¨
Hradisko u Bosonoh
2.4.2022

Obrana pana děkana.


Páter Tomáš Prnka, křtinský děkan, byl agentem StB, přesto dosáhl vysokého vnitřního stupně duchovního života.
Život pana děkana Prnky lze rozdělit na dvě fáze. V té první ho vidíme jako prominentního kněze komunistického režimu, který neváhal vstoupit do rozkolnického hnutí některých katolických duchovních Pacem in terris a jako takový byl veden i jako spolupracovník StB. Pokud se to ví, tak nikdy ale nikomu neublížil. Jednou, bylo to v roce 1991, se mi páter Prnka svěřil, že i za ním StB chodila. Několik dnů na to vyšly Cibulkovy Seznamy, v nichž je uveden jako spolupracovník. Svědomí mu však nic nevyčítalo, prostě byla taková doba a on získával od státu velké peníze na křtinský chrám. Touto velkolepou generální rekonstrukcí se páter Prnka zapsal do historie poutního místa.

V té druhé fázi po Listopadové revoluci ho vidíme jako příkladného kněze u Panny Marie Křtinské, kterou ze srdce uctíval a miloval. Mohu potvrdit, že prodělal velký duchovní vývoj a snad měl i nějaké mystické zkušenosti, například se mi jednou svěřil že měl zjevení anděla Světla. Hluboce na něho působily Křtiny svým duchovním rozměrem zejména za poutí, kdy byl velmi blízko Bohu. Bůh se ho zmocňoval a unášel jeho duši. Já sám jsem na něj hleděl jako na dobrého kněze, který měl co dát nesčetným návštěvníkům křtinské mariánské svatyně. Měl jsem ho tedy a rád a ve vší úctě. Považuji ho za svého duchovního spojence, dobrodince a mecenáše. Pán Bůh žehnej pane děkane Prnko tam na věčnosti. Ještě nastane příhodná doba, která pravdivě zhodnoti váš přínos, život a dílo.

Marek P. Šenkyřík - Gyaneshwarpuri
autor publikace "Historie chrámu Panny Marie ve Křtinách" z r. 1992.

P. Tomáš Prnka
Páter Prnka na mých HermitPhoto.

Odkaz:
www.katopedia.czZPĚT