¨
Hradisko u Bosonoh

Hradisko u Bosonoh

Hradisko u Bosonoh Hradisko se rozkládá na kopci v lese za vesnicí, žádná cesta na něj nevede, jen stěží postřehnutelná pěšina mezi duby. Na náhorní ostrožně se dodnes nalézají robustní pravěké střepy z neolitu a eneolitu (doba kamenná). Oblíbil jsem si toto místo pro osamělou meditaci, neboť sem jen zřídka kdy někdo zavítá. Je to posvátné místo mého mládí. Mnoho jsem toho zde zažil... Bohužel na Hradisko začali chodít myslivci, kterým vadí můj malý poustevnický ohýnek a ti mne vystrnadili... Proto jsem se rozhodl na hradisko mého mládí už nechodit. Celkem jsem za oheň na Hradisku zaplatil pokutu 4 tisíce Kč obecnímu úřadu v Bosonohách. A jímá mne úcta k našim - českým trampům, kteří útisk kvůli trampským ohňům ze strany lesní stráže vydrželi, ba co víc - zvítězili! A trampské ohně hoří dál. Oheň není zlo, ani hřích, dokonce jsem přesvědčen, že jako přírodní živel oheň do Přírody patří! Více ZDE.

Zálesácké Posvátné ohně ještě hoří. Bohu Díky za to.


HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT
mapa Hradisko u Bosonoh a Bosonožský hájek.