¨
Hradisko u Bosonoh
28.1.2021
Tantra,
aneb co pán farář nesmí vědět. A vy možná taky ne:).
Ale to už jsme já, všechno prozradím. Asi si myslíte, že jsem žil vždy správně a svatě, ale opak je spíše pravdou. Šiva a Párvatí. Největší trápení jsem měl - jak jinak - se sexem, tak jako mnozí z vás. V největším zoufalství jsem se na poustevně modlil: "Bože, dej mi ženu! A Satan z Býčí skály jako by to tušil, přicházel k mé poustevně, jako o život. I tím jsem si tedy prošel, žádal jsem Boha o ženu! A ona skutečně přišla. Začala se o mne ucházet, když jsem hrál na Minoritské ulici na flétnu. Pořád opatrně přicházela, ale já jsem s tím nesouhlasil. Neměl jsem o ní žádný zájem, jsem přece poustevník, dávno jsem zapoměl na svou modlitbu. Abych se ji zbavil, dal jsem jí určitá duchovní cvičení, která ona s podivem začala zachovávat. Dokonce se na můj popud stala poustevnicí na Olomučanské plošině! Odtud za mnou přicházela stále blíž na moji poustevnu Děravku. Odmítal jsem ji, ale ona mi však pod stromem zanechávala potraviny a různé dárky. Tak jsme se postupně spřátelili. Jednou v noci, jsem jako obvykle očekával její návštěvu. A ona přišla. Už se mi po ní stýskalo. Pozval jsem ji dál na moji poustevnu. Cítil jsem, že je to Bohem vedené. Poznal jsem to podle toho, že ona taky, jako já, uctívala boha Šivu. Šiva všal žil sexuálním životem. Měl družku bohyni Párvatí. Tak jsem se díval já, na můj nystický vztah s poustevnicí Klárou. Něčím mne zaujala a získala si mé srdce. Vím, že bych to neměl psát, ale porozuměli jsme si na bázi tantry. Všechno mi ukázala a do všech tajů zasvětila. Přicházela za mnou na poustevnu půl roku. Pak jsem nečekaně náš vztah prohlásil za realizovaný a naplněný a upustil jsem od něj. Opravdu jsem v ní viděl oranžovou bohyni. V indickém náboženství je něco takového pravděpodobně přípustné. Někteří mniši mají ženy. I indičtí bohové mají své ženské protějšky. Pak jsme se rozcházeli. Rozchod trval dalšího půl roku. Nyní žije se svým manželem a má dvě děti. Často odlétají do Indie. Jsme stále ve spojení, ale do jejich Poustevna Děravka. rodinných záležitostí nezasahuji. Tak jsem poznal, já celibátník, že sex není zlý. Od mých sexuálních problémů mi to však stejně nakonec nepomohlo. Vše jsem si musel poctivě vybojovat s modlitbou v srdci. Tak jsem se stal brahmačárin. Nyní se chystám, že požádám svého Mistra o zasvěcení mezi mnichy. Jsem už vnitřně uzrálý a celibát vzorně zachovávám bez jakýchkoli problémů. Toto jsem vám napsal na zamyšlenou, co všechno vás může potkat na duchovní Cestě. Nezoufejte si a opakujte mantru. To vás povede přes každé úskalí. Tak jsem se vám k tomu přiznal. Přesto s tantrou v podstatě nesouhlasím. Rovněž můj Mistr u svých pokročilých žáků se sexem nesouhlasí, říká, že to zamlžuje átmá.

Samozřejmě, že se potřebujeme nějak rozmnožovat, většina Mistrových žáků proto má normální vztah. Brahmačárja (celibát) je jen vhodný pro poustevníky - sanjásíny (svámie, mnichy). Někdo prostě chce být hospodář, mít ženu a děti a žít pro světské záliby. Je to jejich přirozenost. Hospodář může taky realizovat Boha, jak nás poučuje svatá kniha Lila Amrit od Paramhanse svámího Mádhavánandy. Ale vy neváhejte a jděte přímo za Bohem. Požehnaný celibát! Mnozí, kdo se vydají na cestu hospodáře, sešli niž. Zapoměli na meditaci. Šiva a Párvatí. Taková je moc máji - světské iluze. Každý nedokáže žít božsky jako Šiva a Párvatí. Není mu to prostě dáno. Proto se i já raději zabývám askezí a jsem brahmačárin (celibátník). Je to "jednodušší" cesta. A tak to Bůh chce. Zasvětit se jenom jemu samotnému. Stát se mnichem. Kdepak tantra! Cesta světské rozkoše Tam nevede. Vede Tam celibát... Tím ale nechci odsoudit tantru. Pro většinu populace má ohromný význam. Proč mužové (a ženy) jsoucí za Bohem jako za svým hlavním a jediným Cílem, touží být mnichem? Aby našli Boha v Tichu a samotě. Nad tím by měli tantrici zapřemýšlet. Vše je mystické. A mystikové milují samotu a ústraní. Taková je podle Bhagavadgíty ryzí Cesta jógy. Takové je mé poznání.

Tak i vy se snažte raději mít sebekázeň a neriskujte s tantrou. Sex může duši přivest na zcestí. To jsem vám musel zaznamenat na zamyšlení. Ženy mne již nepřitahují. Nepřipadají mi zajímavé jako objekt vášně. Mám od spodní energie klid. A nedivím se, že mou poustevnu zlí zlodějové vyloupili a lesníci zbořili a zapálili. To byla karma této poustevny. Jak vidíte, ve svém životě jsem prošel skoro vším. Taková je má cesta poznání. O všem píši z vlastní mystické zkušenosti. Snad mne proto neodsoudíte. Tato má slova však nejsou určena dobrým křesťanům. pro ně je sex tabu a hřích až do svátosti manželství! Vy musíte poslouchat na slovo pana faráře. Já jsem však poněkud jiného názoru. Zde píšu pro stopence především východní filozofie. Požehnaná Indie ve své toleranci a nezměrné moudrosti! Ta je mi příkladem. Uctívám Boha Šivu i Bohyni Párvatí. Šiva si též v jednom ze svých životů prošel manželstvím, ale dnes je velmi asketický, Mistr všech jogínů, asketů a modlících se lidí. Tak to byla jedna pohádka na mé duchovní cestě. Doufám, že vás zahřála u srdce.
Malá poustevnice Klára z Olomučanské plošiny.
Spřízněný odkaz:
Brahmačárja. Čistý život. Celibát.


"Děkuji za tyhle pohádky.
Ponecháme vesmiru, patří Bohu a jen jsme si vše zapůjčili.
Tedy vše je v souladu s božstvim."
Klára