¨
Hradisko u Bosonoh

Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.

archeoložka, Masarykova univerzita v Brně.


Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. Dívka a žena, která mne v mládí k mnohému inspirovala. Například jsem v jejích šlépějích podal přihlášku na archeologii. Inna se zprvu specializovala na neolit Sýrie, nyní se však zaměřuje na stát Omán. V Ománu mají vyčleněnu oblast k výzkumu, která je krasovým poljem. Je tedy naděje, že zde bylo pravěké osídlení v době, kdy okolní krajina byla bezvodá poušť.


HermitPhoto www.gyaneshwarpuri.czZPĚT