¨
Hradisko u Bosonoh
Translation: anglická vlajka

20. září 2022
Myslím, že aikido je má dobrá karma a dharma.
Mě nevadí, že mi aikido zatím moc nejde. Já cvičím pro radost a pohodu z tohoto samotného pohybového tance. Můj trenér má se mnou trpělivost. Do ničeho mne nenutí. Dnes jsme mu dal vonné tyčinky na znamení úcty. Podařilo se mi sehnat dokonce japonské zn. "samuraj". To vše k poctě Mistra Ueshiby. Jsem šťastný, že jsem aikido našel ve své karmě a dharmě. Doufám, že to obohatí můj vnitřní duchovní život, jak přislíbil Ueshiba. Ten pravil: "Já jsem Vesmír!" A to je to samé co známe v džňána józe: "Já jsem On. Já jsem To," Jak je vidět aikido a jóga se potkávají na společném základě. Budu tedy cvičit obojí. V Lásce. Je to lepší než poněkud světsky tloustnout bez dynamického pohybu. Všichni by měli s něčím začít. Nezáleží na tom pro jaká psychosomatická cvičení se rozhodneme. Jen je třeba je provádět s trpělivostí a Láskou, jak pravil náš Mistr Maháprabhudži. Já jsem si oblíbil jógu a jako doplňkové cvičení bojové umění míru aikido. Nepochybně si tak získám úctu a respekt, tak jak si oranžový mnich ostatně zaslouží. Vždyť byl dotknut v srdci světcem, tak jako my všichni Svámijiho žáci jsme napojeni na čisté Boží Světlo. Všechny nás vede To, Vesmírná Boží Síla, chcete-li Svámijiho milostiplné Srdce. Dvacet let jsem snil o cvičení aikida, až se mi to Milostí Boží, neboť za vším je Boží Líla, naplnilo. Aikido je tedy má Láska a jóga též. Tak jsem se v rámci multikulturalismu začal nepřímo zabývat o japonské duchovní nauky reprezentované nanejvýš svatým Moriheiem Ueshibou. Též zen je mi teď o poznání sympatičtější a bližší ve své podstatě. Tím, že jsem se přihlásil do aikida jsem učinil krok do neznáma, jak mám ostatně dobrým zvykem a tohle všechno se znenadání objevuje pod mýma nohama. Neboť Boží Láska sjednocuje celý Vesmír za vší dualitou a rozpory vnímání. Požehnané aikido. Požehnaný zen i ostatní japonské duchovní nauky. Nejsem sice jejich stoupencem, ale mám je ve vší vážnosti a úctě. Já se budu rozhodně celý život držet své Cesty, jíž je Maháprabhudžiho jóga. To ovšem neznamená, že bych se duchovně nemohl porozhlížet kolem sebe. Já jsem to všechno našel u Svámijiho nohou při svaté sanjás dikše. Jsem Bohu vděčný, že jsem oblékl oranžový šat. Je v tom nejvyšší naplnění mého pozemského života. Ty vonné tyčinky jsem tedy Zdenko Regulimu předal rád. Jsem přesvědčen, že si to zaslouží. O tom svědčí již šestý dosažený stupeň černého pásku, který získal v Japonsku z rukou přímého potomka Mistra Ueshiby. Je to údajně první 6 dan v České republice a to již něco znamená! Mohu se tedy učit přímo u autorizované studny tohoto umění. Já sám na vyšší technický stupeň v aikido nemyslím vzhledem k tomu, že jsem se cvičením začal v poměrně pozdním věku 54 let pozemského života. Není to tedy má ambice, rád zůstanu prostý začátečník, ale radost a harmonií mi toto cvičení jistě již teď přináší. V Aikido Brno Daigaku dódžó jsem poznal nové kamarády, všichni mají se mnou velkou trpělivost, jsou velmi pozitivní a pomáhají mi ochotně...

Aikido Smékal.
Ilustrativní fotografie stažená z internetu.
ZPĚT