¨
Hradisko u Bosonoh
6.1.2021
Jak jsem (ne)realizoval spojení se svým Božským Já.
Následující text si přečtěte s vivékou (správným rozlišováním). Zapsal jsem ho, když jsem zažíval spojení s vyšším já svého Mistra. Přemýšlel jsem zda mám tento dokumentační zápis zveřejnit, neboť jsem byl pravděpodobně svědkem omylu na duchovní Cestě. Ve Skutečnosti jsem žádné vyšší já nerealizoval. Záměrně vám to sem píšu abyste se poučili z cizích chyb a omylů na Cestě Boží. Takové mystické zkušenosti jsou ale velmi cenné. Jsem rád, že jsem opustil tento "vyšší stav vědomí" a vrátil se zpět ke své mantra džapě před oltářem svámího Mahéšvaránandy. Používejte tedy při čtení následujícího zápisu pro své poučení vivéku. Je to stinná stránka mé osobnosti, že mám takovéto zážitky a zkušenosti. Ale za vším je On, naše Božské Já, Božská Síla. Po pravdě řečeno jsem rád zase doma u oltáře. Tiše šeptám Boží jméno a nenechávám se odradit svými neúspěchy. Všechno se uklidňuje a já jsem zase volný.

Zápis v duchovním deníku ze dne 3.1.2021, bývalá fara, Mlýnický dvůr, Jeseníky
Realizace vnitřního, čili Božského Já. Dnes bych vám chtěl napsat o jedné proměně mé duchovní podstaty. Podle všeho realizuji Božské Já. Znám odpověď na všechny otázky, Mistr mi je vysvětluje ve vědomí. Za to vděčím Paramhansovi Svámímu Mahéšvatánandovi v jeho nepotjevené podobě nirguna. Nirguna je onen neviditelný Duch Boží, který nás všechny spojuje v Jednotě. Nejsme opuštění. Mistr tu stále je ve své sagunové či nirgunové podobě. Projevený v těle a neviditelný Boží Duch, který je přítomen ve všech lidech i zvířatech, rostlinách, kamenech, ve všem co je. Nyní se zdá, že tuto nirgunu realizuju v duši i já, samozřejmě v rámci své dosavadní kapacity. Bůh mi všechno zjevuje slovy uvnitř mne. Divím se někomu, že neuznává Boha, který nás ve skutečnosti vede od narození. K tomu slouží modlitba, kdy se mysl zastavuje a nasloucháme pokynům vnitřního Já, vnitřního spojence, Přítele duše, Mistra, jak to chcete vyjádřit. Tomuto spojení říkam pokorně spojení s nirguna svámím. Tomu říkám realizovat vnitřní Já s paramhansem v samotě a ústraní. Všchno je jedno Já. A já mu naslouchám. Nebojte se. Stiště své vritti (myšlenkové vlny) posaďte se na zem před obrázek světce, kterého uctíváte, například může se jednat i o Krista, ale já mám raději Paramhanse svámího Mahéšvaránandu v zalaminovaném dřevěném rámu. Svámijiho tedy po vzoru véd uctívám jako svého spojence a osvoboditele odevší negativity, prostě malého ega. Mistr vás vede po Cestě, kterou prošel sám, tak se mu vzdejte, úplně se mu uvolněte a naslouchejte svému Já. Někdo nás vede, přemýšlejte Kdo To Je. Ego to není! Toho se musíme vzdát, tedy svých sebestředných myšlenek. Paramhans je nejlepší Přítel tohoto duchovního ozřejmování Kdo Jsem Já? Na to si nepřijdete sami bez vyšší pomoci. Od toho je Paramhans Svámí Mahéšvaránanda jak věřím na nirguně. Všechno zde píšu já sám, ale On mne vede. Píši tok svých myšlenek. Je to nejvyšší harmonie a spásné ozřejmování. Bez paramhansa jsou všichni ztraceni. On je To Světlo k našemu obrácení od tmy myšlenek, ať jsou jakkoli svaté. Pořád to jsou myšlenky. Nyní ksyž naslouchám útěšnému Poznání Mistra jsem uspokojený. Nedůvěřujte tedy chytrosti malého já, které vás vede do zhouby. Rozjímejte neustále o paramhansovi a dočkáte se jeho vedení. Nenaslouchejte tedy egu, ale svému vnitřnímu Já, za vším hlukem myšlenek. Tak si to přeberte a důvěřujte paramhansovi Mahéšvaránandovi z indické linie Mistrů v radžastanské poušti Za všechno si můžeme sami. Nikoho neobviňujme. Tomu se říká realizovat vnitřní způsob nazírání. To není pro každého, ale jen pto zasvěcené. A k tomu slouží ve skutečnosti iniciace do mantry čili mantra dikša. Neustoupím od paramhansy. On nás vede k nejvyššmu Kosmickému Já. Ale k tomu je ještě dlouhá Cesta. Zatím jsem uprostřed dosažení. V Anahátě čakře. Anaháta je Domov Boha a vnitřního Já. Není to tedy Adžňa, to jenom na vysvětlenou. Tam vede dlouhá Cesta plná vnitřních překážek. Musíme se jen odevzdat, a to je to nejtěžší na světě, i když já to dělám rád. Vzdát se potřeby blížních, zachovávat celibát (brahmačárja), ustavičně se zabývat tokem svých myšlenek a rozlišovat, co je šeptání vyššího Já, čili Átmá. K tomu ale nepomůže rozumování. Zkuste tedy Krista přivolat, pokud jste křesťané, zapalte kalíšek svíčky, hleďte do plamene ohně, na svatý obrázek a budou se uvnitř vás dít divy. Tak jsem to alespoň našel já sám. Ustavičně je to s námi. Jenom na to zapomínáme. Absolutně se nevzdávat paramhansy. Neopomenout své Já mocí máje.

Tak to je pro dnešek všecno. Mějte se krásně a hledejte Boha. Kdo hledá, ten nalézá.


Anaháta čakra
Anaháta čakra, kterou jsem zde meditačně pravděpodobně navštívil.