na kříž pod Habrůveckou plošinou.
Nyní je památníček na zarámování, což bude trvat 14 dnů. Hned potom ho s Láskou a radostí připevním na náš kříž.
Arnošt Hloušek - památníček na kříž pod Habrůveckou plošinou.

Projekt roku 2026 u Závrtu u Habrůveckých smrků.
Připravuji se na 10. výročí smrti otce habrůvecké speleologie Arnošta Hlouška u Habrůveckých smrků. Při té příležitosti vysázím u Závrtu u Habrůveckých smrků skupinu památných smrků a jednu lípu. Nechám vyrobit Arnoštovi dřevěné klekátko pro modlitbu. A zbuduji Arnoštovi kamenný památníček s nápisem:

ARNOŠT
HLOUŠEK
(1929-2016)
OTEC
HABRŮVECKÉ
SPELEOLOGIE.
Věnoval
Gyaneshwarpuri
poustevník
z Děravky.

Plánuji ještě jeden památníček s nápisem:

ZÁVRT
U HABRŮVECKÝCH
SMRKŮ.
MILAREPOVA
PROPAST.
(2005-2007).
ARNOŠT
HLOUŠEK,
MAREK P.
ŠENKYŘÍK.

Závrt u Habrůveckých smrků prostě zvelebím k poctě jména Arnošta Hlouška, s nímž jsme v letech 2005 - 2007 průzkum závrtu s Láskou prováděli, navzdory všem negativním kritikům, co jich tehdy bylo. Dostali jsme se -12 m pod terén. Co bych neudělal pro Arnoštka? Už se na to Boží dílo těším. Má jóga. V Lásce Poustevník.

Dnešní moudrost.
"Napájen opojným jménem satgurua,
o nic se nestarám, protože všechno mám."

Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Svámí Díp říká: satguru je avadhút avalijá, nejúdatnější ze všech hrdinů.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Maháprabhudži zřidkakdy opouštěl ášram. Říkával: "Studna nechodí za žíznícími a žíznicí chodí za studnou."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Ten Poklad je uvnitř nás.
"Jenom ten, kdo má ochotu pochopit lidské poslání, si zaslouží, aby byl zván člověkem. Ostatní se považují za lidi neprávem. V čem se liší od zvířat, dovedou-li pouze jíst, pít a plodit potomstvo? Člověk byl obdarován nedocenitelným darem: schopností poznání. Je s to poznat Vesmírný Princip. Je s to si uvědomit Boha, který dlí ve všech srdcích. Pokud není ochoten se za poznáním vydat, nevysvobodí se z klece znovuzrození a znovuumírání. Gurubhakti rozdmýchává jiskérku Boha ve tvém srdci. Kéž v každém srdci procitne boží Láska, neboť není srdce, v němž by nedřímala její jiskérka... Zbytečné je nořit se pro poznání do studia véd a upanišád. Pokud se člověk neponoří sám do sebe, poznání nezíská. Nevzdaluj ani na okamžik mysl od Boha, rozjímej o něm, cvič se v pokoře vůči němu. To Věčné a Neměnné je v tobě. Gurudév ti k němu ukazuje cestu. Ze vztahu mezi opravdovým átmadžňání - brahmadžňání gurudévem a bezvýhradně oddaným žákem se rodí zázrak poznání."
šrí Maháprabhudží
Mahaprabhuji
Maháprabhudží - Kristu podobný indický Avatár.

10. ledna 2023
"Celá védánta je obsažena ve dvou biblických prohlášeních: „Jsem, který Jsem“ a „Buď tich a věz, že Já jsem Bůh“."

9. ledna 2023
Z archivu: já s rodiči v Maháprabhudíp ášramu ve Střílkách v roce 1997.
Gyaneshwarpuri s rodiči ve Střílách.

Z archivu: jako voják 1987, Janovice nad Úhlavou.
Já v roce 1987, kdy jsem sloužil dva roky v armádě (1987-1989) u raketových vojsk protivzdušné obrany v Janovicích nad Úhlavou, v kasárnách kde vznikli legendární Černí baroni.
Marek Šenkyřík, voják, Janovice nad Úhlavou.

Král. Anthony de Mello, SJ.
"Stojím na místě zvaném Lebka chvíli po Ježíšově smrti a nejsem si vůbec vědom lidí kolem sebe. Jako bych tam stál sám, oči upřené na to nehybné tělo na kříži. Pozoruji myšlenky a pocity, které ve mně při tom pohledu vznikají. Vidím ukřižovaného, jak je o všechno připraven. Je zbaven své důstojnosti, úplně nahý před zraky svých přátel i nepřátel. Zbaven své dobré pověsti. Vzpomínám si na časy a situace, když se o něm mluvilo dobře. Připraven o úspěch. Vybavuji si ty opojné roky, kdy jeho zázraky byly uznávány a zdálo se, že boží království už se co nevidět uskuteční. Zbaven důvěryhodnosti. Aby nemohl z kříže sestoupit. Aby se nemohl zachránit - musel být podvodník. Zbaven podpory. Ani ti přátelé, kteří se nerozutekli, se mu nejsou schopni přiblížit. A konečně je připraven i o svého Boha - Boha, kterého pokládal za svého otce, o němž doufal, že ho zachrání, až bude třeba. A teď ho vidím zbaveného života, existence na této zemi, které se tak, jako my, tak neúspěšně držel a nechtěl se jí pustit. Jak se tak dívám na to nehybné tělo, začínám chápat, že se dívám na symbol nejvyššího a naprostého osvobození. Tím, že byl připevněn na kříž, Ježíš ožívá a osvobozuje se. Je to obraz vítězství, nikoli porážky. číst víc...

Čtu z evangelií.
Svým učedníkům řekl: „Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou ani netkají – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno."
Lukáš 12, 22-31.

„Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."
Marek 8, 34.

On jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný.“
Lukáš 18, 29-30.

8. ledna 2023
Džňána.
Džňána je Poznání. Zatím nemohu na toto téma nic říct. Nic, co bych nevyčetl ze svatých knih. Myslím, že pravá džňána je poznání, že Já jsem To. Tím se teď zabývám. Je to otázka: "Kdo jsem já?" A další otázky. Například: "Odkud jsem přišel a kam jdu?" "Jaký smysl má mé zrození?" "Proč tu jsem?" Vím, že mé individuální já je átmá, duše. Nejsem toto tělo, jsem Něco mnohem víc, jsem Duší Vesmíru. Toto je pravé poznání. Musím to však zrealizovat. Chci to zažívat stále. Proto jsem poustevník. Čistý džňánín byl Ramana Mahariši. Většinou se džňána vyskytuje společně s bhakti. Z takových představitelů to byl svámí Šivánanda, Paramhansa Jógananda nebo například můj Mistr, zřec Nejvyšší Pravdy, Paramhans svámí Mahéšvaránanda. Džňána vysvobozuje z této duality. Nezbývá nic jiného než nehybně sedět, rozjímat, opakovat mantru atd. a být sám ve svém pokoji, na hoře, v lese či jiném posvátném místě. Myslím, že já jsem džňánín, na což poukazuje moje jméno odvozené od "gyána" - to znamená džňána. Proto mne málokdo dobře chápe. Taky by se toto poznání dalo nazvat jasnozřením, nezlomnou intuicí, jejíž záblesky jsem jistě poznal. V důsledku toho mám hluboko ve svém nitru pevný nehybný bod. Všechny změny se odehrávají jen na povrchu vědomí. Džňána opravdu otřese "jistotami" tohoto našeho světského vězení a osvobodí od něho. Musíme jen věřit tomu, co v hloubi duše zříme. číst víc...

Tolerance. "Buďte sami mírem."
"Bratři... jste děti jediného Boha, a proto jste bratři! Vy jej nazýváte Alláh a vy zase Ráma nebo Krišna. Jiní jej nazývají Ježíš a jiní Jehova. Ale je to stále týž, jeden jediný Bůh. Všichni jej uctíváme, i když každé náboženství má své vlastní obřady, všichni se k němu modlíme, i když každý má vlastní modlitby, všichni jej hledáme, i když každý jinak - ale hledáme-li jej s opravdovou touhou, pak jej nalezne jak křesťan, tak muslim, tak hinduista. Naplní-li naše srdce boží přítomnost a boží láska, nezbude v něm místo pro nenávist vůči jiným náboženstvím."

Můj chrám je ve mně samém...
Já hledám Pána v srdci.
Není v Mathuře, není v Káši,
očistná koupel v Gangu nepřináší vykoupení.
Rozhostilo se ve mně Světlo, tma nevědomosti je tatam,
nemám strach z karmy, nemám strach ze smrti,
nejsem jim vydán napospas.
Šrí Dévpurídžího hlas probudil mou duši
a do vesmíru rozšířil mé vědomí,
poslední slupka sloupnuta - a mysl svámího Dípa došla míru.

šrí Maháprabhudží

7. ledna 2023
Dnešní moudrost.
Mahátmá Gándí.

Proč čtete mnoho knih? To nepřináší užitek. Nejdůležitější knihu máte ve svém srdci. Otevřete stránky této nevyčerpatelné knihy, pramene vší moudrosti. Zavřete svoje oči, uklidněte svoje smysly. Utište svoji mysl. Umlčte vířící myšlenky. Nechť se vaše mysl přestane vlnit. Vnořte se hluboko do Átmana, neboli Já nejvyšší duše, Světla světel, Slunce sluncí. Vašim zrakům se odhalí veškeré poznání. Všechny pochybnosti zmizí. Všechny duševní útrapy se rozplynou. Všechny vášnivé debaty a prudké diskuse skončí. Zůstane sám mír a sebepoznání. Všechna jména a tvary se ztrácejí v meditaci. Nastává vědomí nekonečného prostoru. I ten pomine. Nastane stav prázdnoty. Náhle vás zaplaví osvícení – Nirvikalpasamadhi.
Svámí Šivánanda

Meditace je jediná správná královská cesta k dosažení nesmrtelnosti a věčné blaženosti. Mír a blaženost nelze nalézt v knihách, chrámech nebo klášterech. Uskuteční se pouze poznáním Já.
Svámí Šivánanda

Růst je proces zkoušek a omylů. Experimenty, které se nepovedou, jsou stejně důležitou částí tohoto procesu jako ty, které se podaří.
Svámí Šivánanda

Svámí Šivánanda málokdy hovořil. Osvětloval pravdu v písních, které čerpal z božího pramene.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Svámí Šivánanda si postavil podzemní kobku nedaleko ášramu a zde setrval měsíc v úplné samotě.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Šrí Siváí Singh oznámil jednoho dne rodičům: "Odcházím z domova, protože jsem se rozhodl stát se svámím a ukazovat cestu těm, kteří se ztratili ve změti světa."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Prožil sílu lásky. Thákurův syn si uvědomil jak je ve srovnání s ní pomíjivý tento svět. Veškerá jeho světská přání byla sežehnuta žárem touhy po Nejvyšším.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Má-li člověk štěstí, že pobývá v přítomnosti opravdového světce, pak se s ním dějí divy.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Na sklonku života požádal Mistra o zasvěcení do stavu sanjásina... Škoda, že se svámi Sukhadévánandapuri stal pánem sám nad sebou v tak pozdním věku. Člověk má být vnímavější k duchovnímu volání a vydat se za jeho hlasem co nejdříve.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

6. ledna 2023
Dnešní moudrost.
"Snažně vás prosím, udělte mi átmadžňánu. Dopřejte mi poznat své Božské Já. Učiňte mne svámího."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Sestro", řekl Maháprabhudži, "ponecháš-li svého muže u mne, dojde nejvyššího poznání a splyne s nesmrtelným nekonečnem."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"I když člověk prodělá vnitřní změnu a odhodlá se žít čistým životem, trvá to dlouho, než se zbaví svých zlozvyků."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Klidně běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu.
Vayragja je odpoutanost od každého, v první řadě od těch, kdo nám nepřejí naši Cestu a nerozumí naši duši. Ti, kdo na nás útočí a nenechávají nás v klidu meditovat a být sebou samým. Jsou lidé, kteří nás v dobré víře chtějí měnit a takoví, kteří na nás nenechají nic dobrého... Nebo by nás dokonce chtěli zachraňovat. Ego na sebe bere různou podobu. Takoví nevědomí podlehli nechtíc našemu duchovnímu vlivu. S takovými lidmi je nejlepší se rozejít, neboť my je k životu nepotřebujeme. Nebuďte úzkoprsí ve své víře o Boží služebníci. Bůh na sebe bere mnoho nepochopitelných podob. Nic nikomu nevnucujte. Vlastní tiché změny jsou nejpřesvědčivější výpovědí. Usedněte k meditaci a rozjímejte. Najděte Harmonii za rozpory duality. Seďte tiše a naslouchejte. Až se uklidní vlny na hladině uvidíte do hlubiny Vesmíru. Klidně si běžte měnit svět, já sedím v tichém usebrání v horách na útesu. Svět chce být milován a já tak činím na horské poustevně. Nesnažte se mne chápat. Mě chápe jen Nejvyšší, u Něho se ucházím o pomoc a ochranu. Paramhans Svámí Mahéšvaránanda mne chápe a já jsem jeho oddaným žákem. číst víc...

5. ledna 2023
Buď dobrým člověkem..

Studánky.

Dnešní moudrost.
"Cesta k Bohu je cesta k radosti."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Řekl jsem, aby pracoval pro dobro ostatních a opakoval si mantru. O výsledky jeho práce se Maháprabhudži postará."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

"Všichni jsou součásti mne. Kde jsi ty, budu i já. Poznáš mě v srdcích těch, kdo jsou mi oddáni. Mým chrámem je srdce, v němž se projevím. Takový člověk se pak stává mnou a já se stávám jím."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

4. ledna 2023
Dnešní moudrost.
"Aby duchovní aspirant mohl příjmout sannjása-díkšu, musí se vzdát všech pozemských vazeb. Proč se to vyžaduje? Protože duchovní učitel, nebo Mistr nemůže vést své žáky k Absolutnu, pokud je sám ještě spojen s relativními hodnotami a světskými názory."
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Patandžaliho Jógasútry

Dnes jsem měl sen, že jsem se znovu stal jeskyňářem.
Zase jsem v této věci znejistěl. To speleologické vábení ve mně pořád je. Mám se přidat k nějaké skupině, nebo se vydat vlastní cestou? S láskou přitom myslim na Novodvorský ponor (Ponorný hrádek), Děravku a Závrt v Úzkém příhonu. Uvidíme jak to dopadne. Vše ukáže čas. Čas se ale asi nevrací pozpátku. Se svým snem jsem se svěřil mamince a ta řekla, že jsem jeskyňářem pořád. Co myslíte, mám se znovu stát jeskyňářem? Z lásky k Bohu se všeho vzdej - to říká svámí Šivánanda.

Dnes budu připravovat fotografickou dokumentaci do publikace o Křtinách.


3. ledna 2023
Poustevník hledá les pro výkon poustevnického práva.

Sedím sám
jak skála nehybná,
meditace, Ticho a mantra,
vayragja a mauna,
pomalu se Vesmíru odevzdávám.
Jsem Šiva.
Jako Šiva budu žít.

"Modlitba přináší odpověď na všechny tvoje otázky, modlitba ti ukazuje cestu k cíli..."
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

Ještě pár slov do úvodu tohoto webu.
Chci zachovávat mlčení (mauna), Ticho a osamění v přírodě. Bůh je v odloučenosti. Proto budu žít sám v ústraní poustevny. Věřím, že tak získám ty vnitřní dary, které pak budu moci rozdávat na veřejnosti. A tak to Bůh žádá. Proto byl i Ježíš na poušti, aby si ujasnil své duchovní povolání. Tak to chci i já po vzoru starých mistrů naplňovat. "Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši?" říkají starci z hory Athos, kteří odmítají vyjít na veřejnost (Matouš 16,26). V samotě se stávám celistvý. "Ponořte se ke svým kořenům v přírodě a naleznete sami sebe." (Anthony de Mello). Věřím v tajemnou moc Božího jména, své mantry, Ticha a samoty s Bohem. Všechno ale záleží na tom, zda naleznu pochopení ze strany ochránců přírody a lesníků. Zatím jsem narážel většinou na samé neporozumění. Kdo nechá žít poustevníka v lese? Ozvěte se mi. Nabídnete mi svůj les s pramenem pitné vody? To místo kde bych si mohl postavit svou malou dřevěnou poustevnu a být sám. viz Tak jako svatý František z Assisi dostal od šlechtice - štědrého donátora pro svou modlitbu a meditaci opuštěnou horu Alvernu. Na to spoléhám a tomu věřím. "Hospodine... kdo smí bydlet na tvé svaté hoře." (Žalm, 15,1). Zatím je však zcela otevřená otázka existence mojí poustevny na Děravce, viz nad Býčí skálou v Moravském krasu - střed.
2. ledna 2023
Musím se vší vděčností
opakovat Boží jméno,
svoji mantru.

Dnešní moudrost.
"Adžajpál žil prostě, zříkaje se veškerého přepychu. Denně chodil pást kozy a v poklidu pastvin mu přicházely v meditaci pokyny, co má dělat, aby vládl spravedlivě, prozíravě a ku prospěchu všeho lidu. Říše za jeho vlády vzkvétala a pro jeho moudrost, prozíravost, mírnost, soucit a lásku jej milovali nejen lidé, nýbrž i zvířata."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Líla Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Článek Jana Charvata v Blanenském deníku.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.
Jan Charvat, Blanský deník. Kříž pod Habrůveckou plošinou.

1. ledna 2023
Tak Vás všechny vítám v roce 2023.
František z Assisi a ptáčci.

O proutkaření.
Toto video zde bylo již jednou sdíleno, zveřejňuji ho znovu pro připomění.
Vice: http://www.7den.cz/category/esoterika-horoskopy-karty/

Mé mantry a meditace.
Tak podle statistik v mém duchovním deníku jsem za rok 2022 opakoval celkem 2966 kol mál, zopakoval jsem tedy za rok 320 328 manter! Z toho vyplývá že jsem meditoval průměrně 2 hodiny každý den. Ve skutečnosti jsem meditoval více, ale některé dny jsem pro únavu vynechal.

Deniček 2022.ZPĚT

svíčka