¨
Hradisko u Bosonoh
4.3.2021
Zeptat se Svámijiho, jestli by mi udělil sanjás dikšu.
Chci se Tě zeptat drahý Svámiji, jestli bys mne rád viděl mezi svámii. Svámiji, požehnej mi oranžovou barvou. Chci jít za Tebou a slibuji Ti, že nikdy nesejdu z duchovní Cesty. Požehnej mi ve Jménu Maháprabhudžiho a Dévpuridžího zasvěcením a oranžovým rouchem. Chci být stále Tvůj oddaný sanjásin. Zejména se modlím k Dévpuridžimu, aby mne vedl po cestě poustevnictví. Nikdy neustoupím od toho, co jsem si předsevzal.

"Stát se svámím znamená zasvětit svůj život duchovnímu hledání. Hledat původ vesmíru, hledat jedinou Skutečnost, navrátit se domů, do duchovního domova, odkud jsme vyšli. Patříme věčnosti a pobyt v tomto světě je jen přechodným bydlištěm. Svámí zasvěcuje život cestě do nitra, kde je ukryto Božské Já, vševědoucí a všudypřítomné. Svámí přestává být připoután k rodině, k hmotnému domu, k majetku, ke světským pobytům, neboť místem jeho pobytu je Vesmír."
Paramhans Svámí Mádhavananda
Lila Amrit.

Gyaneshwarpuri