¨
Hradisko u Bosonoh
6.11.2021
Sborník Acta Speleohistorica o výzkumech ve Křtinách je můj dluh historii.
V roce 1991 speleologové pod křtinským chrámem učinili zcela mimořádný objev, který dodnes není náležitě publikován. Vlastně vyšel jen jeden jediný článek: "Šenkyřík - Horáčková - Benešová: Kostnice v podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách" ve sborníku Speleofórum 94, tedy v poměrně těžce dostupném časopisu, ve kterém byly vysvětleny nálezové okolnosti a historie objevu krypty pod věží s kostnicí a dvanácti pomalovanými lebkami, unikátním objevem v České republice. Můj speleologický archiv, který se dochoval na faře ve Křtinách, však obsahuje mnohem více materiálů. Jejich zpracováním bude při příležitosti 30 let od tohoto úžasného objevu nové číslo sborníku Acta Speleohistorica. Farní úřad ve Křtinách bohužel nemá zájem můj památeční sborník vydat vlastním nákladem, nakolik je jeho rozpočet vytížený neodkladnými výdaji při rekonstrukci kostela, jakkoli je důležitý pro historii poznání křtinského chrámu Páně. Nezbývá mi tedy než oslovit patřičné sponzory a s jejich pomocí tuto literární památku a odkaz budoucnosti vydat. Vydat tedy tento sborník vlastním nákladem jako samizdat. Pro úplnost dodejme že dosud vyšla dvě řádná úspěšná čísla Acta Speleohistorica věnovaná speleologické problematice plošiny Skalka nad Ochozí a Habrůvecké plošiny u Hábrůvky, která se podařila vydat rovněž díky sponzorům formou vložených sponzorských reklam, každé číslo v nákladu 165 kusů. Zájemci o sponzoring a reklamu plánovaných Acta Speleohistorica o historickém podzemí ve Křtinách se mohou hlásit na můj email. Předpokládaný náklad je 500 číslovaných výtisků s barevnou obálkou, uvnitř černobílým tiskem na křídovém papíře. Půjde tedy o poměrně reprezentativní vydání vzhledem k závažnosti křtinských objevů. Rozhodl jsem se, že vydám sborník Acta Speleohistorica ZDARMA. Díky inzerujícím sponzorům. Sborník Acta Speleohistorica dodám do knihoven a archivu všech speleologických organizací a archeologických ústavů ČR. Samozřejmě i do zemského archivu a státních knihoven. K dostání bude rovněž zdarma v knihkupectví Academia na náměstí Svobody v Brně. Bude se tedy jednat o dobročinné dílo. To mě naučil Pavel Klimeš z Krkonoš, který vydává časopis Veselý výlet ve velkém nákladu zcela gratis. Nevím jak to dělá... Sborník Acta Speleohistorica o Křtinách tedy nepůjde k běžné populaci. Na to nebudu mít potřebné finanční prostředky. Požehnaná meditace. Sponzoři hlaste se! Nabízím vám umístění inzerátu. Teď na tom začnu pracovat. Sborník Acta Speleohistorica je tedy určen každému speleologovi a archeologovi. Vyjde pod názvem: "Historické podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách. Výzkumy a objevy." Je to výzva! Toto dílo tedy není primárně určeno širší veřejnosti a vyjde bez nároku na autorský honorář.

Marek P. Šenkyřík - svámí Gyaneshwarpuri

V edici Acta Speleohistorica dosud vyšlo:


Acta Speleohistorica 4/2005

Acta Speleohistorica 7/2006
ZPĚT