¨
Poustevna Gyaneshwarpuri
na Lesslově hoře.
Útočiště jógy nad Křtinami.
Translation:

Náham Kartá Maheshwarananda Kartá.

Návštěvní kniha

Poustevna Lesslova hora nad Křtinami. Svámí Gyaneshwarpuri 2023

František z Assisi můj dobrý anděl strážný

"Chtít organizovat mystiky je stejným pokusem jako bychom se snažili svázat písek do otýpky."
Květoslav Minařík, Kéčara

Nenavštěvujte mne na poustevně. Odpovídám pouze písemně na emaily.


Martin Lessl (1982 - 2017)
poustevník, bývalý skaut a narkoman ze Křtin

Poustevník Martin Lessl na kótě 524 m pod Proklestem V Křtin.
Martin Lessl je dnes zcela neznámý poustevník, žijící v 21. století nepozorovaně nad Křtinami, v těsném sousedství Moravského krasu. Podle vyprávění Jiřího Wolfa Dresslera, typický poustevník však nebyl, považoval se spíše za "Božího vojáka, který byl pověřen Bohem, aby stál na stráži na tomto osamělém místě." Nebyl tedy mužem modlitby, ale spíše lesním psancem, vyděděncem, a zálesákem. Co se dělo v duši poustevníka vypovídá jeho poustevna, která připomíná komplex opevnění a opevňovacích prací z volně ložených kamenů. Nejednalo se totiž jen o jeden objekt, ale v těsném sousedství poustevny lze s trochou fantasie spatřit další doprovodné "fortifikační" stavby, hradby, bašty a další díla, které zrcadlí Martinova bojového ducha. Žil tam sám na tomto poměrně velmi skrytém místě na kótě 524 m pod Proklestem celých dlouhých asi 10 let. Já jsem dnes tuto dosud bezejmennou kótu nazval na jeho památku "Lesslova hora." Na ní sídlí Martinova duše. Byl bývalý skaut, a proto dobře rozuměl přírodě. Své obydlí si postavil - jak jsem řekl - ze zídek z volně ložených kamenů. Poustevna vznikla s jistotou někdy krátce před rokem 2015. Když jeho obydlí objevili lesáci a chtěli ho z něj vyhnat kvůli ohni, tak na ně zvolal hromovým hlasem: "Toto místo patří Bohu a ne vám! Já jsem od Boha zmocněn tady žít! Jsem strážce tohoto místa!" Lesáci ho po těch slovech nechali být na pokoji a už se nikdy neukázali. Taky měl spisovatelské nadání, neboť si vedl deník, do něhož si zapisoval a zakresloval své zálesácké dovednosti. Svůj život ukončil ještě mlád za nejasných okolností pod koly vlaku v tunelu u Blanska. Na zbytcích jeho bývalé poustevny bych se rád nyní možná usadil. Já sám toto místo cítím velmi pozitivně. Je to Božské místo, jak pravil Wolf, který dodal že Martin Lessl je nyní čisté Světlo beze stínu. Tento historický zápis o osobnosti Martina Lessla, skauta a poustevníka, jsem čerpal z vyprávění Jiřího Wolfa Dresslera, který ho na Hoře sám navštěvoval.

(Zaznamenal 18. května 2023 svámí Gyaneshwarpuri, poustevník na Lesslově hoře).

Historie Lesslovy hory.

19.května 2023:
Modlitba za Martina Lessla a video: dokumentace jeho poustevny.

22. května 2023
Odesilatel: swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz, Swami Gyaneshwarpuri.
Email o zahájení poustevnické praxe na kótě 524 m nad Křtinami Doc. Ing. Tomáši Vrškovi ze Školního lesního podniku Křtiny.
Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vám oznámit, že dne 19. května 2023 jsem se usadil jako poustevník na kótě 524 m pod Proklestem východně Křtin, v místě bývalé poustevny Martina Lessla (viz příloha emailu). Věřím, že mi poustevnictví v této lokalitě budete tolerovat, neboť leží již v místě mímo zvlášť chráněná území. Po jednání o poustevně s RNDr. Antonínem Tůmou ze Správy CHKO Moravský kras, jsem odešel hledat nové místo své poustevny mimo Moravský kras. Na kótě 524 m nad Křtinami je má poustevna ideálním řešením, neboť nejsem sice v Moravském krasu, ale jsem přesto Moravskému krasu blízko. Je to to nejlepší místo pro mne. Tuto dosud bezejmennou kótu jsem pojmenoval "Lesslova hora" na památku poustevníka, který tu dlouhodobě žil. Znovu obnovím tedy poustevnickou tradici tohoto poměrně skrytého a málo navštěvovaného místa a budu se zde zdržovat za účelem prohloubení své meditační praxe. Nadále medituji i v některých jeskyních v Moravském krasu, především v Hádeckém údolí, již mimo pozemky ŠLP Křtiny. Svých pousteven na Habrůvecké plošině jsem se totiž vzdal. Věřím, že naleznu u Vás pro svou duchovní Cestu oporu a pochopení. Děkuji Vám.

Jsem stále v Lásce.
Ve Jménu Paramhanse svámího Mahéšvaránandy radostně žehnám.

Marek Gyaneshwarpuri


30.5.2023
Odesilatel: tomas.vrska@slpkrtiny.cz Doc. Ing. Tomáš Vrška.

Odpověď na oznámení o zahájení poustevnické praxe na kótě 524 m pod Proklestem nad Křtinami, tzv. "Lesslova hora".
Vážený pane Marku Gyaneshwarpuri,
přiznám se, že mě trochu zaskočilo, že nám „oznamujete“, že budete užívat majetek Mendelovy univerzity, navíc s nejasnou specifikací pojmu „poustevnická tradice“. Jistě je Vám známo, jak obecné užívání lesů limituje zákon o lesích (289/1995 Sb.). Byl bych rád, abyste ho respektoval. V lese můžete setrvávat libovolně dlouho, věnovat se duchovním otázkám, setrvávat na kótě 524 m. Nicméně prosíme v souladu se zákonem, nerozdělávejte oheň a netábořte (tedy nestavějte stan, přístřešek nebo střechu nad kamenným oválem na kótě 524). Žádá nás více občanů o různé výjimky, ale my přistupujeme ke všem stejně, neb jsme si i v našich pozemských životech všichni rovni. Proto nevnímejte naše pravidla jako nějaké osobní omezování Vaší osoby. S ohledem na Vaše hodnotové zaměření nepochybuji o citlivém přístupu k lesu, neb u nás stále rezonuje toluenové období pana Lessla a práce spojená s opakovaným úklidem na kótě 524 m.

Přeji Vám krásné dny v univerzitních lesích

Tomáš Vrška

P.S. – nevím, které údolí označuje za „Hádecké“, ale pokud se jedná o bezejmenné údolí, rozřezávající Hádeckou planinu směrem k Těsnohlídkovu údolí, tak o jste stále na území univerzitních lesů. Náš majetek je ohraničen silnicí Velká Klajdovka-Ochoz (s malým přesahem Lesů Belcredi přes silnici směrem k nám).


31.5.2023
Odesilatel: swami.gyaneshwarpuri@seznam.cz, Swami Gyaneshwarpuri.

Odpověď Doc. Ing. Tomáši Vrškovi, řediteli ŠLP Křtiny.
Vážený pane docente Tomáši Vrško,
velmi si vážím vaší odpovědi, zejména toho, že mi přiznáváte právo zdržovat se na kótě 524 m v Univerzitních lesích libovolně dlouhou dobu za účelem své duchovní praxe. S něčím však nemohu souznít. Od dětství se řídím svým srdcem a svědomím a ono mi říká, jakou cestou se mám dát. Jsem člověkem přírodním, tulákem, romatikem, mystikem a v neposlední řadě řádně vysvěceným mnichem - poustevníkem. To, co mi říkáte, když citujete literu zákona se mne nedotýká. Jak jsem naznačil, řídím Vyššími Zákony jako mystik a filozof, proto se mne nižší zákony světské společnosti netýkají. Ano, ten spor mezi námi zálesáky, tuláky a poustevníky a lesní stráží je zdánlivě věčný. Již za totalitního režimu jsme museli strpět všemožný útisk, ale ohýnek jsme si svobodně v lesích přesto rozdělali a pod modrou pblohou jsme usínali a byli jsme jednoznačně nejsvobodnější společenství v komunistické zemi. Tehdy jsme si vydobyli i zvláštní morální privilegium žít v přírodě a u ohně. Náš oheň je posvátný. To, co mi říkáte o zákazu ohně a zákazu přístřešku je tedy pro mne již stará písnička, s kterou jsme se museli nějak za cenu občasných ústrků ze strany státní správy vypořádat a naučit žít již v dobách minulých. Udivuje mne, že tuto písničku na nás zálesáky a poustevníky pořád někdo vytahuje i za demokracie. Ale i já jsem již pokorný, a proto jsem se ohně v lesích sám vzdal a místo regulérního ohně dnes užívám bezpečný vařič tzv. dřívkovač. ZDE Tento dřívkovač mi za to, že jsem se vzdal ohně, odsouhlasila k používání samotná strážní služba Správy CHKO Moravský kras! Nežádám Vás o souhlas s jeho používáním, jenom Vám to dávám na vědomí, že tento dřívkovač ve vší pokoře před literou zákona budu při svém životě v lesích používat k přípravě vezdejšího pokrmu po celodenním půstu. Nedosáhnete toho, že bych se dřívkovače vzdal, jako ohně, který jako zkušený zálesák umím zcela bezpečně založit, udržovat a v harmonii s přírodou využívat pro teplo, které dává a ozáření prostoru, když na krajinu padne soumrak. Napsal jste mi, že jsme si všichni rovni, a proto nemůžete prý udělit vyjímku ze zákona o ochraně přírody. Chtěl bych Vám však znovu říci, že ten, kdo se řídí vyššími zákony, na toho se nevstahují nižší zákony - to je známá filozofická pravda. Takže dřívkovač místo ohně budu používat. Druhou závažnou otázkou přežití v přírodě je přístřešek před deštěm a sněhem. Po pravdě řečeno jsem chtěl, pravděpodobně naivně, v návalu entuziazmu, Vás na ŠLP Křtiny oficiálně požádat o vyčlenění místa pro regulérní poustevnu pro svou modlitbu srdce, meditaci a duchovní cvičení. Není mou vinou, že zákon této převážně materiální společnosti s existencí poustevníků v lesích vůbec nepočítá a neřeší ji. Vše je tedy plně v kompetenci samotných lesníků a ochránců přírody, jak si vyloží zákony, zda poustevníkovi umožní vytvořit podmínky pro život v lesích. Mělo by se jednat o dřevěnou chatičku minimálních rozměrů, v které bych našel odpovídající zázemí ZDE Po té, co jste mi ale odhalil svůj způsob uvažování, však o tuto dřevěnou poustevnu na kótě 524 m se asi ani nepokusím zažádat. Jste příliš sepjatý se světem, do něhož já už dlouho nepatřím a duchovní zákony a principy spolu se Správou CHKO Moravský kras nezohledňujete. Proto nerozumíte správně ani co znamená "poustevnická praxe na poustevně". Měl byste si uvědomit, že ten kdo je poustevníkem má posvátné právo takto žít po vzoru starých mnichů - poustevníků, kteří žili i zde v Moravském krasu, tedy i na pozemcích dnešní ŠLP Křtiny! Nad tímto faktem byste se měl hlouběji zamyslet. Já mám od Boha právo takto žít a nepotřebuji k tomu od nikoho světský souhlas. Proto jsem zahájení své poustevnické praxe na kótě 524 m v místě staré poustevny Martina Lessla jen oznamoval, nikoli se však dožadoval něčího souhlasu. Na Martina Lessla ale samozřejmě nenavazuji ani se neodvolávám, protože nebyl poustevníkem v pravém slova smyslu. byl spíše vyděděncem a psancem, nikoli mužem modlitby. Naproti tomu mým ideálem stále je svatý František z Assisi, poustevník, jakož i indičtí svatí z mé himalájské duchovní linie. Na ně navazuji a na ně se odvolávám ve svém neobvyklém způsobu života. Vyjímku tedy neudělujete, čímž si bez správného rozlišování usnadňujete řízení kolosu naší firmy či instituce. Ano, mám zájem abyste mne respektoval a toleroval v mém zájmu o výkon posvátného poustevnického práva. Takže dřívkovač prosím uznat a tolerovat. Taky nějakou střechu nad hlavou mi též nechcete povolit. Ale já přesto budu používat svou celtu jako svou ochranu před klimatem. To musíte pochopit, že to potřebuji. Tuto celtu napnu provázku v koruně stromů ve výšce 2 až 2,5 m nad zemí nad kamenným kruhem na kótě 524 m ZDE Můžete mne kvůli tomu popotahovat, šikanovat či světsky zastrašovat, ale já se ve své vnitřní duchovní podstatě stejně nezměním. Můžete mne i pokutovat, a já Vám to zaplatím a pak s Ježíšem vytřepu prach i ze své obuvi na znamení proti Vám a odejdu (Lukáš 9, 5). Zamyslete se nad tím. Kde má poustevník žít? V kterém lese ho nechají být v klidu na pokoji věnovat se svému duchovnímu povolání a poslání? Zatím jsem se setkával většinou jen se samou arogancí světské moci a nepochopení, bez hlubšího vcítění do tohoto problému. Mně se v Univerzitních lesích pod Proklestem V Křtin poměrně líbí. Dávám na vědomí, že mám v úmyslu zde vyčistit lesní studánku, abych měl zdroj vody. V kamenném kruhu na kótě jsem vysbíral kabelu odpadků ať už po Martinovi nebo jeho kamarádech, kteří sem přicházeli později. Pilo se zde hojně pivo a ostatní alkoholické nápoje. Nebylo to tedy místo zrovna svaté. Ale to se změní.

Tak co pane řediteli? Necháte mne žít v klidu po svém na kótě? Nebo mi snad vaši podřízení budou činit zlé nástrahy? Já jsem pro mír, pokoj, nenásilí, Lásku a harmonii pro všechny. Proto jsem se vzdal i speleologie, abych v krasu nikomu už nezavazel. Chci žít jen jako skutečně pravý poustevník, což je myslím i cenná devíza i pro samotnou ŠLP Křtiny. Vždyť v kterém lese mají opravdového vysvěceného poustevníka? Já umím žít v lesích, dá se říct že jsem mistrem lesní moudrosti. Les a příroda mne vychovala. Umím se k ní chovat. Takže pokud i Vy toužíte po míru, zkuste mne přijmout, takového jaký jsem.

V Lásce a úctě

Váš

Marek Gyaneshwarpuri

PS: Hádecké údolí opravdu existuje. Jmenuje se též Údolí Říčky, což je údolí pod Ochozí u Brna směrem k Hostěnicím a Mokré v jižní části Moravského krasu. Jak vidítě, není to pozemek ŠLP Křtiny. Tam jsem svobodný. I místní speleologové mne přijímají. Je tam několik jeskyní vhodných pro poustevnické ústraní (Adlerova, Křížova, Trampů, Slezákova díra). I RNDr. Antonín Tůma mi doporučil abych se zdržoval v této oblasti na místo mé zamilované Habrůvecké plošiny. Doufám, že jsem Vám vše upřimně vysvětlil. Pro jistotu si přečtěte můj článek na téma ohně v lesích ZDE V něm vysvětluji své filozofické zásady k tomuto palčivému tématu. Buďte v Lásce, která vše řídí.


Společnost, která domestikovala rebely
dosáhla svého klidu, ale ztratila budoucnost.

Anthony de Mello


© Indický Mistr jógy Paramhans Swamí Mahéšvarananda za Nirgunou
a Jeho oddaný žák hinduistický a jógový mnich v České republice © Swami Gyaneshwarpuri.ZPĚT
Indická vlajkaČeská vlajka
Mahéšvaránandova Lípa
Jóga v denním živote
Mahéšvaránandova lípa.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
můj jógový Mistr z Indie

Swami Gyaneshwarpuri
Svámí Gyaneshwarpuri
jógový vajragy
na Lesslově hoře

Některé mé poustevny:
Mé poustevny v Moravském krasu jih a střed Swami Gyaneshwarpuri

Můj křiž pod Habrůveckou plošinou u Habrůvky
Můj kříž u Habrůvky.

Poustevna Slovenský ráj 2019
Poustevna ve Slovenském ráji.

Jeskyně Doupě Trampů.
Jeskyně Doupě Trampů.

Dřívkovač v lesích legalizovat.
Povolit dřívkovač v lesích.

Donation
Dary pro svámího Gyaneshwarpuri.