¨
Hradisko u Bosonoh
Archanděl Miíchael.
5.12.2022
Ještě páteru Metoději Jánu Lajčákovi O. Praem.
V listopadu 2022 jsem byl křtinským farářem zřejmě z nevědomosti, bez hlubší znalosti historických okolností a zřejmě proto že je asi i jako kněz sebe důležitý neuctivě nařčen "že si přivlastňuji objevy ve Křtinách." Proto jsem v duchu Mahátmá Gándhího a jeho nenásilí vyhlásil protestní pasivní rezistenci spočívající v tom, že ukončím všechny své návštěvy chrámu Panny Marie ve Křtinách, Bohu na znamení a Bohu na zodpovědnost. Tím jsem tuto při ve věci autorských práv s křtinským novo knězem předal na vyšší úroveň na vyřízení Bohu a Panně Marii Křtinské. Vykonávám tedy tapas (askezi), opakuji Boží jméno, mantry a vykonávám jinou duchovní sádhanu, aby Láska a Pravda vyšla najevo a zvítězila a já se mohl vrátit se ctí zpět do Křtin. Obracím se tedy přímo na Boha, mne omezené lidské úsudky nezajímají. On může sdělit Pravdu přímo duši. Ať se tedy P. Ján Lajčák na mne nehněvá, že s ním nesouhlasím. On si jako duchovní přijde na vše sám při rozjímání, ztišení a modlitbě. Neboť Bůh je všude. To mne naučila má jóga a poustevnictví. Pravda musí zvítězit nad lží. Ani kněžský šat není zárukou a monopolem na pravdu a mýlit se je lidské. Proto meditace, kontemplace a vnitřní naslouchání Božímu slovu. Kdo se toho však odvažuje? Ten, kdo je ochoten pohledět pravdě do tváře uvnitř Sebe. Obvykle jsme příliš zaneprázdněni světskými sklony, zálibami a boji, takže nemáme na nábožné rozjímání čas. Přesto pravda sdělená meditačně vysvobozuje z moci zlomyslných nižších sil.

"Kdo se zříká, ten je tjágí,
kdo dlí v lesích ten je vayragy,
kdo rozjímá ten je jogí.
Medituj, má myslí medituj,
marnivé touhy nesleduj.
Rozjímáním získáš poznání
najdeš cíl svého hledání."

Paramhansa Jógananda

Ale to už je indická filozofie a moudrost, kterou bychom jistě našli i u křesťanské mystiky. Moudrost rozhoduje. Moudrost zvítězí. Ne snad moudrost světské duality dobra a zla, ale vyšší Moudrost z poznání jednoty s Bohem ve všech jeho projevech, na základě osobní zkušenosti z realizace. To chci naplňovat svým životem vezdejším. Jako jogín a svámí, mnich hinduistického náboženství. Nikdy proto neustoupím z toho, co z hloubky své duše vím, neboť vše je v podstatě mystické. Je to věci věčného Principu Božího zřízení a Boží přítomnosti.

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon."
1. Korintským 13, 1

Související články:
Ještě k autorství křtinských objevů. Otevřená odpověď římskokatolickému knězi P. Jánu Lajčákovi z Farního úřadu ve Křtinách.
Proč poustevník Marek teď nenavstěvuje chrám Panny Marie ve Křtinách.
ZPĚT
Křtinská kostnice. Páter Metoděj O.Praem.
9.9.2019: P. Metoděj Ján Lajčák O.Praem.