¨
Hradisko u Bosonoh
10.2.2022
Proč nejsem křesťanský mnich, ale hinduistický svámí a jogín.

V něčem s Ježíšem nesouhlasím, protože mnoha lidem ukázal cestu na kříž, což je v rozporu s principem filozofie duchovního zápasu jógy se zlem ve světě. Přesto si Ježíše vážím a ctím si ho jako svého prvního Učitele, vnitřního Přítele a Mistra. Taky prý podle Bible jedl ryby a velikonočního beránka v souladu s dobou a kulturní tradicí země, v níž se zrodil. Tím vším dal křesťanům příklad, kteří ho zneužívají takže jedí dnes i naše posvátné krávy. S tím jako ahimsový jogín nemohu souhlasit. To jsou důvody proč nejsem křesťanem, při vší úctě k tomuto nejvýznamnějšímu světovému náboženství. Jsem mnohokrát raději hinduista. "Sundejte už Ježíše z toho kříže", praví Mistr. Nenechte ho tam nadobro vykrvácet. Nenechte ho takto trpět! Tím ale nemíním těch několik odvážných jednotlivců, kteří kříž pochopili jako svoji Cestu. Stigmatizovaní katoličtí svatí ať mi zde odpustí (Páter Pio, František z Assisi, Terezie Neumannová a další). Já vím, že oni to našli. Ať žije harmonie. Tím vším se hinduismus a jóga zásadně odlišuje od současného křesťanství. Nepochybně však všichni uctíváme jediného Boha! Požehnaná je Jóga v denním životě a její veliký osvícený Mistr, který podobně jako Ježíš je vítěz nad smrtí (mókša), né však za cenu ukřižování, Paramhans svámí Mahéšvaránananda, můj duchovní průvodce po duchovní Cestě poznání (gyana jóga). Ukřižování kohokoli není v souladu s indickou duchovní tradicí. Přisedněte i vy k lotosovým nohám Mistra a Poznejte To. Tato Cesta je velmi úzká jako ostří nože, těžko po ní jít sám bez Mistra (Upanišády). Buďte i vy na duchovní Cestě striktními vegetariány. Nedejte se ovlivnit stádním názorem bez hlubšího zamyšlení nad následkem špatných a negativních činů, jimž pojídání živých tvorů nepochybně je. K tomu Vám jediný Pán Bůh žehnej! Važte si svého zdraví. Jsem tedy poměrně rebel, ale k tomu mne vede mystická zkušenost mojí Cesty. "Sundejte Ježíše z kříže.", zní v mojí duši. A nedotýkejte se jeho stvořením a nejezte jejich těla, svých mladších bratrů a sester. Pěkně prosím...

HARI OM TAT SAT.

svámí Gyaneshwarpuri


svámí Gyaneshwarpuri.
ZPĚT