¨
Hradisko u Bosonoh
Speleologický kříž jeskyňářů z Habrůvecké plošiny.

19.9.2021
Obnova kříže Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie a speleologů z Habrůvecké plošiny.
Bude pod Habrůvkou vstyčen nový kříž k poctě Arnošta Hlouška, otce habrůvecké speleologie. Již jsem byl Správou CHKO Moravský kras (RNDr. Antonín Tůma) vyzván k obnově již zaniklého kříže u Habrůveckých ponorů. Zatím shromažďuji finanční prostředky než oslovím o spolupráci s výrobou kříže pana klempíře Navrátila z Habrůvky. Každopádně ještě letos bych rád náš speleologický kříž nad Habrůveckou plošinou znovu vstyčil. Někomu pro hlubší zamyšlení. Celkové výdaje na obnovu kříže budou cca 5 000 Kč, které zaplatím z vlastní kapsy. Trámky na kříž o průměru 15 cm zakoupím v Bauhausu v Brně. Kříž bude natřen bílou barvou. Nyní všechno záleží na ochotě pana klempíře Navrátila, zda se výroby kříže zhostí. Na kříži bude umístěn památníček poustevníka Vincence Doležala (1862-1936) z Habrůvky, který původně visel v jeskyni Kostelík ve Křtinském údolí, kde byl však zanedlouho zcizen zdejšími jeskyňáři z Býčí skály. Nyni ani Správa CHKO už nesouhlasí s obnovou této památky přímo v rezervaci u Býčí skály na Kostelíku a jako náhradní řešení sám Toník Tůma navrhoval aby památníček byl umístěný na nový kříž u Habrůveckých ponorů. Tato myšlenka tedy nezapadla a budu na ní teď pracovat. Dnes asi vyrazím do Habrůvky ve střední části Moravského krasu, kde se se svojí nabídkou pokusím oslovit pana klenpíře Navrátila. Jen doufám, že někomu nebude vadit, že kříž obnoví svámí z hinduistického náboženství. Nový kříž nahradí původní kříž, který vyrobil p. Arnošt Hloušek osobně a spolu jsme ho umístili u křižovatky lesních cest Kočárová a Úzký Příhon v roce 2005. V roce 2020 byl již dlouho zcela destruovaný, částečně rukou svatokrádežnou. Na kříži bude rovněž viset fotografie Arnošta Hlouška s textem: "Otec habrůvecké speleologie, výzkumce a objevitel jeskyní ve Křtinském údolí: Vinckova, Arnoštka, Jestřábka, Babická chodba Výpustku, Závrtu na Lazech (Jašek - Hlouškův dóm), Javorka a další. A těchto jeskyní na Habrůvecké plošině: Ponor na Slaniskách, Závrt u Klostermannovy studánky, Milarepova propast v Závrtu u Habrůveckých smrků a Poustevníkova Děravka." Arnošt Hloušek byl členem Českého speleologického klubu pro zemi Moravskoslezskou v Brně, dále ZO ČSS 6-05 Křtinské údolí, ZO ČSS 6-31 Speleologický průzkum poustevník Marek a nakonec Společnosti přátel Speleologický průzkum poustevník Marek.


Na kříži bude fotografie zasloužilého speleologa Arnošta Hlouška (1929-2016) z Habrůvky.

Já s Arnoštem u původního kříže speleologů z Habrůvecké plošiny.

V roce 2020 byl kříž již zcela destruovaný. Tehdy vznikla myšlenka kříž znovu vybudovat což nezávisle schválila Správa CHKO Moravský kras.


Památníček Vincence Doležala, poustevníka z Habrůvky na jeskyni Kostelík, bude umístěný na kříži.

Již se na toto Boží dílo těším. Věřím, že tím bude zvelebena krajina u Habrůvky.

Autor této myšlenky

svámí Gyaneshwarpuri
poustevník Marek z Habrůvecké plošiny.