¨
Hradisko u Bosonoh
25.12.2020
Exorcismus - Síla Lásky Vítězné - kterak čelit Zlému

Místo úvodu
"Stává se, že někdo proti nám chová nepřátelské úmysly, že nám chce ublížit, například škodí nám pomluvou, nactiutrháním, přivádí nás do různých sporů a kuje zločinné plány, ubližuje nám na těle, na majetku, dělá sváry v rodině, svádí k cizoložství, pěstuje zášť, pomstu, která vede k těžkým zločinům, žhářství, ba i k vraždě."
Břetislav Kafka
Nové základy experimentální psychologie

Normálně je nemožné se takovým energiím ubránit, pokud nepraktikujeme vnitřní modlitbu. Takový to exorcismus je nejlepší ochrana před satanismem a černou magií.

Modlitba pomáhá
je to nejtišší všepronikající Síla.

O mé Cestě je následující text v Bibli:

„Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.“ Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás.
Evangelium sv. Marka, 9, 38-40

Tak i já nejsem křesťanem. Jsem žákem Mistra jógy Paramhanse Svámího Mahéšvaránandy. Nejsem křesťan, ale mám ke křesťanům a křesťanství velice blízko.

Z hlediska praktické psychologie jsem zastáncem učení parapsychologa a spoluzakladatele moderní psychotroniky Břetislava Kafky. V jeho "Nových základech experimentální psychologie" si přečtěte pro zajímavost kapitolu "Jak čelit zlým a nepřátelstkým nástrahám a svodům". Tam čteme jak se praktický exorcismus provádí:

V takovém případě opatřme si její (jeho) fotografii z poslední doby. Kdybychom Břetislav kafka parapsycholog. si ji nemohli obstarat představme si její (jeho) podobu co nejživěji (v tom případě dáme obličej do dlaní), mysleme co nejintenzivněji v živé představě na jeji přítomnost, kde právě je a dávejme ji v pevné a živé víře rozkazy:
"Ty musíš sklon ke mě ihned a úplně přerušit, máš ke mě nepřekonatelný odpor, pociťuješ hrůzu ze svého jednání, prohřešuješ se, při každé vzpomínce na mne tě odestírá bázeň a strach. Budeš se mne stranit, nemáš odvahu se mnou mluvit, tvé výhružky se ti oškliví a pozbýváš schopnosti je provést! apod.
Uvedené se musí rozkazovat s velkou duševní silou, což příjme telepatickou cestou její podvědomá činnost a bude to naprosto jistě působit.
Nesmí se ani trochu o výsledku pochybovat. V případě, že bychom nějakým způsobem přišli s onou osobou do styku, musíme ihned podle této metody v duchu působit a pokud možno co nejdříve se z její přítomnosti vzdálit.
Nejlépe se toto myšlenkové působení na vzdálenost daří, když dotyčná osoba je v přirozeném spánku. Ve spánku je její podvědomí (duše) lépe přístupné dojmům.
Je nutné působit do doby zřejmého výsledku. Je třeba vyvolat jistou přísnost, skoro krutost a živit představu o zdaru.
Nepřátelství se vůči této osobě pěstovat nesmí. Naopak musíme vůči ní pěstovat ve svém nitru lásku a přátelství. Duše nás všech je v podstatě čistá a touží po dokonalosti, nenávidí zlé činy a oškliví si je. Láskou docílíme, že její duše v podvědomí je našemu dobrému napomenutí, nabádání přístupná, pozná náš dobrý, správný úmysl, přispůsobí se mu, uzná jej za správný a přijme tuto naši snahu ve vyslané sugesci, která zakotví v esplanech. Esplana v našem směru, v snažení sama působí na vědomé "já", takže nepřátelská osoba, aniž by věděla, jakým způsobem se to děje, počíná mít ke svému jednání odpor, bázeň, ošklivost, a v důsledku toho se svých činů varuje.
A proto budiž naším pravidlem: Milujme své nepřátele!"


Pokud to tak cítíte, můžete se na mne obrátit a já vás vstáhnu do svých modliteb. Každou noc jsem vzhůru a od Boha se dozvídám, co mám učinit. Pokud tedy potřebujete pomoc, mohu se zkusit za vás pomodlit. Šrí Dévpuridži KÍ Džaj! Jsem muž modlitby. A Lásky. Mám ze své Cesty zkušenost v boji se "zlým duchem" a možná mohu poradit. Ale za vším je On, Nejvyšší. Boží Láska a Svrchovanost.

Jedna působivá křesťanská Modlitba
Pro ilustraci o co jde.
Svatý Michaeli, archanděli
braň nás v boji proti zlobě
a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska
svrhni božskou mocí
do pekelné propasti
Satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší.

Archanděl Michael.

Já mám ale svou mantru od Svámijiho Mahéšvaránandy a stále setrvávám v klidu. Obracím se o pomoc ke své linii indických Mistrů jógy, Božích avatárů. Působíme Láskou. Cvičím jógu (Jóga v denním životě). Kdo by se měl modlit, když né poustevník. "Modlete se bez přestání." (1Tes 5,17)

"Nechci byt ničím jiným, než bratrem, který sa modlí."
Páter Pio

Gyaneshwarpuri

Exorcismus.

3.2.2021
Skutečný příběh o tom jak jsem přemohl a vyléčil černého magika.
Dne 31. prosince 1995 se mi stala velmi zvláštní Ježíš Kristus s hořícím srdcem. příhoda. Zůčastnil jsem se oslav příchodu Nového roku na speleologické základně u jeskyně Malý lesík. Bylo tam přítomno mnoho cizích lidí. Samozřejmě, že jsme byli přítomni my, jeskyňáři. Jeden neznámý host si sedl ke mě a začal se mi svěřovat. "Chceš aby někdo zemřel a nepřišlo se na to?", povídá mi. Nevěnoval jsem jeho řečem příliš pozornosti. "Nebo chceš mít každou ženu, na kterou se podíváš?", on pokračoval. Po chvíli mi vyjevil, že se cvičil v černé magii. Byl jsem křesťan a zatoužil jsem mu ukázat Boha. Proto jsem ho pozval na noční procházku na speleologickou základnu Ponor. A on řekl, že tedy půjdeme. Vydali jsme se do nočního lesa, svítily hvězdy, bylo před půlnocí. Pod nohama nám křupal zmrzlý sníh. Ušli jsme od Malého lesíká jen několik stovek metrů. Když tu čený mág dramaticky prohlásil: "My dva bychom se pozabíjeli!" "Musím to uvolnit!" A na ta slova se posadil na lesní cestě směrem na Nový dvůr do sněhu na zem. Seděl v tureckém sedu. Co jsem měl dělat? Posadil jsem se na zem také, čelem k němu. A tu se už černý mág soustřeďoval. Pocítil jsem jako by mne někdo táhl do jiné dimenze. Ze sedu jsem vyskočil na nohy a zakroužil jsem rukama do kruhu. Jako v kung fu. "Ty sis postavil štít!", vykřikl podrážděně černý mág a rozběhl se lesem z kopce. Úplně ho to posedlo. Před Malým lesíkem sebou praštil o zem do závěje. Běžel jsem za ním a schoulil jsem se nad jeho ležícím tělem. Položil jsem mu ruce na jeho střed hrudníku, tam kde je srdce. Cítil jsem, že z mých rukou vyzařuje energie. Požehnal jsem mu ve jménu Ježíše. Tak jsem se stal exorcistem. Žehnal jsem stále znovu černému mágu, který stále ležel u mých nohou na zemi. "Bože, dej Lásku tomu člověku.", modlil jsem se. Opakoval jsem to pořád dokola: "Dej Lásku tomu člověku!" "Já to cítím.", řekl on. "Pomohl jsi mi." "Já už nechci černou magii." Vstal a vypadal při smyslech a zdravý. V mém vědomí se vesmír proměnil v projev energií. Pochopil jsem a zažil z vlastní zkušenosti Moudrost Mistrů, že Láska je Největší Síla. Později jsem bývalého černého mága navštívil u něj doma v Mokré. "Všechno se vrací zpět." pravil na vysvětlenou na své magické pokusy. Bůh mne chrání, ubezpečil jsem se já. Nikdy víc jsem ho nepotkal.

Malý lesík
Speleologická základna Malý lesík toho pamatuje hodně.

Kritika satanismu a černé magie.
Nikdy se nebojte zlého. Vaše Láska je vyšší síla. Nic zlého se vám nemůže stát. Bylo to zvláštní setkání. Ve filozofii dona Juana, kterého jsem tehdy následoval, to bylo vysvětleno tím, že jsem si přitáhl rovnocenného protivníka, který mě přiměl abych se dál učil. Černá magie se nevyplácí. Černí mágové budou trpět rozličnými tělesnými i duševními nemocemi. Takový je neúprosný zákon karmy. A nikdo jim nemůže pomoci, neboť lékaři nechápou magickou podstatu světa. Musí se pokořit před světcem, pokud se chtějí vyléčit a zachránit. Tak jako ten mládenec předemnou. Světlo vítězí nad zlým. Nikdy se nenechte zlákat satanismem a černou magií. Je to příšerná karma. My, žáci svámího Mahéšvaránandy se ale takových lidí nebojíme. Máme Boží ochranu. Máme soucit. Vyšší Síla ruší jejich magii. Láska nás chrání. Hlavně si nepřipustit strach. "Oni" ze strachu žijí. I vy se nebojte a přisedněte už k nohám Mistra. Bez něj bychom v podobných bojích byli bezmocní. Máme velikou sílu: Lásku! A Božskou mantru. Vidíte, že mé zkušenosti jsou velmi pestré. Ale teď, když se věnuji mantra józe a celibátu, se mi podobné události spíše vyhýbají. Jsem za to vděčen, tak funguje Milost Mistra. Modlete se. Nikdy se nenechte vést hněvem a strachem. Jógového Mistra poslouchají všechny nižší zlé síly. Určitě pokleknou. Ti černí nám Božím musí závidět. Tak vysoko nedosahují. Požehnaní satanisté. Budou padat do propasti bezedné, kde je pláč a skřípění zubů. Přidali se na stranu zlého, a proto nemají žádnou naději. Nechtěl bych být satanista, ztělesnéní bezbožné pýchy a vzdoru proti Bohu. Jen intenzivní lítost je může osvobodit. Všude tma, ani náznak Světla. Takový osud chtěli. Věčné zavržení. Nemá se Bůh odvrátit od nich? Ale není zas tak zle! Oni se mohou obrátit o pomoc k Bohu a Ježíši Kristu! A Bůh pomáhá, dokonce i nevěřícím. Bůh je nanejvýš milostivý. Budou z nich křesťané, taková je jejich karma. Inu magie se nevyplácí a trestá se. Můj Mistr na adresu satanistů, věnujících se černé magii, řekl, že to u nich může být nemoc schizofrenie. Nešťastní satanisté, proste Boha o odpuštění (této zlé karmy). Všude ve Vesmíru vládne přísná spravedlnost. Hřích a zlo se trestá nešťastným zrodem, nebo i zvířecím zrodem. To není nějaká filozofie, to je Skutečnost, říká Mistr Mahéšvaránanda. Proto se rozmyslete, co činíte. Všechno se vrací, za zlé zlé, za dobré dobré. Na vás záleží jakou cestou se dáte, zda temnou cestou zla, nebo nadpozemskou cestou vesmírné Lásky. Proto se vzpamatujte.

Nejlepší je se satanistům vyhnout. Nesnažit se je zachraňovat. Oni sejdou na úbytě naším nezájmem. Nejsou ničím zajímaví. Nejsou ničím pozitivním. Nevšímáme si jich. Nezahráváme si se satanismem. Satanisté jsou nečistí. My hledáme satsang (pravá duchovní společnost), né neznabožský kutsang. Máme demokracii, proto je nemůžeme zakázat. I démoni mají svoji funkci. Vše je Boží hra. Nesouhlasíme s nimi však. Nejmoudřejší se jim proto vyhýbá. Žehnejte. Oni jsou jen nevědomí. Tak je třeba se na to dívat. Nedotýkáme se jich. Oni sami musí chtít usednout k nohám duchovního Mistra. A dostat se kvalitativně výš, do vyššího stavu vědomí. Všechno řídí a rozhoduje Láska. Jinudy Cesta nevede. Jinak zůstanou stále uvěznění v nevědomí a podvědomí.

"Neni ve vás místečka, které by nebylo poskvrněno zločinem!" zahřměl světec. "Máte před sebou temnou budoucnost. Vrátí se vám všechno utrpení, které jste způsobili. Žili jste životem nehodným člověka! Člověk je na světě proto, aby prokazoval dobro - a vy jste se oddávali zlu. Promrhali jste příležitost, které se vám dostalo tím, že jste se narodili jako lidé."
Paramhans Svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího

"Naši spoluobčané pěstují černou magii. A kdo táhne s nimi, automaticky se stává černým mágem. Uvažuj. Můžeš se odchýlit z cesty, kterou ti tví spoluobčané vyměřili? A pokud s nimi zůstáváš jsou tvé myšlenky a skutky navždy zakotveny v podmínkách, které ustanovili. To je otroctví. Bojovník je od toho všeho naopak osvobozený. Svoboda je drahá, ale cenu není nemožné zaplatit. Takže se obávej svých věznitelů a pánů a neztrácej čas a sílu strachem ze svobody."
don Juan

Poustevník Marek Gyaneshwarpuri u kříže. Křtiny.

20. ledna 2023
Ochrana před Satanem.
Mnoho zbožných křesťanů jde cestou kříže, a proto má se Satanem osobní zkušenost. Dnes ve snu se na mne obrátila o pomoc Satanem zkoušená duše. Tak ve spánku vznikla myšlenka napsat tento článek. Především chci říct, že vše je Bůh a Satan v podstatě neexistuje. Je to snaha o vysvětlení zla ve světě. Rovněž žádná černá magie v podstatě neexistuje a je neúčinná. Nemusíte se jí bát. Je to s podivem kolik křesťanů udržuje Satan i v dnešní době ve strachu. Zde se mnou křesťanští teologové a biblisté zajisté nebudou souhlasit, vždyť podle Bible Satan je padlý anděl, který způsobuje zkázu duší ve světě. Ale mi, neduální jogíni se na tuto věc díváme jinak. Nezahráváme si však se Satanem, který má i v České republice své černě oděné stoupence. Jak tedy postupovat, pokud na sobě pozorujete některé typické projevy Zlého:

- ztráta, či odsávání energie (vampirismus)
- uhranutí, magický útok
- pronásledování zlými duchy
- atd.

Dlužno říct, že jste osoba senzitivní a neměli byste s těmito problémy zůstat sami. Psychiatři se svými léky nejsou v tomto případě správným řešením.

- Opatřete si růženec a začněte opakovat modlitby. To nižší astrál nesnáší.
- Opatřte si silný ochranný amulet ze stříbra. Tradiční křesťanský křížek však příliš nedoporučuji, neboť to zavání sebekřižováním, nemocemi a zbytečně prožitým utrpením. Sundejte raději již Ježíše z tohoto kříže! Dobrý křesťan je radostný křesťan. To platí i pro nás hinduisty, neboť naší duchovní podstatou je blaženost. Kříž svatého Františka z Assisi ve tvaru Tau je mnohem lepší, neboť je symbolem nikoli ukřižování, ale již zmíněné radosti. Výborně se proti satanismu osvědčil i stříbrný medailonek se svatým archandělem Michaelem dovezený z Assisi, kde je v prodeji v klenotnictví na horním náměstí.
- Musíte se uchýlit pod ochranu světců, může to být například svatý František z Assisi nebo Páter Pio. Pátera Pia se Satan bojí.
- Pokud konzumujete marihuanu, alkohol či jiné psychotropní látky, ihned s tím přestaňte!
- Vyhledávejte duchovní společnost lidí na duchovní Cestě. Tím se dostanete do pozitivních vibrací a milujících energií.
- Snažte se své problémy řešit sami: zapalte na svém oltáři svíčku a rozjímejte a meditujte upřímně o skrytých příčinách svých problémů opakujíce při tom Boží jméno, modlitbu či mantru.
- Nebojte se zlého, vždyť je tu dobro, Bůh, a to vás chrání. Určitě v boji se Satanem proto nakonec uspějete.
- Pokuste si vyhledat žijícího duchovního Mistra, někoho takového jako je v ČR Paramhans svámí Mahéšvaránanda z Jógy v denním životě. Křesťané možná dají přednost nějakému zkušenému kontemplativnímu mnichovi, kterého učiní svým otcem a duchovním průvodcem. Platí, že kdo je pod ochranným deštníkem světce, nad tím nebudou moci zlé a nečisté síly uplaňovat svoji moc.
- Vydejte se na zásvětnou pouť na nějaké svaté místo.
- A přestaňte s masturbací jak jen to vám bude možné - to nižší astrál velice přitahuje. Mějte normální zdravý sexuální vztah s jedním životním partnerem, nebo ještě líp, začněte již s celibátem a přibližte se tak mnišskému stavu.
- Vytvořte si z vegetariánství svůj zdravý životní styl. Energie strachu ze zabíjených zvířat nebudou tak vstupovat do vašeho podvědomí a ovlivňovat vás formou deprese.
- Žehnejte, přejte každému vše dobré. Pokoj a dobro by mělo být vaše heslo.
- Láska Vítězí. Celý Vesmír je udržován Boží Láskou. Staňte se nástrojem síly této Boží Lásky zde na zemi.
- Zasvěťte se Bohu, svému ochránci - klam ďábla vás přestane sužovat. Postavte se na stranu klidných a harmonických sil.

Tak to je asi vše, co jsem vám chtěl říct na téma boje se Satanem. Tento článek jsem sepsal především pro dualitní křesťany, neboť my Maháprabhudžiho žáci žádné takové problémy nemáme. Opakuji: nebojte se. Vždyť je tu Bůh, kterému patří tento svět i celý vesmír, tedy vyšší síla a ta chrání nás oddané a věrné. Nekřižujte se. Odevzdejte se do Boží vůle a péče.

Toto všechno píši z vlastní zkušenosti.

poustevník Marek

Tao-te-ting

archanděl Michael medailónek
Stříbrný medailónek svatého Archanděla Michaela dovezený z poutě do Assisi.

26. března 2023
Odklínání Satana.
S příchodem jara chystám na Děravce "odklínání Satana." Satana jsem zaklel v sebeobraně hezky středověce pomocí železného kolíku zatlučeného do země v roce 2012, tedy v době kdy mi nejvíce ubližoval a škodil mé poustevnické cestě. Samozřejmě to byl člověk, né duch, satanista z Býčí skály. Jeho odklínání provedu podle Bible na zelený čtvrtek o Velikonocích. Ten "Satan" je totiž již dobrý, myslím že z něho jednou bude právoplatný křesťan. Ale trápil mne dlouho a hodně. Měl ve svých zlých činech výdrž. Ale to už je dávno pryč. Nyní je můj přítel. Mou knihu o podzemí chrámu Panny Marie ve Křtinách si na usmířenou duchovně jistě již zaslouží. Pošlu mu ji hned co výjde tiskem. Přednostně. Správně bych o něm již neměl mluvit jako o "Satanovi", neboť Satan podle mne žádný ve Skutečnosti neexistuje. Vše je Božská Hra Líla, dobré i to "zlé". Ve skutečnosti je vše s odstupem času vše jeví jako karmicky dobré.
růženec

Už mu nechutnám.


Související odkaz:
Duchovní konzultace
ZPĚT
Dévpuridži.
Maháprabhudži.
Páter Pio.