¨
Hradisko u Bosonoh
Translation: anglická vlajka
1.5.2020
Poslední pokušení Krista. Film podle knihy Nikose Kazantzakise.
Tento film na mne silně mysticky zapůsobil. Při jeho sledování jsem kdysi ronil potoky slz. Tak mne film dojímal. Tento film není natočen striktně podle evangelií. V něčem je však stejně Pravdivý. Je tu výborně stvárněn mystický boj, který se odehrává v srdci každého hledajícího člověka. Ježíše přivedl na kříž. Musíme mu však závidět. Došel svoji cestu až do úplného konce. A zvítězil. Je to něco, čeho my se neodvažujeme. Vzdát se pokušení ženy a pohodlného rodinného života a vydat se jen za Bohem. To byl asi jeden z nejsilnějších okamžiků filmu. Cíl Cesty není nutně kříž. To by bylo nepochopení Ježíšova úkolu. Mír, blaženost, radost, Láska, štěstí. Tyto pocity zažívají Mistři, kteří svoji duši sjednotili s Bohem. Došli Cestu i bez kříže, který byl Ježíšovým specifickým záměrem. Náš Maháprabhudži se dožil 135 let! Zde bych chtěl říci: vyhněte se všemu utrpení na své cestě. Tohle četní Ježíšovi stoupenci nepochopili. Utrpení není v TO, v čistém Božském vědomí. Taky jsem nemálo trpěl, ale byly to vasány, připoutanost. Nyní se již nenechám chytit. Kristus netrpěl, to málokdo chápe. Kristus byl Silný ve všem utrpení. Nad vším zlem vždy zvítězil, i za cenu sebeobjetí. Morálně zvítězil a křesťanství se mohlo rozšířit po celém světě. Všude vzývají Jeho Jméno. I my, s indickou duší, Ho vzýváme. Ale kdy budou na oplátku křesťané uctívat naše indické svaté? Stačila by tolerance. Povýšit hinduismus za sobě rovné náboženství. Domnívám se, že se křesťanství neprávem vyvyšuje. Jsme si všichni rovni. Boha můžeme hledat a nalézat v kterémkoli světovém náboženství. Vše záleží na upřímnosti víry. Přitom právě tolerance je nezbytná v dnešním výbušném světě. Uznat, že i ti druzí mají Pravdu. Vše závisí na úhlu pohledu. Požehnaný hinduismus, který toto všechno už pochopil. Křesťany toto Poznání teprve čeká. Vzdát se fanatizmu víry, sebestřednosti a nevědomosti. To je úkol pro dnešní generaci. Na výsluní Boží Lásky se tedy může hřát jak hinduista, tak například taoista, buddhista, křesťan i tolik zatracovaný a nepochopený muslim.

Tak si zhlédněte tento film plný vnitřní krásy, odvahy, statečnosti a Lásky. Tak asi uvažoval Ježíš, když řekl: "Buď vůle Tvá." Volil mezi životem a smrtí. V tom je Jeho Příběh tolik jiný. Mám tě zato rád, Ježíši. Tento film dokázal vystihnout nejvnitřnější Ježíšovu Podstatu. Není to ale film, jak už jsem řekl, historický, nýbrž mystický. Režisérovi a hlavnímu herci se podařilo brilantní dílo. Nezbývá než následovat Ježíše v srdci. K tomu je film výbornou inspirací, až tečou slzy.

ZDE si film stáhněte do svého počítače a pusťte. Pozor: film se zdarma stahuje asi 2 hodiny:).

Přeji Vám příjemný meditační zážitek. Odložte spěch a komplikace a pohodlně se usaďte. Nechť tento mistrovský film prostoupí vaší duší...

Každopádně tento film posílil moji víru.