¨
Hradisko u Bosonoh
15.března 2024
Sám na hoře - poustevníkovo druhé kázání:

"Vystoupil jsem na horu, abych se o samotě modlil. Když nastal večer, byl jsem tam sám."
parafráze Evangelia sv. Matouše, kapitoly 14, verš 23

Dokonce i zde v České republice ještě jsou opuštěná místa na nichž nehybně stojí čas. Ale jsou velmi vzácná. Hledejte je jen v přírodních rezervacích a chráněných územích, kam těžaři stromů s motorovou pilou nesmí přijít. Tam usedněte, ničeho se nedotýkejte a meditujte. Samozřejmě ohýnek v dřívkovači si musíte udělat. Musíte se mít ale na pozoru před ochránci přírody, kteří by vám mohli dát případně nějakou tu pokutu. Ale ti nejhouževnatější z vás pokutu radostně zaplatí a znovu se vrátí zpět do lesů a hor. Rozhodně se jich nebojte. Jsou bezmocní. Umí dávat jenom světské pokuty. Myslím si, že my máme právo v lese žít. Rozhodně však nedělejte žádná ohniště jako trampové, to jim nejvíc zavazí. Bojí se totiž požáru. Proto si pořiďte vařič "dřívkovač" za tisíc korun. Určitě se vám vyplatí. Budete mít čisté svědomí před ochranáři. Samozřejmě že v zimě či deštivém počasí si oheň rozdělejte, ale ne v přírodní rezervaci. Do rezervací chodíme jenom hledat napojení na Božího Ducha Přírody. Nebuďte jako mastňáci z města, po nichž zůstává v lese nepořádek, a které je třeba ukázňovat pokutou. Oheň pořádně zalejte vodou aby nedošlo ke vznícení. Ale to vám nemusím vysvětlovat, to každý z vás ví. Opakuji: nebojte se jich! Jenom vás chtějí zastrašit, ale s vámi, kdo jste jako já, nepohnou ve vašem vnitřním přesvědčení Pravdy. Oheň je neodmyslitelnou součástí života na poustevně, nejen z praktického hlediska například na uvaření čaje, pokrmu vezdejšího či proti chladu v noci, ale zejména z mystického hlediska. Všichni svatí poustevníci rozdělávají oheň a bůh ví proč u ohýnku sedí. Je na tom něco mytologického. A myslím, že všichni soudní ochráci přírody a lesní stráž, tedy pokud mají v hlavě všechno pohromadě a v harmonii, to musí chápat, že bez ohně v drsné přírodě rozhodně nelze přežít. To proto vám chtějí podvědomě zabránit v dělání ohňů, aby vás vyhnali z lesa, který považují ve své pomýlené životní filozofii za svoje "zájmové území", i když tomu tak samozřejmě vůbec není. Tento les patří každému, kdo se k němu chová ohleduplně, ne bezohledně jako ti velkopodnikatelé se stromy v dnešní klimatické změně, kteří vás stále chtějí pokutovat a tím i vyhánět z lesa, kde přece vladnou oni - zabijáci lesní zvěře! Nemají rozhodně vůbec čisté ruce a čisté svědomí! Vůbec si s nimi v žádném případě nic nezačínejte, jen tu pokutu jim klidně dejte, neboť na své úrovni plní taky nějakou funci v této světské konzumní společnosti. Vyhýbejte se jim, nezdravte je, nestýkejte se s nimi a žijte po svém. Pravda a Láska zvítězí nad zlým duchem pomýlených lesníků či ochránců přírody.

Svámí Gyaneshwarpuri
poustevník v Moravském krasu


Svámí Gyaneshwarpuri Turzovka 2024
Autor tohoto příspěvku svámí Gyaneshwarpuri

Dřívkovač
Tento vařič zvaný "dřívkovač" si určitě do lesů pořiďte. Vyhnete se tak mnoha problémům s ochránci přirody a pomýlenou lesní a mysliveckou stráží.

Musíte být čistí jako nepopsaný list. Potom k vám bude Bůh promlouvat.
Kde je vlastní malé já tam Bůh mlčí.

Jeden velmi důležitý zajímavý odkaz:
Poustevnické obrození - vize roku 2000.


ZPĚT