¨
Hradisko u Bosonoh
Translation: anglická vlajka
Poustevník Gyaneshwarpuri stojí za Tibetem. Čína, ve vší úctě k této zemi, není v právu...
Nepomůže ji ani její současný ekonomický vliv, jemuž se všichni politici klaní jako k modle.¨ Čína je velká země a je třeba k ní mít respekt. Jak pak by se Vám ale líbilo, když v srpnu 1968 přijely do naší země cizí tanky a někdo v daleké zemi se nás zastal? Proto v této těžké chvíli stojím za Tibetem. Musím protestovat proti okupaci Tibetu cizí armádou, a jsem toho názoru, že Tibet je dnešním svědomím světa, na němž se všichni profilujeme. Co je víc? Ekonomická síla peněz nebo věčné Pravdy Ducha? Myslíte si, že není síly, která by pomohla Tibeťanům? Modleme se. Změna přichází z nitra. Chci ještě vidět Tibet kvést! Ještě v tomto životě. Tibet má prastarou duchovní kulturu, kterou se nepodaří čínským úřadům vykořenit. O tom nemohou ani snít. Živoucím symbolem těchto slov je tibetský dalajláma. Co si vy myslíte o Tibetu?? Na každém z nás záleží. Tibet není na druhé straně zeměkoule. Tibet je v naší duši.
23.10.2020

Tibet mapa

Dalajláma

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri stojí za Tibetem. Kdepak Čína není v právu...

Óm Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum

tibetské vlaječky
Překrásná ilustrativní fotografie byla převzata z internetu.

"Tibet má prastarou duchovní kulturu, kterou se nepodaří nikomu zcela vykořenit."
Gyaneshwarpuri

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT