¨
Hradisko u Bosonoh
3. prosince 2022
Proč poustevník Marek teď nenavstěvuje chrám Panny Marie ve Křtinách.
Je to na protest proti výroku křtinského faráře P. Jána Lajčáka že "si přivlastnil křtinské objevy". S tímto obviněním poustevník nesouhlasí. Vše proto odevzdává na zodpovědnost Bohu a Panně Marii Křtinské a v duchu pasivní rezistence Mahátmá Gándhího nenavštěvuje již křtinský chrám. Prohlíží si ho a fotografuje jenom zvenčí, nejde dál. A co na to P. Ján Lajčák? Poustevník má s duchovním bojem zkušenost a pokaždé nakonec uspěl a domohl se svého práva. Takovou při měl již s páterem Prnkou, nakonec ho však P. Prnka sám požádal po křesťansku o odpuštění. Poustevník tedy neustoupí ze svých práv, která nabyl ve křtinském kostele za těch mnoho let objevování jeho podzemí. Na to by měl současný nový kněz pamatovat, neboť Láska přemáhá hněv a pomluvu. Je snad Lajčákuv křtinský kostel? Současně páteru Lajčákovi připomínám, že mi již dlouho slibuje sken dvou obrázků křtinského kostela vystavených na faře. Neboť jak říkáme my hinduisté, dodržení vlastního slibu je cennější než života sám. Proto pokora. Nebudu tedy navštěvovat křtinský kostel na znamení nesouhlasu s P. Jánem Lajčákem, dokud nedojde k usmíření. Praktikuji tedy za tímto cílem svoji dobrovolnou duchovní askezi: opakuji Boží jméno, svou mantru atd. To vše proto, aby se Pravda objevila.

To Vám vzkazuje před vánoci:

poustevník Gyaneshwarpuri
hinduistický svámí


"Nenechte se vyvést z klidu ani vnějšími okolnostmi ani vnitřními stavy. Pokračujte po cestě, pro kterou jste se rozhodli, s pevnou vírou a důvěrou."
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

Řekl jim: „Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.“
Marek 9, 29

Poustevník na konzultaci u Ježíše.

Související článek:
Ještě k autorství křtinských objevů. Otevřená odpověď římskokatolickému knězi P. Jánu Lajčákovi z Farního úřadu ve Křtinách.ZPĚT