¨
Hradisko u Bosonoh

Marek Poustevník - Šenkyřík: Habrůvecká plošina - úvodní studie o neznámém speleologickém problému střední části Moravského krasu. Acta Speleohistorica 7/2006.

První komplexní speleologická studie o zanedbané náhorní plošině, která je součástí Rudicko - habrůvecké plošiny, v trojúhelníku mezi Býčí skálou, Klostermannovou studánkou, Habrůvkou a Křtinským údolím. Na 71 stránkách je pojednáno již o cca 50 závrtech a několika ponorných místech, které byly ve speleologii vesměs prakticky neznámými. Poustevník Marek Šenkyřík zde předpověděl existenci zatím neznámé krásné jeskyně mezi hydrologicky aktivním Habrůveckým ponorem a Křtinským údolím o délce cca 1,5 km a denivelaci - 120 m. Ve vývěrové oblasti se Habrůvecký podzemní potok navíc napojuje na taktéž neznámý problém Křtinského podzemního potoka. Druhou neznámou erozní jeskyní předpokládá pod Ventalorou na Děravce (dnes jeskyně Poustevníkova Děravka) o hloubkovém potenciálu -150 m, je to tedy potenciál jedné z nejhlubších propastí v České republice! A neznámých jeskyní je ale na Habrůvecké plošině víc, například v Jezevčím závrtě na Močové, ve starém poloslepém údolí na povrchu plošiny, do nějž se dodnes vsakuje malý inundační potuček, který nepochybně zvlažuje původní odtokový trativod na kilometry odlehlý od všech známých vývěrů. Hydrologicky aktivním ponorem je i ucpaný Závrt u Habrůveckých smrků v těsné blízkosti strategického Habrůveckého ponoru. Podobných sekundárních speleologických problémů by se našlo na Habrůvecké plošině jistě víc. Autor využil svých mimořádných empatických schopností a napsal tuto báseň o krajině svého srdce. Je to kraj především závrtový, ponorných potůčků a zaniklých důlních děl, o jejichž rozsahu dnes nikdo neví nic. Nazval toto území "Habrůvecká plošina", kterou vyčlenil na základě historických a morfologických okolností z jižní části Rudické plošiny. Habrůvecká plošina je tedy stále území hodné pozornosti krumpáče a lopaty, jak napsal v knize: "Údolí Křtinského potoka v Moravském krasu a jeho jeskyně" sám Rudolf Burkhardt, mistr speleologie Křtinského údolí, Rudického propadání a Býčí skály.Originál publikace ve formátu pdf k vytištění.
Marek Poustevník - Šenkyřík: Habrůvecká plošina - úvodní studie o neznámém speleologickém problému střední části Moravského krasu.
STÁHNOUT.