¨
Hradisko u Bosonoh
1.února 2024
Stop státnímu ekofanatismu v ČR! Poustevník z Moravského krasu se zastává trampů na Kokořínsku!

Reakce na tento článek:
Neničte jejich tábořiště, škodíte tím přírodě. Vědci se zastali trampů na Kokořínsku.

Trampové patří k přírodě, oheň je rovněž přírodní živel a patří k přírodě. Proto by nikdo neměl ničit tiché a osamělé trampské osady v lese. Toto zlo dělají městští lidé a pomatení ochránci přírody s mysliveckým a lesnickým personálem. Na stejná problém jsem narazil i v Moravském krasu, kde poustevníkovi nikdo nepovolí poustevnu byť by se jednalo jen o vyhrazené místo s přístřeškem určený pro modlitbu a meditaci v osamění. Tomu říkám ekologický a lesnický fanatismus bez hlubšího napojení na Ducha Krajiny. Moji úctu si dlouhodobě získává geolog a klimatolog RNDr. Václav Cílek, který se nebojí nyní trampů veřejně zastávat z pozice vědecké instituce. Děkuji Ti Václave Cílku za Tvá, zvláště v dnešní době tolik potřebná slova! Co na to říká Správa CHKO Moravský kras používající obdobné metody persekuce vůči trampům sedícím pokojně u ohně v jeskyni a Školní lesní podnik Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, kteří společným úsilím vytěsnili jediného poustevníka z Habrůvecké plošiny mimo Moravský kras - střed! Můj příběh v Moravském krasu je tedy podobný příběhům oněm zasmušilým trampům na Kokořínsku a kdekoli v České republice. Je mi líto všech hloupých negativizujících ekologů - státních fanatiků, kteří ničí tradiční lesní společenstva trampů a podobné ekosystémy ve volné přírodě, mezi něž patřím i já, poustevník Gyaneshwarpuri. Soucítím tedy s trampy, kteří jsou pod obrovskou přesilou zfanatizovaných státních orgánů přírody. To je zvůle a zneužití demokratických institucí k útisku těchto duší ke zlým činům na bázi likvidace tradičních trampských kempů a tábořišť. Nad tím by se všichni moudří lidé měli zamyslet pokud mají ještě duši v harmonii a v Lásce. Mě tento umělý problém, jenž nyní hýbe světskou společností, v něčem připomíná likvidaci amerických indiánů konzumní americkou společností bez tolerance k druhým systémům života a víry a jejich násilnému přesídlování do civilizace, čímž přerušili jejich životodárné napojení na duši prérií a Přírody. Něco podobného se právě odehrává v 21. století v České republice v duši trampů Kokořínská a výhledově jistě v celé České republice! Dotyční ekologové jsou tedy bez jemného rozlišování mezi dobrým a zlým a stavějí se na stranu zlých sil ve společnosti. Z těchto důvodů nyní vůbec nedůvěřuji vedoucím činitelům - až na úplné vyjímky - státní ochrany přírody v ČR, která umožňuje na jedné straně zabíjení ve velkém, ale vadí jim vcelku neškodní znalci woodcraftu - lesní moudrosti, trampové a poustevníci a podobné romantické duše, kteří do české a moravské krajiny tradičně neodmyslitelně patří! Zastávám se tedy trampů a žádam jejich satisfakci v plné výši. Je třeba jim vyčlenit a tolerovat jejich tábořiště včetně ohně, kterým tito zkušení zálesáci nic nezapálí.
Zlikvidovaný trampský srub na Kokořínsku
Tohle jim vadí... fuj fanatici! Zfanatizovaní ochranáři zlikvidovali trampský srub!

Úvod do problému na příkladu Moravského krasu a jeho jediného poustevníka
Manifest proti rozhodnutí Školního lesního podniku Křtiny v zastoupení Doc. Ing. Tomaše Vršky a Správy CHKO Moravský kras v zastoupení RNDr. Antonína Tůmy ve věci nepovolení poustevny, ani přístřešku, ani maringotky pro poustevnické využití v Moravském krasu.

Druhý manifest: Neopouštím Moravský kras. Opouštím jen Správu CHKO Moravský kras a ŠLP Křtiny.

Třetí manifest proti ŠLP Křtiny: dnes jsem se definitivně rozešel s ředitelem ŠLP doc. Tomášem Vrškou. A takto to přátelé a nepřátelé bude pokračovat stále, třeba do nekonečna, dokud negativně smýšlející lidé budou ve svých vůdčích pozicích.

Poustevna Děravka
Tuto poustevnu na Habrůvecké plošině zlikvidovali lesáci ŠLP Křtiny mně, poustevníkovi.

Svámí Gyaneshwarpuri
Autor tohoto příspěvku český jógový hinduistický mnich svámí Gyaneshwarpuri.

Sdílejte prosím tento příspěvek. Děkuji. Gyaneshwarpuri, poustevník.
ZPĚT